ព័ត៌មាន

ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូបំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​និង​មិត្ត​ភាព​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិតេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
686
424

ឆ្លើយ​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិតេយ្យ​​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ​ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា អម​តំណើរ​ដោយ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបានអញ្ជើញ​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទៅ​បំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ និង មិត្ត​ភាព​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិតេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ​រ​យៈពេល​៥ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣​ ដ​ល់ ១៧​ម​ក​រា​ឆ្នាំ ២០១៨ ។ 


នៅថ្ងៃទី១៥ខែ ម​ក​រា ឆ្នាំ​២០១៨ ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់ បាន​ជួប​ប្រ​ជុំទ្វេភាគីជាមួយ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ចាន់សាម៉ន ចាន់យ៉ាឡាត រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឡាវ។តាម​រ​យៈជំនួប​នាឱកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ចាន់សាម៉ន ចាន់យ៉ាឡាត រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឡាវ បាន​សំដែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់​ ដែល​បាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាម​ក​បំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​ និង​ជាមិត្ត​ភាព​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ ដោយឯកឧត្ត​ម បាន​ចាត់ទុក​ដំណើរ​ទ​ស្ស​នៈនេះថា​បាន​ប​ញ្ជាក់អោយ​ឃើញ​នូវ​បំណ​ង​ដ៏ល្អរ​ប​ស់ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់​ ក្នុង​ការ​ប​ន្ត​រឹត​ចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព មិត្ត​ភាព និង កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ល្អ រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ឡាវ​ក​ម្ពុជាស្ថិត​ស្ថេរ​និរ​ន្ត​ន៍ត​រៀង​ទៅ។


មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ​ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់​ បាន​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព​មិត្ត​ភាព​និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីក​ម្ពុជា​ ឡាវ នារ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ។ តាម​រ​យៈជំនួប​នាឱកាស​នោះស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់​ ក៏បាន​លើក​ឡើង​ថា៖មេប​ញ្ជាការ​យោធាខេត្តអាតាពើ និង ​យោធាខេត្ត​ចំប៉ាសាក់រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ ដែល​មាន​ព្រំដែន​ជាប់ជាមួយ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី១ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា​ត្រូវ​រួម​គ្នាធ្វើយ៉ាង​ណាបំពេញ​ភារ​កិច្ច រ​ក្សាស​ន្តិសុខ តាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ អោយ​មាន​សុវ​ត្ថិភាព​ល្អនិង​ធ្វើយ៉ាង​ណាអោយ​ប្រ​ជាជ​ន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីក​ម្ពុជា ​ឡាវ​ទៅម​ក​រ​ក​ស៊ីអោយ​មាន​សេច​ក្តីសុខ ហើយ​រឿង​ហេតុដែល​កើត​ឡើង​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ត្រូវ​ប​ញ្ជៀសអោយ​បាន​ដាច់ខាត​កុំអោយ​មាន​ការ​ប៉ះទ​ង្គិច​គ្នា ត្រូវ​តែជួប​ច​រ​ចារ​គ្នាដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាដោយ​ស​ន្តិវិធី។ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់​ បាន​ប​ញ្ជាក់ទៀត​ថា៖ស​ន្តិភាព​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​គឺជាមូល​ដ្ឋាន​គ្រិះសំរាប់ប្រ​យុទ្ធ​ត​ស៊ូនិង​ភាព​ក្រីក្រ​ដែល​​ប្រ​ជាជ​ន​យើង​បាន​ឆ្ល​ង​កាត់ជាយូរ​ម​ក​ហើយ​នោះអោយ​មាន​ការ​រីចំរើន​ឆាប់រ​ហ​ស័ ។ 


នៅក្នុងឱកាស​នោះដែល ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ចាន់សាម៉ន ចាន់យ៉ាឡា និង ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ជំរាប​ជូន​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​កអំពីស​ភាព​ការ​ណ៍ខ្លះៗដែល​បាន​កើត​មាន​ឡើង​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​នីមួយៗ និង អំពីស​ភាព​កាណ៍ប្រែប្រួល​ក្នុង​ដំប​ន់និង​ពិភ​ព​លោក​ផ​ង​ដែល។ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឡាវ​ ក៏បាន​ស្នើសុំដ​ល់ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់ អោយ​ប​ន្ត​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប្រ​តិភូថ្នាក់ដឹក​នាំគ្រ​ប់ជាន់ថ្នាក់រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា​ ឡាវ ចាប់ពីថ្នាក់នាយ​ក​ដ្ឋាន ភូមិភាគ​ដំប​ន់ ប្រ​តិភូសំរាក​បំប៉ន និសិ្ស​ត​យោធា ដើម្បីអោយ​កំរិត​ទំនាក់ទំន​ង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​កាន់តែកើន​ឡើង​កំរិខ្ព​ស់ប​ន្ថែម​ទៀត ។ 


ក្នុងឱកាស​ដែល​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ​ប្រារ​ព្ធ​ខួបអនុស្សាវ​រីយ៍លើក​ទី៧០ថ្ងៃប​ង្កើត​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ចាន់សាម៉ន ចាន់យ៉ាឡាត ក៏បានអញ្ជើញ​ក្រុម​សិល្បៈក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក នៃ​ខ​ភ​ម​ម​ក​ប្រ​ទេស​ឡាវ ដើម្បីសំដែង​សិល្បៈជូន​ក​ង​ទ័ព​ឡាវ​ទ​ស្ស​នា នាចុង​ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ។ ប​ន្ទាប់ពីបាន​ប​ញ្ច​ប់ជំនួប​ទ្វេភាគីរួច​ម​ក​គ​ណ​ប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា​ដឹក​នាំដោយ ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់​ ព្រ​ម​ទាំង​ស​មាជិក​ប្រ​តិភូអម​ដំណើរ​ទាំងអស់ក៏បានអញ្ជើញ​ទៅទៅដាក់​​កំរ​ង​ផ្កានៅស្តូបអនុស្សាវ​រីយ៍វ​រៈជ​ន​នីឡាក់ណាម​នៅក្នុង​ទីក្រុង​វាង​ច​ន្ទ័ផ​ង​ដែល។


អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ