ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម ជា សុផារ៉ា អញ្ជើញ​ផ្ត​ល់ប​ទឧទ្ទេស​នាម​ស្តីពីគោល​ន​យោបាយ​ដីធ្លីរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ជូន​ដ​ល់និស្សិត យោធាចារ្យ​គ្រ​ប់ជំនាន់និង​បុគ្គ​លិក​នៅវ​ទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោក​នៃ ខ ភ ម ត្លុតាសេក
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
301
304
ឯកឧត្ត​ម ជា សុផារ៉ា ទេស​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​រៀប​ចំដែន​ដីន​គ​រូប​នីយ​ក​ម្ម​និង​សំណ​ង់ អម​ដំណើ​រ​ដោយឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ឥត សារ៉ាត់ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​និង​ជានាយ​ក​ទីចាត់​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន ខ.ភ.ម និង​នាយ​ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់ក្នុងអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ ម​ន្ត្រីរាជ​ការ​ម​ក​ពីក្រ​សួង​រៀប​ចំដែន​ដី ជា​ច្រើន​រូប​បាន អញ្ជើញ​ជួប​សំណេះសំណាល​និង​ផ្ត​ល់ប​ទ​នាម​ស្តីពីគោល​ន​យោបាយ​ដីធ្លីរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​​ក​ម្ពុជាជូន​ដ​ល់និស្សិត យោធាចារ្យ គ្រ​ប់ជំនាន់និង​បុគ្គ​លិក​ដែល​កំព​ង់ហ្វឹក​ហ្វឺន​រៀន​សូត្រ​នៅក្នុង​វិទ្យា​ស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​នៃ ខ.ភ.ម ត្លុក​តាសេក ខេត្ត​កំព​ង​ស្ពឺ កាល​ពីថ្ងៃទី០៨ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦នេះ ។    
ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ម៉ម យឿន នាយ​ក​វិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​នៃ ខ.ភ.ម បាន​គូ​ស​ប​ញ្ជាក់​​ក្នុង​សុន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៍ថាៈ ថ្ងៃនេះវិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​និង​សិក្ខាកាម​និស្សិត យោធាចារ្យ គ្រ​ប់​​ជំនាន់និង​បុគ្គ​លិក ក្នុង​វិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោក​នៃ ខ.ភ.ម មាន​ភ​ព្វ​វាស​នា​ណាស់ដែល​បាន​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ពីឯកឧត្ត​ម ជា សុផារ៉ា ទេស​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​រៀប​ចំដែន​ដីន​គ​រូប​នីយ​ក​ម្ម​និង​សំណ​ង់ និង​ថ្នាក់ដឹក​នាំអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃ ខ.ភ.ម អញ្ជើញ​ម​ក​ជួប​សំណេះសំណាល​និង​ផ្ត​ល់នូវ​ប​ទឧទ្ទេស​នាម​ស្តី​ពីគោល​ន​យោបាយ​ដីធ្លីរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជាជូន​ដ​ល់និស្សិត យោធាចារ្យ​គ្រ​ប់ជំនាន់និង​បុគ្គ​លិក​​​​ក្នុង​វិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​បាន​យ​ល់កាន់តែច្បាស់ពីគោល​ន​យោបាយ​ដ៍ស្មុក​ស្មាយ​មួយ​នេះ ហើយ​​ក៍​ធ្វើឲ្យ​នាយ​ទាហាន​ជាយោធាចារ្យ និស្សិត​នាយ​ទាហាន​យើង​បាន​សិក្សាស្វែង​យ​ល់បាន​កាន់តែ​ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការ​ណ៍ថ្មីៗនៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ដើម្បីបាន​ជាទ​ន់ក្នុង​ការ​សិក្សាស្រាវ​ជ្រាវ​ក្នុង​ការ​លើក​កំព​ស់​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ប​ន្ថែម​លើការ​សិក្សារៀន​សូត្រ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល ដើម្បីប្រែក្លាយ​ជានាយ​ទាហាន​ដ៍ឆ្នើម​ក្នុង​ជួរ ខ.ភ.ម។    ក្នុង​ប​ទឧទ្ទេស​នាម​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម​ទេស​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ជា សុផារ៉ា បាន​លើក​យ​ក​ម​ក​ប​ញ្ជាក់​ជូន​ដ​ល់និស្សិត យោធាចារ្យ គ្រ​ប់ជំនាន់និង​បុគ្គ​លិក ក្នុង​វិទ្យាស្ថាន​ទាំងអស់ឲ្យ​បាន​យ​ល់កាន់​តែ​ច្បាស់​ពី​គោល​ន​យោបាយ​ដីធ្លីរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា ដែល​ក្នុង​ប​ទឧទ្ទេស​នាមឯកឧត្ត​ម​បាន​លើក​យ​ក​ម​ក​ប​ញ្ជាក់រួម​មាន​ខ្លឹម​សារ  គោល​ន​យោបាយ​ជាតិស្តីពីលំនៅដ្ឋាន គោល​ន​យោបាយ​ស្តី​ពីស​ប្ប​ទាន​ដី​ស​ង្គ​ម​​កិច្ច​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា  គោល​ន​យោបាយ​ជាតិស្តីពីប្រ​ព័ន្ធ​វាយ​តំលៃថ្លៃអច​ល​ន​ទ្រ​ព្យ  គោល​​ន​យោបាយ​ដីធ្លីសៀវ​ភៅស​ដីធ្លី  គោល​ន​យោបាយ​ស្តីពីការ​ចុះប​ញ្ជីដី​និង​សិទ្ធិប្រើប្រាស់​ដី​ស​ហ​គ​ម​ន៍​ជ​ន​ជាតិដើម​ភាគ​តិច​នៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា អនុក្រឹត្យ​ស្តីពីនិតិវិធី​នៃការ​ចុះប​ញ្ជីដីស​ហ​គ​ម​ន៍​ជ​ន​ជាតិដើម​ភាគ​តិច គោល​ន​យោបាយ​ជាតិស្តីពីការ​រៀប​ចំដែន​ដីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា  ច្បាប់ភូមិ​បាល  និង​សេច​ក្តីថ្លែង​ការ​ស្តីពីគោល​ន​យោបាយ​ដីធ្លីរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា។
ឯកឧត្ត​ម ទេស​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ជា សុផារ៉ា ប​ញ្ជាក់ទៀត​ថាៈ ប​ញ្ហាដីធ្លីគឺជាប​ញ្ហាស្មុក​ស្មាញ ដែល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​​​នេះរាជ​ដ្ឋា ភិបាល​កំពុង​ដោះស្រាយ​ដោយ​លំបាក​បំផុត ដែល​ប​ញ្ហានេះកើត​ឡើង​ស្ទើរ​តែ​គ្រ​ប់​ខេត្ត​ក្រុង​នៅក​ម្ពុជា។ ឯកឧត្ត​ម​ទេស​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ជា សុផារ៉ា បាន​ប​ញ្ជាក់ច្បាស់ថាៈ ចាប់ពីពេល​នេះ​ទៅ​ដ​ល់​ពេល​ដែល​យើង​ត្រូវ​កាត់សាប់ស្អុយ​ចោល​ហើយ លែង​ព្យាបាល​ដូច​ពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ទៀត​ហើយ។
ឯកឧត្ត​ម ជា សុផារ៉ា ជំនួស​មុខឲ្យ​ស​ម្តេច​តេជោនាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា បាន​កោត​ស​រ​សើរ​និង​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​រ​ប​ស់គ​ណៈគ្រ​ប់គ្រ​ង​វិទ្យាស្ថាន​និង​យោធា​ចារ្យ​ដែល​ក្នុង​រ​យៈកាល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះបាន​ខិត​ខំយ​កអស់ពីក​ម្លាំង​កាយ​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​សិក្សាស្រាវ​ជ្រាវ​រាល់ខ្លឹម​សារ​មេរៀន​ច​ង​ក្រ​ង​ជាឯក​សារ​ក្នុង​ការ​ប​ង្ហាត់ប​ង្រៀន​ដ​ល់សិក្ខាកាម​នៃ ខ.ភ.ម ប្រ​ក​ប​ដោយ​គុណ​ភាព។ ឯកឧត្ត​ម​ក៍បាន​ក្រើន​រំលឹក​ដ​ល់សិក្ខាកាម​នាយ​ទាហាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​គ្រ​ប់ជំនាន់ឲ្យ​ខិត​ខំរៀន​សូត្រ​​​ហ្វឹក​ហាត់ដើម្បីពេល​ប​ញ្ច​ប់វ​គ្គ​និស្សិត​ទាំងអស់និង​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា ខ.ភ.ម ដែល​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស​ម្ថ​ភាព​​​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិ ការ​ពារ​បូរ​ណៈភាព​ទឹក​ដីក​ម្ពុជាបាន​កាន់តែរឹង​មាំនិង​រីក​ច​ម្រើន ។
ឯកឧត្ត​ម​ទេស​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ជា សុផារ៉ា ក្នុងឱកាស​ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​និស្សិត យោធាចារ្យ​គ្រ​ប់ ជំនាន់និង​បុគ្គ​លិក​ក្នុង​វិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោក​ក៍បានឧប​ត្ថ​ម្ភ​នូវ​ថ​វិកាដ​ល់វិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោក​ចំនួន១ម៉ឺន៥ពាន់ដុល្លាអាមេរិក​ផ​ង​ដែរ ។

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ