ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូអញ្ជើញ ចូល​រួម​ខួប៧០ឆ្នាំថ្ងៃប​ង្កើតអគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ទី២ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម
         
          តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសារ​ធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាមឯកឧត្ត​ម
នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ    បាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូ
យោធាជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា    អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពិធីខួបអនុស្សាវ​រីយ៍លើក​ទី៧០ថ្ងៃប​ង្កើត​ស្ថាប័នអគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ទី២ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស  នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត
ណាម​ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅពីថ្ងៃទី២៣ដ​ល់២៥ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៥ នៅរ​ដ្ឋ​ធានីហាណូយ ។
    នៅក្នុង​ពិធីនោះដែរ​ក៏មាន​វ​ត្ត​មានឯកឧត្ត​ម ទ្រឿង តឹន​សាង ប្រ​ធាន​រ​ដ្ឋ​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និ
យ​ម​វៀត​ណាម ព្រ​ម​ទាំងឯកឧត្ត​ម លោក​ជំទាវ​ជាថ្នាក់ដឹក​នាំប​ក្ស រ​ដ្ឋ​ស​ភា រ​ដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ
ថ្នាក់ដឹក​នាំគ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​ក្នុង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម    និងឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក  សេង​នួន
សាយ៉ាឡាត រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ  អញ្ជើញ
ចូល​រួម​ផ​ង​ដែរ ។
    ថ្លែង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថាក្នុង​ពិធីនោះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ដ៏ស្មោះចំពោះ
នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង  និង​ព​ល​ទាហាន​នៃអគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ទី២  ដែល​បាន​ប​ង្កើត​ស្នាដៃ និង​ស​មិទ្ធិ
ផ​ល​នានាជាច្រើន​ជូនអង្គ​ភាព  ក​ត់ត្រាទុក​ជាប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​រ​ប​ស់ខ្លួន ក្នុង​បុព្វ​ហេតុរំដោះប្រ​ទេស​ជាតិរួច​ផុត​ពីរ​ប​បអាណានិគ​ម​និយ​ម​ឈ្លាន​ពាន​ប​រ​ទេស  ទ​ទួល​បានឯក​រាជ្យ   អធិប​តេយ្យ​ភាព​ទឹក​ដី   និង​ការ
ប​ង្រួប​ប​ង្រួម​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​បាន​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ទ​ទួល​ជោគ​ជ័យ​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ជាច្រើន​ទៀត ជូន​ប​ក្ស រ​ដ្ឋា
ភិបាល និង​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម អោយ​មាន​ភាព​រីក​ចំរើន​គួរអោយ​ក​ត់សំគាល់ ។
    ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក អគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ទី២
ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម  បាន​ព​ង្រឹង​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព   សាម​គ្គីភាព   និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ
យ៉ាង​ជិត​ស្និទ​ជាមួយ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស្រាវ​ជ្រាវ​ចារ​កិច្ច  អគ្គ​ប​ញ្ជាការ  នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ លើការ
ផ្លាស់ប្តូរ​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ការ​ផ្លាស់ប្តួរ​ព័ត៌មាន​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ក្នុង​គោល​បំណ​ង​ដ​ក​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍និង
លើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​លើវិស័យ​ព័ត៌មាន​វិទ្យាទំនើប  ពីមួយ​ថ្ងៃទៅមួយ​ថ្ងៃ  អោយ​កាន់តែមាន​ភាព​រីក​ចំ
រើន​ទៅតាម​ស​ភាព​ការ​ណ៍វិវ​ត្ត​ន៍ថ្មីៗ នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន  ដូច​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​មួយ​ចំនួន​នៅក្នុង - ក្រៅតំប​ន់និង​ពិភ​ព​លោក ។
    ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់  បាន​ប​ញ្ជាក់យ៉ាង​ច្បាស់ថា   ដោយអនុវ​ត្ត​ន៍តាម​ន​យោ
បាយ​ឈ្នះឈ្នះ  រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ប​ច្ចុប្ប​ន្ន     រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំប្រ​ក​ប​ដោយ​គ​តិប​ណ្ឌិត​រ​ប​ស់
ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាច្រ​ក​ម្ពុជា បាន​ធ្វើអោយ​ប្រ
ទេស​ជាតិមាន​ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព​ន​យោបាយ ស​ន្តិសុខ និង​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់សាធារ​ណៈបាន​យ៉ាង​រឹង​មាំ។
ដោយ​ឡែក​សេដ្ឋ​កិច្ច និង​ស​ង្គ​ម​មាន​ស​ន្ទុះអភិវ​ឌ្ឈ​ន៍ខ្លាំង​ក្លា មាន​កិត្តិយ​ស និង​កិត្យានុភាព​ជាតិត្រូវ​បាន
លើក​កំព​ស់ឥត​ឈ​ប់ឈ​រ  ហើយ​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន  ក៏ត្រួវ​បាន​កែល​ម្អអោយ​កាន់តែប្រ​សើរ
ឡើង​ជាលំដាប់ ។
    ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់  បាន​ជំរាប​ថា   នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន  ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូ
មិន្ទ​បាន និង​កំពុងអនុវ​ត្ត​ន៍យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​នូវ​ក​ម្ម​វិធីកែទ​ម្រ​ង់នានា  លើគ្រ​ប់វិស័យ​រ​ប​ស់ខ្លួនអោយ​បាន​គ្រ​ប់ជ្រុង​ជ្រោយ  ស្រ​ប​តាម​ក​ម្ម​វិធីន​យោបាយ  និង​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល    សំដៅប​ន្ត​ព​ង្រឹង និង​ព​ង្រីក​ស​ម​ត្ថ​ភាព ដើម្បីធានាអោយ​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​កាន់តែមាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព ជាក​ម្លាំង​មាន​វិជ្ជាជីវៈជំនាញ មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ពេញ​លេញ ចូល​រួម​ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​នានាប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ ។
     ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ មាន​មោទ​ន​ភាព​ចំពោះស​មិទ្ធិផ​ល​នានា  ដែល​ក្រុម​ការ
ងារ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា វៀត​ណាម  បាន​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់អនុវ​ត្ត​ន៍ការ
ងារ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិភាព តាម​ផែន​ការ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ឆ្នាំ២០១៥នេះ ដូច​ជា ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប​ទ​ពិ
សោធ​ន៍ការអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ    កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ   ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​គ​ណៈប្រ​តិភូការ​ងារ និង​គ​ណៈប្រ​តិភូសំរាក​បំប៉ន​សុខ​ភាព  ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល   និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​សិក្ខាកាម​ក​ម្ពុជា ។ល។ បាន​ដំណើរ​ការ​ដោយ​រ​លូន​តាម​ក​ម្ម​វិធីគ្រោង​ទុក ។
    ជាការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដ​ល់អង្គ​ភាព​ដែល​មាន​ស្នាដៃឆ្នើម​ក្នុង​ការ​ការ​ពារ  ក​សាង  និង​ការអភិវ​ឌ្ឈ​ន៍
ប្រ​ទេស​ជាតិអោយ​មាន​ភាព​រីក​ចំរើន  នៅក្នុង​ពិធីប្រារ​ព្វ​ខួប​លើក​ទី៧០នេះ ថ្នាក់ដឹក​នាំប​ក្ស រ​ដ្ឋាភិបាល នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម ក្រ​សួង​ការ​ជាតិនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា និង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ
ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ   បាន​បំពាក់គ្រឿងឥស្ស​រិយ​យ​ស​ការ​ពារ​ជាតិ
ជូនអង្គ​ភាពអគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ទី២ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម ដែល​ប​ង្ហាញ​ពីការ​ព​ង្រីក​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព
សាម​គ្គីភាព  រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា វៀត​ណាម កាន់តែជិត​ស្និទ​ថែម​ទៀត ៕

ឯ.ឧ មាស ​សាវ៉ន ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំអតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន​លើក​ទី២៨ នៅសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ស​ហ​ភាព​មីយ៉ាន់ម៉ា
    កិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណៈប្រ​តិប​ត្តិរ​ប​ស់ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន​លើក​ទី២៨ត្រូវ​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ធ្វើនៅទីក្រុង​យ៉ាង​ហ្គូន​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ ស​ហ​ភាព​មីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដ​ល់ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥។
    នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះ គ​ណៈប្រ​តិភូស​មាគ​ន៍អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាត្រូវ​បាន​ដឹក​នាំដោយ ឯ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ជាអគ្គ​លេខាធិការ​ង​ស​មាគ​ម​ន៍អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាបាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូទៅចូល​រួម​នាឪកាស​នោះផ​ង​ដែរ។ កិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណៈប្រ​តិប​ត្តិរ​ប​ស់ស​ហ​ព័ន្ធ អតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន​លើក​ទី២៨ បាន​ប្រារ​ព្ធ​ធ្វើនៅក្នុង​ស​ណ្ឋាគារ​ចាទ្រូម ទីក្រុង​យ៉ាង​ហ្គោន បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិក្រោមអធិប​តីភាព ឯ.ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក សាន អូ (H. San Oo)ប្រ​ធាន​ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន និង​ជាប្រ​ធានអង្គ​ការអតីត យុទ្ធ​ជ​ន​ត​ស៊ូក្នុង​ស​ង្គ្រាម​មីយ៉ាន់ម៉ា និង ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទោ ហ្ស៊ានីវីន(Zar Ni Winn) អគ្គ​លេខាធិការ​ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​អាស៊ាន ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីប្រ​តិភូស​ហ​ព័ន្ធ​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន​ចំនួន១០ប្រ​ទេស ម​ក​ពី​ប្រ​ទេស​ប្រុយ​ណេ ,ឥណ្ឌូណេស៊ី, ម៉ាឡេស៊ី ,ហ្វីលីពីន, ឡាវ ,សិង្ហ​បុរី ,ថៃ ,និង​វៀត​ណាម។
    នាឳកាស​នោះអង្គ​ប្រ​ជុំបាន​ពិនិត្យ​មើល​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​ប​ង់ថ​វិការ ជូន​ស​ហ​ព័ន្ធ ការ​ប្រើប្រាស់ថ​វិការ​រ​ប​ស់អគ្គ​លេខាធិការ​ស​ហ​ព័ន្ធ អតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន និង​សំណើរ​សុំប​ង្កើត​គេហ​ទំព័រ រ​ប​ស់ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន​ព្រ​ម​ទាំង​ពិនិត្យ​មើល​នូវ​សេច​ក្តីសំរេច​ម​ហាស​ន្និបាត​ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន​លើក​ទី១៥ នៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាល​ពីឆ្នាំ2014​ ក​ន្ល​ង​ទៅផ​ង​ដែរ។ សូម​ប​ញ្ជាក់​ថា​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​នេះរៀប​ចំឡើង​ក្នុង​គោល​បំណ​ង​ប​ង្កើត និង​ជុំរុញ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការអោយ​កាន់តែជិត​ស្និត​ថែម​ទៀត​រ​ប​ស់​ស​មាគ​ម​ន៍​អតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន​ទាំងអស់។

ឯ.ឧ ចាយ សាំង​យុន ជួប​ប្រ​តិភូប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ក​ង​ទ័ព​វៀត​ណាម
                                                         
នៅទីស្ដីការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ គ​ណៈប្រ​តិភូប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម    មួយ​ក្រុម​ដឹក នាំដោយ លោកឧត្ត​ម​សេនីយ៏ត្រី វូ អាញ់វ៉ាន់ មេប​ញ្ជាការ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជា ជ​ន​វៀត​ណាម បាន​ចូល​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ចាយ សាំង​យុន   រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នាព្រឹក​ថ្ងៃទី ២១ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៥ ។
 ជំរាប​ជូន ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្នុងឱកាស​នោះលោក ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ត្រីវូ អាញ់វ៉ាន់បាន​ថ្លែងអំណ​រ គុណ​ដ​ល់ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ខ.ភ.ម​ទាំងអស់ ដែល​បាន​ទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះគ​ណៈ ប្រ​តិភូរ​ប​ស់លោក​ក្នុង​ពេល​នេះ។លោក​បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖វ​ត្ត​មាន​រ​ប​ស់ប្រ​តិភូលោក​នាពេល​នេះគឺនាំម​ក​នូវ​ការ​ព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក  សាម​គ្គីភាព មិត្ត​ភាព និង កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ រ​វាង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង និង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអោយ​កាន់តែរឹង​មាំថែម​ទៀត និង​បាន​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៏ពីគ្នាទៅ វិញ​ទៅម​ក​ផ​ង។លោក បានអោយ​ដឹង​ទៀត​ថា៖ក​ន្ល​ង​ម​ក​ដោយ​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ល្អរ​វាង​ក​ង​ទ័ព នៃប្រ​ទេស​ទាំង២ យើង​បាន​ធ្វើការ​ងារ​ជំនាញ​គឺការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាលឱ្យ​ដ​ល់នាយ​ទាហាន និង​ព​ល​ទាហាន​នៃ ខ.ភ.ម ដែល​បាន​ទៅធ្វើក​ម្ម​សិក្សានៅប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​លើជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន មួយ​ចំនួន​ទៀត​ផ​ង  ។
   ឯ.ឧនាយឧត្ដ​ម​សេនីយ៏ ចាយ សាំង​យុន ជួស​មុខអោយឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី  ទៀ បាញ់ រ​ដ្ឋ  ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ទាំងអស់  បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះដំណើរ​ទ​ស្ស​ន កិច្ច      រ​ប​ស់គ​ណៈប្រ​តិភូព្រ​ម​ទាំង​ជូន​ព​រ អោយ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន លើ ទឹក​ដីព្រះរាជាណាច​ក្រ ក​ម្ពុជា។ក្នុងឱកាស​នោះផ​ង​ដែរឯ.ឧក៏បាន​លើក​ឡើង នូវ​ការ​រួម​ចំណែក ដ៍ធំធេង​ក្នុង​ការ​ក​សាង​ខ.ភ.ម​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​តាំង​ពីដើម​រៀង​រ​ហូត​ម​ក​ដោយ​មិន​ត្រឹម តែ ជួយ​ជា ស្មារ​តី នឹង​សំភារៈប៉ុណ្ណោះទេថែម​ទាំង​ជួយ​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្សឱ្យ ខ.ភ.ម​ទៀត ផ​ង។ឯ.ឧក៍បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ដោយ​ឡែក​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ដែល​តែង​តែបាន​គិត​គូរ និង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់លើការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ប​ណ្តុះប​ណ្តាលឱ្យ ខ.ភ.ម​ជារៀង​រ​ហូត ហើយ​ម​ក​ដ​ល់ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម នៅតែ ប​ន្ត​ជួយ ឧប​ត្ថ​ម្ភ​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ពិសេស​ក​ម្ពុជាជារៀង​រ​ហូត​ទាំង​សំភារៈ ប​ច្ចេក​ទេស និង​ជួយ​ប​ណ្ដុះ ប​ណ្ដាល ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស ទៀត​ផ​ង ។
ប​ន្ទាប់ពីបាន​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិរួច​ម​ក លោក ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ត្រី          វូ     អាញ់វ៉ាន់  បាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង ចូល​ជួប​ពិភ​ក្សាការ​ងារ​ជាមួយ​ស​ម​ភាគីរ​ប​ស់
ខ្លួន​គឺ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ប​ន្ត​ទៀត ។
          ឯ.ឧ ឧ/ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក​នាយ​ក
ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ជំរាប​ជូន​ដ​ល់ប្រ​តិភូនូវ​ស​ភាព​ការ​ណ៏ជាតិដែល​បាន​កើត​ឡើង
ក​ន្ល​ង​ម​ក និង​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ ខ.ភ.ម ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​រ​ក្សាបាន​នូវ​សុខ​សុវ​ត្តិភាព ស​ណ្ដាប់ធ្នាប់ស​ង្គ​ម​ជូន
ជាតិ និង​ប្រ​ជាជ​ន ។ ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ការ​ងារ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ឯ.ឧ បានឲ្យ​ដឹង​ថា ៖ ចំពោះការ​ងារ​ធានាទាក់ទ​ង​លើម​ធ្យោបាយ​ផ្សេងៗរួម​មាន ៖ ការ​ងារ​វិទ្យុអគ្គីស​នី , ការ​ងារ​ទូរ​ស័ព្ទ , ការ​ងារ
ប្រៃស​ណីយ៏ក​ង​ទ័ព , ការ​ងារ Internet និង  Intranet ។ ចំពោះការ​ក​សាង​ក​ម្លាំង​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស នាយ​ក
ដ្ឋាន​បាន​ប​ញ្ជូន នាយ និត​ព​ល​ទាហាន ចេញ​ទៅបំប៉ន និង​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់បាន ២១ វ​គ្គ
ដោយ​មាន​សិក្ខាកាម​ប្រ​មាណ ៤៣០ នាក់ ។
លើការ​ងារ​ធានាប្រ​ភ​ព​ស​ម្ភារៈ ឯ.ឧ នាយ​ក បាន​ប​ញ្ជាក់ថា ៖ ជារៀង​រាល់ឆ្នាំនាយ​ក​ដ្ឋាន​បាន​ទ​ទួល​រ​ប​ប
តាម​ផែន​ការ​កំណ​ត់សំរាប់ថែទាំនិង​ទិញ​ស​ម្ភារៈដែល​ចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះ ។
            ក្នុងឱកាស​នោះដែរ ឯ.ឧ ឧ/ឯក ផ​ន ណារ៉ា ក៏បាន​ធ្វើសំណើរ​ទៅភាគីប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង
ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម នូវ​ជំនួយ​ជាស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​វិទ្យុទាក់ទ​ង និង​ទ​ទួល​យ​ក​នូវ​ការ​ជួយ
ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​លើប​ច្ចេក​ទេស​ប​ញ្ជូន​សារ សំរាប់ផែន​ការ​នាពេលអនាគ​ត  ។
           ឆ្លើយ​ត​ប​ក្នុងឱកាស​នោះផ​ង​ដែរ លោក ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ត្រី  វូ  អាញ់វ៉ាន់ បាន​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះ
ការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដែល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ទោះបីមាន​ការ​ខ្វះ
ខាត​នូវ​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ក៏ពិត​មែន ក៏នាយ​ក​ដ្ឋាន​នៅតែសំរេច​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អ
ជូន​ថ្នាក់លើប្រ​គ​ល់ឲ្យ ។  លោក​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា ៖ រាល់សំណើរ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ទាំង​ប៉ុន្មាន​លោក​និង​ពាំនាំ យ​ក​ទៅជំរាប​ជូន​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ដើម្បីដាក់ប​ញ្ចូល​ទៅ ក្នុង​ពិធីសារ​ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ លើអនុស្សារ​ណៈកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​នៃក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ប្រ​ទេស​ទាំង ២ ក​ម្ពុជា.វៀត​ណាម  ។ លោក ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ត្រី  វូ  អាញ់វ៉ាន់ បាន​ប្តេជ្ញានឹង​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ដ​ល់ ខ.ភ.ម លើការ​ប​ញ្ជូន​សារ ទូទាំង​ក​ង​ទ័ព ឲ្យ​មាន​ការ​ជឿន​លឿន​ដូច​ក​ង​ទ័ព​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​នៅលើសាក​ល លោក​ផ​ង​ដែរ  ៕

កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន ២០១៥

             ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ Chang Wanquan ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សារ​ដ្ឋ និង​ជារ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិ នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា បាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូយោធាជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អញ្ជើញ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន​ដែល​នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅនាថ្ងៃទី១៥ .១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ក​ន្ល​ង​ទៅនេះនៅទីក្រុង ប៉េកាំង សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន។ហើយ​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន មាន​ប្រ​ទេស ប្រ៊ុយ​ណេ ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា   ​ឥណ្ឌូណេស៊ី  ហ្វីលីពីន សឹង្ហាបូរី ម៉ាឡេស៊ី មីយ៉ាន​ម៉ា ថៃ វៀត​ណាម ប្រ​ទេស​ឡាវ ។
    ប​ន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ​ដ​ល់ទីក្រុង​ប៉េកាំង នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន ប្រ​តិភូយោធាជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ព្រ​ម​ទាំង​មាន​វ​ត្ត​មានឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ម៉ក់ សារ៉ុន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ណឹម សុវ​ត្ថិ អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ន​យោបាយ​ផែន​ការ និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​នាយ​ទាហាន ជាន់ខ្ព​ស់ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ជាច្រើន​រូប​ទៀត អញ្ជើញ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន ដែល​នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅនាថ្ងៃទី១៥ .១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅទីក្រុង ប៉េកាំង សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន ។
ថ្លែង​សុន្ទ​រ​ក​ថានៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន​នេះ រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម សេនីយ៍ Chang Wanquan ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សារ​ដ្ឋ និង​ជារ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិ នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន បាន​ប​ញ្ជាក់ស្តីពីគោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់ចិន ក្នុង​ការ​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព ស្ថិរ​ភាព​ក្នុង​តំប​ន់ និង​ការ​ព​ង្រឹង​កិច្ច ស​ហ ប្រ​តិប​ត្តិការ​ចិន-អាស៊ាន ។ហើយឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ចិន​បាន​ថ្លែង​ថានេះជាលើក​ដំបូង​ដែល​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ក្រៅ​ផ្លូវ​​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន ធ្វើនៅទី​ក្រុង​ប៉េកាំង នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន ទៅតាម​សំណើរ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំជាតិរ​ប​ស់ចិន​ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ក្នុង​ប្រ​ទេសអាស៊ាន​ក​ន្ល​ង​ម​ក ។​ហើយ​តាម​រ​យៈ​កិច្ច​ប្រ​ជុំថ្ងៃនេះឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីស​ង្ឃឹម​ថា គ្រ​ប់ភាគី​ទាំងអស់មាន​ការ​ពិភាក្សាគ្នាស៊ីជ​ម្រៅនៅប​ណ្តាចំនុច​មួយ​ចំនួន​ទាក់ទ​ង​ទៅនិង ​ការ​ព​ង្រឹង​ស​ន្តិសុខ​ក្នុង​តំប​ន់
ហើយ​ក្នុងឱកាស​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន នេះ ឯកឧត្ត​ម រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ទេស ម៉ាឡេស៊ី ជាប្រ​ធានអាស៊ាន  និង​សុន្ទ​រ​ក​ថា រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ទេស​សឹង្ហ​បូរី ជាអ្ន​ក​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល​ទំនាក់ទំន​ង​ចិន-​អាស៊ាន ព្រ​ម​ទាំង​សុន្ទ​រ​ក​ថារ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ប្រ​ទេស ប​ណ្តាប្រ​ទេស​នីមួយៗ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​អាស៊ាន​ស្តីពីស​ន្តិសុខ​និង​ស្ថេរ​ភាព​ក្នុង​តំប​ន់ផ​ង​ដែរ។​ នាឱកាស​នោះដែរឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា បានអញ្ជើញ​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈស្តីពី ការ​ក​សាង​ឆ្ពោះ​ទៅស​ហ​គ​ម​ន៍ចិន - អាស៊ាន នៃវាស​នារួម ការ​ព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ ស​ន្តិសុខ​ការ​ពារ​ជាតិ។​ហើយឯកឧត្ត​ម​ប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​បាន​មាន​ប្រ​សាស​នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន អំពីការ​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហា​ស​ន្តិសុខ ដែល​យើង​ជួប​ប្រ​ទះ​ ។ហើយឯកឧត្ត​ម​មាន​ជំនឿរ​ជៀរ​ជាក់ថាការ​ជួប​ជុំគ្នាជ​ជែក ពិភាក្សាគ្នានាពេល​នេះ​គឺបាន​ផ្ត​ល់​យោប​ល់ពីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក ពិសេស​គឺការ​ពឹង​ពាក់យ៉ាង​រឹង​មាំនូវ​យ​ន្ត​ការ​ទាំង​ឡាយ ដែល​យើង​មាន​និម្មាប​ន​ក​ម្ម ស​ន្តិសុខ ដែល​ជា​ជំនួយ​ដ៏ធំធេង​បំផុត ឲ្យ​យើង​កាន់តែ​មាន​ជំនឿរ​ជឿរ​ជាក់ ឲ្យ​កាន់តែយ​ល់គ្នា ឲ្យ​កាន់តែស៊ីជ​ម្រៅថែម​ទៀត ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាកាន់តែ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ថែម​ទៀត។
ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនាពេល​នេះឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម សេនីយ៍ Chang Wanquan ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សារ​ដ្ឋ និង​ជារ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិ នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើនឹង​វាត​ម្លៃខ្ព​ស់​ចំពោះល​ទ្ធ​ផ​ល​ពិភាក្សាយ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅពីទំនាក់ទំន​ង​ស្ថិរ​ភាព ទំនាក់ទំន​ង​ស​ន្តិសុខ​រ​វាងអាសានានឹង​ចិន ដោយ​ទ​ទួល​បាន​នូវ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ផ្លែផ្កាយ៉ាង​ល្អ ។ហើយឯកឧត្ត​ម​បាន​ប​ញ្ជាក់ថាឆ្នាំក្រោយ​គឺរំលឹក​ខួប​ទី ២៥ ឆ្នាំ នៃទំនាក់ទំន​ង​រ​វាង​អាស៊ាន​នឹង​ចិន ហើយ​នឹង​ប​ង្កើតឱកាសឱកាន់តែល្អថែម​ទៀត ដើម្បីព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ និង​ព​ង្រឹង​ការ​ទុក​ចិត្ត​គ្នា​ដើម្បីជំរុញ​ភាព​ជាដៃគូ យុទ្ធ​សាស្រ្ត​នៃអាស៊ាន ចិន តាម​រ​យៈកិច្ច​ស​ហ​ប្តិប​ត្តិការ​ជាក់ស្តែនៅចំពោះមុខ​ផ​ង​ដែរ។
នាឱកាស​នោះផ​ង​ដែរ​ក្រុម​ការ​ងារ​ដែល​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ណឹម សុវ​ត្ថិ អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ន​យោបាយ​ផែន​ការ និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  បាន​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ទ្វេភាគី ជាមួយ​គ​ណៈរៀប​ចំវេទិការ Xiangshan ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ គី ជី អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន ។ភាគីទាំង​ពីរ​បាន​ពិភាក​ស្សាគ្នាទៅលើទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រួម​ទាំង​ការ​ផ្ត​ល់យោប​ល់ អនុសាស​ន៍ទៅលើការ​រៀប​ចំវេទិការ​តំប​ន់  ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ដើម្បីប​ញ្ជាក់ជូន ពិគ្រោះ និង​ក​ត់សំគាល់ទៅលើខ្លឹម​សារ​នៃសុទ្ទ​រ​ក​ថាគ​ន្លឹះរ​ប​ស់ស​ម្តេច​អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាលើក​ឡើង​នៅពេល​បើក​វេទិការ Xiangshan លើក​ទី ៦ ហើយ​ក៏ត្រូវ​បាន​វាគ្មិន​មួយ​ចំនួន​សំដែង​ការ​គាំទ្រ​នូវ​ទ​ស្ស​ន​ជំហ​រ និង អនុសាស​ន៍ មួយ​ចំនួន​រ​ប​ស់ក​ម្ពុជាផ​ង​ដែរ។
នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន រួច​ម​ក​ប្រ​តិភូប​ណ្តាប្រ​ទេស​ក្នុងអាស៊ាន​ក៏បាន​អញ្ជើញ​ទ​ស្ស​ន ​កិច្ច​នៅអង្គ​ភាព​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ Police ពិសេស ។ពេល អញ្ជើញ​ដ​ល់ប្រ​តិភូរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិប​ណ្តាប្រ​ទេសអាស៊ាន​ត្រូវ​បាន​ទ​ទួយ​ស្វ​គ​ម​ន៍ពីមេប​ញ្ជាការ មេប​ញ្ជាការ​រ​ងអង្គ​ភាព ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ Police ពិសេស និង​បាន​ទ​ស្ស​នានូវ​ការ​ស​ម្តែង​ស្តីពីក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ Police ពិសេស ពីការ​ប្រ​ឆាំង​និង​ទុប​ស្កាត់រ​ប​ស់ក​ម្លាំង​ប្រ​ឆាំភេរ​វ​ក​ម្ម​ការ​រំដោះ និង​ស​ង្គ្រោះពិចំណាប់ខ្មាំង ព្រ​ម​ទាំង​ការ​ប​ង្ហាញ​ក្បាច់គុណ​មួយ​ចំនួន​ដែល​​​ទាក់ទ​ង​នឹង​ស​ម​ម្ថ​ភាព​ជំនាញ​នានាដែល​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ Police ពិសេស ដែល​បាន​ហ្វឹក​ហ្វឺន​នារ​យៈ​ពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ដើម្បីត្រៀម​ល​ក្ខ​ណ​ស​ម្ប​ត្តិគ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​ក្នុង​ទុម​ស្កាត់រាល់​ឧប​ត្ត​វ​ហេតុ​ផ្សេងៗ ។ហើយ​គ្រ​ប់​ប្រ​តិភូ​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ក្នុង​តំប​ន់​អាស៊ាន​បាន​សំដែល​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើនិវាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ Police ពិសេស  ដែល​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ជំនាញ​រ​ប​ស់ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ត្រៀម​ល​ក្ខ​ណ​ប្រ​យុទ្ធ​ប្រ​ឆាំង ក​ម្លាំង​ភេរ​វ​ក​ម្ម ផ​ង​ដែរ។
ប​ន្ទាប់ម​ក ប្រ​តិភូយោធាជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដឹក​នាំឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ព្រ​ម​ទាំង​មាន​វ​ត្ត​មានឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ម៉ក់ សារ៉ុន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  ណឹម សុវ​ត្ថិ អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ន​យោបាយ​ផែន​ការ និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​នាយ​ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ជាច្រើន​រូប​ទៀត​នឹង​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក Gao Jin ប្រ​ធាន​ស​មាគ​ន៍ចិត ស​ម្រាប់វិទ្យាសាស្រ្ត​យោធា​(CAMS)នឹងអញ្ជើញ​ចូល​រួម​វេទិកា Xiangshan លើក​ទី ៦ ដែល​នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ  នៅថ្ងៃទី ១៧ .១៩ ខែ តុលាឆ្នាំ ២០១៥ ប​ន្ត​ទៀត។
នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំថ្លែង​វេទិការ Xiangshan លើក​ទី៦ នៅទីក្រុង​ប៉េកាំង នៃរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិត ថ្មីៗនេះភាគ្មិន​ដែល​បានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពីរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជាច្រើន​រួម​ទាំង​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ក្នុង​តំប​ម​ន់អាស៊ី អាស៊ាន ហើយ​នឹង​ប​ណ្តា​ប្រ​ទេស​នៅ​អាស៊ីក​ណ្តាល និង​នៅអាស៊ីខាង​ត្បូង​ផ​ង​ដែរ។ហើយ​វេទិការ​នេះ​បាន​ផ្ត​ល់នៅសារៈប្រ​យោជ​ន៍​យ៉ាង​សំខាន់​ទៅលើកិច្ច​ស​ន្ទ​នាទាំង​ប​ន្រ្តីផ្លូវ​ការ និង​ជំនាញ ដែល​មាន​ថ្នាក់ដឹក​នាំជាច្រើន​បាន​លើក​ឡើង​នូវ​ទ​ស្ស​នៈ​វិស័យ​បើក​ឡើង​ធំទូលាន ដោយ​ចំហ​រ ដើម្បីផ្ត​ល់ឱកាស​ពិភាក្សា​ចំពោះប្រ​ធាន​ប​ទ​ស​ម័យ​ប្រ​ជុំពិសេស​នីមួយៗ។   
 ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ទៀ បាញ់​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ធ្វើជាវាគ្មិន​គ​ន្លឹះមួយ​នៅក្នុង​ប្រ​ធាន​ប​ទ​ដែល​ទាក់​ទ​ង​ទៅនឹង​និន្នាការ​ស​ន្តិសុខ​ក្នុង​តំប​ន់​អាស៊ីប៉ា​ស៊ីហ្វិក​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម ហើយ​នឹង​កាលានុវ​ត្ត​ភាព  ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ទ​ស្ស​នៈទាន ស​ន្តិសុខ អាសីប៉ាស៊ីហ្វិក និង​ប្រ​ធាន​ប​ទ សំខាន់ៗមាន ស​ន្តិសុខ​ស​មុទ្រ និង​គ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ រួម​ទាំង​ការ​ប្រ​ឆាំភេរ​វ​ក​ម្ម ។
រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា  ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ថ្លែង​ថាការ​ផ្សារ​ភ្ជាប់ទំនាក់ទំន​ង​គ្នា​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ដែល​ជាស​មាជិកអាស៊ាន និង​ប្រ​ទេស​ម​ហាអំណាច នៅលើប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ គឺអាច​និយាយ​បាន​ថា​ជា​ការ​ព្យាយាម​ដ៏ល្អដើម្បី “ត​ភ្ជាប់” និង “ប​ង្កើត​ភាព​ជាដៃគូ” ព​ហុភាគី ហើយ​វាមិន​មែន​ជាយុទ្ធ​សាស្រ្ត​ប​ង្កើត​ជា​ក្រុម​ស​ម្ព័ន្ធ​មិត្ត​យោធានោះទេ។
ការ​ថ្លែង​រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ធ្វើឡើង​នៅក្នុង​វេទិកា សៀង សាន លើក​ទី៦ស្តីពី“​ទ​ស្ស​នៈ​​វិស័យ​ស​ន្តិសុខអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក នៅក្នុង​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន នាពេល​ថ្មីៗនេះ។ហើយឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី មាន​ប្រ​សាស​ន៍នៅក្នុង​វេទិការអន្ត​រ​ជាតិនោះទៀត​ថា ទោះបីជាក​ម្ពុជា មិន​មែន​ជាប្រ​ទេស​ម​ហាអំណាច​ក៏ដោយ ក៏ក​ម្ពុជានៅតែព្យាយាម​រួម​ចំណែក​ទៅក្នុង​ស​ន្តិភាព និង​ស​ន្តិសុខ​តំប​ន់ ទៅតាម​ល​ទ្ធ​ភាព​ដែល​យើងអាច​ធ្វើទៅបាន។
ទោះបីជាតំប​ន់ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក មាន​ប្រ​ឈ​ម​មុខ​នឹង​ការ​គំរាម​កំហែង​ផ្សេងៗ ក្នុង​វិស័យ​ស​ន្តិសុខ មិន​មែន​ប្រ​ពៃណីក៏​ពិត​មែន ប៉ុន្តែទំនាក់ទំន​ង​ម​ហាអំណាច​ក៏មាន​សារៈសំខាន់ខ្លាំង​ណាស់ ក្នុង​ការ​រ​ក្សាស្ថិរ​ភាព​តំប​ន់។ ឯកឧត្ត​ម បាន​លើក​ឡើង​ថា នៅក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ យើង​មាន​យ​ន្ត​ការ “កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន” (ADMM) ដែល​យ​ន្ត​ការ​នេះបានអនុញ្ញាតអោយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិ​ទាំង១០នៃប្រ​ទេស​ដែល​ជា​ស​មាជិកអាស៊ាន​ធ្វើការ​ជួប​គ្នា​ដើម្បី​ពិភាក្សា និង​ស្វែង​រ​ក​ដំណោះស្រាយ​រួម ទៅលើប​ញ្ហានិង​ការ​ប្រ​ឈ​ម ផ្នែក​ស​ន្តិសុខ​នានានៅក្នុង​តំប​ន់។ ទោះបី​ជាយើង​ជាអង្គ​ការ​ថ្នាក់តំប​ន់ក៏ដោយ ក៏យើង​មិន​បាន​ធ្វើកិច្ច​ការអ្វីមួយ​តែម្នាក់ឯង ឬតែជាមួយ​ក្រុម​គ្នាឯង​នោះដែរ ពោល​គឺមាន​ការ​សិក្សាស្វែង​យ​ល់អំពីការ​ជាប់ទាក់ទ​ង​គ្នានៃប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​នានា ទាំង​រ​វាង​ប្រ​ទេស​នានាក្នុង​តំប​ន់ និង​រ​វាង​​តំប​ន់ជាមួយ​តំប​ន់ដ៏ទៃទៀត​ក្នុង​ពិភ​ព​លោក “កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន” បាន​បើក​ទ្វារ​ស្វាគ​ម​ន៍ការ​ចូល​រួម​ពីសំណាក់ប្រ​ទេស​នានានៅក្នុង​តំប​ន់ និងអាស៊ាន​បូក។
ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ ទៀ បាញ់ ប​ញ្ជាក់ថាទោះបីជាប្រ​ទេស​ដែល​ជាស​មាជិក​អាស៊ាន​ទាំងអស់មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ខាង​ផ្នែក​ប​ច្ចេក​ទេស​ខុសៗគ្នាក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាទាំង​នោះក៏ដោយ ក៏ស​មាជិក​ទាំងអស់បាន​ប​ង្ហាញ​នូវ​សុឆ​ន្ទៈក្នុង​ការ​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្នា ហើយ​ភាព​ជាដៃគូក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​នានា​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ស​ន្តិសុខ​នេះគឺជាភ​ស្តុតាង​ដ៏ជាក់ស្តែង​ដែល​ប​ង្ហាញ​ថាប្រ​ទេស​ជាស​មាជិកអាស៊ាន​ទាំងអស់បាន​តាំង​ចិត្ត​ដើម្បី​​​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព និង​ស្ថេរ- ភាព​នៅក្នុង​តំប​ន់ ព​ង្រឹង​ស​ក្តានុព​ល​ភាព​ដើម្បីប​ង្កើត​ស​ហ​គ​ម​ន៏     ស​ន្តិសុខ-ន​យោ​បាយអាស៊ាន​ដ៏រឹង​មាំមួយ៕

ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ ទ​ទួល​ជួប អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម
នារ​សៀល​ថ្ងៃទី១៩​ ខែតុលាម្សិល​មិញ​នេះ គ​ណៈប្រ​តិភូយោធាជាន់ខ្ព​ស់ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម ដឹក​នាំដោយឯ.ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ប​ម្រុង ង្វៀង ជីវិញ អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម បាន អញ្ជើញ​ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ ឯ.ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ប​ម្រុង ង្វៀង ជីវិញ បាន​ធ្វើ សេច​ក្តីរាយ​ការ​ណ៍ជូន ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ អំពីល​ទ្ធ​ផ​ល​ដ៏ល្អប្រ​សើរ នៃកិច្ច ស​ន្ទ​នា ថ្នាក់អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា វៀត​ណាម​ថា នេះជាលើក​ដំបូង ដែល​ភាគីទាំង​ពីរ បាន​ពិភាគ្សាគ្នា ស្តីពីគោល​ន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិ ជាមួយ​នឹងឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នាព្រឹក​ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥។ ឯ.ឧ បានឲ្យ ដឹង​ដែរ​ថា ភាគីទាំង​ពីរ​បាន​លើក​ពី ស​ភាព​ការ​ណ៍រួម ស​ភាព​ការ​ណ៍ពិភ​ព​លោក និង​នៅក្នុង តំប​ន់ និង​បាន​វាយ​ត​ម្លៃពីល​ទ្ធ​ផ​ល​នៃ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​កាពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស ទាំង​ពីរ​និង​បាន​លើក​នូវ​ទិស​ដៅស​ម្រាប់ស​ហ​ការ​ទៅថ្ងៃខាង​មុខ ហើយ​ខ្លឹម​សារ​ទាំង​នេះនឹង
ដាក់ ជូនឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា និង​វៀត​ណាម ចុះហ​ត្ថ​លេខាលើកិច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង ឆ្នាំ២០១៦ នៅថ្ងៃខាង​មុខ​នេះ។ ឯ.ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ប​ម្រុង ង្វៀង ជីវិញ បាន​ពាំនាំនូវ ប្រ​សាស​ន៍ផ្តាំផ្ញើរ​រ​ប​ស់ ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម សូម​គោរ​ពអញ្ជើញ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បំពេញ​ទ​ស្ស​ន កិច្ច​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​​​​​​​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម។​ ឆ្លើយ​ត​ប​នាឱកាស​នោះ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម ចំពោះឯ.ឧ ធ្វើទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម នាពេល​ខាង​មុខ​នេះ។ ឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ទៀ បាញ់ បាន​ថ្លែង នូវ​ការអបអរ​សាទ​រ និង​បាន​វាយ​ត​ម្លៃ ខ្ព​ស់ចំពោះល​ទ្ធ​ផ​ល​នៃកិច្ច​ស​ន្ទ​នា ថ្នាក់អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ការ​ពារ​ជាតិ ក​ម្ពុជាវៀត​ណាម ស្តីពីគោល ន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ។ ដោយ ឯ.ឧ បាន​ចាត់ទុក​ថានេះជាព្រឹត្តិការ​ណ៍ប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​ថ្មីមួយ​ទៀត ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក រ​ក្សាបាន កាន់តែរឹង​មាំថែម​ទៀនូវ​ចំណ​ង សាម​គ្គីភាព មិត្ត​ភាព និង​ស​ហ​ប្រ​តិប​តិការ​គ្នា ព្រ​ម​ទាំង​គាំទ្រ​ជួយ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក ដើម្បីផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍រួម​រ​ប​ស់ប​ក្ស រ​ដ្ឋាភិបាល និង ប្រ​ជាជ​ន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក្នុង​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​និង​ទៅថ្ងៃ ខាង​មុខ។ ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ទៀ បាញ់ បាន​ថ្លែង នូវអំណ​រ​គុណ​ផ​ង​ដែរ​ចំពោះប​ក្ស រ​ដ្ឋ ក​ង​ទ័ព និង​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ដែល​បាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គាំទ្រ​ដ​ល់ការ​ក​សាង និងអភិវ​ឌ្ឍ​ប្រ​ទេស​ជាតិក​ម្ពុជា ជាពិសេស​ជួយ ឧប​ត្ថ​ម្ភ​គាំទ្រ​ដ​ល់ខ.ភ.ម៕

សេច​ក្តីជូន​ព័ត៌មាន

តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម ចាង វ៉ាន់ឈ័ន រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃសាធារ ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអម​ដំណើរ​ដោយ​ប្រ​តិភូជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា នឹងអញ្ជើញ​ទៅបំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​នាថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ។

                   ក្នុងអំឡុង​ពេល​បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​យៈពេល៥ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី១៥ ដ​ល់ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា គ​ណៈប្រ​តិភូជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដឹក​នាំដោយ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ គ្រោង​នឹង​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន - ចិន ព្រ​ម​ទាំង​វេទិការ XiangShan លើក ទី៦ មុន​ពេល​ធ្វើមាតុភូមិនិវ​ត្តិម​ក​កាន់ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាវិញ​នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ។

ធ្វើនៅភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

នាយ​ក​ដ្ឋាន​ព័ត៌មាន