ព័ត៌មាន

នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏មាស.សាវ៉ន​នាំយ​ក​ប្រាក់បេឡាម​រ​ណៈស​ង្គ្រោះបើក​ជូន​គ្រួសារ​ស​ពអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន១០គ្រួសារ​នៅខេត្ត​កំព​ង់ឆ្នាំង
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
675
234
គ្រួសារ​ស​ព​នៃស​មាជិក​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ចំនួន១០គ្រួសារ​នៅខេត្ត​កំព​ង់ឆ្នាំង​ទ​ទួល​បាន​ការ​បើក​ប្រាក់ឧប​ត្ថ​ម្ភ​ពីបេឡាស​ង្គ្រោះរ​ប​ស់ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា តាម​រ​យៈនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏មាស.សាវ៉នអគ្គ​លេខាធិការ​រ​ង​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាកាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី៧ខែក​ក្ក​ដាឆ្នាំ២០១៦នេះ។វ​ត្ត​មានអម​ដំណើរ​នាឱកាស​នោះដែរ​មាន ប្រ​ធាន​លេខាធិការ​ស​មាគ​ម​ប្រ​ធាន​និងអនុប្រ​ធាន​គ​ណៈជំនាញ​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុ អនុប្រ​ធាន​គ​ណៈជំនាញ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ឃោស​នាអប់រំប្រ​ធានអនុប្រ​ធាន​ស​មាគ​ម​ខេត្ត​កំព​ង់ឆ្នាំង ព្រ​ម​ទាំង​ម​ន្រ្តីពាក់ព័ន្ធ​មួយ​ចំនួន​ទៀត។
តាម​សេច​ក្តីរាយ​ការ​ណ៏រ​ប​ស់ស​មាគ​ម​ខេត្ត​កំព​ង់ឆ្នាំង​បានឲ្យ​ដឹង​ថា៖គិត​ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ខែក​ញ្ញាដ​ល់ថ្ងៃទី១៦ខែតុលាឆ្នាំ២០១៥ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាបាន​បើក​ផ្ត​ល់រួច​ហើយ នូវ​ចំនួន​ស​ព១២៥ស​ព​ដោយ​ស​រុប​ថ​វិកាអស់ចំនួន​ប្រាំរ​យ​លាន​រៀល​ជាថ​វិកាបាន​ម​ក​ពីការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីនៃក​ម្ពុជា និង ជាប្រ​ធាន​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជានិង​មួយ​ផ្នែក​ទៀត​ជាថ​វិកាបាន​ម​ក​ពីការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ រ​ប​ស់ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​នានា។ ដោយ​ឡែក​ស​ព​ស​មាជិក​ដែល​ត្រូវ​ប្រ​គ​ល់ជូន​នាពេល​នេះមាន​ចំនួន១០ស​ព​ក្នុង​នោះមាន៧ស​ព​ស្ថិត​នៅស្រុក​កំព​ង់ត្រ​ឡាច​និង៣ស​ព​ទៀត​ស្ថិត​នៅស្រុក​សាម​គ្គីមាន​ជ័យ ស​រុប​ថ​វិកាចំនួន៤០លាន​រៀល។ជាមួយ​នោះស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ខេត្ត​កំព​ង់ឆ្នាំង​បានឧប​ត្ថ​ម្ភ​ប​ន្ថែមអង្ក​រ​ចំនួន២៥គ.ក​និង​មី១កេស ស​ម្រាប់គ្រួសារ​នីមួយៗផ​ង​ដែរ។
មាន​ប្រ​សាស​ន៏ក្នុងឱកាស​នោះនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏មាស សាវ៉ន​បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថាប្រាក់បេឡាម​រ​ណៈស​ង្គ្រោះរ​ប​ស់ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាដែល​ត្រូវ​បើក​ជូន​នាពេល​នេះគឺ អនុវ​ត្ត​ន៏តាម​ល​ក្ខ័ន្តិកៈលេខ០០៤ស.អ.ក​ចុះថ្ងៃទី២០ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១០ដោយ​ក្នុង​មួយ គ្រួសារ​ទ​ទួល​បាន​ប្រាក់ឧប​ត្ថ​ម្ភ​ចំនួន៤លាន​រៀល។នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏មាស សាវ៉ន​ប​ន្ត​ថា ក្រោយ​ពីម​ហាស​ន្និបាទ​តំណាង​ទូទាំង​ប្រ​ទេសអាណ​ត្តិទី២ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន បាន​កែស​ម្រួល​រ​ច​នាស​ម្ព​ន្ធ័ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាពីថ្នាក់ក​ណ្តាល រាជ​ធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក រ​ហូត​ថ្នាក់ ឃុំ ស​ង្កាត់ ដើម្បីព​ង្រឹង​យ​ន្ត​ការ​នៃការ​ដឹក​នាំឲ្យ​កាន់តែមាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ឆ្លើយ​ត​បឲ្យ​បាន​ទាន់ពេល​វេលា នូវ​សេច​ក្តីត្រូវ​ការ​រ​ប​ស់ស​មាជិក​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​និង​គ្រួសារអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ដើម្បីរួម​ចំណែក​កាត់ប​ន្ថ​យ​ភាព​ក្រីក្រ​រ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ស្រ​ប​តាម គោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា។ដោយ​ផ្អែក​តាម​ស្មារ​តីម​ហាស​ន្និបាទ​លើក​ទី២នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏មាស សាវ៉ន បាន​ជ​ម្រុញឲ្យ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាខេត្ត​កំព​ង់ឆ្នាំង ត្រូវ​មាន​ទិស​ដៅជាយុទ្ធ​សាស្រ្ត​ប​ន្ត​ស្រ​ង់សិ្ថ​ត្តិមុខ​ស​ញ្ញាអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ប្រ​ចាំខែដើម្បីដ​ក​ប្រាក់ភាគ​ទាន​និង ម​រ​ណៈស​ង្គ្រោះជូន​បេឡាជាតិ អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​បាន​ទាន់ពេល​វេលា។និង​ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាខេត្ត​ត្រូវ​រៀប​ចំឯក​សារ​ស្រ​ង់ទិន្ន​ន័យ​ស្ថាន​ភាព អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​នៅតាម​មូល​ដ្ឋាន​ភូមិឃុំដើម្បីរៀប​ចំប​ញ្ជីឈ្មោះអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ទាំង​នោះឲ្យ​មាន​មូល​ដ្ឋាន​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ច្បាស់លាស់៕

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ