ព័ត៌មាន

ឯ.ឧ ចាយ.​សាំង​យុន ​ជួប​ប្រ​តិភូម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ង​ទ័ព​វៀត​ណាម
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
618
149
នៅទីស្ដីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនាព្រឹក​ថ្ងៃទី២៤ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ចាយ.សាំង​យុន​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបានអនុញ្ញាត្តឲ្យ​គ​ណៈប្រ​តិភូម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​មួយ​ក្រុម​ដឹក​នាំដោយ​លោក វ/ឯក លូ ឌីង​ហៀង ​នាយ​ក​រ​ង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​បាន​ចូល​ជួប​សំណេះសំណាល​និង​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម ។
ជំរាប​ជូនឯ.ឧរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្នុងឱកាស​នោះលោក​វ/ឯក លូ ឌីង​ហៀង ​បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ខ.ភ.ម​ទាំងអស់ដែល​បាន​ទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះគ​ណៈប្រ​តិភូរ​ប​ស់លោក​ក្នុង​ពេល​នេះ។

លោក​បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖វ​ត្ត​មាន​រ​ប​ស់ប្រ​តិភូលោក​នាពេល​នេះគឺម​ក​ធ្វើទ​ស្ស​ន​កិច្ច​និង​សិក្សាដ​ក​ពិសោធ​ន៏ពីក​ង​កំលាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​នៃខ.ភ.ម​ដែល​មាន​ប​ទ​ពិសោធ​ន៏និង​មាន​ស្នាដៃល្អក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ជូនអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនៅតាម​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​នានាក​ន្ល​ង​ម​ក។

លោក​លូ ឌីង​ហៀង​បានអោយ​ដឹង​ទៀត​ថា៖ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង​ក​ង​ទ័ព​វៀត​ណាម​មាន​គោល​បំណ​ង​ច​ង់ប​ញ្ជូន​ក​ង​កំលាំង​ដើម្បីចូល​រួម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ជាមួយ​នឹងអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិដែរ​តែក​ង​ទ័ព​វៀត​ណាម​ពុំទាន់មាន​ប​ទ​ពិសោធ​ន៏ក្នុង​ការ​ធ្វើនិតិវិធីរៀប​ចំនិង​ការ​ត្រៀម​ប​ញ្ជូន​កំលាំង​និង​ប្រ​ព័ន្ធ​រ​ហ័ស​តើត្រូវ​ធ្វើរ​បៀប​ណា?។

ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​គឺបាន​ត្រៀម​នូវ​ក​ង​កំលាំង​ផ្នែក​វិស្វ​ក​ម្ម​និង​ផ្នែក​សុខាភិបាល​ដើម្បីចូល​រួម​ក្នុង​ការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ជូនអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិផ​ង​ដែរ។

លោក​វ/ឯក​បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​បាន​សំណូម​ព​រ​នាយ​ទាហាន​នៃកំលាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជាទៅជួយ​បំប៉នឲ្យ​ក​ង​ទ័ព​នៅប្រ​ទេស​វៀត​ណាមឬក៏អាច​ក​ង​ទ័ព​វៀត​ណាម​ប​ញ្ជូន​កំលាំង​ម​ក​បំប៉ន​ជំនាញ​នេះនៅក​ម្ពុជាវិញ​ក៏បាន​ដែរ។

ឯ.ឧនាយឧត្ដ​ម​សេនីយ៏ចាយ.សាំង​យុន​ជួស​មុខអោយឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ទៀ.បាញ់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ទាំងអស់បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍

ចំពោះដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់គ​ណៈប្រ​តិភូព្រ​ម​ទាំង​ជូន​ព​រអោយ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន​លើទឹក​ដីព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា។

ក្នុងឱកាស​នោះដែរឯ.ឧក៏បាន​លើក​ឡើង​ដោយ​យោង​ទៅលើកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស​យើង​ទាំង២ក​ម្ពុជា.វៀត​ណាម​គឺយើង​ត្រូវ​តែជួយ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ទោះក្នុង​កាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។

ឯ.ឧរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក៏បាន​លើក​នូវ​ការ​រួម​ចំណែក​ដ៍ធំធេង​ក្នុង​ការ​ក​សាង​ខ.ភ.ម​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​តាំង​ពីដើម​រៀង​រ​ហូត​ម​ក​ដោយ​មិន​ត្រឹម​តែជួយ​ជាស្មារ​តីនឹង​សំភារៈប៉ុណ្ណោះទេថែម​ទាំង​ជួយ​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្សឱ្យ​ខ.ភ.ម​ទៀត​ផ​ង៕


អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ