ព័ត៌មាន

ពិធីជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​គ្រួសារអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​និវ​ត្ត​ជ​ន​ម​ន្ដ្រីរាជ​ការ​ស៊ីវិល​ក្នុង​ខេត្ត​សៀម​រាប
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
636
315
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៧ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៧ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ដ្រីទៀបាញ់ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់ជាតិចុះជួយ​ខេត្ត​សៀម​រាប​បានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តីក្នុង​ពិធីជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​គ្រួសារអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​និវ​ត្ត​ជ​ន​ម​ន្ដ្រីរាជ​ការ​ស៊ីវិល​ចំនួន១,៦១៨នាក់នៅ២ក​ន្លែង​ផ្សេង​គ្នាក្នុង​ខេត្ត​សៀម​រាប។ជាមួយ​គ្នានោះដែរ​និវ​ត្ត​ជ​ន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​និង​គ្រួសារអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​មាន​គុណ​បំណាច់ប្រ​មាណ១,០០០នាក់ត្រូវ​បាន​ថ្នាក់ដឹក​នាំជួប​សំណេះសំណាល​នៅសាល​ម​ហោស្រ​ព​រ៉ូណ​ប្រូត​វ៉េនិង​និវ​ត្ត​ជ​ន​ម​ន្ត្រីរាជ​ការ​ស៊ីវិល​ចំនួន៦១៨នាក់ជួប​សំណេះសំណាល​នៅក្នុង​ប​រិវេណ​ម​ន្ទីរ​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជាខេត្ត​សៀម​រាប។ក្រៅពីការ​ជួប​សំណេះសំណាល​ថ្នាក់ដឹក​នាំខេត្ត​សៀម​រាបាក៏បាន​ចែក​ជូន​នូវអំណោយ​មួយ​ចំនួន​ដ​ល់អ្ន​ក​ចូល​រួម​ទាំងអស់ផ​ង​ដែរ៕

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ