ព័ត៌មាន

ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ បើក​ស​ន្និបាត​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
625
151
ស​ន្និបាត​បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនៃ​ខ.ភ.ម​រ​យៈពេល​ពេល១០ឆ្នាំ(២០០៦-២០១៦)បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីបើក​នាព្រឹថ្ងៃទី០១ខែមិនានេះនៅ​វិមាន​ស​ន្តិភាព​នៃទីស្តីការ​គ​ណៈរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីដែល​ពិធីនេះបាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅស្ថិត​ក្រោអធិប​តីភាពឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ដោយ​មាន​វ​ត្ត​មាន​ចូល​រួម​ពីឯកឧត្ត​ម​លោក​ជំទាវ​លោក​លោក​ស្រីជាស​មាជិក​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិនិង​ម​ន្ត្រីតាម​ក្រ​សួង-ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ជាច្រើន​រូប​ទៀត។
ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍  សែម សុវ​ណ្ណ​នី អគ្គ​នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិគ្រ​ប់គ្រ​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​បោស​សំអាត​មីន​និង​កាក​សំណ​ល់ស​ង្គ្រាម​បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថាអង្គ​ស​ន្និបាត​បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិរ​យៈពេល​ពេល១០ឆ្នាំបាន​ប្រារ​ព្វ​ពិធីជាផ្លូវ​ការ​មាន​រ​យៈពេល០១ថ្ងៃនាថ្ងៃទី០១ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦ដោយ​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិ​ស​ម្រួប​ស​ម្រួល​កិច្ច​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជា​ជាតិនិង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិគ្រ​ប់គ្រ​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​បោស​សំអាត​មីន​និង​កាក​សំណ​ល់​ស​ង្គ្រាម​រួម​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​ក្រុម​ការ​ងារ​នៃក្រ​សួង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​មួយ​ចំនួន​ទៀត។​
ប​ន្ទាប់ពីលោក​ស្រីក្លែរ.វ៉ាន់ឌឺវ៉ារេន​ម​ន្ត្រីស​ម្រ​ប​ស​ម្រួលអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិប្រ​ចាំក​ម្ពុជានិង​ជាតំណាងអគ្គ​លេខាធិការអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិឡើង​មាន​ម​តិរួច​ម​កឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថាប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាមាន​ប្រ​វ​ត្តិដ៏ជូរ​ច​ត់ធ្លាប់បាន​ឆ្ល​ង​កាត់ស​ង្គាម​បំផ្លិច​បំផ្លាញអស់ជាង៣ទ​ស្ស​វ​ត្ស។ទំរាំមាន​ថ្ងៃនេះយើង​បាន​យ​ល់ដឹង​ច្បាស់ណាស់អំពីការ​លំបាក​ចំពោះប្រ​ទេស​និង​ប្រ​ជាជ​ន​ដែល​ជួប​ស​ង្គ្រាម។ក​ម្ពុជាផ្ទាល់ក៏បាន​ទ​ទួល​ក​ង​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាពអ៊ុន​តាក់ផ​ង​ដែរ​នៅឆ្នាំ១៩៩១។នៅពេល​ក​ម្ពុជា​បាន​ទ​ទួល​ស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជាក៏ច​ង់ចូល​រួម​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព​នៅលើពិភ​ព​លោក​ហើយ​ធ្វើយ៉ាង​ណា​កុំឲ្យ​មាន​ស​ង្គ្រាម​ដូច​ក​ម្ពុជា។ឆ្នាំ២០១៦នេះគឺជាខួប​លើក​ទី១១នៃការ​ស​ម្រេច​ចិត្ត​ខាង​ន​យោបាយ​ដ៏ត្រឹម​ត្រូវ​និង​ប្រ​ក​ប​ដោយ​គ​តិប​ណ្ឌិត​រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាកាល​ពីឆ្នាំ២០០៥ក្នុង​ការអនុញ្ញាតឲ្យ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ចេញ​ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិដែល​ជាការ​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅ​នឹង​ការអំពាវ​នាវ​រ​ប​ស់អគ្គ​លេខាធិការអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិហើយ​ជាឆ្នាំទី១០នៃការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ចេញ​ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ទេស​ជាជាតិដែល​ក​ងអនុសេនាធំផ្នែក​បោស​សំអាត​មីន​លេខ១៣៥ជាក​ង​ទី១មាន​យោធិន​ចំនួន១៣៥នាក់បាចេញ​ដំណើរ​កាល​ពីថ្ងៃ​ទី១២ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៦។
នៅក្នុង​រ​យៈពេល១០ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះក​ម្ពុជាបាន​ប​ញ្ជូន​ក​ម្លាំង​ទៅចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិស​រុប​ចំនួន៣,៥៥៧នាក់/នារី១១៨នាក់នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស៊ូដ​ង់ ស៊ូដ​ង់ខាង​ត្បូង លីប​ង់ សាយ​ប្រឹស សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋអាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល ឆាដ ស៊ីរី និង​ម៉ាលី។ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក​ង​ក​ម្លាំង​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជាកំពុង​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​នៅ០៦ប្រ​ទេស៨៨៨នាក់ក្នុង​នោះនារីមាន​ចំនួន៤៦នាក់។នៅក្នុង​រ​យៈពេល១០ឆ្នាំនៃការ​ពំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ម​នុស្ស​ធ​ម៌នេះទោះបីមានឧប​ស​គ្គ​និង​ហានិភ័យ​ខ្ឃ​ស់ក៏ដោយ​ប៉ុន្តែក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជាតែង​តែស​ម្រេច​ជោគ​ជ័យ​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន​និង​ទ​ទួល​បាន​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ពីសំណាក់អគ្គ​លេខាធិការ​និង​ម​ន្ត្រីអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិទាំង​នៅក្រុង​ញូយ៉ក​និង​ប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជាថាជាក​ង​ក​ម្លាំង​មួយ​មាន​ជំនាញ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​វិជ្ជាជីវៈមាន​ភាពអង់អាច​ក្លាហាន​មាន​ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​គោរ​ព​វិន័យ​និង​ក្រ​ម​សីល​ធ​ម៌ក្នុង​ការអនុវ​ត្ត​តួនាទីរ​ប​ស់ខ្លួន​គ្រ​ប់ពេល​វេលា។
នារ​សៀល​ថ្ងៃដ​ដែល​នេះដែរអង្គ​ស​ន្និបាត​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីបិទ​ស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់​ស​ម្តេច​អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា។អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ