ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស.សាវ៉ន​ចុះទៅផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត​នៅក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ៦
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
621
147


ក​ង​ទ័ព​ត្រូវ​តែគោរ​ព​វិន័យអោយ​បាន​ល្អនិង​ត្រូវ​ហាន​ធ្វើព​លិក​ម្ម​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​ដើម្បីការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដីអោយ​បាន​គ​ង់វ​ង្ស​និង​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​រ​សើនៅអោយ​បាន​ប្រ​សើរ។នេះជាការ​លើក​លើង​រ​ប​ស់​ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក្នុងឪកាស​ដែលឯកឧត្ត​ម​បាន​ដឹក​នាំក្រុម​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត​ចុះទៅផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត​និងអំពីស​ភាព​ការ​ណ៍វិវ​ត្ត​ន៍ថ្មីៗ​អោយ​ដ​ល់នាយ​ទាហាន​នាយ​ទាហាន​រ​ង​ចំនួន១២១៥ដែល​កំព​ង់បំពេញ​ភារ​កិច្ច​នៅនៅវ​រ​សេនាតូច២៧៤ក្នុង​ក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ៦ស្ថិត​នៅ​ទិស​ទី២​ឃុំត្រ​ពាំង​ប្រ​សាទ​ស្រុក​ត្រ​ពាំង​ប្រ​សាទ​ខេត្តឧត្ត​រ​មាន​ជ័យ​កាល​ពីពេល​ថ្មីៗក​ន្ល​ង​ទៅនេះ។គោល​បំណ​ង​នៃលារ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​គឺដើម្បីលើក​កំព​ស់ការ​ងារអប់រំស​ត្តិអារ​ម្ម​ណ៍ន​យោបាយ​ចិត្ត​សាស្រ្ត​ព​ង្រឹង​សីល​ធ​ម៌វិន័យ ដ​ល់ក​ង​ទ័ពអោយ​មាន​ឆ​ន្ទះមោះមុត​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ជូន​ជាតិមាតុភូមិអោយ​សំរេច​ជោគ​ជ័យ។នៅក្នុង​ពិធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​នោះប​ន្ទាប់ពី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ​ ឈុំខេង​ មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍
លេខ៦បាន​ឡើង​ថ្លែង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៍រួច​ម​ក  ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន បាន​ព​ន្យ​ល់អំពីការ​វិវ​ត្ត​ន៍ នៃដំណើរ​ការ​កំណែទ​ម្រ​ង់រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​គ្រ​ប់ជំនាន់ក​ន្ល​ង​ម​ក រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ពេល​ប​ច្ចុប​ន្ន​នេះខ​ភ​ម​កាន់តែមាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍រីចំរើន​ទៅមុខ​ធានារាប់រ​ង​បាន​នូវ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​ការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដីការ​ជួយ​ស​ង្គ្រោះគ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ​និង​ចូល​រួម​តំណើរ​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិ។ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ដោយអនុវ​ត្ត​តាម​គោល​ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះរ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន​សែន បាន​ធ្វើអោយ​មាន​ការ​ប​ង្រួប​ប​ង្រួម​ជាតិក្នុង​នោះកំលាំង ខ្មែរ​ក្រ​ហ​ម​បាន​ធ្វើស​មារ​ហ​ក​ម្ម​ចូល​ម​ក​រួម​រ​ស់ក្នុង​ស​ង្គ​ម​ជាតិយើង​វិញ​ធ្វើអោយ​ប្រ​ទេស​ជាតិមាន​សុខ​ស​ន្តិភាព​និង​មាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍លើគ្រ​ប់វិស័យ​ម​ក​ដ​ល់ស​ព្វ​ថ្ងែនេះ។ប​ច្ចុប​ន្ប​ន្ន​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាមាន​ឈ្មោះល្បីរ​ន្ទឺលើឆាកអន្ត​រ​ជាតិតាម​រ​យៈក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ដែល​បាន​ចេញ​ទៅបេស​ស​ក​ក​ម្ម​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិក្នុង​រ​យៈពេល១០ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក។ឯកឧត្ត​ម មាស​ សាវ​ន បាន​រំលឹក​ឡើង​វិញ​ពីវីរ​ភាព​រ​ប​ស់អតីត​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​ប​ដិវ​ត្ត​ក​ម្ពុជា ដែល​បាន​ត​ស៊ូប្រ​យុទ្ធ​ហាន​បូជាជីវិត​ដើម្បីដ​ណ្តើម​បាន​ម​ក​វិញ​នូវ​ស​ន្តិភាព​ប្រ​ជាជ​ន​រ​ស់នៅសុខ​ដុម​រ​ម​នាប្រ​ទេស​ជាតិមាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍។ក្នុង​ន័យ​នេះ ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន  បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖​ទំរាំមាន​ថ្ងៃនេះដែល​យើង​ទ​ទួល​បាន​នូវ​ស​ន្តិភាព​ប​រិបូរ​ពេល​នេះយើង​ត្រូវ​ការ​ពារ​និង​ប្រ​ឆាំង​ដាច់ខាត​មិនអោយ​បុគ្គ​លឬពួក​ក្រុម​ណាមួយ​ដែល​មាន​បំណ​ង​ធ្វើអោយ​ប្រ​ទេស​ជាតិធ្លាក់ទៅក្នុង​ភាពអន្ត​រាយ​វិញ​ដូច​កាល​ពីពេល​មុនៗបាន​ឡើយ។ដូច្នេះយើង​ទាំងអស់គ្នាជាក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ត្រូវ​ប្តេជ្ញាការ​ពារ​ជាតិ​សាស​នាព្រះម​ហាក្ស​ត្រ,ការ​ពារ​រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ,ការ​ពារ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ស្រ​ប​ច្បាប់និង​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​ស្រ​ប​ច្បាប់ ។
ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន ក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីស​ភាព​ការ​ណ៍វិវ​ត្ត​ន៍ជាតិនិងអន្ត​រ​ជាតិដែល​ទាក់ទ​ង​ទៅនិង​ន​យោបាយ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ស​ន្តិសុខ​ដែល​កំព​ង់តែមាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍ប្រែប្រួល​ទៅមុខ​ជាលំដាប់ដើម្បីអោយ​នាយ​ទាហាន​ព​ល​ទាហាន​បាន​សឹក្សាស្វែង​យ​ល់។ជាចុង​ក្រោយ ឯ.ឧ មាស សាវ​ន បានអំពាវ​នាវ​ដ​ល់នាយ​ទាហាន​ព​ល​ទាហាន​ក្នុង​ក​ង​ព​ល​លេខ៧ប​ន្ត​យ​ក​​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ហ្វឹក​ហ្វឺន​រៀន​សូត្រ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់លើការ​ងារ​ប​ង្ក​ប​ង្កើន​ផ​ល​និង​ក​សាងអង្គ​ភាពអោយ​បាន​រឹង​មាំហើយ​ត្រូវ​ចូល​រួម​គោរ​ព​ច្បាប់ច​រ៉ាច​រ​ផ្លូវ​គោកអោយ​បាន​គ្រ​ប់ៗគ្នា៕
    

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ