ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ទៀ.បាញ់ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិចិន
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
637
289

ក្នុងឪកាសអញ្ជើញ​ទៅបំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​និង​ជាមិត្ត​ភាព​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​ប​ន្ទាប់ពីបាន​ចូល​រួម​ក្នុង​វេទិការ​ស៊ាង​សាន​លើក​ទី៧រួច​ម​ក​នៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី ១១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដឹក​នាំដោយឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពាតិបាន​ចូល​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឆាង.វ៉ាន់ឈាន់​​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពាតិនៃសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​នៅក្រ​សួង​ការ​ជាតិចិន​នាទីក្រុង​ប៉េកាំង ។
នៅក្នុង​ជំនួប​នាឪកាស​នោះឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​លើក​ឡើង​ពីទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង២ក​ម្ពុជាចិន​ជាពិសេស​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២ដែល​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្នាយ៉ាង​ជិត​ស្និត។ឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន​ក៏ដូច​ជាក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ដែល​បាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គាំទ្រ​ដ​ល់ខ.ភ.ម​នារ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ហើយ​តាម​រ​យៈការ​ជួយ​រ​ប​ស់ចិន​នេះបាន​រួម​ចំណែក​លើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដ​ល់ ខ.ភ.ម​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់ស​ង្គ​ម​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​រ​ស់នៅក៏ដូច​ជាការ​ព​ង្រឹង​ប្រៀប​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាអោយ​បាន​រឹង​មាំ។ឯ.ឧទៀ.បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖សិក្ខាកាម.ខ.ភ.ម​ដែល​បាន​ម​ក​សិក្សារៀន​សូត្រ​នៅប្រ​ទេស​ចិន​គឺទ​ទួល​បាម​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អដោយ​លែក​ការ​ជួយ​សាង​ស​ង់និង​ផ្ត​ល់សំភារៈឧប​ក​រ​ណ៍ប​រិក្ខាពេទ្យ ដ​ល់ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះកេតុម​លាបាន​រួម​ចំណែក​ព​ង្រឹង​សុខ​មាល​ភាព​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជាបាន​កាន់តែប្រ​សើរ​។តាម​រ​យៈជំនួប​នោះឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​ជំរាប​ជូន​ដ​ល់ ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពាជាតិចិនអំពីការ​ប្រុង​ប្រៀប​រៀប​ចំទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍ការ​ចូល​ច​ត​នាវាក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ចិន​នៅកំព​ង់ផែក្រុង​ព្រះសីហ​នុផ​ង​ដែរ។មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ឆាង.វ៉ាន់ឈាន់​​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពាតិនៃសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​បាន​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះទំនាក់ទំន​ង​យ៉ាង​ជិត​ស្និត​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ចិន។ឯ.ឧបាន​ប​ញ្ចាក់់ថា៖ចិន​និង​ក​ម្ពុជាជាប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​ល្អប្រ​ក​ប​ដោយ​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​ប្រ​ពៃណីដែល​បាន​ប​ង្កើត​ឡើង​ដោយ​ថ្នាក់ដឹក​នាំនៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ។ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​និង​ប្រ​ពៃណីរ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ត្រូវ​បាន​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីកឥត​ឈ​ប់ឈ​រ​និង​ស​ហ​ការ​កាន់តែជិត​ស្និត។ឯ.បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖តំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​រ​ប​ស់ប្រ​ធានាធិប​តីចិន​ទៅកាន់ក​ម្ពុជាលើក​នេះនិង​ជំរុញ​ទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ដៃគូរ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​គ្រ​ប់ជ្រុង់ជ្រោយ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ទៅមុខ​សំរេច​បាន​នូវ​ស​ម្ធិផ​ល​ថ្មីៗប​ន្ថែម​ទៀត។ឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិចិន​បាន​កោត​ស​រ​សើរ​ដ​ល់ក​ម្ពុជាដែល​បាន​ប្រ​កាន់ភ្ជាប់នូវ​គោល​ន​យោបាយ​ចិន​តែមួយ។ទ​ន្ទឹម​នេះឯកឧត្ត​ម​ក៏បាន​កោត​ស​រ​សើរ​ដ​ល់ក​ម្ពុជាផ​ង​ដែរ​ដែល​បាន​ចូល​រួម​វិភាគ​ទាន​រ​ក្សាស្ថិរ​ភាព​សុវ​ត្ថិភាព​ផ្ទៃក្នុង​រ​ប​ស់អាស៊ាន​ដោយ​ជំរុញ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​មិត្ត​ភាព​ចិន​និងអាស៊ាន​ដែល​ក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះទំនាក់ទំន​ង​ចិន​និងអាស៊ាន​កំពុង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅយ៉ាង​ល្អប្រ​សើរ។ ទាក់ទ​ង​ជាមួយ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​ខ.ភ.ម.ឯកឧត្ត​ម​ឆាង.វ៉ាន​ឈាន់បាន​ប​ញ្ជាក់ថាចិន​នឹង​ប​ន្ត​ជួយ​ដ​ល់វិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោក​ត្លុក​តាសេក​ក្នុង​ការ​សាង​ស​ង់អគារ​ស្នាក់នៅរ​ប​ស់សិក្ខាកាម​ដើម្បីព​ង្រីក​ដ​ល់ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ខ.ភ.ម.ឱ្យ​កាន់តែមាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ខ្ព​ស់ប​ន្ថែម​ទៀត។
ក្នុងឱកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជានិងឯកឧត្ត​ម​ឆាង.វ៉ាន់ឈាន់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន​ក៏បាន​ធ្វើជាគ​ណអធិប​តីក្នុង​ពិធីចុះហ​ត្ថ​លេខាលើពិធីសារ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាជាមួយ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន ដែល​បាន​ចុះហ​ត្ថ​លេខាដោយឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ណឹម.សុវ​ត្ថិអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ​និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស​ជាមួយឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោស៊ី.ហ្គោវៃដើម្បីទ​ទួល​យ​ក​នូវ​ជំនួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ជូន​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ខ.ភ.ម.៕

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ