ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ បិទ​ស​ន្និបាត​បូក​សារុប​ការ​ងារ​ឆ្នាំ២០១៦រ​ប​ស់ក​ង​រាជអាវុធ​ហ​ត្ថ
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
641
324

ក​ង​រាជអាវុធ​ហ​ត្ថ​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ត្រូវ​តែចូល​រួមឲ្យ​បាន​ស​ក​ម្ម​ក្នុង​យុទ្ធ​នាការ​កំចាត់គ្រឿង​ញៀន​ដែល​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​បាន​នឹង​កំពុងអនុវ​ត្ត​ន៏ស​ព្វ​ថ្ងៃ។ហើយ​ម៉្យាង​ទៀត​ត្រូវ​ធ្វើយ៉ាង​ណាក្ដាប់ភ័ស្តុតាង​និង​វ​ត្ថុតាងឲ្យ​បាន​រឹង​មាំមាន​ភាព​ច្បាស់លាស់ដើម្បីប​ង្ហាញ​សាធារ​ណៈម​តិជៀស​វាង​កុំឲ្យ​ជ​ន​ល្មើស​ធ្វើការ​វាយ​ប​ក​ម​ក​លើស​ម​ត្ថ​កិច្ច​រ​ប​ស់យើង​វិញ​បាន។
នេះជាប្រ​សាស​ន៏សំណេះសំណាល​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏.ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក្នុងឱកាស​បិទ​ស​ន្និបាត​បូក​សារុប​នូវ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៦និង​បាន​លើក​ទិស​ដៅការ​ងារ​ឆ្នាំ២០១៧នាល្ងាច​ថ្ងៃទី២៣ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៧។ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ទៀ.បាញ់បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាស​ព្វ​ថ្ងៃបាន​ក្លាយ​ពីប្រ​ទេស​ឆ្ល​ង​កាត់គ្រឿង​ញៀនឥឡូវ​ម​ក​ជាប្រ​ទេស​ដែល​កំពុង​ប្រើប្រាស់គ្រឿង​ញៀន​មិន​តែប៉ុណ្ណោះវាបាន​កំពុង​តែរីក​រាល​ដាល​ពីទីក្រុង​ទៅកាន់ទីជ​ន​ប​ទ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ទៀត​ផ​ង ។ទោះបីជាយើង​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​ប្រើប្រាស់យុទ្ធ​នាការអប់រំ ឬប​ង្កើត​ក​ន្លែង​ប​ន្សាប​គ្រឿង​ញៀន​ក្ដីគឺនៅតែពុំទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អសោះ។ដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យ​សាក់ស​ម​ជាកំលាំង​ស្នូល​ដ៏សំខាន់រ​ប​ស់ខ.ភ.ម​ក​ង​រាជអាវុធ​ហ​ត្ថ ត្រូវ​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការឲ្យ​កាន់តែជិត​ស្នឹត​ជាមួយ​កំលាំង​មាន​ស​ម​ត្ថ​កិច្ច​ពិសេស​កំលាំង​ក​ង​ន​គ​រ​បាល​ជាតិក្នុង​ការ​រួម​ចំណែក​ក្នុង​យុទ្ធ​នាការ​កំចាត់ប​ទ​ល្មើស​ផ្សេងៗដូច​ជាគ្រឿង​ញៀន,ប​ទ​ល្មើស​ព្រៃឈើ,នេសាទ​ជួញ​ដូរ​ម​នុស្ស​ឃាត​ក​ម្ម​ប្ល​ន់ប្រ​ដាប់អាវុធ​ជាដើម​ហើយ​ត្រូវ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ចាប់
ឲ្យ​បាន​នូវ​មេក្លោង​ធំៗរ​ប​ស់វាទាំង​នោះ ។
គួប​ញ្ជាក់ថា៖ផ្អែក​តាម​រ​បាយ​ការ​ណ៏រ​ប​ស់ក​ង​រាជអាវុធ​ហ​ត្ថ​នៅទូទាំង​ប្រ​ទេស​ដែល​ទ​ទួល​បាន​ស្នាដៃរ​ប​ស់ខ្លួន​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៦ក​ន្ល​ង​ម​ក​គឺសំរាច​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ស្ដែង​ឡើង​ក្នុង​ការ​ងារ​ប​ង្ក្រាប​ប​ទ​ល្មើស​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ,ការ​ងារ​ម​នុស្ស​ធ​ម៌ជួយ​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​រ​ង​គ្រោះដោយ​គ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ​ធ​ម្ម​ជាតិ,ការ​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​និង​ស​ណ្តាប់ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​ជាតិនិងអន្ត​រ​ជាតិផ្សេងៗ,កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​ស​ម​ត្ថ​កិច្ច​និងអាជ្ញាធ​រ​ដែន​ដីក្នុង​ការ​ព​ង្រឹងអនុវ​ត្ត​ច្បាប់នានាដែល​បាន​ដាក់ចុះ។ដោយ​ឡែក​ស​ភាព​ការ​ណ៏ផ្ទៃក្នុង​ក​ង​រាជអាវុធ​ហ​ត្ថ​គឺបានអនុវ​ត្ត​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន,ការ​ងារអប់ចិត្ត​សាស្ត្រ,ការ​ក​សាងអង្គ​ភាព,ក​សាង​កំលាំង,ការ​ងារ​គោល​ន​យោបាយ​និង​លើក​ស​រ​សើរ,ការ​ងារ​ធានាស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស,ច​ញ្ចឹម​ទ័ព,ទំនាក់ទំន​ង​សាធារ​ណៈ,ការ​ងារ​ស​ង្គ​ម,ការ​ងារ​ដឹក​នាំប​ញ្ជាបាន​ល្អប្រ​សើរ៕


អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ