ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់៖ពិធីសារ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម​ឆ្នាំ២០១៦ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរអនុវ​ត្ត​បាន​ល្អពេញ​លេញ​និង​គ្រ​ប់ជ្រុង​ជ្រោយ
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
641
317

​ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសារ​ធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​នៅថ្ងៃទី៨ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៧​ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាបានអញ្ជើញ​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាទៅធ្វើទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាមិត្ត​ភាព​និង​ជាផ្លូវ​ការ​នៅទីក្រុង​ដាណាំង​នៃសារ​ធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​រ​យៈពេល៣ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី៨ដ​ល់ថ្ងៃទី១០ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៧ដើម្បីចុះហ​ត្ថ​លេខាលើពិធីសារ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានិង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសារ​ធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​សំរាប់ឆ្នាំ២០១៧ដែល​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ធ្វើនៅយោធ​ភូមិភាគ​ទី៥ទីក្រុង​ដាណាំង​សារ​ធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម ។
​​អញ្ជើញអម​តំណើរឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់នាឪកាស​នោះដែរ​មានឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍​នាង.ផាត​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស.សូភាអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ខ.ភ.ម.និង​ជាមេប​ញ្ជារ​ការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ព្រ​ម​ទាំង​នាយ​ទាហាន​នៅក្នុង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិមួយ​ចំនួន​ទៀត។
ប​ន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ​ទៅដ​ល់ទីក្រុង​ដាណាំង​នៅល្ងាច​ថ្ងៃទី៨​ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៧គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអម​ដំណើរ​ដោយឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍​នាង.ផាតឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស​សូភាព្រ​ម​ទាំងឯកឧត្ត​ម​ស​មាជិក​គ​ណៈប្រ​តិភូទាំងអស់ក៏បាន​ចូល​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយឯកឧត្ត​ម​ង្វៀន.ស៊ុនអាញ់លេខាប​ក្ស​ទីក្រុង​ដាណាំង។នៅក្ន​ង​ជំនួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយ​លេខាប​ក្ស​ទីក្រុង​ដាណាំង​នាពេល​នោះក៍មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឡាវ​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ចាន់សាម៉ន.ចាន់យ៉ាឡាត​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជាតិឡាវ​ផ​ង​ដែរ។
នៅក្នុង​ជំនួប​សំណេះសំណាល​នាឪកាស​នោះឯកឧត្ត​ម​ង្វៀន.ស៊ុនអាញ់លេខាប​ក្ស​ទីក្រុង​ដាណាំង​បាន​សំដែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជានិង​ឡាវ ដែល​បាន​ម​ក​ធ្វើទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅទីក្រុង​ដាណាំង​ព្រ​ម​ទាំង​ជំរាប​ជូន​ដ​ល់គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទាំង​ពីរ​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា-ឡាវអំពីការ​វិវ​ត្ត​ន៍រីក​ចំរើន​នៅទីក្រុង​ដាណាំង​នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​លើវិស័យឧស្សាហ​ក​ម្ម​សេដ្ឋ​កិច្ច​ទេស​ច​រ​ណ៍ដែល​ពីមួយ​ថ្ងៃទៅមួយ​ថ្ងៃធ្វើអោយ​ទីក្រុង​ដាណាំង​កាន់តែមាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រីក​ចំរើន​ជឿន​លឿន​ទៅមុខ។នៅក្នុង​ពិធីសំណេះសំណាល​ជាមួយ​លេខាប​ក្ស​ក្រុង​ដាណាំង​នាឪកាស​នោះឯ.ទៀ.បាញ់ក៍ដូច​ជាឯរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឡាវ​បាន​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រីក​ចំរើន​យ៉ាង​ឆាប់រ​ហ័ស​ទីក្រុង​ដាណាំង​ក្នុង​រ​យៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ទៅនេះ។ឆ្លៀត​ក្នុងឪកាស​នោះឯ.ទៀ.បាញ់បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ឯឧធ្លាប់បាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាម​ក​ធ្វើទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅទីក្រុង​ដាណាំង​ជាច្រើន​លើក​ហើយ​តាម​រ​យៈទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នេះបាន​មើល​ឃើញ​នូវ​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​នានារីក​ចំរើន​លូត​លាស់យ៉ាង​ឆាប់រ​ហ​ស័លើគ្រ​ប់វិស័យ។

ឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​ចាត់ទុក​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​ដែល​ទីក្រុង​ដាណាំង​សំរេច​បាន​នាពេល​នេះគឺបាន​ម​ក​ពីការ​ខិត​ខំដឹក​នាំរ​ប​ស់ប​ក្ស​រ​ដ្ឋាភិបាល​វៀត​ណាម​ជាពិសេស​ការ​ខិត​ខំដឹក​នាំអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ទីក្រុង​រ​ប​ស់ថ្នាក់ដឹក​នាំទីក្រុង​ដាណាំង​គ្រ​ប់លំដាប់ថ្នាក់ដែល​ធ្វើអោយ​សំរេច​បាន​នូវ​ស​មិទ្ធិផ​ល​ធំៗជាផ្លែផ្កាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ពេល​នេះ​។ប​ន្ទាប់ម​ក​នៅថ្ងៃទី៩ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៧គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអម​តំណើដោយឯកឧត្ត​ម​នាង.ផាតឯកឧត្ត​ម​មាស.សូភាព្រ​ម​ទាំងឯកឧត្ត​ម​ស​មាជិក​គ​ណៈប្រ​តិភូទាំងអស់ក៏បាន​ចូល​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ង៉ូ.ស៊ុន​លិច្ស​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​ដែល​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ធ្វើនៅទីប​ញ្ជាការ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៥ក​ង​ទ័ព​ប្រេជាជ​ន​វៀត​ណាម​ក្នុង​ទីក្រុង​ដាណាំង។នៅក្នុង​ជំនួប​ទ្វេរ​ភាគីរ​វាង​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម​នាឪកាស​នោះប​ន្ទាប់ពីបាន​ស្តាប់រ​បាយ​ការ​ណ៍រ​ប​ស់ក្រុម​ការ​ងារ​ធ្វើពិធីសារ​ស្តីពីល​ទ្ធ​ផ​ល​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ខ្លឹម​សារ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា.វៀត​ណាម​រួច​ម​កឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់បាន​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះការអនុវ​ត្ត​ន៍ពិធីសារ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ឆ្នាំ២០១៦ដែល​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​បាន​នអនុវ​ត្ត​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​គ្រ​ប់ជ្រុង​ជ្រោយ​និង​ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អ។ឯ.ទៀ.បាញ់បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ល​ទ្ធ​ផ​ល​ដែល​សំរេច​ក​ន្ល​ង​ម​ក​វាបាន​ប​ញ្ជាក់អោយ​ឃើញ​ពីការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​រ​ប​ស់ភាគីមិត្ត​ដ​ល់ខ.ភ.ម។ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីបាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖ខ.ភ.ម​បាន​ដើរ​តួរ​នាទីជាកំលាំង​ស្នូល​រ​ប​ស់រាជ្ឋ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​រួម​ចំណែក​ធ្វើការ​ក​សាង​ស្តារ​និងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិព្រ​ម​ទាំង​ចូល​រួម​ប​ង្ការ​និង​ប​ង្រាប​ប​ទ​ល្មើស​ផ្សេងៗជាពិសេស​ការ​ពារ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ការ​ពារ​រ​ដ្ឋ​ធ​ម​ញ្ញ​និង​ការ​ពារ​នូវ​សុខ​ស​ន្តិភាព​ដែល​ក​ម្ពុជាទ​ទួល​បាន​ម​ក​ដ​ល់ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក្រោម​ការ​ខិត​ខំដឹក​នាំប្រ​ទេស​ជាតិរ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោហ៊ុន.សែន​នាយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា​។ឯកឧត្ក​ម​បាន​ចាត់ទុក​ការ​ជួយ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​រ​ប​ស់វៀត​ណាម​ដ​ល់ ខ.ភ.ម​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​រួម​ចំណែក​ធានាប្រ​ភ​ព​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដ​ល់ខ.ភ.ម​ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​កាន់តែល្អប្រ​សើរ​ដែល​ជាគុណ​ដំលៃដ៏ធំធេង​រ​ប​ស់ភាគីមិត្ត​ចំពោះខ.ភ.ម។មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ង៉ូ.ស៊ុន​លិច្ស​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​បាន​សំនូវ​ការអបអរ​សារ​ទ​រ​ចំពោះល​ទ្ធ​ផ​ល​នៃការអនុវ​ត្ត​ពីធីសារ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ឆ្នាំ២០១៦​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិប្រ​ទេស​ទាំង​ពីក​ម្ពុជាវៀត​ណាម។តាម​រ​យៈជំនួប​នោះឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​បាន​ជំរុញអោយ​ប​ណ្តា អង្គ​ភាព​យោធ​ភូមិភាគ​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​និង​ក​ង​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម​ប​ន្ត​ការ​ស​ហ​ការ​គ្នាដើម្បីធ្វើអោយ​ទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​កាន់តែល្អប្រ​សើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត។ឯកឧត្ត​ម​ក៍បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជានិង​ខ.ភ.ម​ដែល​បាន​រួម​ស​ហ​ការ​ជួយ រុក​រ​កអដ្ឋិធាតុក​ង​ទ័ព​ស្ម​គ្រ័ចិត្ត​វៀត​ណាម​ដែល​បាន​ព​លីជីវិត​ក្នុង​ស​ម័យ​ស​ង្រ្កាម​នៅក​ម្ពុជានិង​បាន​ធ្វើមាតុភូមិនិវ​ត្ត​ន៍ទៅប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​វិញ​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់។នៅក្នុងឪកាស​នេះឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់និងឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ង៉ូ.ស៊ុន​លិច្ស​ក៏បាន​ចុះហ​ត្ថ​លេខាលើពីធីសារ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា វៀត​ណាម​ឆ្នាំ២០១៧ហើយ​ប​ន្ទាប់ម​កឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា​-វៀត​ណាម​ក៏បាន​ធ្វើជាគ​ណៈអធិប​តីក្នុង​ពិធីចុះហ​ត្ថ​លេខារ​វាង​គ្រិះស្ថាន​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​ជាមួយ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ស្រាវ​ជ្រាវ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​យោធាក​ម្ពុជាផ​ង​ដែរ៕


អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ