ព័ត៌មាន

ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​ចំពោះឯកឧត្ត​មអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ
ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​តែង​តែមាន​ទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ល្អជានិច្ច​ជាមួយ​ក​ង​ទ័ព​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ទាំង​ក្នុង​តំប​ន់និង​ពិភ​ព​លោក​ក្នុង​នោះទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ទ្វេភាគីជាមួយ​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​កាន់តែត្រូវ​បាន​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីកឥត​ឈ​ប់ឈ​រ​និង​មាន​ល​ក្ខ​ណៈល្អប្រ​សើរ​ជាលំដាប់។

នេះជាប្រ​សាស​ន៍រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ប៉ុល សារឿន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ប​ញ្ជាក់នៅក្នុងឱកាស​ដែលឯកឧត្ត​ម William A-Heidt ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ប្រ​ចាំនៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាអញ្ជើញ​ចូល​ជួប​សំណេះសំណាល​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​ចំពោះឯកឧត្ត​ម ប៉ុល សារឿន​កាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី 22 ខែ ម​ក​រា ឆ្នាំ 2016 នេះនៅអគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន ។ក្នុង​ជំនួប​នេះឯកឧត្ត​មអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​បាន​ថ្លែង​នូវអំណ​រអរ​គុណ​ចំពោះឯកឧត្ត​មអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ដែល​បាន​ចំណាយ​ពេលអនុញ្ញាតិឲ្យ​រូប​លោក​បាន​ចូល​ជួប​សំណេះសំណាល​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម ។ឯកឧត្ត​ម​បាន​ថ្លែង​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះល​ទ្ធ​ផ​ល​ស្នាដៃដែល​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ស​ម្រេច​បាន​នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ក្នុង​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ទៅចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​ម​នុស្ស​ធ​ម៌ ក្នុង​ក្រ​ប​ខ័ណ្ឌ​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនៅប​ណ្តាប្រ​ទេស​ជាច្រើន​លើពិភ​ព​លោក ។ឯកឧត្ត​មអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់អំពីស​ភាព​ការ​ណ៍រីក​ចំរើន​រ​ប​ស់ក​ម្ពុជាពិសេស​ក​ម្ពុជាមាន​សុខ​ស​ន្តិភាព​ពេញ​ប​រិបូរ​ណ៍ហើយ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក​ម្ពុជាកំពុង​ប​ន្ត​ស​ហ​ការ​កាន់តែជិត​ស្និទ្ធិថែម​ទៀត​ជាមួយ​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ហើយ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​បាន​និង​កំពុង​ប​ន្ត​ស្វែង​រ​កអ្ឋិធាតុក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក ដែល​បាន​បាត់ខ្លួន​ក្នុង​ស​ម័យ​ស​ង្គ្រាម​នៅក​ម្ពុជាឲ្យ​បាន​រួច​រាល់ក្នុង​នោះឯកឧត្ត​មអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈប​ញ្ហានេះគឺយើង​ធ្វើចំពោះក​រ​ណីណាដែល​ចាំបាច់និង​ប​ន្ទាន់បំផុត​ដើម្បីឲ្យ​កិច្ច​ការ​នេះបាន​ស​ម្រេច​តាម​ផែន​ការ​ដែល​បាន​គ្រោង​ទុក។ឯកឧត្ត​មអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​បាន​វាយ​ត​ម្លៃនិង​ស្ងើច​រ​សើរ​ចំពោះការ​វិវ​ត្ត​ន៍រីក​ចំរើន​រ​ប​ស់ក​ម្ពុជាពីប្រ​ទេស​ដែល​ធ្លាប់មាន​ស​ង្គ្រាម​ម​ក​ជាប្រ​ទេស​ដែល​មាន​សុខ​ស​ន្តិភាព​និការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍នៅលើគ្រ​ប់វិស័យ​ក្នុង​នោះវិស័យ​ដែល​ចាប់អារ​ម្ម​ណ៍បំផុត​គឺក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​គួរឲ្យ​ក​ត់ស​ម្គាល់មាន​កិត្តិស័ព្ទ​និង​កិត្តិនាម​នៅលើឆាកអន្ត​រ​ជាតិ។ ឯកឧត្ត​ម​ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈនៅអាទិត្យ​ក្រោយ​នេះរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ប​រ​ទេស​រ​ប​ស់អាមេរិក​នឹង​ម​ក​បំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅក​ម្ពុជាហើយ​នឹង​ចូល​ជួប​ចំពោះស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ហើយ​ស​ម្តេច ​ហ៊ុន​ សែន ​ក៏នឹងអញ្ជើញ​ទៅចូល​រួម​ប្រ​ជុំនៅស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ដែល​មេដឹក​នាំប​ណ្តាប្រ​ទេស​នៅក្នុង​ស​មាគ​មអាស៊ាន​នឹង​ទៅចូល​រួម​នៅទីនោះដោយ​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ជាអ្ន​ក​រៀប​ចំក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះនឹង​លើក​យ​ក​ប្រ​ធាន​ប​ទ​មួយ​ចំនួន ដូច​ជាការ​ប្រ​ឈ​ម​នឹង​ផ​ល​ប៉ះពាល់គ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ​ដោយអកាស​ធាតុការ​ប្រ​ឆាំង​ភេវ​រ​ក​ម្ម ស​ន្តិសុខ​លំហ​ស​មុទ្រ ។ឯកឧត្ត​មអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​ក៏បាន​សំណូម​ព​រឲ្យ​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ប​ន្ត​ជួយ​ហ្វឹក​ហ្វឺនឲ្យ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ប​ន្ត​ទៀត​ដើម្បីកិច្ច​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​លំហ​ស​មុទ្រឲ្យ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ថែម​ទៀតឯកឧត្ត​មអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​ក៏បានអរ​គុណ​ផ​ង​ដែរ​ចំពោះក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ដែល​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ក្នុង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​និង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ធ្វើឲ្យ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ទ​ទួល​បាន​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍និង​ចំណេះដឹង​ពីក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក ៕នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សុភា ប្រ​កាស​ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​ការ​មេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ​សិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺ
ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សុភា អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​ង​និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោគ​នៃខ.ភ​.ម​បានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តីក្នុង​ពិធីប្រ​កាស​តែង​តាំង​មុខ​ការ​មេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្ត​ការ​សិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ស្ពឺកាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ម​ក​រាឆ្នាំ២០១៦នេះនៅសាលាខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីសំណាក់ឯកឧត្ត​មអភិបាល​ខេត្ត​ម​ន្ត្រីរាជ​ការ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​ជាច្រើន​រូប ។
ក្នុង​សុន្ទ​រ​ក​ថា ស្វាគ​ម​ន៍ដែលអាន​ដោយ​លោកឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី ឈឹម ប៊ុន​ធឿន មេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ប្រ​តិ
ប​ត្តិការ​សិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺដែល​ត្រូវ​ផ្លាស់តួនាទីទៅកាន់មុខ​ដំណែង​ថ្មីបាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថាៈតំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ​សិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺដោយ​បាន​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ច​ង្អុល​ប​ង្ហាញ​និង​ការ​ដឹក​នាំដ៍ល្អពីថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ.ភ.ម​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោគ​ពិសេស​មេប​ញ្ជាការ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៣ព្រ​ម​ទាំង​គ​ណៈប​ញ្ចាការឯក​ភាព​ខេត្តអង្គ​ភាព​បាន​បំពេញ​បាន​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​ក្នុង​ការអនុវ​ត្ត​នូវ​គោល​ន​យោបាយ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី៣រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា ជាពិសេស​គោល​ន​យោបាយ​កំណែទំរ​ង់ ខ ភ ម ។ អង្គ​ភាព​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់បំពេញ​នូវ​តួនាទីភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន​បាន​ជាប់ជាប្រ​ចាំដោយ​បាន​ត្រៀម​គ្រ​ប់កាលៈទេសៈទ​ទួល​នូវ​ប​ទ​ប​ញ្ជា ដើម្បីដោះស្រាយ​រាល់យ​ថាហេតុដែល​កើត​មាន​ឡើង​ចំពោះមុខ ដោយ
បាន​ចាត់តាំង១ក​ងអនុសេនាធំឈ​រ​ជើង​ការ​ពារ​ព្រំដែន​នៅទិស​ខេត្ត​កោះកុង​ជាប់ជាប្រ​ចាំតាម​ផែន​ការ​ស​ក​ម្ម​ភាព​និង​ទិស​ដៅរ​ប​ស់មេប​ញ្ជាការ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៣ ។ ជាមួយ​និង​ការ​ងារ​ជាច្រើន​ដែលអង្គ​ភាព​សំរេច​បាន​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​ធ្វើឲ្យ​ទ​ទួល​បាន​នូវ​ការ​លើក​ស​រ​សើរ​ពីថ្នាក់ដឹក​នាំ ខ ភ ម ថាជាអង្គ​ភាព​ឈាន​មុខ ។ ក្នុង​ពិធីនោះប​ន្ទាប់ពីឯកឧត្តអ៊ូសំអ៊ួនអភិបាល​នៃគ​ណៈអភិបាល​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺមាន​ម​តិចូល​រួម​រួច​ម​កឯកឧត្ត​មឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោអ៊ួន​ល​ន​នាយ​រ​ង​សេនាធិការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោគ​និង​ជានាយ​ការិយាល័យ​ទី៥បានអាន​នូវ​សេក្តីប្រ​កាស​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិស្តីពីការ​តែង​តាំង​និង​ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​ងារ​មេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ​សិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺដែល​ក្នុង​សេច​ក្តីប្រ​កាស​បាន​សំរេច​តែង​តាំង​ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​ងារ​លោកឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រីឈឹម​ប៊ុន​ធឿន​មេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិកាសិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺឥលូវ​ជាមេប​ញ្ជាការ​រ​ង​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៣សំរេច​តែង​តាំង​លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក​ម៉ាន់ម៉ាច​ជាមេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិកាសិក​រ​ង​ខ?ត្ត​ក​ព​ង់ស្ពឺ  ។   
ថ្លែង​ក្នុង​ពិធីប្រ​កាស​ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​ងារ​នាយ​ទាហាន​ក្នុង​ខ.ភ.ម​នៅឯតំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ​សិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺនាពេល​នោះ ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សុភា ជំនួស​មុខឲ្យ​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ.ភ.ម​ពិសេស​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោគ​បាន​កោត​សេសើរ​និង​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះមេប​ញ្ជាការ​មេញ្ជាការ​ង​នាយ​ព​ល​ទាហាន​ទាំងអស់ក្នុងអង្គ​ភាព​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ​សិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺដែល​ក្នុង​រ​យៈកាល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះបាន​បំពេញ​តួនាទីភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន​បាន​យ៉ាង​ល្អក្នុង​ការ​បំរើឲ្យ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិ ការ​ពារ​បូរ​ណៈភាព​ទឹក​ដីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាយើង​បាន​រឹង​មាំ និង​រីក​ចំរើន ។
ឯកឧត្ត​ម មាស សុភា បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈ ជាការ​ធ​ម្ម​តាការ​ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​ងារ​តួនាទីភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ម​ន្ត្រីខ.ភ.ម គឺជាទូរ​ទៅដើម្បីស្វែង​រ​ក​នូវ​ការ​ដឹក​នាំល្អនិង​ភាព​រីក​ចំរើន​រ​ប​ស់អង្គ​ភាព។បើទោះបីពេល​នេះប្រ​ទេស​ជាតិមាន​សុខ​ស​ន្តិភាព​ក៍ពិត​មែន ប៉ុន្តែនេះគឺជាការ​ធ្វើកំណែទ​ម្រ​ង់រ​ប​ស់ខ.ភ. ម ។ ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស​សុភាក៍បាន​លើក​ស​រ​សើរ​ផ​ង​ដែរអាជា្ញ​ធ​រ​ខេត្ត​ដែល​រ​ហូត​ម​ក​បាន​ស​ហ​ការ​យ៉ាង​ល្អជាមួយ​និង​យោធាខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺក្នុង​ការ​រ​ក្សាស​ន្តិសុខ​សុវ​ត្ថិភាព​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​រ​ប​ស់ខ្លួន​ពិសេស​តែង​តែបាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​ជំរុញ​កិច្ច​ដំណើរ​ការ​បំពេញ​បេស​ក​ម្ម​ការ​ពារ​ជាតិរ​ប​ស់ ខ ភ ម ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ ។  
ឯកឧត្ត​ម​មាស​សុភាក៍បាន​ផ្តាំផ្ញើឲ្យ​មេប​ញ្ជាការ​ចាស់ដែល​ត្រូវ​ទៅបំពេញ​ការ​ងារ​ថ្មីឲ្យ​ខិត​ខំបំពេញ​ការ​ងារឲ្យ​កាន់តែល្អថែម​ទៀត​ហើយ​មេប​ញ្ជាការ​ថ្មីនៃតំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ​សិក​ខេត្ត​ក៍ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ខិត​ខំបំពេញ​ការ​ងារឲ្យ​កាន់តែល្អដូច​គ្នាពិសេស​ត្រូវ​គោរ​ព​ស្រ​ឡាញ់នាយ​ព​ល​ទាហាន​ក្រោមឱវាតឲ្យ​ដូច​ប​ង​ប្អូន​និង​កូន​ចៅរ​ប​ស់ខ្លួន ។ ជាង​នេះទៀត​ក៍ត្រូវ​គោរ​ពឲ្យ​បាន​នូវ​វិន័យ​សេក្តីថ្លៃថ្នូរ​រ​ប​ស់ខ.ភ.ម​គោរ​ព​និងអនុវ​ត្តឲ្យ​ម៉ឺង​ម៉ាត់នូវ​ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ព​ង្រឹង​ប្រៀប​ការ​ពារ​ជាតិការ​ពារ​បូរ​ណៈភាព​ទឹក​ដីក​ម្ពុជាឲ្យ​បាន​រឹង​មាំនិង​រីក​ចំរើន ៕

ពិធីបូជាស​ព ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ញឹក ហួន
          ស​ព ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ញឹក ហួន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​នៃខ.ភ.ម ត្រូវ​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីដ​ង្ហែនិង​បូជានៅទីលាន​មុខ​វ​ត្ត​បុទុម​វ​ត្តីរាជ​ធានីភ្នំពេញ​វេលាព្រឹក​ថ្ងៃទី២១ ខែម​ក​រា ឆ្នាំ២០១៦។ពិធីបូជាស​ព ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ញឹក ហួន​បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅក្រោមអធីប​តីភាព​ស​ម្តេច​វិបុល​សេនាភ​ក្តី សាយ ឈុំ ប្រ​ធាន​ព្រឹទ្ធ​ស​ភា ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ប៉ុល សារឿន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ.ភ.ម​និង​ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីសំណាក់ស​មាជិក​ព្រឹទ្ធ​ស​ភា ស​ភា រាជ​រ​ដ្ឋា ភិបាល ម​ន្ត្រីរាជ​ការ និង​ក​ង​កំលាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​ទូទាំង​ក្នុង ខ.ភ.ម ព្រ​ម​ទាំង​គ្រួសារ​នៃស​ព​ជាច្រើន។
          ប​ន្ទាប់ពី ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ប៉ុល សារឿន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ.ភ.ម បានអាន​នូវ​ជីវ ប្រ​វ​ត្តិនិង​វិយោគ​ក​ថារ​ប​ស់ស​ព ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ញឹក ហួន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ រ​ង​នៃខ.ភ.ម​រួច​ម​ក​គ​ណអធិប​តីនិង​នាយ​ទាហាន​ទាំងអស់បាន​សំដែង​នូវ​ការ​សោក​ស្ដាយ​និង​ចូល​រួម​ម​រ​ណៈទុក្ខ​យ៉ាង​ក្រៀម​ក្រំជាមួយ​គ្រួសារ​នៃស​ព​ដែល​ពេល​នេះបាន​បាត់ប​ង់នូវ​នាយ ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់មួយ​រូប​ដែល​ធ្លាប់មាន​ភ​ក្ដីភាព​ចំពោះជាតិនិង​មាតុភូមិហើយ​បាន​បូជាកំលាំង​កាយ​និង​ចិត្ត​ដើម្បីការ​ពារ​ប្រ​ទេស​និង​ប្រ​ជាជ​ន ។
         ការ​បាត់ប​ង់រូប ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ញឹក ហួន គឺជាការ​បាត់ប​ង់នូវ​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដ៏មាន​តំលៃម្នាក់ដែល​ធ្លាប់មាន​ស្នាដៃជាច្រើន​នៅលើការ​ត​ស៊ូរំដោះជាតិនិង​ប្រ​ជាជ​នឲ្យ រួច​ផុត​ពីរ​ប​ប​ប្រ​ល័យ​ពូជ​សាស​ន៍ប៉ុល​ព​ត​និង​ការ​ពារ​ជាតិប្រ​ជាជ​ន​នៅតាម​ប​ណ្ដាស​ម​រ​ភូមិព្រំដែន​ក​ម្ពុជាក​ន្ល​ង​ម​ក។
         ទោះបីរូប ឯកឧត្ត​ម បាន​បាត់ប​ង់ទៅពិត​មែន​ក៏ប៉ុន្តែកិត្តិយ​ស​គំរូវីរ​ភាព​ភាពអង់អាច​ក្លាហាន និង​សេច​ក្ដីល្អរ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម​ស្ថិត​ស្ថេរ​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​រ​ប​ស់ភ​រិយា បុត្រា បុត្រី ចៅប្រុស ចៅ ស្រី ប​ង​ប្អូន ញាតិមិត្ត និង​យុទ្ធ​មិត្ត​ដែល​ធ្លាប់ត​ស៊ូរួម​លេណ​ដ្ឋាន​ជាមួយ​គ្នាជារៀង​រ​ហូត ៕

ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ជួបឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​តែង​តាំង​ថ្មី
ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ជួបឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​តែង​តាំង​ថ្មីនៅក្នុង​ជំនួប​ស​ន្ទ​នាជាមួយ ឯកឧត្ត​ម ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​តែង​តាំង​ថ្មីប្រ​ចាំក​ម្ពុជា

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ចាត់ទុក បេស​ក​ក​ម្ម​ការ​ទូត រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម វីលៀម អេ ហេដ(Villiam A Heids) គឺមាន​សារៈសំខាន់ស​ម្រាប់

ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា ហើយ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី បាន​ចាត់ទុក​ការ​ជួប​គ្នានាពេល​នេះ ដើម្បីស្វែង​រ​ក​ការ​ស​ហ​ការ​គ្នាអោយ​កាន់តែប្រ​សើរ​ថែម​ទៀត ។

តាម​រ​យៈជំនួប​នាឱកាស​នោះឯកឧត្ត​មឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​តែង​តាំង​ថ្មីប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជាបាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​មាន​សុទិដ្ឋ​និយ​ម​ក្នុង​ការ​ក​សាង​ទំនាក់ទំន​ង​គ្នាជាមួយ​ក​ម្ពុជាកាន់តែល្អ ប្រ​សើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត។
 ឯកឧត្ត​ម​បាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះការ​រីក​ចំរើន​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាជាពិសេស​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជាក៏មាន​ការ​រីក​ចំរើន​គួរអោយ​ក​ត់ស​ម្គាល់ផ​ង​ដែរឯកឧត្ត​ម​បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា

ក​ម្ពុជាមាន​មោទ​នៈភាព ដែល​បាន​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ចូល​រួម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិដែល​ការ​ងារ​នេះបាន​ធ្វើ អោយ​ក​ម្ពុជាមាន​ភាព​លេច​ធ្លោរ​លើឆាកអន្ត​រ​ជាតិ ។

 ឯកឧត្ត​ម​វីលៀមអេហេដ(VilliamAHeids)ក៏បាន​កោត​ស​សើរ​ដ​ល់ក​ម្ពុជាដែល​បាន​ធ្វើកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​បាន​ល្អក្នុង​ការ​ស្វែង​រ​កអដ្ឋិធាតុក​ង​ទ័ពអាមេរិក

ដែល​បាន​បាត់ខ្លួន​នៅក​ម្ពុជាក្នុង​ស​ម័យ​ស​ង្គ្រាម​ដែល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះបាន​និង​កំពុង​រុក​រ​ក​ប​ន្ត​នៅក្នុង​ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង​ភូមិភាគឦសាន្ត​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា ។

មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញឯកឧត្ត​ម​ទៀវ​បាញ់បាន​ប​ញ្ជាក់ថាតាម​រ​យៈកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ក​ម្ពុជាមាន​ការ​រីក​ចំរើន​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ក្នុង​នោះឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទៀបាញ់បាន​រំឮក​ឡើង​វិញ​ពីការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ដ​ល់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ដូច​ជាការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ការ​ធ្វើលំហាត់ឆ្មាំអង្គ​រ​ព​ហុសាស​ន៍ក្នុង​ឆ្នាំ២០១០និង​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជាទៅចូល​រួម​ធ្វើលំហាត់ព​ហុសាស​ន៍នៅក្នុង​ប្រ​ទេស ម៉ុង​ហ្គោលី និង ប​ង់ក្លាដេស​ផ​ង​ដែរ ។
ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់បាន​ប​ញ្ជាក់ថែម​ទៀត​ថា ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ក៏បាន ប​ង្កើន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន​រួម​ទាំង​ការអប់រំរៀន​សូត្រ​ន​យោ

បាយ​ចិត្ត​សាស្ត្រ​ដើម្បីអោយ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ មានអត​ច​រិក​សីល​ធ​ម៌រ​ស់នៅល្អ ។

តាម​រ​យៈជំនួប​នាឱកាស​នោះឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីការ​ខិត​ខំ ប្រឹង​ប្រែង​ដឹក​នាំប្រ​ទេស​ជាតិរ​ប​ស់ ស​ម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ ដើម្បីនាំម​ក​នូវ​សុខ​ស​ន្តិភាព ដ​ល់ ប្រ​ទេស​ជាតិ និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រីក​ចំរើន ដើម្បីកាត់ប​ន្ថ​យ​ភាព​ក្រីក្រ​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ក​ម្ពុជា ។


ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ អញ្ជើញ​ចូល​រួម​គោរ​ព​វិញ្ញាណ​ក្ខ័ន្ត ស​ព ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម សេនីយ៏ ញឹក ហួន
                  
នារ​សៀល​ថ្ងៃទី១៩ខែម​ក​រាឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ធ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ធ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​លោក​ជំទាវ​ព្រ​ម​ទាំង​ប្រ​តិភូជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​គោរ​ព​វ​ញ្ញាណ​ក្ខ័ន្ត​ស​ពឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ញឹក ហួន ដែល​បាន​ទ​ទួល​ម​រ​ណៈភាព​កាល​ពីថ្ងៃអាទិត្យ​ទី១៧ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៦វេលាម៉ោង២.៣០នាទីរ​សៀល​ក្នុង​ជ​ន្មា

យុ៧៣ឆ្នាំដោយ​រោគាពាធ ។                 ​​

ក្នុងឱកាស​នោះឯ.ឧ ទៀ បាញ់ និង​លោក​ជំទាវ​ព្រ​ទាំង​ប្រ​តិភូទាំងអស់បាន​សំដែង​នូវ​ទុក្ខ​ក្រៀម​ក្រំចំពោះការ​បាត់ប ​ង់រូបឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ញឹក ហួន គឺជាការ​បាត់ប​ង់នូវ​ស្វាមីបីតាជីតាជាទីគោរ​ព​ស្រ​ឡាញ់ និង​ជាកុល​បុត្រ​ខ្មែរ​ដ៏ឆ្នើម​មួយ​រូប​ដែល​បាន​បូជាកំលាំង​កាយ​ចិត្ត​គ្រ​ ប់បែប​យ៉ាង​ចូល​រួម​ក្នុង​បុព្វ​ហេតុបំរើជាតិមាតុភូមិក្នុង​ច​ល​នារំដោះប្រ​ ទេស​ជាតិចាក​ផុត​ពីភ្លើង​ស​ង្រ្គាម​និង​រ​ប​ប​ប្រ​ល័យ​ពូជ​សាស​ន៏ ដើម្បីនាំយ​ក​នូវ​ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព និង វិបុល​ភាព​ពិត​ប្រាក​ដ​ជូន​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា ។

ទោះបីរូបឯ.ឧបាន​បាត់ប​ង់ទៅពិត​មែន​ក៏ប៉ុន្តែកិត្តិយ​ស​គំរូវីរ​ភាព​ភាព​ដ៏អង់អាច​ក្លាហាន​និង​សេច​ក្ដីល្អរ​ប​ស់ឯ.ឧស្ថិត​ស្ថេរ​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​រ​ប​ស់ភ​រិយាបុត្រាបុត្រីចៅប្រុស​ចៅស្រីប​ង​ប្អូន​ញាតិមិត្ត​និង​យុទ្ធ​មិត្ត​ដែល​ធ្លាប់ត​ស៊ូរួម​លេណ​ដ្ឋាន​ជាមួយ​គ្នាជារៀង​រ​ហូត ។

ប្រ​តិភូទាំងអស់ក៏បាន​ធ្វើការ​បួង​សួង​ដ​ល់វ​ត្ថុស​ក្ដ័សិទ្ធ​ក្នុង​លោក និង​តេជៈបារ​មី នៃព្រះពុទ្ធ​ព្រះធ​ម៌ ព្រះស​ង្ឃ​តាម​បីបាច់ថែរ​ក្សាដួង​វិញ្ញាណ​ក្ខ័ន្ត ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ញឹក ហួន

បាន​ទៅសោយ​នៅសុគ​តិភ​ព ជានិច្ច​និរ​ន្ត​ត​រៀង​ទៅ  ៕


ក​ម្ម​វិធីបើក​វ​គ្គ​ហ្វឹហ្វឺន​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​គ្រូប​ង្គោល​វ​គ្គ​ទី២
ពិធីបើក​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​គ្រូប​ង្គោល​ស្តីពីការ​ប្រ​មូល​និង​បោស​សំអាត​កាក​សំណ​ល់សារ​ធាតុគ្រ​ប់គ្រ​ង​កុប្ប​ក​ម្ម កាក​សំណ​ល់ស​ង្គ្រាម នៃស​ក​ម្ម​ភាព​កំចាត់មីន ដើម្បីម​នុស្ស​ធ​ម៌ នាព្រឹក​ថ្ងៃទី 20 ម​ក​រា 2016 នៅវិទ្យាស្ថាន​ស្រាវ​ជ្រាវ និង​ពិសោធ​ន៍សាធាតុអាវុធ​គីមី នៃអគ្គ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​ជាតិអាវុធ​គីមី ល​ង្វែក ខេត្ត​កំព​ង់ឆ្នាំង។
ក​ម្ម​វិធីត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង ក្រោម​ជ​នួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ពី រ​ដ្ឋាភិបាល​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក និង​ប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ពអាមេរិក​ប្រ​ចាំតំប​ន់ ប៉ាស៊ីហ្វិក ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅក្រោមអធិប​តីភាព ឯ,ឧ នាយឧត្ត​សេនីយ៍ ជ័យ ស៊ុន អគ្គ​លេខាធិកាដ្ឋាន​ជាតិ គីមី៕