ព័ត៌មាន

ស​ក​ម្ម​ភាព​គ​ណ​ប្រ​តិភូក្រ​សូង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជានៅប្រ​ទេស​ស​ង្ហឹបូរី

ប​ន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ​ដ​ល់ប្រ​ទេស​សឹង្ហ​បូរី  នារ​សៀល​ថ្ងៃទី២៩ ខែឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៥

ដើម្បីចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំកំពូល​ស​ន្តិសុខអាស៊ីលើក​ទី១៤ ( Singri-La Dialog ) រួច​ម​ក  គ​ណ

ប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា ដឹក​នាំដោយឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ បាញ់  ឧប​នាយ​ក

រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ    អម​ដំណើរ​ដោយ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត  រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ    ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ណឹម សុវ​ត្ថិ   អគ្គ​នាយ​ក  អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ   និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស   បាន​ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​មួយ ជាមួយឯ.ឧប​ណ្ឌិតអេង​ហេនរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិសឹង្ហ​បូរីដែល​បាន​ធ្វើឡើង​នៅស​ណ្ឋាគារ​សាំង​គ្រីឡា ។

          នៅក្នុង​ជំនួប​នោះ  ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិសឹង្ហ​បូរី បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណឯ.ឧ

ទៀ បាញ់   ដែល​បានអញ្ជើញ​ម​ក​ចូល​រួម​ប្រ​ជុំសាំង​គ្រីឡា  និង​គាំទ្រ​ក​ម្ម​វិធីប្រ​ជុំនេះជានិច្ច។

មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ​នាឱកាស​នោះ   ឯ.ឧ ទៀ បាញ់   បាន​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះកិច្ច​ប្រ​ជុំកំ

ពូល​ស​ន្តិសុខអាស៊ីនៅសឹង្ហ​បូរីនេះ  ហើយ​តាម​រ​យៈកិច្ច​ប្រ​ជុំលើក​ទី១៤នេះ  ឯ.ឧ ទៀ បាញ់

បាន​ប​ញ្ជាក់ថា   ឯ.ឧនឹង​ឡើងឧទ្ទេស​នាម​ក្នុង​ស​ម័យ​ប្រ​ជុំនេះក្រោម​ប្រ​ធាន​ប​ទ “  ការ​ប​ង្ការ​ការ​ផ្ទុះឡើង​នៃជ​ម្លោះ“ដើម្បីផ្ត​ល់ជាគំនិត​សំរាប់ការ​ពិភាគ្សាក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំសាំង​គ្រីឡានេះ ។

          ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ប្រ​ធាន​ប​ទ​ខាង​លើឯ.ឧទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈ  ក​ម្ពុជាបានអនុវ​ត្ត

ន​យោបាយ​ឈ្នះ ឈ្នះ    ធ្វើអោយ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ    និង​មាន​ស្ថេរ​ភាព​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស មានឱកាសអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ម​ក​ដ​ល់ស​ព្វ​ថ្ងៃនេះ    ហើយ​ឈាន​ចូល​ដំណាក់កាល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន

ក​ម្ពុជាជំរុញអោយ​មាន  វ​ប្ប​ធ​ម៌ស​ន្ទ​នា   ដែល​ធ្វើអោយ​ជ​ម្លោះមួយ​ចំនួន​មាន​ការ​ថ​យ​ចុះ ។

នៅក្នុងឱកាស​នោះដែរ   ឯ.ឧ ទៀ បាញ់    និងឯ.ឧ ប​ណ្ឌិត អេង ហេន   ក៏បាន​ពិភាក្សាគ្នាអំ

ពីស​ន្តិសុខ​ក្នុង​តំប​ន់  ដូច​ជា  ការ​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាស​មុទ្ទ​ចិន​ខាង​ត្បូង ការ​វាយ​តំលៃនៃការ

វិវ​ឌ្ឍ​ន៍នៃកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​និង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​បូក​ដែល​នឹង​ប្រារ​ព្វ​ធ្វើនៅប្រ​ទេស​ម៉ាឡេស៊ី នាចុង​ឆ្នាំនេះ ។

          នារ​សៀល​ថ្ងៃដ​ដែល​នោះដែរ    ឯ.ឧ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក៏

បាន​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយ​លោក ហ៊ីដេដ៊ី តូគួជី  អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទ​ទួល​ប​ន្ទុក​កិច្ច​ការអន្ត​ជាតិ

នៃក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន ។   នៅក្នុង​ជំនួប​នោះ  លោក ហ៊ីដេដ៊ី  តូគួជី  បាន​លើក​ឡើង​ពី

ល​ទ្ធ​ផ​ល​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​វាង​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ជាមួយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​នៅប្រ​ទេស​មីយ៉ាន់ម៉ានាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ។

          ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​លើវិស័យ​ក​ង​ទ័ព​លោក​បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈជ​ប៉ុន​មាន​បំណ​ង​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​ក​ម្ពុជាលើផ្នែក​ស​ន្តិសុខ​ល​ម្ហ​រ​ស​មុទ្ទ    និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ដោយ​ច​ង់ចាត់ប​ញ្ជូន​ក​ង​ទ័ព​ជំនាញ២  ឬ៣នាក់ម​ក​ក​ម្ពុជាដើម្បីជួយ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជាលើមុខ​ជំនាញ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព ។     ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ការ​លើក​ឡើង​រ​ប​ស់លោក ហ៊ីដេដ៊ី  តូគួជី    ឯ.ឧនាង ផាត    បាន​ស​ម្តែង​ការ​គាំទ្រ    និង​បាន​ស្នើរ​សុំដ​ល់ជ​ប៉ុនអោយ​ប​ន្ត​ជួយ​ដ​ល់ក​ម្ពុជាលើផ្នែក​​​​​​​​​​​​​​  ស​ន្តិសុខ​ល​ម្ហ​រ​ស​មុទ្ទ  និង​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ជំនាញ​រ​ក្សាស​ន្ត​ភាព​ក​ម្ពុជាប​ន្ត​ទៀត៕

បើក​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំប៉ន​ជំនាញ​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុថ្នាក់ម​ធ្យ​ម​ជំនាន់ទី៣

កាល​ពីរ​សៀល​ថ្ងៃទី២៥ ខែ ឧស​ភា នៅវិទ្យាស្ថាន​វិទ្យាសាស្រ្ត​សុខាភិបាល​ក​ង​យោធ ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ បាន​រៀប​ចំពិធីបើក​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន បំប៉ន​ជំនាញ​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុថ្នាក់ម​ធ្យ​ម​រ​ប​ស់ ខ.ភ.ម ជំនាន់ទី ៣ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក លី កុស​ល អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ភ​ស្តុភារ​ហិរ​ញ្ញ   វ​ត្ថុ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុ ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីនាយ​ទាហាន​ម​ក ពីស្ថាប័ន​ជំនាញ​ជាច្រើន​រូប​ទៀត ។

                   ឯកឧត្ត​ម​ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ព​ង្ស ខេម​រា នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុ និង​ជាប្រ​ធាន គ​ណៈគ្រ​ប់គ្រ​ង​វ​គ្គ​បានឲ្យ​ដឹង​ថា វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុនេះ និង​សិក្សាខ្លឹម​សារ​មេរៀន​មាន១៦រ​យះពេល​ហ្វឹក​ហ្វឺន ៩៦ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែឧស​ភា ដ​ល់ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ក​ម្ម​សិក្សាការីចូល រួម​ចំនួន១០៥នាក់ ជ្រើស​ចេញ​ពីនាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង​ដែល​ប​ម្រើការ​ងារ​ជំនាញ​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុនៅ តាម​ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​មានអាយុយ៉ាង​ច្រើន៤០ឆ្នាំ និង​កាយ​ស​ម្ប​ទារឹង​មាំមាន​ក​ម្រិត​វ​ប្ប​ធ​ម៍ស​ម​ល្ម​ម។ គ្រូប​ង្វឹក​ជ្រើស​ចេញ​ពីនាយ​ក​ដ្ឋាន​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុដែល​មាន​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ការ​ងារ ។

                   ឯកឧត្ត​ម លី កុស​ល ក្នុង​នាមអគ្គ​នាយ​ក ភ​ស្តុភារ-ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ថ្លែង​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះវ​ត្ត​មានអស់លោក លោក​ស្រី នាយ​ទាហាន ក​ម្ម​សិក្សាការីដែល​បាន​ចូល​រួម​បើក​វ​គ្គ បំប៉ន​ជំនាញ​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុថ្នាក់ម​ធ្យ​ម​សិក្សាជំនាន់ទី៣នាពេល​នេះ សំដៅប​ង្កើន​និង​ព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ជំនាញ ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុថែម​មួយ​ក​ម្រិត​ទៀត ។ វ​ត្ត​មាន​រ​ប​ស់អស់លោក​ប​ង្ហាញ​នូវ​ទឹក​ចិត្ត​សាទ​រ និង​ចំណាប់អារ​ម្ម​ណ៍ ចំពោះការ​ងារ​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុនិង​បំណ​ង​ស្រូប​យ​ក​ចំណេះ ជំនាញ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ថ្មីៗថែម​ទៀត ។ ឯកឧត្ត​ម លី កុស​ល បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា ដើម្បីលើក​ស្ទួយ​កំរិត​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់យោធិន​ និង​ធានាការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប្រ​យុទ្ធ ត្រៀម​ប្រ​យុទ្ធ​បាន​ល្អ ចាំបាច់ត្រូវ​មាន​ការ​ធានា ភ​ស្តុភារ-ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុ ជាក​ត្តាសំខាន់មិនអាច​ខ្វះបាន ។ ដូច្នេះនាយ​ទាហាន​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុត្រូវ​មាន​ស្មារ​តីទ​ទួល ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់ក្នុង​ការ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​បើក​ចែក​ប្រាក់បៀវ​ត្ស​ដ​ល់ដៃយោធិន ។

                   ក្នុងឪកាស​នោះដែរ គ​ណអធិប​តីក៏បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ដ​ល់ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង​ជំនាញ ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុទាំងអស់ត្រូវ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​រៀន​សូត្រ​ជំនាញ​កុំព្យូទ័រ​និង​ភាសាអង់គ្លេស​ប​ន្ថែម​ទៀត​ដើម្បីមាន ល​ទ្ធ​ភាព​ក៏ដូច​ជា ដំណើរ​កិច្ច​ការ​ងារ រ​ប​ស់ខ្លួន​ដោយ​រ​លូន ព្រោះថានៅពេល​ខាង​មុខ​បើមិន​ចេះចំណេះ ជំនាញ​ទាំងអស់នេះទេនឹង​ពិបាក​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ជំនាញ​ដែល​នាយ​ទាហាន​ទាំងអស់ត្រូវ​ខិត​ខំដើម្បីជាប្រ យោជ​ន៍បុគ្គ​ល គ្រួសារ និង​ស​ង្គ​ម​ជាតិកំពុង​ត្រូវ​ការ​នាយ​ទាហាន មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ពិត​ប្រាក​ដ​ផ​ង​ដែរ ៕

 

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌មាន

នាយ​ក​ដ្ឋាន​ព័ត៌មាន អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ សូម​ជំរាប​ជូន​សាធារ​ណៈជ​ន ជាតិ និង អន្ត​រ​ជាតិអោយ​បាន​ជ្រាប​ថា គ​ណះប្រ​តិភូជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដឹក​នាំដោយ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នឹងអញ្ជើញ​ទៅចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំកំពូល​ស​ន្តិសុខអាស៊ីលើក​ទី១៤ នៅ ថ្ងៃទី២៩ ខែ ឧស​ភា ឆ្នាំ​ ២០១៥ នៅប្រ​ទេស​សឹង្ហ​បូរី។

គ​ណះប្រ​តិភូជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដឹក​នាំដោយ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនឹង​ធ្វើម​តុភូមិនិវ​ត្ត​ពីប្រ​ទេស​សឹង្ហ​បូរីម​ក​កាន់ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាវិញ​នៅថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ៕

 

ធ្វើនៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៨ ខែឧស​ភា ឆ្នាំ ២០១៥

​       នាយ​ក​ដ្ឋាន​ព័ត៌មាន

 

ថ្នាក់ដឹក​នាំអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភ​ស្ដុភា-ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនាំយ​កអំណោយ​ផ្ដ​ល់ជូន​ម​ណ្ឌ​លអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ យោធិន​ពិការ៣១៧តេជោភ្នំឆ​ត្រ

ខេត្ដ​ប​ន្ទាយ​មាន​ជ័យ ៖ កាល​ពីថ្ងៃទី២១ ខែឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៥ នៅម​ណ្ឌ​លអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍យោធិន​ពិការ៣១៧ តេជោភ្នំឆ​ត្រ​ស្ថិត​ក្នុង​ភូមិសាស្ដ្រ ឃុំស្វាយ​ចេក ស្រុក​ស្វាយ​ចេក ខេត្ដ​ប​ន្ទាយ​មាន​ជ័យ មាន​រៀប​ចំពិធីប្រ​គ​ល់ រ​ថ​យ​ន្ដ​ស​ង្គ្រោះ EVICO យោធាមួយ​គ្រឿង​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិម៉ាស៊ីន​ដេរ​ប្រើជើង​និង​ម៉ូទ័រ១២គ្រឿង ម៉ាស៊ីន​ផុង​ប្រើជើង និង​ម៉ូទ័រ៣គ្រឿង ព្រ​ម​ទាំង​ស​ម្ភារ​សួន​កុមារ៥ គ្រឿង​មាន​ដូច​ជា ទោង​រំអិល ទោង​យោល កៅអីមូល​វិល​ជាអំណោយ​រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ដ្រី​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ដ្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

 

ពិធីនេះបាន​ប្រ​ព្រឹត្ដ​ទៅក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ឯក ពេជ្រ ឈឿន អគ្គ​នាយ​ក​រ​ងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ភ​ស្ដុភារ-ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ឯក ព្រ​ហ្ម ម​រ​ណៈ មេប​ញ្ជាការ រ​ង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក មេប​ញ្ជាការ​ប្រ​ចាំទិស​ពាយ័ព្យ​និង​ជាប្រ​ធាន គ​ណៈក​ម្ម​ការ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ហេដ្ឋារ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​ប​ណ្ដុះ​ប​ណ្ដាល​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍យោធិន​ពិការ ៣១៧តេជោភ្នំឆ​ត្រ​ព្រ​ម​ទាំង​វ​ត្ដ​មាន​នាយ​ទាហាន​ជាច្រើន​រូប​ទៀត ។

 

ឯកឧត្ត​ម​ឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ទោទុយ ប៊ុន​លី នាយ​ក​ម​ណ្ឌ​លអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍យោធិន​ពិការ៣១៧តេជោភ្នំឆ​ត្រ​បាន​រាយ​ការ​ណ៍ ពីការ​ក​សាង​ម​ណ្ឌ​លអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍តេជោភ្នំឆ​ត្រ​នាឆ្នាំ២០១២ រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះ ដោយ​ក​ម្លាំង​វិស្វ​ក​ម្ម​ក​ង​ទ័ព ជើង​គោក​មាន​ដូច​ជាការ​ដោះបំផ្លាញ​គ្រាប់មីន ជំហាន​ទី១ សាង​ស​ង់ផ្ទះស្នាក់នៅលើផ្ទៃដី ៣០០ហិក​តា ស្ថាប​នា ប​ណ្ដាញ​ផ្លូវ​ក្នុង ម​ណ្ឌ​ល សាង​ស​ង់ផ្ទះស្នាក់នៅ២៥០ខ្ន​ង អគារ​ទីចាត់ការ សាលារៀន ម​ណ្ឌ​ល ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល វិជ្ជាជីវៈ ព្រ​ម​ទាំង​ហេដ្ឋារ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​ជាច្រើន​ទៀត​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ទ​ទួល​យោធិន​ពិការ២៦១នាក់ ព្រ​ម​ទាំង​កូន​ប្រ​ព​ន្ធ ស​រុប១២៨៦នាក់ ។ ក្នុង​នោះយើង​បាន​ជំរុញ​ការ​ងារអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រ​ស់នៅរ​ប​ស់យោធិន​ពិការ​ដោយ​ក​សាង​ជីវ​ភាព រ​ស់នៅស​ម​រ​ម្យ​តាម​គ្រួសារ​នីមួយៗ ។

 

អញ្ជើញ​មាន​ប្រ​សាស​ន៍សំណេះសំណាល​ផ្ដាំផ្ញើក្នុងឱកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ឯក ពេជ្រ ឈឿន តំណាង ឯកឧត្ត​ម អគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភ​ស្ដុភារ-ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបានឱ្យ​ដឹង​ថា អនុវ​ត្ដ​តាម​ប​ទ ប​ញ្ជារ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បាន​ប្រ​គ​ល់សិទ្ធិឱ្យ​យើង​ខ្ញុំរៀប ចំដឹក​ជ​ញ្ជូន​រ​ថ​យ​ន្ដ​ពេទ្យ ១គ្រឿង ជាការ​បំពាក់រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិរួម​នឹង​ម៉ាស៊ីន​ដេរ ម៉ាស៊ីន​ផុង ព្រ​ម​ទាំង​ស​ម្ភារ សួន​កុមារ​ជា​អំណោយ​រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ដ្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ដ្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិផ្ដ​ល់ជូន​ចំពោះ​ម​ណ្ឌ​លអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍យោធិន​ពិការ៣១៧តេជោភ្នំឆ​ត្រ​តាម​ការ​ស្នើសុំរ​ប​ស់លោក​នាយ​ក​ម​ណ្ឌ​ល​ក្នុងឱកាស ឯកឧត្ត​ម ​នាយឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ដ្រីចុះសាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ប​ង​ប្អូន​ពិការ​ក្នុងអំឡុង​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំថ្មីប្រ​ពៃណីជាតិ ឆ្នាំម​មែ ស​ប្ដ​ស័ក ពុទ្ធ​ស​ក រាជ២៥៥៩ក​ន្ល​ង​ទៅនេះ។

 

ក្នុង​នោះដែរឯកឧត្ត​ម ឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ឯក អគ្គ​នាយ​ក​រ​ងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភ​ស្ដុភារ-ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក៏បាន ស​ម្ដែង​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះថ្នាក់ដឹក នាំដែល​បាន​រៀប​ចំជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន​យោធិន​ពិការ​កាល​ពីអតីត កាល ។ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ត្រូវ​បាន​ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ដែល​មាន​ស​ម្ដេច​តេជោនិង​ស​ម្ដេច​កិត្ដិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិត​ស​ម្ដេច ទាំង​ទ្វេ ជាអគ្គ​ភ​ស្ដុភារ ជាន់ខ្ព​ស់តែង​តែផ្ដ​ល់នូវ​ក​ម្លាំង​ចិត្ដ​ក្ដីនឹក​រ​លឹក​និង​ចែក​ជូន​នូវ​ម​ធ្យោបាយ​ស​ម្ភារ ដោះស្រាយ​ជីវ​ភាព រ​ស់នៅប្រ​ចាំថ្ងៃក្នុង​នោះជារៀង​រាល់ឆ្នាំរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​បាន​ដំឡើង​ប្រាក់បៀវ​ត្ស​ជាប្រ​ចាំដែល​ធ្វើឱ្យ​ប​ង​ប្អូន​និង​ក្រុម​គ្រួសារ​កាន់តែមាន ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅបាន​ស​ម​រ​ម្យ​ទ្វេឡើង​ថែម​ទៀត ។

 

ប​ន្ទាប់ម​ក​គ​ណៈអធិប​តីក៏បានអញ្ជើញ ចុះពិនិត្យ​គិលាន​ដ្ឋាន​រ​ប​ស់ម​ណ្ឌ​ល អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍យោធិន​ពិការ៣១៧តេជោភ្នំ ឆ​ត្រ ព្រ​ម​ទាំង​បាន​សិក្សាឈ្វេង​យ​ល់ពី ការ​រៀប​ចំសាង​ស​ង់អគារ​ព្យាបាល​ជំងឺ តាម​សំណើរ​ប​ស់លោក​ប្រ​ធាន ម​ណ្ឌ​ល​ដែលឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បាន​ស​ម្រេច​ផ្ដ​ល់ជូន​នាពេល​ក​ន្ល​ង​ទៅ តាម​គ​ម្រោង​ស្នើសុំ ដែល​បាន​រៀប​ចំរួច​រាល់ផ​ង​ដែរ ៕​​  

ឯ.ឧ នាង ផាត បើក​វ​គ្គ​បំប៉ន​ឋាន​លេខា និង​ផែន​ទី លើក​ទី១៨ ឆ្នាំ២០១៥

ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំប៉ន​ការ​ងារ​ឋាន​លេខា និង​សេនាធិការ​ផែន​ទី គឺជាការ​ចូល​រួម​យ៉ាង ស​ក​ម្ម​ក្នុង​ក​ម្ម​វិធីកែទ​ម្រ​ង់ ខ.ភ.ម រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ដែល​មាន​ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហា សេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន ជាប្រ​មុខ, សំដៅព​ង្រឹង ខ.ភ.ម មួយ​មាន​គុណ​ភាព​ខ្ព​ស់ ស​ម​ត្ថ​ភាព​គ្រ​ប់គ្រាន់ ស​ក្តិស​ម​ជាក​ង​ទ័ពអាជីព​ពិត​ប្រាក​ដ បំរើបាន​ល្អកិច្ច​ការ​ពារ ជាតិមាតុភូមិ និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក៏ដូច​ទៅអនាគ​ត។

   នេះជាប្រ​សាស​ន៍រ​ប​ស់ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិ ដែល​បាន​លើក​ឡើង​នៅក្នុង​ពិធីបើក​វ​គ្គ​បំប៉ន​មុខ​វិជ្ជាឋាន​លេខា និង​ការ ងារ​សេនាធិការ​ផែន​ទីដ​ល់នាយ​ទាហាន​ទូទាំង ខ.ភ.ម លើក​ទី១៨ ឆ្នាំ២០១៥ នៅទី ស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នាព្រឹក​ថ្ងៃទី២៧ ខែឧស​ភានេះ។

   តាម​រ​បាយ​ការ​ណ៍បើក​វ​គ្គ​រ​ប​ស់ឯ.ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ទេព ចំរើន នាយ​ក នាយ​ក ដ្ឋាន​ភូមិសាស្ត្រ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ជាភារ​កិច្ច​ចាំបាច់ ត្រូវ​ធ្វើព្រ​មៗគ្នាគ្រ​ប់ផ្នែក គ្រ​ប់ថ្នាក់ គ្រ​ប់ជំនាញ គ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​នោះ នាយ​ក​ដ្ឋាន ភូមិសាស្ត្រ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​បើក​ដំបូង​ពីឆ្នាំ១៩៩៩ ម​ក​ដ​ល់ឆ្នាំ២០១៥នេះ បាន​ចំនួន ១៨វ​គ្គ ដែល​មាន​សិក្ខាកាម​ម​ក​ពីគ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​ទូទាំង​ប្រ​ទេស ព្រ​ម​ទាំង នាយ​ន​គ​រ​បាល​ជាតិផ​ង​ដែរ។ វ​គ្គ​បំប៉ន​ទី១៨នេះ មាន​រ​យៈពេល១២០ថ្ងៃ ដោយ​ចាប់ ផ្តើម​ពីថ្ងៃទី២៧ ខែឧស​ភានេះត​ទៅ ដោយ​មាន​សិក្ខាកាម​ចូល​រួម​ចំនួន ៦៥នាក់ ម​ក​ពីប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​នានា ពិសេស​ក​ងឯក​ភាព​តាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន។ វ​គ្គ​បំប៉ន បាន​ផ្តោត​លើខ្លឹម​សារ​សំខាន់ៗស្តីពីភូមិសាស្ត្រ​យោធា និង​រ​បៀប​ប្រើប្រាស់ភូមិ សាស្ត្រ, រ​បៀប​ស៊ើប​ការ​ណ៍ និង​វា​យ​ត​ម្លៃភូមិសាស្ត្រ, សិក្សាអំពីការ​ប្រើប្រាស់ផែន​ទី គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​មាត្រ​ដ្ឋាន និង​រ​បៀប​ប្រើប្រាស់ឧប​ក​រ​ណ៍ឋាន​លេខាផ្សេងៗ ពិសេស ជីភីអេស(GPS) កែវ​ឆ្លុះ និង​ត្រីវិស័យ សំដៅឲ្យ​មាន​ការឯក​ភាព​ទូទាំង ខ.ភ.ម អំពីមុខ វិជ្ជាឋាន​លេខា និង​សេនាធិការ​ផែន​ទីដែល​បាន និង​កំពុង​ប្រើប្រាស់ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នៅក្នុង ក​ង​ទ័ព។

   ក្នុង​នាមឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ, ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត ស​ម្តែង​នូវ​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះនាយ​ទាហាន ព​ល​ទាហាន​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភូមិសាស្ត្រ ដែល​បាន​ពុះពារ​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់បំពេញ ភារ​កិច្ច សំដៅព​ង្រីក​វិស័យឯក​ទេស​វិទ្យាសាស្ត្រ​មួយ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ខ្ព​ស់រួម​ចំណែក​ក្នុង

 

ការ​កែទ​ម្រ​ង់ ខ.ភ.ម ប្រ​ក​ប​ដោយ​គុណ​ភាព ហើយ​បានអនុវ​ត្ត​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម ផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប្រ​ចាំឆ្នាំរ​ប​ស់ខ្លួន ក្នុង​ការ​ចាត់តាំង​បើក​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំប៉ន​ជំនាញ ភូមិសាស្ត្រ និង​សេនាធិការ​ផែន​ទីលើក​ទី១៨ ឆ្នាំ២០១៥នេះ ដើម្បីឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនឹង សំណូម​ព​រ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ និង​ក​សាង​មាតុភូមិក​ម្ពុជា។

   ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ បាន​ប​ញ្ជាក់ថា ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំដ៏ឈ្លាស់វៃរ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន​សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី, ប្រ​ទេស​ជាតិរ​ប​ស់យើង​មាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍យ៉ាង​ខ្លាំង នៅ គ្រ​ប់ច្រ​ក​ល្ហ​ក​ពីទីក្រុង​រ​ហូត​ដ​ល់ជ​ន​ប​ទ និង​ព្រៃភ្នំដែល​មាន​ប្រ​ព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ ហេដ្ឋា រ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​ផ្លូវ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍លាត​ស​ន្ធឹង​ខ្វាត់ខ្វែង​ពាស​ពេញ​ប្រ​ទេស រួម​ទាំង​តំប​ន់អភិ វ​ឌ្ឍ​ន៍ជាច្រើន​ទៀត ធ្វើឲ្យ​ភូមិសាស្ត្រ​ជាក់ស្តែង​ប្រែប្រួល​ខុស​ស្រ​ឡះពីផែន​ទី ដែល ត​ម្រូវឲ្យ​មាន​ការ​កែត​ម្រូវ​ជ​ប​ន្ទាន់ឲ្យ​ស៊ីគ្នាទាំង​ភូមិសាស្ត្រ និង​ផែន​ទីជៀស​វាង​ការ​ជះ ឥទ្ធិព​ល​រ​ប​ស់ភូមិសាស្ត្រ​ទៅលើស​ក​ម្ម​ភាព​យោធា និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិ។ ឯ.ឧ បាន​ផ្តាំផ្ញើរ​ដ​ល់វ​គ្គ​បំប៉ន​ទាំង​គ្រូ និង​សិក្ខាកាម​ត្រូវ​ខិត​ខំរ​ក​គ្រ​ប់វិធីដើម្បី ប​ង្រៀន និង​រៀនឲ្យ​បាន​ល្អ សំដៅប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​សេនាធិការ​ប​ច្ចេក​ទេស​ផែន​ទីឲ្យ​កាន់តែ ខ្ព​ស់ថែម​ទៀត​នៅពេល​ប​ញ្ច​ប់វ​គ្គ។

ក្នុងឱកាស​នោះ ឯ.ឧ នាង ផាត បានឧប​ត្ថ​ម្ភ​ថ​វិកាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដ​ល់នាយ​ក​ដ្ឋាន ភូមិសាស្ត្រ ចំនួន ០៣លាន​រៀល​ស​ម្រាប់កិច្ច​ដំណើរ​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន៕

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ធ្វើជាគ​ណៈអធិប​តីនៃកិច្ច​ប្រ​ជុំសាង​ស​ង់វិមាន​ឈ្នះឈ្នះ

គ​ណៈក​ម្មាការ​ស​ម្រាប់សិក្សា និង​រៀប​ចំសាង​ស​ង់វិមានអនុស្សាវ​រីយ៍ន​យោបាយ​ឈ្នះ ឈ្នះ និង ការ​ប​ញ្ច​ប់ស​ង្រ្គាម​ស៊ីវិល​នៅក​ម្ពុជាបាន​រៀប​ចំធ្វើការ​ប្រ​ជុំកាល​ពីរ​សៀល​ថ្ងៃទី២៦ ខែឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីពិភាក្សាលើការ​ត្រៀម​រៀប​ចំគ្រ​ប់ផ្នែក​ស​ម្រាប់សាង​ស​ង់វិមាន​ឈ្នះ ឈ្នះ ដែល​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះបាន​ប្រ ព្រឹត្តិទៅនៅក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីស​មាជិក​គ​ណៈក​ម្ម​ការ​ម​ក​ពីស្ថាប័ន​ក្រ​សួង​ម​ន្ទីរ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ជាច្រើន​រូប​ទៀត ។

          ថ្លែង​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ នេះគឺជាលើក​ទី៤ ដែល​គ​ណៈក​ម្ម​ការ សាង​ស​ង់វិមាន​ឈ្នះ​ឈ្នះ បាន​ជួប​ប្រ​ជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យ​ការ​ងារ​នូវ​រា​ល់ខ្លឹម​សារ ការ​ងារ ដើម្បីឈាន​ទៅដំ ណើរ​ការ​សាង​ស​ង់វិមាន​ឈ្នះឈ្នះនេះ ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បាន​កោត​ស​រ​សើរ​ដ​ល់ក្រុម​ការ​ងារ​សិក្សាគំរោង​សាង​ស​ង់វិមាន​ឈ្នះឈ្នះ ដែល​បាន​ខិត​ខំធ្វើការ​សិក្សាស្រាវ​ជ្រាវ ធ្វើគំរូប្ល​ង់វិមាន​ឈ្នះឈ្នះ ខិត​ខំច​ង​ក្រ​ងឯក​សារ​សំខាន់ៗដែល​ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ទ​ស្ស​ន​វិជ្ជា សុខ​ដុម​នីយ​ក​ម្ម និង​ប្រ​វ​ត្តិនៃដំណើរ​ការ អនុវ​ត្ត​ន​យោបាយ​ឈ្នះ។ នៅក្នុងឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ណឹម សុវ​ត្ថិ អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស និង​ជាប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ បាន​ជ​ម្រាប​ជូនអង្គ​ប្រ​ជុំអំពី ស​ក​ម្ម​ភាព​ការ​ងារ ដែល​ក្រុម​ការ​ងារ​សិក្សាគំរោង​ប្ល​ង់វិមាន​ឈ្នះ ឈ្នះ ដែល​បាន​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន ស​ម្រេច​បាន​ក្នុង​រ​យះពេល២ខែក​ន្ល​ង​ម​ក ក្នុង​នោះបាន​ប​ន្ត​រៀប​ចំគោល​ការ​ណ៍ទ​ស្ស​នៈទាន កិច្ច​ការ​ប្រ​វ​ត្តិ និង​ខ្លឹម​សារ​សំខាន់ៗដែល​ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​គំរោង​សាង​ស​ង់វិមាន​ឈ្នះ ឈ្នះ ដោយ​ឈ​រ​លើមូល​ដ្ឋាន​នៃន​យោបាយ​ឈ្នះ ឈ្នះ រ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោដែល​បាន​នាំម​ក​នូវ​ស​ន្តិភាព​ពេញ​លេញ​ហើយ​ប​ញ្ច​ប់ ស​ង្រ្គាម​ស៊ីវិល​ទាំង​ស្រុង​នៅក​ម្ពុជា ។ នៅក្នុងឪកាស​នោះដែរ អង្គ​ប្រ​ជុំក៏បាន​ពិនិត្យ​មើល​នូវ​គំរូប្ល​ង់ឈ្នះ ឈ្នះ ដែល​ក្រុម​ការ​ងារ​បាន​គូរ​ដែល​សំណ​ង់វិមាន​ឈ្នះឈ្នះនេះ​បាន​ប​ង្ក​ប់ទៅដោយអត្ថ​ន័យ​យ៉ាង​ជ្រាល ជ្រៅ ស្រ​ប​ទៅតាម​ខ្លឹម​សារ​នៃន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះដែល​បាន​នាំម​ក​នូវ​សុខ​ស​ន្តិភាព ជូន​ដ​ល់ជាតិមាតុ ភូមិ និង​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ស​ព្វ​ថ្ងៃនេះ ។

          សូម​ប​ញ្ជាក់ថា៖ វិមាន​ឈ្នះឈ្នះ ដែល​គ្រោង​រៀប​ចំសាង​ស​ង់នេះ និង​ក្លាយ​ទៅជាសំណ​ង់ប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​មួយ ជាសំណ​ង់ស​ម្រាប់ម​នុស្ស​ជាតិ ជាសំណ​ង់តាក់តាង​នូវ​ស​ន្តិភាព ហើយ​ជាម​រ​ត​ក​ស​ម្រាប់ម​នុស្ស​ជាតិ គ្រ​ប់វិស័យ ៕