ព័ត៌មាន

ឯ.ឧ នាង ផាត ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយអនុព័ន្ធ​យោធាមីយ៉ាម៉ាថ្មី
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
616
261

នៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី១១ឃែសីហានេះដែរ​នាទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏នាង.ផាត​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក៏បានអនុញ្ញាត្តឲ្យ​លោក​វ/ឯក​វីន.កូប្រ​ធានអនុព​ន្ធ័យោធានៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ហ​ព​ន្ធ័មីយ៉ាន់ម៉ាចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​និង​ប​ង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុងអាណ​ត្តិបេស​ក​ក​ម្ម​ថ្មីរ​ប​ស់ខ្លួន​នៅក​ម្ពុជាផ​ង​ដែរ ។
លោក​វ/ឯក​វីន.កូបាន​ថ្លែង​ថា៖នៅក្នុង​ការ​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់លោក​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានាពេល​នេះលោក​ស​ង្ឃឹម​ថាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក៏ដូច​ជាប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​នានាទូទាំង​ខ.ភ.ម​នឹង​ជួយ​ប​ង្ក​ល​ក្ខ​ណៈងាយ​ស្រួល ព្រ​ម​ទាំង​ស​ហ​ការ​ល្អ ដើម្បីឲ្យ​លោក​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​នាថ្ងៃខាង​មុខ ។
ក្នុងឱកាស​នោះ ឯ.ឧ នាង ផាត បាន​ថ្លែង​ជួស​មុខ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ទូទាំង​ខ.ភ.ម សូម​សំដែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៏ចំពោះលោក​វ/ឯក​វីន.កូប្រ​ធានអនុព​ន្ធ័យោធានៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ហ​ព​ន្ធ័មីយ៉ាន់ម៉ាដែល​ទើប​បាន​តែង​តាំង​ថ្មីម​ក​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​នៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានាពេល​នេះឯ.ឧនឹង​ខិត​ខំព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក​ចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព,មិត្ត​ភាព​និង​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង២ពិសេស​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២ ក​ម្ពុជា.មីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យ​កាន់តែរឹង​មាំប​ន្ថែម​ទៀត៕

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ