ព័ត៌មាន

ប្រ​តិភូស្ន​ង​ការ​ព័ត៌មាន​វិទ្យាប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ជួប​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ

អនុវ​ត្ត​តាម​ពិធីសារ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ប្រ​តិភូស្ន​ង​ការ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន វៀត​ណាម ដឹក​នាំដោយ​លោក វ​រៈសេនីយ៍ឯក ហ្វាម វៀត​ជុង អនុប្រ​ធាន​ស្ន​ង​ការ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម  បាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូ ម​ក​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅក​ម្ពុជា និង បាន​ជួប ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ មេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ដ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ នៃក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

            នៅក្នុង​ជំនួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយ ប្រ​តិភូស្ន​ង​ការ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម នាឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៅ មេង សុត្ថារិទ្ធ ក្នុង​នាមអោយ ឯកឧត្ត​ម​នាយ​ក បាន​សំដែង ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះ គ​ណៈប្រ​តិភូស្ន​ង​ការ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា នៃក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ដែល​បាន អញ្ជើញ​ម​ក បំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅក​ម្ពុជា ដើម្បីប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ រិត​ចំណ​ង សាម​គ្គីភាព មិត្ត​ភាព​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម ជាពិសេស​ផ្នែក​ជំនាញ ព័ត៌មាន​វិទ្យា នៃក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ អោយ​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត ។ មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ លោក​វ​រៈសេនីយ៍ឯក ហ្វាម វៀត​ជុង បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា៖ គោល​បំណ​ង​នៃដំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច រ​ប​ស់ប្រ​តិភួស្ន​ង​ការ​ព័ត៌មាន ក​ង​ទ័ព ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម នៅក​ម្ពុជានាពេល​នេះ គឺដើម្បីរួម​ស​ហ​ការ​ជាមួយ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ដើម្បីជួយ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក លើវិស័យ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា ។ លោក​វ​រៈសេនីយ៍ឯក ប្រ​ធាន​ប្រ​តិភូ ក៏បាន​ជំរាប​ជូន ដ​ល់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា អំពីការ​រីក​ច​ម្រើន​នាពេល ប​ច្ចុប្ប​ន្ន លើវិស័យ​រ​ប​ស់ ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ហើយ​ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅក​ម្ពុជានេះ ប្រ​តិភូច​ង់ស្វែង​យ​ល់ ពីការ​រីក​ច​ម្រើន​ផ្នែក​ព័ត៌មាន រ​ប​ស់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ។ នៅក្នុង​ជំនួប ពិភាក្សាលើការ​ងារ​ជំនាញ ព័ត៌មាន​វិទ្យានា ឪកាស​នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ មេង សុត្ថារិទ្ធ បាន​ចាត់ទុក​ដំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច រ​ប​ស់គ​ណៈប្រ​តិភូនៅក​ម្ពុជា គឺបាន​ស្តែង​ចេញអោយ​ឃើញ​នូវ ការ​ផ្សារ​ភ្ជាប់ ទំនាក់ទំន​ង សាម​គ្គីភាព-មិត្ត​ភាព រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ ប្រ​ជាជ​ន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម ដែល​នៅតែមាន​ទំនាក់ទំន​ង ស្អិត​រ​មួត ជាមួយ​គ្នា និង​ធ្វើកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ ជាមួយ​គ្នាជានិច្ច ។ ឆ្លៀតឪកាស​នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម មេង សុត្ថារិទ្ធ ក៏បាន​ជំរាប​ជូន ដ​ល់ប្រ​តិភូ ស្ន​ង​ការ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន វៀត​ណាម អំពីស​ភាការ​ណ៍វិវ​ត្ត​ន៍រីក​ចំរើន នៅក្នុង​ព្រះរាជា ណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ទាំង​វិស័យ​ន​យោបាយ ស​ន្តិសុខ សេដ្ឋ​កិច្ច ការ​ទូត ដែល​កំពុង​មាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍រីក​ច​ម្រើន ទៅមុខ​យ៉ាង​ឆាប់រ​ហ័ស ។ ទ​ន្ទឹម​នឹង​នេះដែរ ឯកឧត្ត​ម ក៏បាន​ជំរាប​ជូន​ប្រ​តិភូ អំពីការ អនុវ​ត្ត​ន​ភារ​កិច្ច ជំនាញ​រ​ប​ស់ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​នៅទូទាំង ក​ង​យោធ ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ដែល​ក្នុង​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ ភារ​កិច្ច​ជំនាញ​នេះ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ក៏បាន​ទ​ទួល​ការ ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ជាច្រើន ពីមិត្ត​វៀត​ណាម លើការ​ផ្ត​ល់ឧប​ក​រ​ណ៍សំភារៈផ្នែក​ព័ត៌មាន​វិទ្យា សំភារៈប​ញ្ជូន​សារ រួម​ទាំង​ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន ម​នុស្ស​ផ​ង​ដែរ ។ ឯកឧត្ត​ម បាន​ប​ញ្ជាក់អោយ ដឹង​ថា ក្នុង​រ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន វៀត​ណាម បាន​ជួយ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ជំនាញ ប​ញ្ជូន​សារ ដ​ល់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ចំនួន ៤៣០នាក់នៅវៀត​ណាម ហើយ​បាន​ត្រ​ល​ប់ម​ក ក​ម្ពុជាវិញ​ចំនួន ៣៨៩នាក់ ហើយ​នៅស​ល់មួយ​ចំនួន កំពុង​សិក្សាជំនាញ​នៅទីនោះ ។

            តាម​រ​យៈជំនួន​ពិភាក្សាការ​ងារ​នោះ ឯកឧត្ត​ម មេង សុត្ថារិទ្ធ ក៏បាន​ស្នើសុំដ​ល់គ​ណៈប្រ​តិភូ អោយ​ប​ន្ត​ជួយ​ដ​ល់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ លើជំនាញ ព័ត៌មាន​វិទ្យា ព្រ​ម​ទាំង​ការ ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដ​ល់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ប​ន្ត​ទៀត ។

            នៅក្នុងឪកាស​នោះដែរ ភាគីទាំង​ពីរ​ក៏បាន​ធ្វើការ​ពិភាក្សា ក្នុង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ ពីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​លើជំនាញ ព័ត៌មាន​វិទ្យា ដើម្បីរួម​ស​ហ​ការ​គ្នា លើក​ក​ម្ព​ស់ មុខ​ជំនាញ​នេះ អោយ​កាន់តែមាន​ការ​រីក​ចំរើន​ប​ន្ថែម​ទៀត ។

នាពេល​នោះដែរ លោក​វ​រៈសេនីយ៍ឯក ហ្វាម វៀត​ដុង ក៏បានអញ្ជើញ​ទៅទ​ស្ស​នា ប៉ុស្តិ៍ក​ណ្តាល​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ដែល​ប៉ុស្តិ៍ក​ណ្តាល​នេះ ជាប​ណ្តាញ​ចែក​ចាញ​ការ​ប្រើប្រាស់ ទូរ​ស័ព្ទ​នៅក្នុង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ភ្ជាប់ជាមួយ​ប​ណ្តាញ​ផ្សេងៗទៀត ដែល​ទំនាក់ទំន​ង​ជាមួយ និង ផ្នែក​ព័ត៌មាន​វិទ្យាផ​ង​ដែរ ៕

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ជួប​ប្រ​តិភូក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​មីយ៉ាន់ម៉ា

ក្នុង​ជំនួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយ​គ​ណៈប្រ​តិភូក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ស​ហ​ភាព​មីយ៉ាន់ម៉ា កាល​ពីរ​សៀល​ថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2015 ក​ន្ល​ង​ទៅ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​គាំទ្រ​ចំពោះការ​រៀប​ចំឲ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​លើផ្នែក សិល្បៈ កីឡា និង​ប្រ​តិភូរ​វាង​ភាគីប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា ដើម្បីលើក​កំព​ស់កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិ ការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរឲ្យ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ចាត់ទុក​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់គ​ណៈប្រ​តិភូក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​មីយ៉ាន់ម៉ា នៅក​ម្ពុជាពេល​នេះគឺពិត​ជាមាន​សារៈសំខាន់ស​ម្រាប់រិត​ចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព​មិត្ត​ភាព​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​និង​រឹង​មាំ ។ ឯកឧត្ត​ម បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ទៀត​ថា៖ ក​ន្ល​ង​ម​ក​ក​ម្ពុជា និង​មីយ៉ាន់ម៉ាបាន​ស​ហ​ការ​គ្នាល្អលើគ្រ​ប់វេទិការ​ក្នុង​តំប​ន់បាន ឯក​ភាព និង​សំដែង​នូវ​ទ​ស្ស​នៈបាន​ល្អ ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បានឲ្យ​តំលៃខ្ព​ស់ទៅលើស្ថេរ​ភាព​ដែល ប្រ​ទេស​នីមួយៗត្រូវ​រ​ក្សាឲ្យ​បាន​ល្អស​ម្រាប់ធ្វើការ​ព​ង្រឹង​ទំនាក់ទំន​ង​ល្អ និង​ជំរុញ​ដ​ល់ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ឲ្យ កាន់តែល្អប្រ​សើរ ។

                   មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ផុត​លេខ​រ​ង ស៊ូ វីន (Soe Win) អគ្គ​មេ ប​ញ្ជាការ​រ​ង និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​មីយ៉ាន់ម៉ា បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ ក្នុង ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅក​ម្ពុជា ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ស​ម្រាប់កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា ៕

ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត ជួបអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ទ​ទួល​ជួប​ពិភាក្សា ការ​ងារ​ជាមួយ ឯកឧត្ត​ម ហៃ ឌី ស៊ី តូ កូ ជី អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិ ជ​ប៉ុន ទ​ទួល​ប​ន្ទុក​កិច្ច​ការអន្ត​រ​ជាតិ ។

នៅក្នុង​ជំនួប​ស​ន្ទ​នាជាមួយ អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន នាឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត ក្នុង​នាមអោយឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​សំដែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ ចំពោះឯកឧត្ត​ម តូ កូ ជី ដែល​បានអញ្ជើញ​ម​ក​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច និង ធ្វើការ​ងារ​នៅ ក​ម្ពុជា ។ ឯកឧត្ត​ម បាន​ប​ញ្ជាក់ថា ទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ រ​វាង ជ​ប៉ុន និង ក​ម្ពុជា ពីមួយ​ថ្ងៃ ទៅមួយ​ថ្ងៃ កាន់តែមាន​ការ​រីក​ចំរើន ។ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត បាន​ចាត់ទុក​វ​ត្ត​មាន រ​ប​ស់គ​ណៈប្រ​តិភូ ជ​ប៉ុន​នៅក​ម្ពុជានាពេល​នេះ បាន​ប​ង្ហាញអោយ​ឃើញ​ពីទំនាក់ទំន​ង​កាន់តែល្អ រ​វាង​ជ​ប៉ុន និង ក​ម្ពុជា ជាពិសេស​កិច្ច​ស​ហ ប្រ​តិប​ត្តិការ ខាង​ផ្នែក​យោធា រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ។ ឯកឧត្ត​ម បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា ជ​ប៉ុន បាន​ជួយ​ដ​ល់ ក​ម្ពុជាគ្រ​ប់កាលៈទេសៈ តាំង​ពីពេល​មុនៗ រ​ហូត​ដ​ល់ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ទោះបីជួប​ការ​លំបាក​ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច ន​យោបាយ​យ៉ាង​ណាក៏ដោយ ។

នៅក្នុង​ជំនួប​នោះឯកឧត្ត​ម តូ កូ ជី អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន បាន​លើក​ឡើង​នូវ​ទ​ស្ស​នៈ មួយ​ចំនួន ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​ស​ន្តិសុខ ក្នុង​តំប​ន់ និង ការ​ចូល​រួម​ទ​ប់ស្កាត់គ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ និង កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ រ​វាង ជ​ប៉ុន និង អាស៊ាន ដែល​មាន​សារៈសំខាន់ សំរាប់តំប​ន់។ នៅក្នុង​ជំនួប ពិភាក្សានោះ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត បាន​សំដែង​ការ​គាំទ្រ​ចំពោះយុទ្ធ​សាស្រ្ត​ជ​ប៉ុន ដើម្បីព​ង្រឹង​ស​ន្តិសុខ នៅក្នុង​តំប​ន់ ក្នុង​នោះមាន​ស​ន្តិសុខ ដែន​ស​មុទ្រ និង ស​ន្តិសុខ​មិន​ប្រ​ពៃណី ដែល​ជាប់ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង គ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ ។ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត បាន​លើក​ឡើង​ពីប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​រ​ប​ស់អាស៊ាន ដែល​នៅចុង ឆ្នាំ២០១៥ នេះ អាស៊ាន បាន​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង ធ្វើយ៉ាង​ណា ដើម្បីអោយ​សំរេច​បាន នូវ​ស​ហ​គ​ម​ន៍ អាស៊ាន​តែមួយ នៅក្នុង​ឆ្នាំ២១០៥ ។ តាម​រ​យៈជំនួប​នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម តូ កូ ជី ក៏បាន ប្រ​គ​ល់លិខិត អញ្ជើញ​ដ​ល់ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត ដើម្បីទៅចូល​រួម ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំថ្នាក់អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិ នៅប្រ​ទេស​ជ​ប៉ុន ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ដ​ល់ថ្ងៃទី៨ ខែក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ខាង​មុខ​នេះ ។ ក្នុង​ជំនួប​នោះដែរ ភាគីទាំង​ពីរ ក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីការ​ប​ន្ត​ព​ង្រឹង កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទាំង​ពីរ ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ អោយ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ ដោយ​ក្នុង​នោះ ឯកឧត្ត​មអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន ក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីការ​ជួយ ព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដ​ល់ ខ.ភ.ម លើមុខ​ជំនាញ​ផ្សេងៗ មួយ​ចំនួន សំរាប់ពេល​ខាង​មុខ ៕

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ជួប ប្រ​តិភូប្រ​ធាន​ក្រុម មិត្ត​ភាព​ស​ភាថៃ

កាល​ពីរ​សៀល​ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា បានអនុញ្ញាតអោយ ឯកឧត្ត​ម សាក ទីប​ក្រៃ(Saktip kraia) ស​មាជិក​និតិប​ញ្ញាត្តិរ​ដ្ឋ​ស​ភា ប្រ​ធាន​ក្រុម​មិត្ត​ភាព​រ​ដ្ឋ​ស​ភាថៃ ចូល​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម នៅទីស្តីការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

            នៅក្នុង​ជំនួប​នោះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​សំដែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះប្រ​តិភូ ប្រ​ធាន​ក្រុម មិត្ត​ភាព​រ​ដ្ឋ​ស​ភាថៃ ដែល​បានអញ្ជើញ​ម​ក​បំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច នៅក​ម្ពុជា ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ប​ញ្ជាក់ថា ការ​រិត​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ គឺមាន​សារៈសំខាន់ ដើម្បីអោយ​ប្រ​ជាជ​ន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ បាន​ប្រ​ក​ប ការ​ងារ​ជាមួយ​គ្នា រ​ស់នៅប្រ​ក​ប​ដោយ​ភាព ងាយ​ស្រួល ក្នុង​សុខ​ស​ន្តិភាព ។ ឆ្លៀត​ក្នុងឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ជំរាប​ជូន​ប្រ​តិភូ អំពីការ​វិវ​ត្ត​ន៍ ការ​រីក​ច​ម្រើន​លើវិស័យ ន​យោបាយ ស​ន្តិសុខ សេដ្ឋ​កិច្ច នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា ជាពិសេស នាដំណាក់កាល​ចុង​ក្រោយ ក​ម្ពុជាបាន​ជំរុញអោយ​មាន វ​ប្ប​ធ​ម៌ស​ន្ទ​នា ដើម្បីឈាន ទៅកាត់ប​ន្ថ​យ​ភាព​ប្រ​ឈ​ម​នានា ។ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី បាន​ចាត់ទុក​ការ​ធ្វើ អោយ​មាន​ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព នៅក្នុង​ប្រ​ទេស គឺជាប​ញ្ហាមួយ​ដ៏សំខាន់ ស​ម្រាប់ជំរុញ​ដ​ល់ ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ និង ការ​រ​ស់នៅ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ភាព សុខ​សាន្ត រ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ ។

            មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ ប្រ​ធាន​ក្រុម​មិត្ត​ភាព​រ​ដ្ឋ​ស​ភាថៃ បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ ដោយ​បាន​ឃើញ​ទំនាក់ទំន​ង មិត្ត​ភាព ក​ម្ពុជា-ថៃ មាន​ល​ក្ខ​ណៈល្អប្រ​សើរ ។ ឯកឧត្ត​ម​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា ក្នុង​រ​យះពេល២០ឆ្នាំ ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ ក​ម្ពុជា មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​យ៉ាង​ឆាប់រ​ហ័ស ខាង​ផ្នែក​ហេដ្ឋារ​ច​នា ស​ម្ព័ន្ធ សេដ្ឋ​កិច្ច និង​ប្រ​ជាជ​ន មាន​ជីវ​ភាព រ​ស់នៅប្រ​ក​ប​ដោយ ភាព​ស​ប្បាយ​រីក​រាយ ជាពិសេស ក​ម្ពុជា មាន​ការ​ប​ង្រួប​ប​ង្រួម​ជាតិ បាន​ល្អ ។ ឯកឧត្ត​ម សាក​ទីប ក្រៃ បាន​ប​ញ្ជាក់ទៀត​ថា គោល​បំណ​ង រ​ប​ស់គ​ណៈប្រ​តិភូ ម​ក​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅក​ម្ពុជាស​ភាថៃ-ក​ម្ពុជា ក្នុង​នោះប្រិភូ បាន​ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ គួស​ម ជាមួយ​ស​ម្តេច​វិបុល​សេនាភ​ក្តី សាយ ឈុំ ប្រ​ធាន​ព្រឹទ្ធ​ស​ភា និង ឯកឧត្ត​ម ងួន ញិល អនុប្រ​ធាន​ទី២ រ​ដ្ឋ​ស​ភា ដែល​កិច្ច​ពិភាក្សា បាប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ ប្រ​ក​ប​ដោយ ប​រិយាកាស​រីក​រាយ ក្នុង​ស្មារ​តីចំ ណ​ង​មិត្ត​ភាព រ​វាង​ស្ថាប័ន ស​ភា និង ស​ភា នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ និង ប្រ​ជាជ​ន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ អោយ​កាត់ តែមាន​ភាព​ជិត​ស្និទ្ធ ៕

ជំនួប​ពិភាក្សារ​វាងឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ចាយ សាំង យុន រ​ដ្ធ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិងអនុព័ន្ធ​យោធាប​ង់ក្លាដេស

នាព្រឹក​ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ចាយ សាំង​យុន រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអនុញ្ញាតឲ្យឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី MD MAHBUBUL HAQUE អនុព័ន្ធ​យោធាប​ង់ក្លាដេស​ប្រ​ចាំព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​នៅក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

 

នៅក្នុង​ជំនួប​នេះ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី MD MAHBUBUL HAQUE សូម​ស​ម្តែង​ការ​ចូល​រួម​ម​រ​ណៈទុក្ខ​រ​ប​ស់ ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាធ​ម្ម​ពោធិសាល ជា ស៊ីម ប្រ​ធាន​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា និង​ជាប្រ​ធាន​ព្រឹទ្ធ​ស​ភានៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា និង​សូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍   ចាយ សាំង​យុន រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដែល​បានអនុញ្ញាតឲ្យ​លោក​ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម    នាឱកាស​នេះ ។

 

ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី MD MAHBUBUL HAQUE​ បាន​ជ​ម្រាប​ជូន​ថាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ប​ង់ក្លាដេស មាន​គោល​បំណ​ង​ច​ង់ព​ង្រឹង-ព​ង្រីក​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​យោធារ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ឲ្យ​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​ប​ន្ថែម​ទៀត លើវិស័យ​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ជំនាញ​ទ័ព​ជើង​គោក ជើង​ទឹក ជើងអាកាស និង​វិស័យ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព ពីព្រោះ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន មាន​ប្រ​ទេស​មួយ​ចំនួន បាន​នឹង​កំពុង​សិក្សាជំនាញ​សុខាភិបាល វិស្វ​ក​ម្ម និង​ភាសាអង់គ្លេស នៅប្រ​ទេស​ប​ង់ក្លាដេស ហើយ​នៅគ្រ​ប់សាលាហ្វឹក​ហ្វឺន​គ្រ​ប់ក​ម្រិត គ្រ​ប់ជំនាញ​ដែល​ធ្វើការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​សុទ្ធ​សឹង​តែប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស​ទាំងអស់ ។ លោក MD MAHBUBUL HAQUE ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា ប្រ​ទេស​ប​ង់ក្លាដេស គឺជាប្រ​ទេស​មួយ​ដែល​បាន​ប​ញ្ជូន​ក​ម្លាំង​ជាច្រើន ទៅចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សា     ស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ផ​ង​ដែរ ។

 

នៅក្នុង​ជំនួប​ពិភាក្សានេះ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ចាយ សាំង​យុន ក្នុង​នាម​នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង និង​ព​ល​ទាហាន នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ សូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះលោកMD MAHBUBUL HAQUE ដែល​បាន​ចូល​រួម​ម​រ​ណ​ទុក្ខ​រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាធ​ម្ម​ពោធិសាល ជា ស៊ីម ដែល​ជាការ​បាត់ប​ង់វ​រ​ជ​ន និងឥស្ស​រ​ជ​ន​ជាមេដឹក​នាំដ៏ឆ្នើម​មួយ​រូប ដែល​បាន​បូជាក​ម្លាំង​កាយ​ចិត្ត ប្រាជ្ញាស្មារ​តីអស់មួយ​ជីវិត ដើម្បីរួម​ចំណែក​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​ក្នុង​ការ​ស្តារ​ និងអភិវ​ឌ្ឍ​ជាតិមាតុភូមិ ឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​លើគ្រ​ប់វិស័យ ។

 

ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ចាយ សាំង​យុន បាន​ជ​ម្រាប​ជូន​ប​ន្ថែម​ថា ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេមរ​ភូមិន្ទ បាន​និង​កំពុង​ជ​ម្រុញ​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ខ្ព​ស់ ក្នុង​ការអនុវ​ត្ត​ក​ម្ម​វិធីកែទ​ម្រ​ង់នានាលើគ្រ​ប់វិស័យឲ្យ​បាន​គ្រ​ប់ជ្រុង​ជ្រោយ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព ស្រ​ប​តាម​ក​ម្ម​វិធីន​យោបាយ និង​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ ដំណាក់កាល​ទី៣ រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល សំដៅប​ន្ត​ព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក​ស​ម​ត្ថ​ភាព ដើម្បីឲ្យ​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​កាន់តែមាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ ជាក​ង​ក​ម្លាំង​មាន​វិជ្ជាជីវៈជំនាញ មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ពេញ​លេញ ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ជ​ម្រុញ​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក​ង​ទ័ព ឲ្យ​ប្រែក្លាយ​ជាក​ម្លាំង​ស្នូល​ទ​ទួល​រ៉ាប់រ​ង​លើគ្រ​ប់ភារ​កិច្ច ។

 

ទ​ន្ទឹម​នេះ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​ភូមិន្ទ បាន​ស​ហ​ការ​យ៉ាង​ជិត​ស្នីទ​ជាមួយ​ក​ង​ក​ម្លាំង និង​ស្ថាប័ន​នានា ដើម្បី​​រ​ក្សាស​ន្តិភាព សុវ​ត្ថិភាព ស​ណ្តាប់ធ្នាប់ស​ង្គ​ម ការ​ការ​ពារអធិប​តេយ្យ បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី ដើម្បីរួម​ចំណែក​ក្នុង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ស​ង្គ​ម​សេដ្ឋ​កិច្ច​ជាតិ ​ព្រ​ម​ទាំង​ត្រៀម​ក​ម្លាំង​ដើម្បីចូល​រួម​ដោះស្រាយ​រាល់គ្រ​ប់ស​ភាព​ការ​ណ៍ដែល​កើត​ឡើង​ជាយ​ថាហេតុ ដូច​ជា គ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ​ធ​ម្ម​ជាតិ ដែល​នឹង​ប​ង្កឲ្យ​ខូច​ខាត​ទ្រ​ព្យ​ស​ម្ប​ត្តិ ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍ជាតិ និង​ប្រ​ជាជ​ន ដោយ​មិនអាច​គិត​ទុក​ជាមុន ។

 

ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ចាយ សាំង​យុន បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា ក​ម្ពុជាជាប្រ​ទេស​មួយ​ធ្លាប់តែទ​ទួល​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព ប៉ុន្តែ​នៅក្នុង​រ​យៈពេល​ជិត១០ឆ្នាំនេះ ក​ម្ពុជាបាន​ប្រែក្លាយ​ជាប្រ​ទេស​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ជាច្រើន ទៅចូលួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ នៅប្រ​ទេស​ស៊ូដ​ង់ ឆាដ​និង​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋអាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល លីប​ង់ ស៊ូដ​ង់ខាង​ត្បូង ម៉ាលី អាហ្រ្វិក​ក​ណ្តាល ស៊ីរី លើជំនាញ​បោស​សំអាត​មីន កំទេច​គ្រឿង​យុទ្ធ​ភ​ណ្ឌ​មិន​ទាន់ផ្ទុះ ត​ម្រួត​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់ វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ  ពេទ្យ​ក​ម្រិត២ នាយ​ទាហាន​ស​ង្កេត​ការ​ណ៍យោធា និង​ម​ន្ត្រីសេនាធិការ ….។ល។ ហើយ​នៅគ្រ​ប់ការ​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម ក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជាតែង​តែទ​ទួល​បាន​ការ​កោត​ស​រ​សើរ និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ពីសំណាក់ម​ន្ត្រីអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ម​តិជាតិ-អន្ត​រ​ជាតិ ថាជាក​ង​ក​ម្លាំង​មួយ​ដែល​មាន​វិន័យ​ល្អប្រ​ក​ប​ដោយ​វិជ្ជាជីវៈ និង​មាន​ម​នុស្ស​ធ​ម៌ ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​គោព​​ស្រ​ឡាញ់ពីសំណាក់ប្រ​ជាជ​ន ។ 

 

ដោយ​ឡែក ការ​ព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​លើវិស័យ​ហ្វឹក​ហ្វឺន ដែល​លើក​ឡើង​ដោយ​លោកMD MAHBUBUL HAQUE ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ចាយ សាំង​យុន សូម​ស្វាគ​ម​ន៍ និង​សូម​ប្រ​គ​ល់ភារ​កិច្ច​ជូន​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ទាក់ទ​ងអន្ត​រ​ជាតិ នៃអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស ប​ន្ត​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​លោក MD MAHBUBUL HAQUE ដើម្បីពិភាក្សាជំនាញ​ជាក់ស្តែង ស​ម្រាប់ដាក់ជូន​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ពិនិត្យ ។

 

ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ចាយ សាំង​យុន ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា កាល​ពីឆ្នាំ២០១០ ក​ម្ពុជាបាន​ទ​ទួល​រៀប​ចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលំហាត់ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ព​ហុសាស​ន៍ឆ្មាំអង្គ​រ ក្នុង​នោះ ក៏មាន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ទេស​ប​ង់ក្លាដេស ចូល​រួម​ដែល​ជាការ​ប​ង្ហាញ​ការ​ព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ប​ង់ក្លាដេស​ផ​ង​ដែរ ។

សេច​ក្តីជូន​ព័ត៌មាន

តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ SERGEI SHOIGU រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃ​​ស​ហ​ព័ន្ធ​​រុស្សី ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​​​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា នឹង​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូ​ជាន់ខ្ព​ស់​​​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ផ្លូវ​ការ​នៅស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី ពីថ្ងៃទី១៤ ដ​ល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីព​ង្រឹង​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​លើវិស័យ​យោធារ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ។

 

          ក្នុងអំឡុង​ពេល​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នេះ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី       រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នឹងអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ក្នុង​វេទិកាប​ច្ចេក​ទេស​យោធាអន្ត​រ​ជាតិ (International Military​​​​–Technical Forum–Army2015) ព្រ​ម​ទាំង​ជួប​ប្រ​ជុំពិភាក្សាការ​ងារ​តុមូល ​ជាមួយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ជាង១០ប្រ​ទេស ដែល​បានអញ្ជើញ​ម​ក​ចូល​រួម​ក្នុង​វេទិកានេះផ​ង​ដែរ ។

 

          ក្រៅពីនេះ គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ក៏នឹង​ជួប​ពិភាក្សា​ការ​ងារ​ជាមួយ​ក្រុម​សេវាស​ហ​ព័ន្ធ ស​ម្រាប់កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិ ការ​ប​ច្ចេក​ទេស​យោធា ព្រ​ម​ទាំង​ជួប​ប្រ​ជុំ      ​ពិ​ភា​ក្សា​​​ការ​ងារ​ជាមួយ​ម​ន្រ្តី     ជំនាញ​សំខាន់ៗ មួយ​ចំនួន​និង​ជួប សំណេះសំណាល ជាមួយ​សិក្ខា កាម  ​យោ​ធា​ក​ម្ពុជាដែល​  កំពុង​សិក្សានៅតាម​ប​ណ្ឌិត​ស​ភាយោធារុស្សីនានានៃស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី ផ​ង​ដែរ ។

 

          រាជ​ធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

 

                                                                                                                ​​                  នាយ​ក​ដ្ធាន​ព​ត័មាន