ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​និង​កិច្ច​ស​ន្ទ​នាន​យោបាយ​ថ្នាក់អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិនៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្ក​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម២០១៦
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
630
292
                                           
តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​និង​ដោយអនុវ​ត្ត​ន៍តាម​ផែន​ការ​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ឆ្នាំ២០១៦រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានិង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាមឯកឧត្ត​ម​នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍នាង.ផាត​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាបាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូយោធាជាន់ខ្ព​ស់នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ អញ្ជើញ​​ទៅបំពេញ​ទ​ស្ស​ន​​កិច្ច​មិត្ត​ភាព​ផ្លូវ​ការ​ដើម្បីចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ស​ន្ទ​នាស្តីពីន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម​ថ្នាក់អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិលើក​ទី២រ​យៈពេល៤ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី២០ដ​ល់ថ្ងៃទី២៣ខែ​តុលាឆ្នាំ២០១៦នៅទីក្រុង​ហាណូយ​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​ព្រ​ម​ទាំង​មាន​វ​ត្ត​មានឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស.សាវ៉នអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នា​យ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​នាយ​ទា​ហាន​ជាន់ខ្ព​ស់ជាច្រើន​រូប​ទៀត ។
ពេលអញ្ជើញ​ដ​ល់ទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ទីក្រុង​ហាណូយ​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​គ​ណ​ប្រ​តិភូយោធាជាន់ខ្ព​ស់នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម​នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍នាង.ផាត​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាត្រូវ​បានឯកឧត្ត​ម​​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ប​ម្រុង​ង្វៀង.ជីវិញអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​បាន​ទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍ដោយ​បាន​ប​ង្ហាញ​នូវ​ម​នោស​ញ្ចេត​នាយ៉ាង​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ជាទីបំផុត។
នៅក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយ​ភាគីមិត្ត​វៀត​ណាម​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ប​ម្រុង​ង្វៀង.ជីវិញអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​នាព្រឹក​ថ្ងៃទី២១តុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្ត​ម​នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍នាង.ផាត​បាន​លើក​ឡើង​ពីការ​ពិនិត្យ​វាយ​ត​ម្លៃទៅលើការ​វិវ​ត្ត​ន៍នៃស​ភាព​ការ​ណ៍ស​ក​ល​លោក​ស​ភាព​ការ​ណ៍តំប​ន់និង​ស​ភាព​ការ​ណ៍ជាតិដែល​កំពុង​វិវ​ត្ត​ន៍ថ្មីៗព្រ​ម​ទាំង​វាយ​ត​ម្លៃពីផ​ល​ប៉ះពាល់ដែល​ប​ណ្តាល​ម​ក​ពីឥទ្ធិព​ល​រ​ប​ស់ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ម​ហាអំណាច​ម​ក​លើស​ន្តិសុខ​ន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិ រ​ប​ស់ប​ណ្តាប្រ​ទេស​មួយ​ចំនួន​នៅក្នុង​តំប​ន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែល​ត​ម្រូវឲ្យ​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ទាំង​នោះពិចារ​ណាអំពីគោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់ខ្លួន​ដែលអាច​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម ជាយុទ្ធ​សាស្ត្រ​នៅក្នុង​តំប​ន់ក្នុង​គោល​ដៅរួម​គឺដើម្បីធានាបាន​នូវ​សុខ​ស​ន្តិភាព​ស្ថិរ​ភាព​និង​វិបុល​ភាព​យូរអង្វែង​ស​ម្រាប់ប​ណ្តាប្រ​ទេស​នីមួយៗ និង​នៅក្នុង​តំប​ន់ទាំង​មូល​ផ​ង​ដែរ។
ដោយ​ឡែក​ចំពោះក​ម្ពុជានិង​វៀត​ណាម​បើទោះបីជាមាន​ផ​ល​ប៉ះពាល់អំពីការ​ប្រែប្រួល​នៅក្នុង​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​តំប​ន់​ដែល​បាន​និង​កំពុង​វិវ​ត្ត​ន៍យ៉ាង​ឆាប់រ​ហ័ស​ជាពិសេស​ពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង​វិស័យ​ន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ដែល​ទាម​ទារឲ្យ​មាន​ការ​ប​ង្កើន​នូវ​ជំនឿទុក​ចិត្ត​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​កាន់តែខ្លាំង​ក្លាថែម​ទៀត​ខ​ណៈដែល​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ធ្លាប់មាន​ទំនាក់ទំន​ង​សាម​គ្គីភាព​មិត្ត​ភាព​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជិត​ខាង​ល្អតាំង​ពីយូរ​ល​ង់ណាស់ម​ក​ហើយ។ឯកឧត្ត​ម​នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍នាង.ផាត​ប្រ​ធាន​ប្រ​តិភូភាគីក​ម្ពុជាក៏បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ផ​ង​ដែរ​ថាទោះបីជាមាន​ការ​ប្រែប្រួល​នៃស​ភាព​ការ​ណ៍យ៉ាង​ណាក៏ដោយ​ក៏មិន​មាន​ផ​ល​ប៉ះពាល់ដ​ល់ទំនាក់ទំន​ង​ក​ង​ទ័ព​និង​ប្រ​ជាជ​ន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជាវៀត​ណាម​ដែល​ជាមិត្ត​ជិត​ខាង​ល្អជាពិសេស​ការ​កំណ​ត់នូវ​ទ​ស្ស​ន​គោល​ន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិនិង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម​កាន់តែត្រូវ​បាន​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​និង​ប​ង្កើន​នូវ​ជំនឿជឿជាក់ដ៏ស៊ីជ​ម្រៅថែម​ទៀត។
នៅក្នុង​កិច្ច​ស​ន្ទ​នានេះដែរ​ភាគីមិត្ត​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ប​ម្រុង​ង្វៀង.ជីវិញអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​បាន​ធ្វើការ​វាយ​ត​ម្លៃចំពោះការ​វិវ​ត្ត​ន៍នៃស​ភាព​ការ​ណ៍ស​ក​ល​លោក​និង​តំប​ន់ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​ន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិដែល​នីមួយៗមាន​គោល​ដៅអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រៀងៗខ្លួន។ដោយ​ឡែក​នៅក្នុង​ស​ភាព​ការ​ណ៍ថ្មីៗនេះវៀត​ណាម​ត្រូវ​តែម្ចាស់ការ​ចំពោះការ​ប្រែប្រួល​ដោយ​ស​ន្តិវិធីនូវ​រាល់ដំណោះស្រាយ​និង​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​នានានិង​ចាត់ទុក​វេទិការអាស៊ាន​ជាវេទិការ​សំខាន់ដើម្បីស​ន្ទ​នាជាមួយ​ប្រ​ទេស​ធំៗហើយ​នៅក្នុងអាស៊ាន​វៀត​ណាម​ចាត់ទុក​ក​ម្ពុជានិង​ឡាវ​ជាដៃគូរ​សំខាន់និង​ត្រូវ​រ​ក្សាសាម​គ្គីភាព​មិត្ត​ភាព​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ដើម្បីផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍ទៅវិញ​ទៅម​ក។
យោង​ទៅតាម​សំណើរ​រ​ប​ស់ភាគីក​ម្ពុជានៅក្នុង​កិច្ច​ស​ន្ទ​នានេះផ​ង​ដែរ​ភាគីវៀត​ណាម​ប​ន្ត​ជួយ​ដ​ល់ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដើម្បីរួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​កែទ​ម្រ​ង់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ប​ន្ត​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​និងអនុវ​ត្ត​ន៍តាម​ពិធីសារ​ស្តីពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប្រ​តិ្ត​ការ​ប្រ​ចាំឆ្នាំរ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជាវៀត​ណាម ។
ក្នុង​កិច្ច​ស​ន្ទ​នានេះដែរ​ភាគីទាំង​ពីរ​បានឯក​ភាព​ដ​ល់ការ​ព​ង្រឹង​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​តាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែនអង្គ​ភាព​យោធ​ភូមិភាគ​ជាប់តំប​ន់ព្រំដែន។ប​ន្ត​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​តាម​ប​ណ្តាជំនាញ​និងអង្គ​ភាព​ដែល​ត្រូវ​ផ្ត​ល់ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ការ​ផ្ត​ល់ព័ត៌មាន​ទៅវិញ​ទៅម​ក។ស​ហ​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ដ​ល់ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ។ស​ហ​ការ​ប​ង្រៀន​និង​បំប៉ន​លើផ្នែក​ភាសារ​ទៅវិញ​ទៅម​ក​ដោយ​នឹង​រៀប​ចំក​ម្ម​វិធីជាក់ស្តែង​នាពេល​ខាង​មុខ​ព្រ​ម​ទាំង​ពិភាក្សារៀប​ចំក្រុម​ស​ហ​ការ​ស​ង្គ្រោះតាម​តំប​ន់ព្រំដែន​ដែល​នឹង​ពិចារ​ណារៀប​ចំក​សាង​ដាក់ប​ញ្ចូល​ក្នុងអនុស្សារ​ណៈ និង​ពិធីសារ​ប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៧ខាង​មុខ។
ក្នុង​កិច្ច​ស​ន្ទ​នាស្តីពីន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម​ថ្នាក់អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិលើក​ទី២ភាគីនាពេល​នេះបាន​ប​ញ្ច​ប់ប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ប​ង្ហាញ​នូវ​ម​នោស​ញ្ចេត​នាយ៉ាង​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ជាទីបំផុត​រ​វាង​ថ្នាក់ដឹក​នាំក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ផ​ង​ដែរ៕



អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ