ព័ត៌មាន

ស​ម្តេច​ពិជ​យ័សេនា ទៀ បាញ់ ដឹក​នាំប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចូល​រួម​ក្ន​ង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារអាស៊ាន​លើក​ទី១១នៅប្រ​ទេស​ហ្វ៊ីលីពីន
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
666
400
     ប​ណ្តារ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារអាស៊ាន​ទាំង១០ប្រ​ទេស​រួម​មាន​គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដឹក​នាំដោយ​ស​ម្តេច​ពិជ​យ័សេនា ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាបាន​ម​ក​ជួប​ជុំគ្នាទីក្រុង Clark ខេត្ត Pampanga ប្រ​ទេស​ហ្វីលីពីន​ថ្ងៃទី២៣ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារអាស៊ាន​លើក​ទី ១១ ដែល​ប្រ​ទេស​ហ្វីលីពីន​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ។  
     កិច្ច​ប្រ​ជុំប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារអាស៊ាន​លើក​ទី១១នៅប្រ​ទេស​ហ្វីលីពីន បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ ក្រោម​ទឹស​ស្លោក “ការ​ធ្វើជាដៃគូ​​ស​ម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរ ទំនាក់ទំន​ង ពិភ​ព​លោក”។                   
 ឯកឧត្ត​ម Delfin Lorenzana រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិហ្វីលីពីន និង​ជាប្រ​ធាន​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ដ្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន បាន​ថ្លែង​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំដោយ​បាន​សំដែង​នូវ​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ​ដែល​ប្រ​ទេស​ហ្វីលីពីន​បាន​ទួល​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន ជាពិសេស​ក្នុងឱកាស​ប្រារ​ព្ធ​ខួប​លើក​ទី ៥០ ឆ្នាំនៃការ​ប​ង្កើត​នៃស​ហ​គ​ម​ន៍អាស៊ាន។ឯកឧត្ត​ម​បាន​សំដែង​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះការ​គាំទ្រ​និង​ជួយ​ជ្រោម​ជ្រែង​ដ​ល់ការ​ធ្វើជាប្រ​ធាន​រ​ប​ស់​អាស៊ាន​ឆ្នាំ ២០១៧ ។ ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​មាន​ម​តិនៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​លើក​ទី១១នេះដែរ​ប​ណ្តារ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​បាន​សំដែង​ការអបអរ​សាទ​រ​ចំពោះក​ង​ទ័ព​ហ្វីលីពីន​ដែល​បាន​ទ​ទួល​ជ័យ​ជំនះដ​ណ្តើម​បាន​ម​ក​វិញ​តំប​ន់ ម៉ារ៉ាវីពីក្រុមឧទ្ទាមឥស្លាម។នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនោះក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​រ​ដ្ឋអាស៊ាន​ទាក់ទ​ង​ទៅនិង​ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​និង​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ជាច្រើន​ទៀត។តាម​រ​យៈកិច្ច​ពិភាក្សានោះបាន​ប​ង្ហាញអោយ​ឃើញ​ថា៖ក្នុង​ប​រិប​ទ​ថ្មី ​អាស៊ាន​ត្រូវ​ប​ង្កើន​ប​រិស្ថាន​មួយអោយ​បាន​ល្អដើម្បីនាំម​ក​នូវ​ការ​រីក​ចំរើន។ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​​​ កិច្ច​ប្រ​ជុំបាន​លើក​ឡើង​ពីតួនាទីក​ង​ទ័ព​ក្នុង​ប្រ​ទេសអាស៊ាន​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើយ៉ាង​ណារ​ក្សាតំប​ន់អាស៊ានអោយ​បាន​រឹង​មាំនិង​មាន​ស​ន្តិភាព​សំរាប់ការ​រីក​ចំរើន​និង​កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច ។កិច្ច​ប្រ​ជុំបាន​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្ត​ការ​ក្នុង​ចំណោម​ប​ណ្តាល​ប្រ​ទេសអាស៊ាន​ដើម្បីរ​ក្សាស​ន្តិភាព​និង​ស្ថេរ​ភាព​ក្នុង​តំប​ន់។ភាព​ជាដៃគូរ​ក្នុងអាស៊ាន​បាន​ប​ង្ហាញអោយ​ឃើញ​នូវ​ការឯក​ភាព​ក្នុង​ការ​ក​សាងអាស៊ាន​មួយ​ជាតំប​ន់ដែល​មាន​ប្រ​ជាជ​ន​រ​ស់នៅក្ន​ង​ភាព​រីក​ចំរើន​និង​ស​ន្តិភាព ។
     នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​លើក​ទី១១នោះកិច្ច​ប្រ​ជុំបានអនុម​ត័នូវឯក​សារ​ចំនួន១០ដែល​ម​ន្ត្រីជាន់ខ្ព​ស់ការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​បាន​ប្រ​ជុំកាល​ពីខែមេសាឆ្នាំ២០១៧ក​ន្ល​ង​ម​ក។ប​ន្ទាប់ពីបាន​ប​ញ្ច​ប់កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​លើក​ទី១១​ស្រ​ប​ទៅតាម​រ​បៀប​វីរៈរ​ប​ស់ខ្លួន​រួច​ម​កឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំងអស់ ក៏បាន​ចុះហ​ត្ថ​លេខាលើសេច​ក្តីប្រ​កាស​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិលើក​ទី១១ផ​ង​ដែរ។

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ