ព័ត៌មាន

ពិធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយអនុសាស​ន៍ រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ស្តីអំពីការ​ងារ​យេន​ដ័រ ជូន​នារីក​ង​ទ័ព​នៅយោធ​ភូមិភាគ​ទី១
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
682
244
នៅទីប​ញ្ជាការ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី១  មាន​រៀប​ចំពិធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយអនុសាស​ន៍រ​ប​ស់​ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេ​នាប​តី​តេជោ​ហ៊ុន​សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ស្តីអំពីការ​ងារ​យេន​ដ័រ ជូន​យុទ្ធ​នារីយើង​ចំនួន ១០០នាក់ ក្នុង​យោធ​ភូមិភាគ​ទី១   ដែល​ពិធីនេះប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅក្រោម​វ​ត្ត​មាន លោក​ជំទាវឧត្ត​ម​សេនីយ​ទោ ស៊ុំ សុខា​ នាយ​ក​រ​ង​ម​ជ្ឈ ម​ណ្ឌ​ល​កីឡា​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ និង​ជា ស​មាជិក​ក្រុម​ការ​ងារ​យេន​ដ័រ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។
លោក​ជំទាវឧត្ត​ម​សេនីយ​ទោលី ស៊ីលេន នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ធ្វើប​ទ
ឧទ្ទេស​នាមអំពីស​ក​ម្ម​ភាព​ក្រុម​ការ​ងារ​យេន​ដ័រ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ជាពិសេស​ស​ក​ម្ម​ភាព​ ចុះជាប់ ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​និង ប​ញ្រ្ជាប​យេន​ដ័រ តាម​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ក​ង​ទ័ព រ​ប​ស់លោក​ជំទាវ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ដាំ ដារីនី រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ ពារ​ជាតិ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៣ ដ​ល់ឆ្នាំ ២០១៦តាម​រ​យៈការ​ប​ញ្ចាំង​រូប​ភាព​ស្លាយ .។
 លោក​ស្រីវ​រ​សេនីយ៍ឯក ខឹម បូណា នាយ​រ​ង​ការិយាល័យ​ទី៥ ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក  និង​ជាប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ យេន​ដ័រ ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​បាន​ធ្វើប​ទ​ប​ង្ហាញអំពីស្ថាន​ភាព​ការ​ងារ​យេន​ដ័រ ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  ដែល​ផ្តោត ជាសំខាន់លើការ​ក​សាង​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ការ​ក​សាង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ និង​ប​ច្ចេក​ទេស​ការ​បំផុស​ច​ល​នាចូល រួម​ក្នុង​ស​ក​ម្ម​ភាព​ស​ង្គ​ម រួម​ចំណែក​ក​សាង​និង​អភ​វ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិ។ តាម​រ​យៈការ​ចូល​រួម​ស​ក​ម្ម​ភាព​ខាង​លើ នារីក​ង​ទ័ព​ត្រូវ​បាន​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ប្រ​គ​ល់តួនាទី និង​ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិ តាម​ជំនាញ​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដោយ​បាន​តែង​តាំង ជាៈ ថ្នាក់រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ចំនួន ១នាក់ . អនុរ​ដ្ឋ​លេខាចំនួន ១នាក់ . ថ្នាក់ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី ដ​ល់ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ចំនួន ២៣ នាក់ . ថ្នាក់វ​រ​សេនីយ៍ត្រី ដ​ល់ វ​រ​សេនីយ៍ឯក​ចំនួន៦៣៥នាក់ . ថ្នាក់នាយ​ចំណ​ង់ ដ​ល់ អនុសេនីយឯក ចំនួន២៤៤៣ នាក់ . ថ្នាក់នាយ​ទាហាន​រ​ង  និង ព​ល​ទាហាន​ចំនួន១៦៩៣នាក់។ ទ​ន្ទឹម​និង​ការអនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​ស្នូល​ប្រ​ចាំថ្ងៃរ​ប​ស់ខ្លួន យុទ្ធ​នារីយើង​ត្រូវ​បាន​ទ​ទួល​ទំនុក​ចិត្ត​យ៉ាង​ក​ក់ក្តៅ        ដោយ​ត្រូវ​បាន​ចាត់តាំង​ចូល​រួម​ក្នុង​ក​ង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិក្នុង​នោះយុទ្ធ​នារីយើង​ចំនួន ១០៤ នាក់បាន​ចេញ​ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្មអន្ត​ជាតិនៅ សាធារ​ណ រ​ដ្ឋ​ស៊ូដ​ង់ . សូដ​ង់ខាត្បូង . ឆាត .  អាហ្រ្វិក​ក​ណ្តាល. ស៊ីរី . លីប​ង់. សាយ​ប្រឹស និង ម៉ាលី ផ​ង​ដែរ  ។
លោក​ជំទាវឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ស៊ុំ  សុខា  បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះប​ង​ប្អូន យុទ្ធ​នារី​ក្នុង​យោធ​ភូមិភាគ​ទី១  ដែល​បាន​ពុះពារ​ការ​លំបាក គ្រោះថ្នាក់ និង ឧប​ស័គ្គ​នានា  ខិត​ខំសំរេច​រាល់ភារ​កិច្ច​ដែល ថ្នាក់លើប្រ​គ​ល់ឲ្យ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ត្រ​ចះត្រ​ច​ង់គួរ​ជាទីមោទ​នៈ  ។  លោក​ជំទាវ​បាន​លើក​ឡើង​អំពីការ​យ​ក​ចិត្ត ទុក​ដាក់ រ​ប​ស់ប្រ​មុខ​ថ្នាក់ដឹក​នាំ  រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា  ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហា​សេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន ដែល​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ខ្ព​ស់  និង     ផ្ត​ល់នូវ​ទំនុក​ចិត្ត​ដែល​មិនអាច​កាត់ថ្លៃបាន​ចំពោះស​ក​ម្ម​ភាព​ការ​ងារ យេន​ដ័រ  ដោយ​បានឯក​ភាព​ដាក់ចេញ​នូវ​ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​សំរាប់ឆ្នាំ ២០១៦ ដ​ល់ឆ្នាំ ២០២០ ដោយ​ផ្ត​ល់ការ​លើក ទឹក​ចិត្ត  និង ផ្ត​ល់ឱកាស​ការ​ងារ ដ​ល់នារីគ្រ​ប់រូប ចូល​បំរើក្នុង​ជួរ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  និង ត្រូវ​បាន​ទ​ទួល តួនាទី   ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិ  មុខ​តំណែង ការ​ជូន​នូវ​គ្រឿងឥស្ស​រិយ​យ​ស  ប័ណ្ណ​ស​រ​សើរ​លិខិត​ស​រ​សើរ  ទៅតាម​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ចំណេះដឹង  ជំនាញឯក​ទេស​ដូច​គ្នានិង បុរ​ស​ដែរ។ និង​ជាប​ណ្តើរៗកាត់ប​ន្ថ​យ​គ​ម្លាត​យេន​ដ័រឲ្យ​កាន់តែតិច​ទៅរួម​ចំណែក​ប្រ​ក​ប ដោយ​ស​ម​ធ៌ម​ការ​ពារ និង ក​សាង​មាតុភូមិក​ម្ពុជា បាន​រីក​ចំរើន  ស​ម្បូរ​រុង​រឿង​ជានិច្ច និរ​ន្ត​រ៍ត​រៀង​ទៅ  ។

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ