ព័ត៌មាន

ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់ និង​លោក​ជំទាវ​បាន​ទៅដ​ល់កាណាដាប្រ​ក​ប​ដោយ​សុវ​ត្ថិភាព
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
670
405

ក្នុងឱកាស​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាទៅទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​និង​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ថ្នាក់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិស្តីពីការ​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ័អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនៅទីក្រុង វែន​គូវឺប្រ​ទេស​កាណាដានៅយ​ប់ថ្ងៃទី១២ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧ត្រូវ​នឹង​ព្រឹក​ថ្ងៃទី១៣ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧នៅប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនាទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង លោក​ជំទាវ​ព្រ​ម​ទាំង​ស​មាជិក​ប្រ​តិភូទាំងអស់បានអញ្ជើញ​ទៅដ​ល់ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះទីក្រុង​វែន​គូវឺ ប្រ​ទេស​កាណាដា ដោយ​បាន​ទ​ទួល​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ពី ឯកឧត្ត​ម ទុយ រី ឯកអគ្គ​រាជ​ទូត តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍ស្ថាន​បេស​ក​ក​ម្មអចិន្ត្រៃយ៍ក​ម្ពុជាប្រ​ចាំអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ និង​មាន​ការ​ម​ក​ទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍ពីយ៉ាង​រាក់ទាក់ពីប​ង​ប្អូនអណិក​ជ​ន​ខ្មែរ ជាស​មាជិក ស​មាជិការ គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជាជាន​ក​ម្ពុជារ​ស់នៅទីក្រុង​វែន​គូវឺប្រ​ទេស​កាណាដា​យ៉ាង​ច្រើន​កុះក​រ។ក្នុង​ពិធីទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់ និង លោក​ជំទាវ នាឪកាស​នោះបាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅក្នុង​ម​នោស​ញ្ចេត​នានឹក​រ​លឹក គោរ​ព​ស្រ​ឡាញ់រាប់អាន រាក់ទាក់ក្នុង​នាម​ជាប​ង​ប្អូន​ខ្មែរ​តែមួយ។សូម​ប​ញ្ជាក់ថា៖ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់ បាន​ចាក​ចេញ​ពីព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានៅល្ងាច​ថ្ងៃទី១២ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ២០១៧ដើម្បីទៅធ្វើទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​និង​ចូល​រួម​ក្ន​ង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ថ្នាក់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិស្តីពីការ​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ័អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនៅទីក្រុង​វែន​គូវឺប្រ​ទេស​កាណាដាចាប់ពីថ្ងៃទី១២ដ​ល់ថ្ងៃទី១៨ខែវិច្ឆ​កាឆ្នាំ ២០១៧។គោល​បំណ​ង​នៃកិច្ច​ប្រ​ជុំនេះគឺដើម្បីវាយ​តំលៃការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ក្នុង​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​និង​ប​ន្ត​ជំរុញអោយ​មាន​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ថ្មីៗទៀត ។ លើក​កំព​ស់កំណែទំរ​ង់ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​តាម​រ​យៈកិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ស​មាជិក និងអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិដើម្បីកែលំអរ​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក្នុង​ការ​ធ្វើផែន​ការ និង ការអនុវ​ត្ត​ការ​ងារអោយ​កាន់តែប្រ​សើរ។ជំរុញអោយ​មាន​ដំណោះស្រាយ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ហេតុផ​ល​និង​ការ​ច្នៃប្រ​ឌិត​ដើម្បីធ្វើអោយ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ក្ស​ស​ន្តិភាព​កាន់តែមាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព។ កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះក៏មាន​គោល​បំណ​ង​កែលំអរ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ការ​ងារ​តាម​រ​យៈការ​ប​ង្កើន​ការ​ចូល​រួម​រ​ប​ស់ស្រីក្នុង​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព ដើម្បីធានាថាស្រីត្រូវ​បាន​ផ្ត​ល់សិទ្ធអំណាច​និង​ទ​ស្ស​ន​វិស័យ​យេន​ឌ័រ​ត្រូវ​បាន​ប​ញ្ចូល​ក្នុង​ទិដ្ឋ​ភាព​ទាំងអស់នៃប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព ។ហើយ​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះទៀត​នឹង​ប​ញ្ជាក់ពីការ​តាំង​ចិត្ត​លើវិស័យ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​តាម​រ​យៈការ​ប្រ​កាស​​ប​ញ្ចូល​កំលាំង​ត្រៀម​ប៉រុង​និង​ការ​ប​ង្កើន​ការ​ច​ល័តអោយ​បាន​រ​ហ​ស័។       ​  អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ