ព័ត៌មាន

ក​ម្ពុជាមាន​ម​ហិច្ឆ​តាព​ង្រីក​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ម្លាំង​មួក​ខៀវ​ទៅក្រៅប្រ​ទេស
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
617
152

        ស​ម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន បាន​សំដែង​នូវ​មោទ​ន​ភាព​និង​ម​ហិច្ឆ​តាក្នុង​ផែន​ការ​ព​ង្រីក​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ម្លាំង​ទៅក្រៅប្រ​ទេស​ចូល​រួម​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ម​នុស្ស​ធ​ម៌ក្រោម​ឆ័ត្រ​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិបើទោះបីក​ម្ពុជាជាប្រ​ទេស​ក្រ​ទ្រ​ព្យ​ស​ម្ប​ត្តិក្រ​ប្រាក់កាស​តែក​ម្ពុជាមិន​ក្រ​ផ្លូវ​ចិត្ត​ទេ ។
        នៅវិមាន​ស​ន្តិភាព​ល្ងាច​ថ្ងៃទី១មីនាម្សិល​មិញ​តាម​រ​យៈពិធីបិទ​ស​ន្និបាត​បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាពអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិរ​យៈពេល១០ឆ្នាំប​ញ្ជាក់នូវ​ម​ហិច្ឆ​តាដោយ​មាន​ផែន​ការ​ព​ង្រីក​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ម្លាំង​ទៅក្រៅប្រ​ទេស​នេះស​ម្ដេច​តេជោនាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីថ្លែង​គូស​ប​ញ្ជាក់ថា«ឥឡូវ​ក​ម្ពុជាកំពុង​ស្ថិត​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ជាប្រ​ព័ន្ធ​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិក្នុង​ការ​រៀប​ក​ម្លាំង​រ​ហ័ស,យើង​នឹង​ពិនិត្យ​ប​ន្ត​នៅក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ទៅក្នុង​ប្រ​ទេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​នៅពេល​ដែល​មាន​សំណូម​ព​រ​ពីអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ,ខ្ញុំមាន​ម​ហិច្ឆ​តាដើម្បីចូល​រួម​ព្រោះមិត្ត​ភ​ក្ដិបាន​ជួយ​ម​ក​ដ​ល់យើង​យើង​ក៏ត្រូវ​ជួយ​ទៅដ​ល់មិត្ត​ភ​ក្ដិវិញ​ផ​ង​ដែរ។ក្នុង​មោទ​ន​ភាព​និង​ម​ហិច្ឆ​តានេះស​ម្ដេច​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថាពិត​មែន​តែក​ម្ពុជាក្រ​ក៏ប៉ុន្តែយើង​ក្រ​ទ្រ​ព្យ​ស​ម្ប​ត្តិ,ក្រ​ប្រាក់កាស​ប៉ុន្តែយើង​ខ្ញុំមិន​មែន​ក្រ​ផ្លូវ​ចិត្ត​នោះទេ។ ឯប​ង្ហាញ​ម​ហិច្ឆ​តាមួយ​ទៀត​ស​ម្ដេច​តេជោ ថ្លែង​ថា «បើសិន​ជាក​ម្ពុជាទៅជាប្រ​ទេសអ្ន​ក​មាន​ខាង​សេដ្ឋ​កិច្ច​វិញ​ក​ម្ពុជានឹង​ផ្ដ​ល់ជំនួយ​ទៅក្រៅប្រ​ទេសឱ្យ​ស្មើនឹង០,៧ភាគ​រ​យ​នៃGDP» ។
        តាម​រ​បាយ​ការ​ណ៍រ​ប​ស់គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល​កិច្ច​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិបានឱ្យ​ដឹង​ថា៖ស​ន្និបាត​នេះបាន​ប​ង្ហាញ​ពីស​មិទ្ធ​ផ​ល​ជាប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ដែល​មាន​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈមាន​ភាពអង់អាច​ក្លាហាន​មាន​ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​គោរ​ព​សីល​ធ​ម៌និង​ក្រ​ម​សីល​ធ​ម៌និង​បាន​ទ​ទួល​ចំណាត់ថ្នាក់ជាក​ម្លាំង​ដែល​ជាស្នាដៃឆ្នើម​ក្នុង​ការអនុវ​ត្ត​តួនាទីរ​ប​ស់ខ្លួន។
        ក្នុង​រ​យៈពេល១០ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ទៅនេះក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជាចំនួន៣.៥៥៧នាក់បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាពអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិក្នុង​ប្រ​ទេស​ចំនួន៨ រួម​មាន​ស៊ូដ​ង់ខាង​ត្បូង,ឆាដ សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋអាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល,លីប​ង់,ស៊ីព,ស៊ីរី,និង​ម៉ាលីដោយ​បាន​ផ្តោត​លើជំនាញ​បោស​សំអាត​មីន,ត​ម្រួត​យោធា,ពេទ្យ​កំរិត២ កំទេច​គ្រាប់មីន​មិន​ទាន់ផ្ទុះ, វិស្វ​ក​ម្ម​សំណ​ង់ប​ញ្ឈ​រ​និង​សំណ​ង់ផ្តេក​ព្រ​ម​ទាំង​ជំនាញ​សេនាធិការ​និង​ស​ង្កេត​ការ​ណ៍យោធា ។
     ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៦ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជាដែល​កំពុង​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​មាន​ចំនួន៨៨៨នាក់ប្រ​តិប​ត្តិការ​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ស៊ូដ​ង់,ស៊ូស​ង់ខាង​ត្បូង,លីប​ង់,ម៉ាលីនិង​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋអាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល។ជោគ​ជ័យ​នេះគឺបាន​នាំម​ក​នូវ​កិត្តិយ​ស​ស​ម្រាប់ជាតិមាតុភូមិនិង​បាន​ធ្វើឱ្យ​ក​ម្ពុជាមាន​ឈ្មោះបោះស​ម្លេង​លើឆាកអន្ត​រ​ជាតិ។
        ថ្លែង​រ​ម្លឹក​ទៅដ​ល់ការ​ស​ម្រេច​ចិត្ត​នៅថ្ងៃទី១មីនាកាល​ពី១០ឆ្នាំមុន​ក្នុង​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជាលើក​ដំបូង​ទៅចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនោះ, ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន គូស​ប​ញ្ជាក់ថា កាល​ពី១០ឆ្នាំមុន​នេះស​ម្ដេច​បាន​ជូន​ដំណើរ​ដ​ល់ក​ងអនុសេនាធំបោស​ស​ម្អាត​មីន​ដំបូង​ដែល​ត្រូវ​ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​នៅប្រ​ទេស ស៊ូដ​ង់ ក្រោម​ឆ័ត្រ​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិហើយ​បេស​ក​ក​ម្ម ជាលើក​ដំបូង​ប​ង្អស់រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជានាពេល​នោះបាន​បើក​ទំព័រ​ប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​នៃការ​រួម​ចំណែក​រ​ប​ស់ក​ម្ពុជាក្នុង បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ។ស​ម្តេច​តេជោស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថាបើក​ម្ពុជាមិន​មាន​ស​ន្តិភាព​ពេញ​លេញ​ដែល​បាន​ពីន​យោបាយ​ឈ្នះ-ឈ្នះនោះទេក៏ក​ម្ពុជាមិន​មាន ល​ទ្ធ​ភាព​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ទៅក្រៅប្រ​ទេស​ដែរ ។​
        ទោះយ៉ាង​ណាការ​ស​ម្រេច​ចាត់ប​ញ្ជូន​ក​ង​ទ័ព​បោស​ស​ម្អាត​មីន​រ​ប​ស់ក​ម្ពុជាដែល​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនឹង​ការអំញ​វ​នាវ​រ​ប​ស់អគ្គ​លេខាធិការអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនៅពេល​នោះត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ក្នុង​ខ​ណៈដែល​ក​ម្ពុជាខ្លួនឯង​កំពុង​ប្រ​ឈ​ម​នឹង​ប​ញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដោយ​សារ​មីន និង​សំណ​ល់ជាតិផ្ទុះពីស​ង្គ្រាម​ដែល​ប​ង្កឱ្យ​ប្រ​ជាជ​ន​ស្លាប់,រ​បួស​និង​ពិការ​ប្រ​មាណ ជាង៨០០នាក់ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ។ប៉ុន្តែការ​ស​ម្រេច​នោះគឺជាការ​ស​ម្រេច​ដ៏សំខាន់មួយ​ដែល​ស​ម្តេច​ផ្ទាល់ជាអ្ន​ក​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះមុខ​ប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​ប្រ​ទេស​ជាតិនិង​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា ទាំង​មូល។ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះក​ម្ពុជាបាន​ក្លាយ​ទៅជាប្រ​ទេស​នាំមុខ​ផ្នែក​បោស​ស​ម្អាត​មីន​និង​យុទ្ធ​ភ័ណ្ឌ​មិន​ទាន់ផ្ទុះដែល​ត្រូវ​បានអន្ត​រ​ជាតិទ​ទួល​ស្គាល់និង​កោត​ស​រ​សើរ​ទាំង​ចំពោះស​ក​ម្ម​ភាព​ក្នុង​ស្រុក,ទាំង​ចំពោះស​ក​ម្ម​ភាព​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ។
        ក្នុង​នាម​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ស​ម្តេច​តេជោនាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីបាន​គោរ​ព​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះស្នាដៃនិង​វីរៈភាព​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជាដែល​តែង​បាន​ប​ង្ហាញ​នូវ​ស​ម​ត្ថ​ភាព​វិជ្ជាជីវៈ គ្រ​ប់យ៉ាង,ការ​គោរ​ព​វិន័យ​ម៉ឺង​ម៉ាត់,ការ​ការ​ពារ​កិត្តិយ​ស​និង​សេច​ក្តីថ្លៃថ្នូរ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ជាតិ,រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ,រ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជាទាំង​មូល​ហើយ​ក៏ជាការ​ប​ង្ហាញ​នូវ មិត្ត​ភាព,សាម​គ្គីភាព,ទំនាក់ទំន​ង​ល្អនៅគ្រ​ប់ទីក​ន្លែង​ដែល​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជាបំពេញ​ប្រ​តិប​ត្តិការ។ក្នុង​នេះដែរ​ស​ម្តេច​តេជោបាន​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះថ្នាក់ដឹក​នាំនិង​ម​ន្ត្រីនៃក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ,គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិនិង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិដែល​បាន​ស​ហ​ការ​ដឹក​នាំស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល​ទ្រ​ទ្រ​ង់កិច្ច​ការ​ស​ម្រិត​ស​ម្រាំង​ក​ង​ក​ម្លាំង,រៀប​ចំហ្វឹក​ហាត់បំពាក់ឧប​ក​រ​ណ៍,ស​ម្ភារៈនិង​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ទ័ព​ចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិដោយ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​រ​យៈពេល១០ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះដោយ​ផ្តើម​ចេញ​ពីបាត​ដៃទ​ទេហើយ​ស​ម្រេច​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​ធំធេង​ជូន​ជាតិមាតុភូមិ ។
        ជាការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ស​ម្តេច​តេជោនាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីបាន​បំពាក់ឥស្ស​រិយ​យ​ស​ជាតូប​ការ​និងឥស្ស​រ​យ​ស​ផ្សេងៗទៀត​ជូន​ដ​ល់នាយ​ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់ដែល​បាន​ខិត​ខំបំពេញ​ភារ​កិច្ច​ក្នុង​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ទៅចូល​រួម​ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្រោម​ឆ័ត្រ​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ។
        ស​ម្តេច​តេជោនាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីបានអញ្ជើញ​ទ​ស្ស​នាផ​ង​ដែរ នូវ​ពិព័រ​ណ៍ប​ង្ហាញអំពីស​ក​ម្ម​ភាព​និង​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​នានារ​ប​ស់ក​ង​ក​ម្លាំង​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជាដែល​បាន​ចេញ​ទៅបំពេញ បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​នៅប​ណ្តាប្រ​ទេស​នានាក្នុង​រ​យៈពេល១០ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក។
        សូម​ប​ញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី១មីនាឆ្នាំ២០១៦ជាខួប១០ឆ្នាំនៃការ​ចូល​រួម​រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិស្រ​ប​តាម​សេច​ក្តីស​ម្រេច​ខាង​ន​យោបាយ​ដ៏ត្រឹម​ត្រូវ​រ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោនាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីកាល​ពីថ្ងៃទី១ខែមីនាឆ្នាំ២០០៥ដែល​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅតាម​ការអំពាវ​នាវ​រ​ប​ស់អគ្គ​លេខាធិការអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ។
        ប​ន្ទាប់ពីមាន​ការ​ស​ម្រេច​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ការ​រៀប​ចំក​ម្លាំង​ក​ងអនុសេនាធំផ្នែក​បោស​សំអាត​មីន​លេខ១៣៥គឺជាក​ម្លាំង​លើក​ដំបូង​គេ។១០ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក​គឺចាប់ពីឆ្នាំ២០០៦ ដ​ល់២០១៦នេះក​ម្ពុជាបាន​ប​ញ្ចូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិស​រុប​ចំនួន៣.៥៥៧នាក់ក្នុង​នេះមាន​នារីចំនួន១១៨នាក់។ នៅឆ្នាំ២០០៩ក​ម្ពុជាបាន​ប​ន្ថែម​ក​ម្លាំង​ត​ម្រួត​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់(ឆែក​ឆេរ​និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ធ្វើដំណើរ​តាម​ច្រ​ក​ព្រំដែន​និងអាកាស​យាន​ដ្ឋាន)ទៅប្រ​ទេស​ឆាដ​និង​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋអាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល។ឆ្នាំ២០១០ក​ម្ពុជាបាន​ប​ញ្ជូន​ក​ម្លាំង​ជំនាញ​វិស្វ​ក​ម្ម​សំណ​ង់និង​បោស​សំអាត​មីន​ទៅប្រ​ទេស​លីប​ង់,និង​កោះស៊ីព។ឆ្នាំ២០១១ក​ម្ពុជាបាន​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ជំនាញ​ត​ម្រួត​យោធានិង​ពេទ្យ​កំរិត២ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​នៅប្រ​ទេស​ស៊ូដ​ង់ខាង​ត្បូង។ឆ្នាំ២០១៤ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ជំនាញ​កំទេច​គ្រាប់មិន​ទាន់ផ្ទុះនិង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​នៅប្រ​ទេស​ម៉ាលីនិង​ឆ្នាំ២០១៤ដ​ដែល​បាន​ប​ញ្ចូន​ក​ម្លាំង​ជំនាញ​វិស្វ​ក​ម្ម​សំណ​ង់ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋអាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល ។
         ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជាដែល​កំពុង​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ មាន​ចំនួន៨៨៨នាក់ ៕    ​

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ