រូបថត

ពីធី​បើក​លំហាត់​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម ​ស្តី​ពី​ការ​សង្គ្រោះ​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ព្រំ​ដែន​គោក ​កម្ពុជា​-​វៀត​ណាម​ និង​ការ​ងារ​មនុស្ស​ធម៌​ឆ្នាំ​២០១៩​ នៅ​ភូមិ​ដូន​ទៃ ​ឃុំ​ទួល​ស្តី​ ស្រុក​ចន្ទ្រា ​ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង​​