ព័ត៌មាន

ឯ.ទៀបាញ់ ជួបអតិត​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិថៃ

នារ​សៀល​ថ្ងៃទី ២១ ​ខែ ក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអនុញ្ញាតឲ្យ​គ​ណៈប្រ​តិភូថៃ ០១ ក្រុម​ដែល​ដឹក​នាំដោយ ឯកឧត្ត​ម ស៊ូព​ន់ ប៊ុន​យ៉ារុន ( Gen. Sumpun Bonnyarun ) ជាអតីត​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិថៃ និង ជាអគ្គ​នាយ​ក​ក្រុម​ហ៊ុន GML Exhibition Thailand co.Ltd ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ។

 

  នៅក្នុង​ជំនួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​មឯកឧត្ត​ម ស៊ូព​ន់ ប៊ុន​យ៉ារុន ក៏បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះ    ឯកឧត្ត​ម  ទៀ បាញ់  ដែល​បានអនុញ្ញាតឲ្យ​គ​ណៈប្រ​តិភូរ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម​ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​នាពេល​នេះ ក្នុង​គោល​បំណ​ង​ដើម្បីជ​ម្រាប​ជូន អំពីក​ម្ម​វិធីរៀប​ចំការ​តាំង​ពិព​រ​ណ៌វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ស​ន្តិសុខ​ឆ្នាំ២០១៥  ដែល​រៀប​ចំ ដោយ​ក្រុម​ហ៊ុនGML Exhibition Thailand co.Ltd នៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ថៃនាពេល​ខាង​មុខ ។

 

ឯកឧត្ត​ម ស៊ូព​ន់ ប៊ុន​យ៉ារុន បាន​ប​ញ្ជាក់អោយ​ដឹង​ថា ៖ តាម​ការ​គ្រោង​ទុក​ការ​តាំង​ពិព​រ​ណ៌   វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ និង ស​ន្តិសុខ​នេះ នឹង​រៀប​ចំចាប់ពីថ្ងៃទី ០២-០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅទីក្រុង​បាង​ក​ក ប្រ​ទេស​ថៃ ដែល​ក្នុង​ពិធិតាំង​ពិព៌ណ​នេះ នឹង ប​ង្ហាញ​ពីការ​វិវ​ត្ត​ន៍នូវ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាថ្មីៗ បំផុត​លើពិភ​ព​លោក ទាំង​លើដី ស​មុទ្រ អាកាស និង​ប្រ​ព័ន្ធ​ស​ន្តិសុខ ដែល​មាន​ជាង ៤០០ ប្រ​ភេទ​ម​ក​ពី ១៨០ ប្រ​ទេស​ចូល​រួម ហើយ​នៅក្នុង​ពិព​រ​ណ៌នេះក៏មាន​រៀប​ចំក​ម្ម​វិធីជំនួប​ទ្វេភាគី និង ការ​ធ្វើស​ន្និសីទ​រួម​គ្នាផ​ង​ដែរ ។

 

សូម​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ការ​តាំង​ពិព​រ​ណ៌នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ថៃនាពេល​ខាង​មុខ​នេះ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិថៃ គ្រោង នឹងអញ្ជើញ​គ​ណៈប្រ​តិភូតាម​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ចំនួន៣០ ដែល​ដឹក​នាំដោយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិ និងអម​ដំណើរ ដោយ​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង  គោក ជើង​ទឹក ជើងអាកាស ដែល​មាន​ស​មាជិក​ចំនួន ០៨ រូប  ក្នុង​នោះ ក៏មាន​ការអញ្ជើញ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក-រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ព្រ​ម​ទាំង​មេប​ញ្ជាការ ក​ង​ទ័ព​ទាំង ០៣ ប្រ​ភេទ​ចូល​រួម​ផ​ង​ដែរ ។

 

ជាការ​ឆ្លើយ​ត​ប ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ សូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះការ​ផ្ត​ល់កិត្តិយ​ស រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិថៃ ដែល​គ្រោង​នឹងអញ្ជើញ​ឯកឧត្ត​ម ឲ្យ​ទៅចូល​រួម​ក្នុង​ពិធីតាំង        ពិព​រ​ណ៌វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ និង ស​ន្តិសុខ​ឆ្នាំ២០១៥ ដ៏មាន​សារៈសំខាន់ ស​ម្រាប់វិស័យ​ស​ន្តិសុខ នៅក្នុង​តំប​ន់យើង​​នេះ ។

ឯ.ទៀបាញ់ ជួបឯកអគ្គ​រាជ​ទូត​ថៃតែង​តាំង​ថ្មី

ដោយ​បាន​ការអនុញ្ញាត​ពីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ កាល​ពីរ​សៀល ថ្ងៃទី ២១ ខែ ក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្ត​ម នុត​ថាវុធ ភូទីសារ៉ូ ( Nuttavudh PHOTISARO  ) ឯកអគ្គ​រាជ​ទូត​ថៃ តែង​តាំង​ថ្មីប្រ​ចាំក​ម្ពុជាបាន ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​ចំពោះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

 

នៅក្នុង​ជំនួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​នាឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម នុត​ថាវុធបាន​ប​ញ្ជាក់ថា នៅក្នុង​រ​យៈពេល ០៨ខែក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ ស្ថាន​ភាព​នៅតាម​ព្រំដែន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ថៃ មាន​ល​ក្ខ​ណៈល្អប្រ​សើរ ទាំង​ស​ន្តិសុខ ស​ណ្តាប់ធ្នាប់ ប្រ​ក​ប​ដោយ​សុវ​ត្ថិភាព បាន​កាត់ប​ន្ថ​យអំពើហឹង្សាផ្សេងៗដែល​មាន​ពីមុន  ហើយ បាន​វិល​ម​ក​ភាព​ប្រ​ក្រ​តីឡើង​វិញ ។ ឯកឧត្ត​ម បាន ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់បំផុត​ចំពោះ ស​ម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ដែល​បាន​ដឹក​នាំប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា ឆ្ពោះទៅរ​ក​ស​ន្តិភាព និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ដែល​ជាក​ត្តាមួយ​ផ្ត​ល់នូវ​សារៈសំខាន់ ស​ម្រាប់ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ពីមួយ​ថ្ងៃទៅមួយ​ថ្ងៃ មាន​កិច្ច​ស​ហ-ប្រ​តិប​ត្តិការ​កាន់តែល្អប្រ​សើរ​ឡើងឥត​ឈ​ប់ឈ​រ ។  

 

ឯកឧត្ត​ម ឯកអគ្គ​រាជ​ទូត​ថៃថ្មី បាន​លើក​ឡើង​ថា កិច្ច​ដំណើរ​ការ​ដ៏ល្អប្រ​សើរ​នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ក៏ដូច​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន គឺសុទ្ធ​សឹង​តែមាន​ការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង និង​ចូល​រួម​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹក​នាំ គ្រ​ប់លំដាប់ថ្នាក់ ពិសេសឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ហើយ​ការ​ងារ​នេះ មិនអាច​ចេះតែកើត ឡើង​ដោយឯកឯង​បាន​ទេ ប្រ​សិន​បើពុំមាន​ការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង ព្រ​ម​ទាំង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​គាំទ្រ  និង​ទំនាក់ទំន​ង​ដ៏ជិត​ស្នីទ​រ​វាង​ថ្នាក់ដឹក​នាំ   រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ក​ង​ទ័ព និង​ប្រ​ជាជ​ន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ថៃ

 

 

ឯកឧត្ត​ម ស​ម្តែង​ការអបអរ​សាទ​រ​ចំពោះឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី          ទៀ បាញ់ ដែល​គ្រោង​នឹង​ទ​ទួល​ស​ញ្ញាប​ត្រ​ប​ណ្ឌិត​កិតិ្ត​យ​ស​រ​ដ្ឋ​បាល​សាធារ​ណៈ ផ្ត​ល់ដោយ​សាក​ល​​​វិទ្យាល័យ Rambhai Barni Rajabhat  ដែល​បាន​ធ្វើការ​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ និង​ទ​ទួល​ស្គាល់ពីចំណេះដឹង​ដ៏ឧត្តុង្គឧត្ត​ម​រ​ប​ស់   ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​វិភាគ​ទាន​កិច្ច​ការ​ស​ង្គ​ម ការ​ព​ង្រឹង​ទំនាក់ទំន​ង​យោធា     ក​ម្ពុជា-ថៃលើទ​ស្ស​នៈ លើក​ក​ម្ព​ស់ស​ន្តិភាព​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ចីរ​ភាព ភាព​​​​ជាអ្ន​ក​ជិត​ខាង​ល្អ ការ​លើក​ក​ម្ព​ស់សុខុមាល​ភាព ប្រ​ជាជ​ន​តាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ព្រ​ម​ទាំង​ចូល​រួម​ការ​ប​ង្រ្កាប ការ​ទ​ប់ស្កាត់ការ​ជួញ​ដូរ​ថ្នាំញៀន និង​ជួញ​ដូរអាវុធ​ផ​ង​ដែរ ។

 

ជាការ​ឆ្លើយ​ត​ប នៅក្នុង​ជំនួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​នេះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ដោយ​មាន​កិច្ច ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​យ៉ាង​ជិត​ស្នីទ និង​ភាព​យោគ​យ​ល់គ្នា ទើប​នាពេល​ថ្មីៗនេះ រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ បាន​ខិត​ខំរិះរ​ក​គ្រ​ប់ម​ធ្យោបាយ ស​ម្រាប់ដោះស្រាយ​ជូន​ប្រ​ជាជ​ន​ក្នុង​គោល​បំណ​ង ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល ការ​ងារ​លើគ្រ​ប់វិស័យ ស​ម្រាប់ប្រ​ក​ប​មុខ​រ​ប​រ និង​ជំនួញ​ជួញ​ដូរ សំដៅលើក​ក​ម្ព​ស់ជីវ​ភាព​រ​ស់ នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ថៃ ឲ្យ​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​ប​ន្ថែម​ទៀត ។

 

 

ជាការ​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនឹង​ការ​លើក​ឡើង ការ​ផ្ត​ល់ស​ញ្ញាប​ត្រ​ប​ណ្ឌិត​កិតិ្ត​យ​ស​រ​ដ្ឋ​បាល​​​​សាធារ​ណៈ ដែល​ត្រៀម រៀប​ចំដោយ​សាក​ល​វិទ្យាល័យ Rambhai Barni Rajabhat ស​ម្រាប់ប្រ​គ​ល់ជូនឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី   ទៀ បាញ់ នាពេល​ខាង​មុខ ឯកឧត្ត​ម​សូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល និង​សាក​ល​វិទ្យាល័យ​ថៃ ដែល​បាន​ផ្ត​ល់កិត្តិយ​ស​ដ​ល់ឯកឧត្ត​ម​ផ្ទាល់ ។

ឯកឧត្ត​ម​ទៀបាញ់បំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន ជាផ្លូវ​ការ​រ​យៈពេល៥ថ្ងៃ 8-12 ក​ក្ក​ដា 2015-07-17

អនុវ​ត្ត​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ឯក.នាយឧត្ត​ម​នេនីយ៍ ចាង វ៉ាន់ឈាន់ រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិ នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន ឯក. នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀបាញ់ ឧប​នា យ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាបាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ ជាតិ ក​ម្ពុជា ទៅបំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាមិត្ត​ភាព និង​ជាផ្លូវ​ការ​នៅសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន រ​យះពេល ៥ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ដ​ល់ទី១២ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៥ អញ្ជើញអម​ដំណើរ ឯក.ទៀបាញ់ក្នុងឳកាស​នោះដែរ​មានឯក.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មឹង សំផ​ន រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស​ សុភា អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ និង ជាមេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍សៅ សុខា អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​ក​ង​រាជអាវុធ​ហ​ត្ថ​លើផ្ទៃប្រ​ទេស ព្រ​ម​ទាំង ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ជាអគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក. ជើងអាកាស និង​នាយ​ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់នៅក្នុង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិមួយ​ចំនួន​ទៀត។

ក្នុងឳកាសអញ្ជើញ​ទៅបំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាមិត្ត​ភាព​និង ផ្លូវ​ការ​នៅសាធារ​ណៈ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន នាព្រឹក​ថ្ងៃ ទី៩ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៥ គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីទៀបាញ់ ព្រ​ម​ទាំង​ស​មាជិក​ប្រ​តិភូ អម​ដំណើរ ទាំងអស់បាន​ចូល​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ស៊ូ ជីលាំង អនុប្រ​ធាន​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​យោធាម​ជ្ឈឹម ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅនៅ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន​នាទី​ក្រុង​ប៉េកាំង។

នៅក្នុង​ជំនួប​នាឳកាស​នោះឯក.អ៊ូជីលាំង បាន​សំដែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះគ​ណៈប្រ​តិភូ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាដែល​បានអញ្ជើញ​ម​ក​បំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន។ ឯ.ឧបាន​រំលឹក​ឡើង​វិញ​នូវ​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ជ​ដែល​ឯ.ឧត្ត​ម​​បាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ទៅធ្វើទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅក​ម្ពុជា កាល​ពីឆ្នាំ ២០១៤ ក​ន្ល​ង​ទៅ ដែល​ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នោះបាន​នាំម​ក​នូវ​ការ​រីត​ចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព.​មិត្ត​ភាព និង កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង២យ៉ាង​ជិត​ស្និត​ប​ន្ថែម​ទៀត។​ ឯ.ឧសូជីណាំង បាន​ប​ញ្ចាក់ថាៈ ប្រ​ជាជ​ន​ចិន​បាន​ចាត់ទុក​ក​ម្ពុជា​គឺជា​មិត្ត​រ​ហូត​ម​ក ហើយ​ប្រ​ទេស​ចិន​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង២ ក​ម្ពុជា និង​ចិន ឯ.ឧបាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា ប្រ​ទេស​ចិន​ក៏បាន​ចាត់ទុក​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា​គឺជាដៃគូដ៏ល្អ  មិត្ត​ជិត​ខាង​ល្អ  និង​ជិត​ស្និត​បំផុត។

          ឯ.ឧបាន​ចាត់ទុក​ដំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​រ​ប​ស់គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា នៅ​ប្រ​ទេស​ចិន​លើក​នេះពិត​ជានាំម​ក​នូវ​ការ​ព​ង្រឹង​ទំនាក់ទំន​ង  កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង២  ក​ង​ទ័ព​ទាំង២  អោយ​កាន់តែមាន​ការ​រីក​ចំរើន និង​រឹង​មាំប​ន្ថែម​ទៀត។

          មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញឯ.ឧទៀ បាញ់ បាន​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​​​ប្រ​តិប​ត្តិការ​​​វាង​ក​ង​ទ័ព ប្រ​ទេស​ទាំង២ក​ម្ពុជា និង​ចិន​ ដែល​កាន់តែមាន​ការ​រឹង​មាំ រីក​ចំរើន​ទៅមុខ​ជាលំដាប់។  ឯ.ឧទៀបាញ់បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈ ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​រ​ប​ស់ឯ. ស៊ូ ជីលាំង នៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា  កាល​ពីឆ្នាំ​២០១៤ ក​ន្ល​ង​ម​ក បាន​នាំម​ក​ការ​ជួយ​ឧប​ត្ថ​ម​រ​ប​ស់ចិន​ដ​ល់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​បាន​រួម​ចំនែក​ប​ង្កើន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ដ​ល់កិច្ច​ការ​ពារ​ពារ​ជាតិផ​ង ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​ផ​ង និង​ទៅរួម​ចំនែក​ដ​ល់ការ ប​ញ្ជូន​កំលាំង​ក​ង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជា​ទៅ​បំពេញ​បេស​ស​ក​ក​ម្ម ម​នុស្ស​ធ​ម៌ នៅប​រ​ទេស​ផ​ង​ដែរ។

          ឆ្លៀត​នៅក្នុងឳកាស​នោះដែរ ឯ.ទៀបាញ់ ក៏បាន​ជំរាប​ជូន​ដ​ល់ឯ.ស៊ូ ជីលាំង អំពីស​ភាព​ការ​ណ៍​វិវ​ត្ត​ន៍រីក​ចំរើន​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា លើផ្នែក​ន​យោបាយ សេដ្ឋ​កិច្ច ស​ន្តិសុខ ជាពិសេស វ​ប្ប​ធ​ម៌ស​ន្ទ​នារ​វាង​គ​ណៈប​ក្ស​ន​យោបាយ​ទាំង២ សំដៅព​ង្រឹង​ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព​នៅក្នុង​ផ្ទៃប្រ​ទេសអោយ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត ឯ.ទៀបាញ់បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា  ក្រោម​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង២ ក​ម្ពុជា ចិន ក​ម្ពុជានឹង​មាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រីក​ចំរើន​​សំរាប់ថ្ងៃអនាគ​ត។

          ប​ន្ទាប់ម​ក​នៅវេលារ​សៀល​ថ្ងៃទី ៩ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៥ គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​នៃ​ព្រះ​រាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា​ដឹក​នាំដោយឯ.ទៀបាញ់ អម​ដំណើរ​ដោយឯ.ឧ មឹង​សំផ​ន ឯ.ឧមាស សុភា ឯ.ឧសៅ សុខា ព្រ​ម​ទាំងឯកឧត្ត​ម​ជាអគ្គ​នាយ​ក និង​ស​មាជិក​គ​ណៈប្រ​តិភូ​ទាំងអស់ក៏បាន​ចូល​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ចាង វ៉ាន់ ណាន់ រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន ប​ន្ត​ទៀត។ នៅក្នុងឳកាស ទ​ទួល​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះ​គ​ណៈ​ប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា  នាពេល​នោះក៏បាន​រៀប​ចំពិធីគោរ​ព​ទ​ង់ជាតិ​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​២​ក​ម្ពុជា.ចិន និង​ធ្វើពិធីត្រួត​ព​ល​ក​ង​កិត្តិយ​ស ក​ង​ទ័ព​នៃក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ផ​ង​ដែរ។

          នៅក្នុង​ជំនួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​រ​វាង​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទាំង​ក​ម្ពុជា ចិន​នាឳកាស​នោះឯ.ឧចាង វ៉ាន់ឈាន់ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន​បាន​ចាត់ទុក​ទំនាក់ទំន​ង​ដ៏ល្អ រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២ក​ម្ពុជា  ចិន​គឺជាគំរូមួយ​នៃទំនាក់ទំន​ង​ប្រ​ទេស​ទាំង២។ ឯ.ឧរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិ  ក៏បាន​ចាត់ទុក​ទំនាក់ទំន​ង​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២គឺជាផ្នែក​មួយ​នៃដៃគូយុទ្ធ​សាស្រ្ត​គ្រ​ប់ជ្រុង​ជ្រោយ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង២ក​ម្ពុជា  ចិន ឯ.ឧបាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថាទំនាក់ទំន​ង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២គឺជា​ផ្នែក​មួយ​ដ៏សំខាន់នៃទំនាក់ទំន​ង​ប្រ​ទេស​ទាំង២  ដែល​បាន​នាំម​ក​នូវ​ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍សំរាប់ប្រ​ទេស​ទាំង២​ និង​ជំរុញអោយ​ទំនាក់ទំន​ង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២កាន់តែមាន​ភាព​ជិត​ស្និត រឹង​មាំថែម​ទៀត។

          មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ ឯ.ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីទៀបាញ់បាន​ចាត់ទុក​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ចិន  និង​ក​ម្ពុជាគីជាមូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ នាំម​ក​នូវ​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា​អោយ​មាន​ការ​រីក​ចំរើន។  ឯ.ឧក៏បាន​ជំរាប​ជូន​ដ​ល់ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិចិនអំពីការ​វិវ​ត្ត​ន៍រីក​ចំរើន​នៅក្នុង​ព្រះរាជា​ណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា  ដោយ​ឡែក​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​បាន​ធ្វើការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ កែទំរ​ង់រ​ប​ស់ខ្លួន​ ដំ​ណើរ​ការ​ទៅមុខ​ជាលំដាប់ ដើម្បីធានាដ​ល់ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ។  ឯ.ឧបាន​ប​ញ្ជាក់ថា  ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ទាំង​នៅក​ម្ពុជាក៏ដូច​ជាប​ញ្ជូន​ម​ក​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​នៅចិន​បាន​ដំណើរ​ការ​បាន​ល្អតាម​តំរូវ​ការ   ដោយ​ឡែក​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ម​ក​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​នៅប្រ​ទេស​ចិន បាន​ក្លាយ​ជាមូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះប្រ​ក​ប​ដោយ​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ខ្ព​ស់  សំរាប់ព​ង្រឹង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ស​ន្តិសុខ​នៅក​ម្ពុជា។ឯ.ទៀបាញ់បាន​ចាត់ទុក កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ក​ន្ល​ង​ម​ក​រ​វាង​ចិន និង​ក​ម្ពុជា​បាន​រួម​ចំណែក​ព​ង្រឹង​ស​ន្តិភាព  ស្ថេរ​ភាព​នៅក​ម្ពុជា។ ឯ.ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា  ក​ម្ពុជាត្រៀម​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះការ​ចូល​ច​ត​នាវាក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ចិន​នៅ​ក​ម្ពុជានាពេល​ខាង​មុខ។

          នៅក្នុង​ជំនួប​ពិភាក្សានាឳកាស​នោះដែល​ក្រៅអំពីវាយ​តំលៃចំពោះស​ភាព​ការ​ណ៍ស​ន្តិសុខ​នៅក្នុង​តំប​ន់  ភាគីទាំង២បាន​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២ ដែល​មាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍ រីក​ចំរើន​ទៅមុខឥត​ឈ​ប់ឈ​រ។  នៅក្នុងឳកាស​នោះឯ. ទៀ  បាញ់ និងឯ. ចាង វ៉ាន់ឈាន់ក៏បាន​ចុះហ​ត្ថ​លេខាលើពិធីសារ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២ក​ម្ពុជាចិន​ផ​ង​ដែរ។

ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ឆ​មាស​ទី១ និង​ទិស​ដៅឆ​មាស​ទី២. ២០១៥

ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ប្រ​ជុំផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​រ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ការ​ងារ​ឆ​មាស​ទី១ និង ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ឆ​មាស​ទី២ ឆ្នាំ២០១៥ ដែល​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះបាន​ប្រ​ព្រឹត​ទៅនាព្រឹក​ថ្ងៃទី០២ ខែក​ក្ក​ដានេះ ស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាព ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​មាន​ការអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពីឯកឧត្ត​ម លោក​ជំទាវ ជារ​ដ្ឋ​លេខាធិការ អនុរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ, ឯកឧត្ត​ម​​ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​នៃខ.ភ.ម, ឯកឧត្ត​ម អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង នៃអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន, ជានាយ​ក នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន និង​ស្ថាប័ន​ចំណុះក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជាច្រើន​រូប ទៀត។

ក្នុង​រ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ដែលអាន​ដោយ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ សំ វ​ណ្ណ​ថ​ន អគ្គ​លេខាធិការ នៃអគ្គ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានឲ្យ​ដឹង​ថា ឆ​មាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៥នេះ ខ.ភ.ម បាន​ប្រ​មូល​ផ្តុំអនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​ស្នូល​រ​ប​ស់ខ្លួន​ក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ តាម​ក​ម្ម​វិធីន​យោបាយ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី៣ ប​ទ​ប​ញ្ជា អនុសាស​ន៍ រ​ប​ស់ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ក​ម្ម​វិធីការ​ងារ​និង​ផែន​ការ​កែទ​ម្រ​ង់ខ.ភ.ម ដោយ​ស​ម្រេច បាន​នូវ​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ធំៗជាច្រើន ក្នុង​នោះ ភារ​កិច្ច​ការ​ពារអធិប​តេយ្យ បូរ​ណ​ភាព ទឹក​ដី, ខ.ភ.ម បាន​ប​ន្ត​ម្ចាស់ការ​ព​ង្រឹង​ប្រ​ព័ន្ធ​ខឿន​ការ​ពារ​ជាតិឲ្យ​បាន​រឹង​មាំថែម​ទៀត ពិសេស​នៅតាម​តំប​ន់ព្រំដែន​ក​ម្ពុជា-ថៃ និង​ប​ណ្តាកោះមួយ​ចំនួន ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ធ្វើការ តាម​ដាន​ស​ភាព​ការ​ណ៍ប្រែប្រួល និង​ធ្វើការ​ល្បាត​ត្រួត​ពិនិត្យ​ភូមិសាស្ត្រ​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ រ​ប​ស់ខ្លួន​ជាប់ជាប្រ​ចាំ។ រីឯកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង ថ្វីត្បិត​តែមាន ប​ញ្ហាប​ន្តិច​ប​ន្តួច ប៉ុន្តែ ខ.ភ.ម បាន​រ​ក្សានូវ​ការ​ទំនាក់ទំន​ង​ល្អ ដោះស្រាយ​នូវ​ប​ញ្ហា ផ្សេងៗដែល​កើត​មាន ដោយ​ស​ន្តិវិធី។ យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ម្ចាស់ការ និង​ស​ហ​ការ​ជាមួយ អាជ្ញាធ​រ​មាន​ស​ម​ត្ថ​កិច្ច គ្រ​ប់ជាន់ថ្នាក់ចូល​រួម​ព​ង្រឹង​ការអនុវ​ត្ត​ច្បាប់ ធ្វើការ​ប​ង្ការ​ទ​ប់ ស្កាត់ និង​ប​ង្រាប​នូវ​រាល់ ប​ទ​ល្មើស​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ (ពិសេស​ប​ទ​ល្មើស​គ្រឿង​ញៀន) ភាពអាណាធិប​តេយ្យ​នានា និង​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ សុវ​ត្ថិភាព ស​ណ្តាប់ធ្នាប់សាធារ​ណៈ ការ​ពារ​គ​ណៈប្រ​តិភូជាតិ និងអន្ត​រ​ជាតិនានាបាន​នូវ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អប្រ​សើរ។ ក្រៅពីភារ​កិច្ច ខាង​លើ ខ.ភ.ម បាន​ប​ន្ត​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់អនុវ​ត្ត​នូវ​រាល់ភារ​កិច្ច​លើការ​កែទ​ម្រ​ង់ ខ.ភ.ម លើគ្រ​ប់វិស័យ បាន​លើក​ក​ម្ព​ស់កិត្យានុភាព​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​មួយ​ក​ម្រិត​ថែម​ទៀត​នៅក្នុង

 

 

ប្រ​ទេស និង​លើឆាកអន្ត​រ​ជាតិ ក្នុង​នោះការ​ងារ​ក​សាង​ច្បាប់ និង​លិខិត​ប​ទ​ដ្ឋាន​ផ្សេងៗ ការ​ងារ​ធានាភ​ស្តុភារ​និង​ប​ច្ចេក​ទេស ការ​ងារ​វិស្វ​ក​ម្ម ការ​ងារ​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការអន្ត​រ​ជាតិ និង​ការ​ចូល​រួម​ក្នុង បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ។ ទ​ន្ទឹម​នឹង សិមិទ្ធ​ផ​ល​ដែល​ស​ម្រេច​បាន​ខាង​លើ ខ.ភ.ម ក៏នៅមាន​ចំនុច​សេសេស​ល់ និង​ប​ញ្ហា ប្រ​ឈ​ម​មួយ​ចំនួន​ដែល​ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ផ​ង​ដែរ​នៅចំពោះមុខ​នោះ។ កិច្ច​ប្រ​ជុំក៏បាន​ដាក់ចេញ​នូវ​ទិស​ដៅសំខាន់ៗមួយ​ចំនួន​ស​ម្រាប់ឆ​មាស​ទី២ ឆ្នាំ២០១៥​ជាប​ន្ត​ទៀត ក្នុង​នោះដោយ​ប​ន្ត​ព​ង្រឹង​ការអនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​ស្នូល​រ​ប​ស់ខ្លួន ក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​​​ជាតិ ការ​ពារឯក​រាជ្យ​ជាតិ អធិប​តេយ្យ បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី ស្ថិរ​ភាព​ន​យោបាយ និង​ចូល​រួម​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​រ​បៀប​រាប​រ​យ​​ ស​ណ្តាប់ធ្នាប់សាធារ​ណៈ ព្រ​ម​ទាំង​ប​ន្ត​ការ​កែទ​ម្រ​ង់ ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល បំប៉ន​ជំនាញ​ផ្សេងៗ និង​ការអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​ដ​ល់ជួរ ខ.ភ.ម នៅក្នុង​ការ​គោរ​ព​ច្បាប់រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ ស្មោះត្រ​ង់ចំពោះជាតិមាតុភូមិ និង​ប្រ​ជាជ​ន ៕

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌មាន

ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​មចាង វ៉ាន់ឈ័ន រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន គ​ណៈប្រ​តិភូ​ជាន់ខ្ព​ស់​​​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដឹក​នាំដោយ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​​​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា នឹងអញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅ សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន នៅថ្ងៃទី០៨ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៥ ។

 

          ក្នុងអំឡុង​ពេល​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ពីថ្ងៃទី០៨ ដ​ល់ថ្ងៃទី១២ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ នឹង​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយ រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិចិន ចាង វ៉ាន់ឈ័ន, នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ស៊ូ ជីលាំង អនុប្រ​ធាគ​ណៈក​ម្ម​ការ យោធាម​ជ្ឍឹម  ព្រ​ម​ទាំង អញ្ជើញ​ទៅទ​ស្ស​នាក្រុម​ហ៊ុន Union Development Group និង​ស្ថាប័ន សំខាន់ៗ រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន មួយ​ចំនួន​ទៀត ។

 

         

 

          រាជ​ធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៥

                                                                                                                               នាយ​ក​ដ្ឋាន​ព័ត​មាន

ឯ.ឧ ឯល វ៉ាន់សារ៉ាត់ ស​ម្ភោធអគារ​រោង​ពុម្ព​ផែន​ទី នៅស​ង្កាត់ព្រែក​ប្រា

អគារ​រោង​ពុម្ព​ផែន​ទី នៃនាយ​ក​ដ្ឋាន​ភូមិសាស្ត្រ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៅស​ង្កាត់ព្រែក​ប្រា រាជ​ធានីភ្នំពេញ ដែល​ជាជំនួយ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម វៀត​ណាម បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីបើក​ស​ម្ភោធ​ន៍ដាក់ឲ្យ​ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវ​ការ នារ​សៀល​ថ្ងៃទី០១ ខែក​ក្ក​ដានេះ ស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាព ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ឯល វ៉ាន់សារ៉ាត់ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​មាន​វ​ត្ត​មាន​ផ​ង​ដែរ​លោក​វ​រ​សេនីយឯក​ពិសេស ង្វៀន វ៉ាន់ជុង អនុប្រ​ធាន អនុព័ន្ធ​យោធាវៀត​ណាម​ប្រ​ចាំក​ម្ពុជា។

ឯ.ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ទេព ចំរើន នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភូមិសាស្ត្រ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ឲ្យ ដឹង​ថា អនុវ​ត្ត​តាម​ពិធីសារ​នៃកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា និង វៀត​ណាម​ឆ្នាំ២០១៣, អគារ​រោង​ពុម្ព​ផែន​ទីនៃនាយ​ក​ដ្ឋាន​ភូមិសាស្ត្រ​បាន​សាង​ស​ង់ឡើង នៅខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៤ និង​បាន​ប​ញ្ច​ប់រួច​រាល់ជាស្ថាព​រ​ខែមេសាឆ្នាំ២០១៥ ក្រោម​ជំនួយ ឧប​ត្ថ​ម្ភ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម។ ឯ.ឧ ទេព ចំរើន បាន​ប​ញ្ជាក់ថា ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះរ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម បានឧប​ត្ថ​ម្ភ ដ​ល់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភូមិសាស្ត្រ នូវ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​កំរិត​បំពាក់ថ្នាក់យុទ្ធ​នាការ ០១កំប៉្លេរ ស​ម្រាប់ផ​លិត និង​ស្កែន​ផែន​ទីកំរិត​ស្រាល ដែល​កំពុង​ប្រើប្រាស់ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះ។

ក្នុង​នាមឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ ជាតិ, ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ឯល វ៉ាន់សារ៉ាត់​ បាន​ថ្លែង​នូវអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ ចំពោះប​ក្ស រ​ដ្ឋ ប្រ​ជាជ​ន និង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម ដែល​តែង​បាន​ជួយ​ដ​ល់ ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជានៅគ្រ​ប់កាលៈទេសៈ ទាំង​ក្នុង​ពេល​ស​ង្គ្រាម ក៏ដូច​ក្នុង​ពេល​ស​ន្តិភាព។ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម នៅតែប​ន្ត​ជួយ​ក​សាង និងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ខ.ភ.ម លើវិស័យ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​នាយ​ទាហាន​ប​ញ្ជាការ​សេនាធិការ និង​នាយ ទាហាន​ជំនាញ ព្រ​ម​ទាំង​ជួយ​លើវិស័យ​សំណ​ង់អគារ​សិក្សា អគារ​ស្នាក់នៅ អគារ ម​ណ្ឌ​ល​សុខ​ភាព អគារ​ទីប​ញ្ជាការ​ទាំង​នៅជួរ​មុខ ក៏ដូច​ជាក​ងឯក​ភាព​ខាង​ក្រោយ។ ដោយ​ឡែក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភូមិសាស្ត្រ ក៏ត្រូវ​បាន​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម បាន​ជួយ ប​ណ្តុះប​ណ្តាលអ្ន​កឯក​ទេស​ផែន​ទីកំរិត​វិស្វ​ក​រ អ្ន​កឯក​ទេស​ជាន់ខ្ព​ស់ ម​ធ្យ​ម និង​កំរិត ប​ឋ​ម​មួយ​ចំនួន​ផ​ង​ដែរ។ ក្រៅពីនេះនៅបាន​ជួយឧប​ក​រ​ណ៍ស​ម្ភារៈផ​លិត​ផែន​ទី និង​ស្កែន ផែន​ទីកំរិត​ស្រាល ជាពិសេសអគារ​រោង​ពុម្ព​ផែន​ទី ដែល​កំពុង​បើក​ស​ម្ភោធ​ដាក់ឲ្យ​ប្រើ ប្រាស់នាពេល​នេះ គឺជាចំណ​ង​ដៃថ្មីមួយ​ទៀត និង​ជាជំនួយ​ដ៏ថ្លៃថ្លារ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម។ ហើយ​ស​ង្ឃឹម​ថា ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម នឹង​ប​ន្ត​ជួយ

 

ឧប​ត្ថ​ម្ភ​គ្រឿងឧប​ក​រ​ណ៍ និង​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ស​ម្រាប់បំរើការ​ផ​លិត​ផែន​ទី នៅក្នុង​រោង​ពុម្ព​នេះ បាន​ដំណើរ​ការ​បាន​ល្អនៅពេល​ខាង​មុខ។

ក្នុងឱកាស​នោះ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ឯល វ៉ាន់សារ៉ាត់ បានអញ្ជើញ​កាត់ខ្សែបូរ បើក​ស​ម្ភោធ​ដាក់ឲ្យ​ប្រើប្រាស់អគារ​រោង​ពុម្ព​ផែន​ទី ដែល​មាន​ប​ណ្តោយ ២៥ម៉ែត្រ ទ​ទឹង ១០ម៉ែត្រ កំព​ស់២ជាន់ និង​ប​ពាក់គ្រឿង​ស​ង្ហារឹម ដែល​បាន​ចំណាយអស់ទឹក​ប្រាក់ចំនួន ២០២.០៥៥ដុល្លាអាមេរិក៕