ព័ត៌មាន

ជំនួប​ពិភាក្សារ​វាងឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ និង​មេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ភាគ​ខាង​រ​ត្បូង​ចិន
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
630
301
ក្នុងឪកាស​ម​ក​បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅក​ម្ពុជាឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏វ៉ាង​ជៀវ​ឆេង(Wang.Jiaocheng)មេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ភាគ​ខាង​ត្បូង​នៃក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​បាន​ចូល​ជួប

សំដែង​ការ​គួរ​ស​មឯកឧត្ត​ម.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏.ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី២០ខែវិច្ឆ​កាឆ្នាំ២០១៦។ក្នុង​ជំនួប​នោះឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ទៀ.បាញ់បាន​សំដែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៏ចំពោះដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏.វ៉ាង.ជៀវ​ឆេង(Wang.Jiaocheng)នៅក​ម្ពុជាហើយ​បាន​ចាត់ទុក​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នេះថាបាន​នាំម​ក​នូវ​ភាព​ស្និត​ស្នាល​និង​ម​នោស​ញ្ចេត​នាយ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅរ​វាង​ក​ង​ទ័ព​និង​ប្រ​ជាជ​ន​ទាំង២។តាម​រ​យះនៃដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នេះដែរ​ប្រ​តិភូនឹង​មើល​ឃើញ​ពីការ​រ​ស់ឡើង​វិញ​រ​ប​ស់ក​ម្ពុជាក្រោម​កិច្ច​ប្រឹង​ប្រែង​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំនិង​ក​សាង​ប្រ​ទេសឲ្យ​មាន​ការ​រីក​សំរើន​ឈាន​ទៅកាត់ប​ន្ថ​យ​ភាព​ក្រីក្រ​រ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ។ឯកឧត្ត​ម.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ទៀ.បាញ់ក៏បាន​ចាត់ទុក​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​រ​ប​ស់គ​ណះប្រ​តិភូតំប​ន់ភាគ​ខាង​ត្បូង​នៃក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​នៅក​ម្ពុជាជាការ​រួម​ចំណែក​ព​ង្រឹង​ទំនាក់ទំន​ង​និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២កាន់តែរីក​ចំរើន​ថែម​ទៀត​ដែល​ចំណ​ង​ទាក់ទ​ង​ដ៏រឹង​មាំនេះបាន​នាំម​ក​នូវ​ភាព​ស្និត​ស្នាល​និង​ក​ក់ក្តៅដ​ល់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ក្នុង​ការ​រួម​ជំណែក​ព​ង្រឹង​ស​ន្តិភាព​ស្ថេរ​ភាព​និង​ភាព​សុខ​សាន្ត​រ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា។មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏.វ៉ាង.ជៀវ​ឆេង(Wang.Jiaocheng)បាន​វាយ​ត​ម្លែខ្ព​ស់ចំពោះទំនាក់ទំន​ង​និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង២ដោយ​គូស​ប​ញ្ជាក់ថាចំណ​ង​ទាក់ទ​ង​ក​ម្ពុជា.ចិន​ត្រូវ​បាន​ទ​ទួល​ការ​កោត​ស​រ​សើយ៉ាង​ខ្លាំពីប្រ​ធានាធិតីចិន​ដែល​បាន​លើក​ឡើង​ថាមាន​ការ​ស​ហ​ការ​ល្អគ្រ​ប់ជ្រុង​ជ្រោយ​និង​ទ​ទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ពីប្រ​ជាជ​ន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង២ហើយ​ចំណ​ង​ទាក់ទ​ង​នេះក៏ជាគំរូដ៏ល្អប្រ​សើផ​ង​ដែរ​ស​ម្រាប់ប្រ​ជាជ​ន​ទូទាំង​ពិភ​ព​លោក។ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏.វ៉ាង.ជៀវ​ឆេង(Wang.Jiaocheng)ក៏បាន​ជ​ម្រាប​ជូន​ផ​ង​ដែរ​ពីការ​ត្រៀម​ប​ញ្ជូន​ក​ម្លាំង​នៃក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ម​ក​ចូល​រួម​ក្នុង​លំហាត់ស​ម​យុទ្ធ​នៅក​ម្ពុជានាខែធ្នូឆ្នាំ២០១៦ខាង​មុខ​ដើម្បីចែក​រំលែក​ប​ទ​ពិសោធ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង២៕


អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ