រូបថត

ពិធីសម្ពោធវិមានអនុស្សាវារីយ៍ នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ និងអបអរសាទរខួប២០ឆ្នាំ នៃការបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា