រូបថត

នាយ​ឧត្តម​សេនីយ៍ ​មាស​ សា​វ៉​ន ប្រជុំ​គណៈ​កម្មការ​ការ​ងារ​លើក​ទី​៣​ សហព័ន្ធ​អតីត​យុទ្ធជន​បណ្តា​ ប្រទេស​អាស៊ាន​