ព័ត៌មាន

ស​ក​ម្ម​ភាព​គ​ណ​ប្រ​តិភូក្រ​សូង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជានៅប្រ​ទេស​ស​ង្ហឹបូរី
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
635
42

ប​ន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ​ដ​ល់ប្រ​ទេស​សឹង្ហ​បូរី  នារ​សៀល​ថ្ងៃទី២៩ ខែឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៥

ដើម្បីចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំកំពូល​ស​ន្តិសុខអាស៊ីលើក​ទី១៤ ( Singri-La Dialog ) រួច​ម​ក  គ​ណ

ប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា ដឹក​នាំដោយឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ បាញ់  ឧប​នាយ​ក

រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ    អម​ដំណើរ​ដោយ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត  រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ    ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ណឹម សុវ​ត្ថិ   អគ្គ​នាយ​ក  អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ   និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស   បាន​ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​មួយ ជាមួយឯ.ឧប​ណ្ឌិតអេង​ហេនរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិសឹង្ហ​បូរីដែល​បាន​ធ្វើឡើង​នៅស​ណ្ឋាគារ​សាំង​គ្រីឡា ។

          នៅក្នុង​ជំនួប​នោះ  ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិសឹង្ហ​បូរី បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណឯ.ឧ

ទៀ បាញ់   ដែល​បានអញ្ជើញ​ម​ក​ចូល​រួម​ប្រ​ជុំសាំង​គ្រីឡា  និង​គាំទ្រ​ក​ម្ម​វិធីប្រ​ជុំនេះជានិច្ច។

មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ​នាឱកាស​នោះ   ឯ.ឧ ទៀ បាញ់   បាន​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះកិច្ច​ប្រ​ជុំកំ

ពូល​ស​ន្តិសុខអាស៊ីនៅសឹង្ហ​បូរីនេះ  ហើយ​តាម​រ​យៈកិច្ច​ប្រ​ជុំលើក​ទី១៤នេះ  ឯ.ឧ ទៀ បាញ់

បាន​ប​ញ្ជាក់ថា   ឯ.ឧនឹង​ឡើងឧទ្ទេស​នាម​ក្នុង​ស​ម័យ​ប្រ​ជុំនេះក្រោម​ប្រ​ធាន​ប​ទ “  ការ​ប​ង្ការ​ការ​ផ្ទុះឡើង​នៃជ​ម្លោះ“ដើម្បីផ្ត​ល់ជាគំនិត​សំរាប់ការ​ពិភាគ្សាក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំសាំង​គ្រីឡានេះ ។

          ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ប្រ​ធាន​ប​ទ​ខាង​លើឯ.ឧទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈ  ក​ម្ពុជាបានអនុវ​ត្ត

ន​យោបាយ​ឈ្នះ ឈ្នះ    ធ្វើអោយ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ    និង​មាន​ស្ថេរ​ភាព​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស មានឱកាសអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ម​ក​ដ​ល់ស​ព្វ​ថ្ងៃនេះ    ហើយ​ឈាន​ចូល​ដំណាក់កាល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន

ក​ម្ពុជាជំរុញអោយ​មាន  វ​ប្ប​ធ​ម៌ស​ន្ទ​នា   ដែល​ធ្វើអោយ​ជ​ម្លោះមួយ​ចំនួន​មាន​ការ​ថ​យ​ចុះ ។

នៅក្នុងឱកាស​នោះដែរ   ឯ.ឧ ទៀ បាញ់    និងឯ.ឧ ប​ណ្ឌិត អេង ហេន   ក៏បាន​ពិភាក្សាគ្នាអំ

ពីស​ន្តិសុខ​ក្នុង​តំប​ន់  ដូច​ជា  ការ​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាស​មុទ្ទ​ចិន​ខាង​ត្បូង ការ​វាយ​តំលៃនៃការ

វិវ​ឌ្ឍ​ន៍នៃកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​និង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​បូក​ដែល​នឹង​ប្រារ​ព្វ​ធ្វើនៅប្រ​ទេស​ម៉ាឡេស៊ី នាចុង​ឆ្នាំនេះ ។

          នារ​សៀល​ថ្ងៃដ​ដែល​នោះដែរ    ឯ.ឧ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក៏

បាន​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយ​លោក ហ៊ីដេដ៊ី តូគួជី  អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទ​ទួល​ប​ន្ទុក​កិច្ច​ការអន្ត​ជាតិ

នៃក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន ។   នៅក្នុង​ជំនួប​នោះ  លោក ហ៊ីដេដ៊ី  តូគួជី  បាន​លើក​ឡើង​ពី

ល​ទ្ធ​ផ​ល​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​វាង​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ជាមួយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​នៅប្រ​ទេស​មីយ៉ាន់ម៉ានាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ។

          ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​លើវិស័យ​ក​ង​ទ័ព​លោក​បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈជ​ប៉ុន​មាន​បំណ​ង​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​ក​ម្ពុជាលើផ្នែក​ស​ន្តិសុខ​ល​ម្ហ​រ​ស​មុទ្ទ    និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ដោយ​ច​ង់ចាត់ប​ញ្ជូន​ក​ង​ទ័ព​ជំនាញ២  ឬ៣នាក់ម​ក​ក​ម្ពុជាដើម្បីជួយ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជាលើមុខ​ជំនាញ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព ។     ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ការ​លើក​ឡើង​រ​ប​ស់លោក ហ៊ីដេដ៊ី  តូគួជី    ឯ.ឧនាង ផាត    បាន​ស​ម្តែង​ការ​គាំទ្រ    និង​បាន​ស្នើរ​សុំដ​ល់ជ​ប៉ុនអោយ​ប​ន្ត​ជួយ​ដ​ល់ក​ម្ពុជាលើផ្នែក​​​​​​​​​​​​​​  ស​ន្តិសុខ​ល​ម្ហ​រ​ស​មុទ្ទ  និង​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ជំនាញ​រ​ក្សាស​ន្ត​ភាព​ក​ម្ពុជាប​ន្ត​ទៀត៕

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ