រូបថត

ពិធី​រំលឹក​ទិវា​ចង​ចាំ ​នៃ​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ ការ​ផ្តួល​រំលំ​របប​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍ ​នៅ​ត្បូង​ឃ្មុំ​