រូបថត

ពិធី​អបអរ​ខួប​លើក​ទី​ ​២៤ ​ទិវា​នយោបាយ​ឈ្នះ​ ឈ្នះ ​និង​ខួប​លើក​ទី​៤​ឆ្នាំ ​នៃ​វិមាន​ឈ្នះ ​ឈ្នះ​