ព័ត៌មាន

កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ក្រៅផ្លូវ​ការ​នៅទីក្រុង​វៀង​ច​ន្ទ័ប​ង្ហាញ​ឆ​ន្ទះក្នុង​ការ​ជំរុញអោយ​មាន​ការឯក​ភាព​និង​ស្ថិរ​ភាព​ក្នុង​តំប​ន់
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
630
300
ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​តាម​រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ​នៅថ្ងៃទី១៥ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៦ឯ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអម​តំណើរ​ដោយឯ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏នាង.ផាត​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិងឯ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ណឹម.សុវ​ត្ថិអគ្គ​នាយ​កអគ្ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ​និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាអញ្ជើញ​ទៅធ្វើទ​ស្ស​កិច្ច​និង​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ក្រៅផ្លូវ​ការ​ដែល​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ធ្វើនៅទីក្រុង​វៀង​ច​ន្ទ័សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ​ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ដ​ល់ថ្ងៃទី១៧​ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៦។នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ក្រៅផ្លូវ​ការ​នៅប្រ​ទេស​ឡាវ​នេះក៍មាន​ការអញ្ជើញ​ពីប​ណ្តារ​ដ្ខ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំង១០ប្រ​ទេស​និង​តំណាងអគ្គ​លេខាធិការអាស៊ាន​ចូល​រួម​ផ​ង​ដែរ។គោល​បំណ​ង​នៃកិច្ច​ប្រ​ជុំម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ក្រៅផ្លូវ​ការ​នៅទីក្រុង​វៀង​ច​ន្ទ័នាលើក​នេះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈស្តីអំពីប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​និង​ការ​ពារ​ជាតិថ្នាក់តំប​ន់និងអន្ត​រ​ជាតិនិង​ការ​លើក​ឡើង​ពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ការ​ពារ​ជាតិនាឆ្នាំក​ន្ល​ង​ទៅហើយ​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះដើម្បីចូល​រួម​ធ្វើជាសាក្សីក្នុង​ការ​ផ្ទេរ​ប្រ​គ​ល់ភាព​ជាប្រ​ធាន​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិអាស៊ាន( ADMM )អោយ​ទៅប្រ​ទេស​ហ្វីលីពីន​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុង​ការ​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​លើក​ទី១១នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ខាង​មុខ។ថ្លែង​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ក្រៅផ្លូវ​ការ​នាឪកាស​នោះឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ចាន់សាម៉ន.ចាន់យ៉ាឡាត​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជាតិឡាវ​និង​ជាប្រ​ធាន​កិច្ច​ប្រ​ជុំបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា៖ក្នុង​រ​យៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ទៅនេះកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្ត​ការ​ក្នុង​ផ្នែកADMMមាន​ការ​រីក​ចំរើនឥត​ឈ​ប់ឈ​រ។ការ​រីក​ចំរើន​នេះត្រូវ​បាន​មើល​ឃើញ​តាម​រ​យៈការ​ប​ង្កើតអោយ​មាន​នូវ​យ​ន្ត​ការ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ថ្មីនិង​ស​ក​ម្ម​ភាព​ដែល​ពាក់ព​ន្ធ័ដ៏ទៃៗផ្សេង​ទៀត។ឯកឧត្ត​ម​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិឡាវ​បាន​ប​ញ្ចាក់ទៀត​ថា៖ល​ទ្ធ​ផ​ល​ទាំងអស់នេះបាន​ឆ្លុះប​ញ្ចាំងអោយ​ឃើញ​នូវ​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​សាម​គ្គឹភាពឯក​ភាព​ដែល​ជាស្នូល​រ​ប​ស់អាស៊ាន ដែល​បាន​ប​ង្ហាញអោយ​ឃើញ​ថាយើងអាច​ស្ថាប​នាអាស៊ាន​មួយអោយ​ទៅជាតំប​ន់មាន​ស​ន្តិភាព​ស្ថេរ​ភាព​ស​ន្តិសុខ​និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ស្រ​ប​ទៅតាម​ទ​ស្ស​នៈអស៊ាន​ឆ្នាំ២០២៥។នៅក្នុងឪកាស​នោះប​ណ្តារ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំងអស់ក៏បាន​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ជុំវិញ​ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​ថ្មីៗនៅក្នុង​តំប​ន់​ ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​លំហ​ស​មុទ្រ​និង​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​នានាដែល​បាន​កើត​មាន​ឡើង​ក្នុង​ពេល​ដែលអាស៊ាន​កំព​ង់មាន​ការ​រីក​ចំរើន​ផ្នែក​តួនាទីន​យោបាយ​និង​សេដ្ឋ​កិច្ច។ក្នុង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈនៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ក្រៅផ្លូវ​ការ​នាឪកាស​នោះដែរឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា៖ អស់រ​យៈពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំម​ក​ហើយអាស៊ាន​បាន​ប​ង្ហាញ​យ៉ាង​ច្បាស់ពីស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន​ដោយ​ការ​ប្រ​កាន់​យ​ក​តួនាទីស្នូល​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ជាច្រើន​ទាំង​ក​ម្រិត​ថ្នាក់តំប​ន់និង​ស​ក​ល​លោក​ស​ម្រាប់ស​ន្តិភាព​ស​ន្តិសុខ​ស្ថិរ​ភាព​និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ។លើស​ពីនេះទៀត​ភាព​ប្រ​ឈ​ម​រ​ប​ស់អាស៊ាន​នៅក្នុង​ប​រិប​ទ​ថ្មីគឺត្រូវ​រ​ក្សា​តូនាទី​រ​ប​ស់ខ្លួន​ជាក​ម្លាំង​នាំមុខ​និង​ការ​ប្រ​កាន់ជំហ​រ​ស្នូល​នៃដំណើរ​ការ​ថ្នាក់តំប​ន់ក៏ដូច​ជាព​ង្រីក​និង​ព​ង្រឹង​នូវ​តួនាទី“ដែល​មានអានុភាព”រ​ប​ស់ខ្លួន​នៅលើឆាកអន្ត​រ​ជាតិ។ឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖ការ​រ​ក្សានូវ​តួនាទីនេះមាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ស​ម្រាប់អាស៊ាន​ក្នុង​ការ​កំណ​ត់​និម្មាប​ន​ក​ម្ម​តំប​ន់រ​ប​ស់​ខ្លួន​នាពេលអនាគ​ត។ក្នុងឧិកាស​នោះប​ណ្តារ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំងអស់ក៏បាន​ចែក​រំលែក​ទ​ស្ស​នៈរ​ប​ស់ខ្លួនអំពីស្ថាន​ភាព​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ស​ន្តិសុខអន្ត​រ​ជាតិព្រ​ម​ទាំង​កិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ដែល​កំព​ង់អនុវ​ត្ត​ដើម្បីដោះស្រាយ​ភាព​ប្រ​ឈ​ម​ស​ន្តិសុខ​នានារ​ប​ស់អាស៊ាន។តាម​រ​យៈកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ក្រៅផ្លូវ​ការ​នៅទីក្រុង​វៀង​ច​ន្ទ័នេះដែរ​ប​ណ្តារ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំងអស់បាន​ប​ង្ហាញ​នូវ​ទ​ស្ស​នៈរួម​ក្នុង​ការ​រួប​រួម​គ្នាធ្វើយ៉ាង​ណាជំរុញ​ការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ស្ថេភាព​នៅក្នុង​តំប​ន់អោយ​បាន​ល្អប្រ​សើរ​។សូម​ប​ញ្ចាក់ថា៖កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ក្រៅផ្លូវ​ការ​គឺជាវេទិការ​សំរាប់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិអាស៊ាន​ធ្វើការ​ប្រ​ជុំនិង​ពិភាក្សាអំពីប​ញ្ហាការ​ពារ​ជាតិនិង​ស​ន្តិសុខ​ក្នុង​តំប​ន់ដើម្បីដោះស្រាយ​រួម​គ្នាចំពោះភាព​ប្រ​ឈ​ម​ស​ន្តិសុខ​និង​ដើម្បីលើក​កំព​សើស​ន្តិភាព​ស្ថិភាព​វិបុល​ភាព​ចំពោះស​ហ​គ​ម​ន៍និង​ប្រ​ជាជ​នអាស៊ាន​ស្រ​ប​តាម​ទិស​ស្លោក​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ឆ្នាំ២០១៦ការ​ព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ការ​ពារ​ជាតិសំរាប់ស​ហ​គ​ម​ន៍អាស៊ាន​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ភាព​រឹង​មាំ។ក្នុងឧិកាស​នោះប​ន្ទាប់ពីបាន​ប​ញ្ច​ប់កិច្ច​ប្រ​ជុំកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ក្រៅផ្លូវ​ការ​រួច​ម​កឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ចាន់សាម៉ន.ចាន់យ៉ាឡាត​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជាតិឡាវ​បាន​ធ្វើការ​ផ្ទេរ​ប្រ​គ​ល់ប្រ​ធាន​កិច្ច​ប្រ​ជុំកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ទៅអោយ​ប្រ​ទេស​ហ្វីលីពីន​ដែល​ត្រូវ​ទ​ទួល​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសំរាប់រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​លើក​ទី១១នៅឆ្នាំ២០១៧ខាង​មុខ​៕

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ