ព័ត៌មាន

នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស​សាវ៉នអញ្ជើញ​ផ្ត​ល់ប​ទឧទ្ទេស​នាម​ស្តីពីជ័យ​ជំនៈ៧ម​ក​រានិង​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ពីព្រឹត្តិការ​ណ៍ថ្មីៗជូន​ដ​ល់និស្សិត​នាយ​ទាហាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​ជំនាន់ទី៤.៦.៧នៅវិ​ទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​នៃខ.ភ.ម​ត្លុតាសេក​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺ

ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស​សាវ៉នអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអម​ដំណើដោយឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ដែល​ជានាយ​ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់ក្នុង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជាច្រើន​រូប​បានអញ្ជើញ​ទៅផ្ត​ល់ប​ទ​បាឋ​ក​ថាស្តីពីជ័យ​ជំនៈ៧ម​ក​រានិង​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយអំពីព្រឹត្តិការ​ណ៍ថ្មីៗជូន​ដ​ល់និស្សិត​នាយ​ទាហាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​ជំនាន់ទី៤ទី៦និង​ទី៧ដែល​កំព​ង់ហ្វឹក​ហ្វឺន​រៀន​សូត្រ​នៅក្នុង​វិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​នៃ ខ ភ ម ត្លុក​តាសេក​ខេត្ត​កំព​ង​ស្ពឺកាល​ពីថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ។ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ម៉ម​យឿន​នាយ​ក​វិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​នៃខ​ភ​ម​បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ក្នុង​សុន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៍ថាៈថ្ងៃនេះវិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​និង​សិក្ខាកាម​និស្សិត​នាយ​ទាហាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​ជំនាន់ទី៤ទី៦និង​ទី៧មាន​ភ​ព្វ​វាស​នាណាស់ដែល​បាន​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ពីថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិថ្នាក់ដឹក​នាំអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃ ខ ភ ម អញ្ជើញ​ម​ក​ផ្ត​ល់នូវ​ប​ទ​បាឋ​ក​ថាស្តីពីអត្ថ​ន័យ​នៃថ្ងៃជ័យ​ជំនៈ៧ម​ក​រានិង​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​នូវ​ព្រឹត្តិការ​ណ៍ថ្មីៗជូន​ដ​ល់និស្សិត​នាយ​ទាហាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​ជំនាន់ទី៤ទី៦និង​ទី៧រួម​និង​យោធាចារ្យ​ក្នុង​វិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​បាន​យ​ល់កាន់តែច្បាស់នូវអត្ថ​ន័យ​ដ៍ធំធេង​នៃថ្ងៃជ័យ​ជំនៈ៧ម​ក​រាដែល​ជាថ្ងៃដួល​រំលំរ​ប​ប​ប្រ​ល័យ​ពូជ​សាស​ន៍ ប៉ុល​ព​ត អៀង​សារី ខៀវ​សំផ​ន ចេញ​ពីក​ម្ពុជា ហើយ​ក៍ធ្វើឲ្យ​នាយ​ទាហាន​ជាយោធាចារ្យ និស្សិត​នាយ​ទាហាន​យើង​បាន​សិក្សាស្វែង​យ​ល់បាន​កាន់តែច្បាស់ពីព្រឹត្តិការ​ណ៍ថ្មីៗនៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ដើម្បីបាន​ជាទ​ន់ក្នុង​ការ​សិក្សាស្រាវ​ជ្រាវ​ក្នុង​ការ​លើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ប​ន្ថែម​លើការ​សិក្សារៀន​សូត្រ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល ដើម្បីប្រែក្លាយ​ជានាយ​ទាហាន​ដ៍ឆ្នើម​ក្នុង​ជួរ ខ ភ ម ៕ ស្មារ​តី៧ម​ក​រា១៩៧៩មិន​បាន​យ​ក​ន​ណាម្នាក់ម​ក​ធ្វើជាស​ត្រូវ​នោះទេស​ត្រូវ​រ​ប​ស់ថ្ងៃ៧ម​ក​រាមាន​តែមួយ​គ​ត់គឺរ​ប​ប​ប្រ​ល័យ​ពូជ​សាស​ន៍ក​ម្ពុជាប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ខ្មែរ​ក្រ​ហ​ម ។
 ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍អគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវ៉ាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍យ៉ាង​ដូច្នេះនៅក្នុង​ពិធីផ្ត​ល់បាឋ​ក​ថាស្តីពីជ័យ​ជំនៈ៧ម​ក​រានិង​ពិធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ព្រឹត្តិការ​ណ៍ថ្មីៗជូន​ដ​ល់នាយ​ទាហាន​យោធាចារ្យ​និង​សិក្ខាកាម​និស្សិត​នាយ​ទាហាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​ជំនាន់ទី៤ទី៦និង​ទី៧នៅក្នុង​វិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​នៃ ខ ភ ម ត្លុក​តាសេក​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺ ។
ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស​សាវ៉ន​បាន​ថ្លែង​ទៀត​ថាៈជ័យ​ជំនៈ៧ម​ក​រាខួប​លើក​ទី៣៧ឆ្នាំ២០១៦ខាង​មុខ​នេះនឹង​ប្រារ​ព្វ​ធ្វើឡើង​ដើម្បីរំលឹក​ឡើង​វិញ​ពីស្មារ​តីត​ស៊ូដ៍អង់អាច​ក្លាហាន​រ​ប​ស់វីរៈយុទ្ធ​ជ​ន យុទ្ធ​នារីប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជាដែល​បាន​ត​ស៊ូលៈប​ង់អាយុជីវិត​ដើម្បីបុព្វ​ហេតុរំដោះប្រ​ទេស​ជាតិឲ្យ​រួច​ផុត​ពីការ​កាប់សំលាប់យ៉ាង​រ​ង្គាល​រ​ប​ស់ពួក​ប្រ​ល័យ​ពូជ​សាស​ន៍ប៉ុល​ព​ត​ម​ក​លើប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជាក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ១៩៧៥ដ​ល់ឆ្នាំ១៩៧៩ដើម្បីឲ្យអ្ន​ក​ជំនាន់ក្រោយ​ច​ង​ចាំមិនអាច​បំភ្លេច​បាន ។ ហើយ​ប្រែក្លាយ​ការ​ឈឺចាប់នេះម​ក​ប​ន្ត​ការ​ក​សាង​និង​ស្តារ​ឡើង​វិញ​នូវ​គ្រ​ប់ហេដ្ឋារ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​ទាំង​ឡាយ​ដែល​រ​ង​ការ​ខ្ទេច​ខ្ទាំឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​ដូច​ស​ព្វ​ថ្ងៃនេះ ។ ដូច្នេះយើង​ទាំងអស់គ្នាត្រូវ​រួម​គ្នាជាធ្លុង​មួយ​ទ​ប់ស្កាត់កុំឲ្យ​រ​ប​ប​មួយ​នេះកើត​ឡើង​សារ​ជាថ្មីម្ត​ង​ទៀត​នៅលើទឹក​ដីក​ម្ពុជា  ។ឯកឧត្ត​ម​មាស​សាវ៉ន​ប​ញ្ជាក់ទៀត​ថាៈនៅក្នុង​រ​យៈកាល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំចុង​ក្រោយ​នេះស​ភាព​ការ​ណ៍នៅលើស​ក​ល​លោក​និង​ក្នុង​តំប​ន់បាន​នឹង​កំពុង​មាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍ប្រែព្រួល​ស្រ​ប​ជាមួយ​នឹង​ព្រឹត្តិការ​ណ៍កើត​ឡើង​ថ្មីៗមួយ​ចំនួន​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ភាព​ប​ទ​បែន​នឹង​ពោរ​ពេញ​ដោយ​ភាព​ច​ម្រូង​ច​ម្រាស់ស្មុក​ស្មាញ​ជាច្រើន​ដែល​ពុំទាន់ដោះស្រាយ​បាន ។ នៅក្នុង​ប​រិការ​នេះស​ភាព​ការ​ណ៦នៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាក៍បាន​វិវ​ត្ត​ន៍ទៅតាម​និន្នាការ​ស​ន្តិភាព ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ជាពិសេស​ស​ភាព​ការ​យោធាស​ន្តិសុខ​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់ស​ង្គ​ម​នៅទូទាំង​ប្រ​ទេស​ក៍មាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍ទៅរ​ក​ភាព​ល្អប្រ​សើរ​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ឆ្លុះប​ញ្ចាំង​នូវ​ស្ថិរ​ភាព​ន​យោបាយ​ដ៍រឹង​មាំដែល​បាន​ប​ង្កើន​ភាពអនុគ្រោះថែម​ទៀត​ដ​ល់ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ស​ង្គ​ម​សេដ្ឋ​កិច្ច​ស​ង្គ​ម​និង​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅសុខ​សាន្ត​រ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន ។
ជាមួយ​គ្នានោះដែរឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន​ជំនួស​មុខឲ្យ​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ​ភ​ម​បាន​កោត​ស​រ​សើរ​និង​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​រ​ប​ស់គ​ណៈគ្រ​ប់គ្រ​ង​វិទ្យាស្ថាន​និង​យោធាចារ្យ​ដែល​ក្នុង​រ​យៈកាល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះបាន​ខិត​ខំយ​កអស់ពីក​ម្លាំង​កាយ​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​រាល់ខ្លឹម​សារ​មេរៀន​ច​ង​ក្រ​ង​ជាឯក​សារ​ក្នុង​ការ​ប​ង្ហាត់ប​ង្រៀន​ដ​ល់សិក្ខាកាម​នៃ ខ ភ ម ។
ឯកឧត្ត​ម​ក៍បាន​ក្រើន​រំលឹក​ដ​ល់សិក្ខាកាម​ន​យ​ទាហាន​ទ័ព​ជើង​គោគ​គ្រ​ប់ជំនាន់ឲ្យ​ខិត​ខំរៀន​សូត្រ​ហ្វឹក​ហាត់ដើម្បីពេល​ប​ញ្ច​ប់វ​គ្គ​និស្សិត​ទាំងអស់និង​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា ខ ភ ម ដែល​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស​ម្ថ​ភាព​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិការ​ពារ​បូរ​ណៈភាព​ទឹក​ដីក​ម្នុជាបាន​កាន់តែរឹង​មាំនិង​រីក​ច​ម្រើន ។


ឯ.ឧ មាស សាវ៉ន ធ្វើបាឋ​ក​ថានិង​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ព្រឹត្តិការ​ណ៍នៅក​ង​ព​ល​តូច​លេខ១
ស្មារ​តី៧ម​ក​រា មិន​បាន​យ​ក​ន​រ​ណាម្នាក់ ម​ក​ធ្វើជាស​ត្រូវ​នោះទេ មាន​ស​ត្រូវ​តែមួយ​គ​ត់ គឺរ​ប​ប​ប្រ​ល័យ​ពូជ​សាស​ន៍ប៉ុល​ព​ត។ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ដូច​នេះនៅក្នុង បាឋ​ក​ថាស្តីពីជ័យ​ជំនះ៧ម​ក​រា និង​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ព្រឹត្តិការ​ណ៍ថ្មីៗដ​ល់នាយ​ទាហាន ក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ១ នាព្រឹក​ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូនេះ នៅទីប​ញ្ជាការ​ល​ង្វែក ខេត្ត កំព​ង់ឆ្នាំង។
ក្នុង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៍រ​ប​ស់ឯ.ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ព្រ​ហ្ម ផេង នាយ​រ​ង​សេនាធិការ​ចំរុះ នៃ ខ.ភ.ម និង​ជាមេប​ញ្ជាការ ក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ១ បានឲ្យ​ដឹង​ថា ប​ន្ទាប់ពី បាន​ធ្វើការ​ច​ល័ត​ក​ម្លាំង​ពីទិស​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​ចូល​ទីតាំង​វិញ, ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥នេះ ក​ង​ព​ល​បាន​រៀប​ចំចាត់តាំង​ក​ម្លាំង ២ក​ង​វ​រ​សេនាតូច​រៀប​រ​យ ត្រៀម​ច​ល័ត​ស​ហ​ការ ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ ស​ណ្តាប់ស​ង្គ​ម(ពេល​មាន​ប​ទ​ប​ញ្ជា)។ បាន​ដំណើរ​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រៀន សូត្រ​ជាប្រ​ចាំ លើក​ក​ម្ព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព នាយ និង​ព​ល​ទាហាន​បាន​ចំនួន ១១វ​គ្គ, ក​សាង ជួស​ជុល​សំណ​ង់អគារ​ទីប​ញ្ជាការ ផ្ទះបាយ លេណ​ដ្ឋាន ប​ណ្តាញ​ទឹក និង​ផ្ទះគ្រួសារ ក​ង​ទ័ព​ជាអំណោយ​រ​ប​ស់ស​ម្តេជ​តេជោ មាន​ចំនួន ២៧ខ្ន​ង។ ទ​ន្ទឹម​នេះបាន​យ​ក​ចិត្ត ទុក​ដាក់ប​ង្ក​ប​ង្កើន​ផ​ល ចិញ្ចឹម​ស​ត្វ​លើក​ក​ម្ព​ស់ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅក​ង​ទ័ព។
ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន បាន​ថ្លែង​ថា ជ័យ​ជំនះ៧ម​ក​រា ខួប​លើក​ទី៣៧ ឆ្នាំ២០១៦ខាង​មុខ​នេះ នឹង​ប្រារ​ព្ធ​ឡើង​ដើម្បីរំលឹក​នៃត​ស៊ូរ​ប​ស់វីរៈយុទ្ធ​ជ​ន ប្រ​ជាជ​ន ក​ម្ពុជា និង​ប​ន្ត​ការ​ក​សាង​ឈាន​ឆ្ពោះទៅអនាគ​ត និង​ទ​ប់ស្កាត់មិនឲ្យ​ក​កើត​ជាថ្មីនៃរ​ប​ប ប្រ​ល័យ​ពូជ​សាស​ន៍ប៉ុល​ព​ត​នៅលើទឹក​ដីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា។ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម សេនីយ៍ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា នៅក្នុង​រ​យៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំចុង​ក្រោយ​នេះ ស​ភាព ការ​ណ៍នៅលើស​ក​ល​លោក និង​ក្នុង​តំប​ន់បាន​និង​កំពុង​វិវ​ត្ត​ន៍ប្រែប្រួល ស្រ​ប​ជាមួយ​នឹង ព្រឹត្តិការ​ណ៍កើត​ឡើង​ថ្មីៗមួយ​ចំនួន ប្រ​ក​ប​ដោយ​ភាព​ប​ត់បែន និង​ពោរ​ពេញ​ដោយ​ភាព ច​ម្រូង​ច​ម្រាស់ស្មុគ​ស្មាញ​ជាច្រើន​ដែល​ពុំទាន់ដោះស្រាយ​បាន។ នៅក្នុង​ប​រិការ​នេះ ស​ភាព​ការ​ណ៍នៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ក៏បាន​វិវ​ត្ត​ន៍​ទៅតាម​និន្នាការ​ស​ន្តិភាព ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ និងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ជាពិសេស​ស​ភាព​ការ​ណ៍យោធា ស​ន្តិសុខ ស​ណ្តាប់ ធ្នាប់សាធារ​ណៈនៅទូទាំង​ប្រ​ទេស មាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍ទៅរ​ក​ភាព​ល្អប្រ​សើរ​ជាប​ន្ត​ប​ន្តាប់ ឆ្លុះប​ញ្ចាំង​នូវ​ស្ថិរ​ភាព​ន​យោបាយ​ដ៏រឹង​មាំ ដែល​បាន​ប​ង្កើន​ភាព អនុគ្រោះថែម​ទៀត​ដ​ល់ ការអភិវ​ឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ស​ង្គ​ម និង​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅសុខ​សាន្ត​រ​ប​ស់ ប្រ​ជាជ​ន។
ក្នុង​នាម​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និងអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃ ខ.ភ.ម, ឯ.ឧ មាស សាវ៉ន បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះស្មាដៃ និង​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​នានារ​ប​ស់ នាយ​ទាហាន និង​ព​ល​ទាហាន ក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ១ ដែល​ខិត​ខំស​ម្រេច​បាន នៅក្នុង​រ​យៈពេល​ក​ន្ល​ម​ក​នេះ ។ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ បាន​ផ្តាំផ្ញើរ​ផ​ង​ដែរ​ថា ខ.ភ.ម មាន​តួនាទីភារ​កិច្ច​ថែរ​ក្សា ស​ន្តិភាព ស​ណ្តាប់ធ្នាប់ ស្ថេរ​ភាព និង​ស​ន្តិស​ង្គ​ម ហើយ​ប្តេជ្ញា ធ្វើព​លីក​ម្ម​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង នៅគ្រ​ប់កាលៈទេសៈ ការ​ពារ​ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្ត​ម រ​ប​ស់ជាតិ និង​ប្រ​ជាជ​ន។ ការ​ពារ​ជាតិសាស​នា ព្រះម​ហាក្ស​ត្រ រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ និង រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ស្រ​ប​ច្បាប់៕

ឯ.ឧ នាង ផាត ជួប​នាយ​ក​ទីចាត់ការ​ព្រំដែន​ថៃតែង​តាំង​ថ្មី
    កិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណៈក​ម្មាធិការ​ព្រំដែន​ទូទៅក​ម្ពុជា-ថៃ (GBC) គ្រោង​នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅនៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ថៃ នាដើម​ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦ ខាង​មុខ​នេះ។
    សេច​ត្តីប្រ​កាស​នេះធ្វើឡើង​ក្នុងអំឡុង​ពេល​ជំនួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​រ​វាងឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក អានុសាត ប៉ាវ​ណាក់ នាយ​ក​ទីចាត់ការ​ព្រំដែន និង​ជាប្រ​ធាន​ក្រុម​លេខាគ​ណ​ក​ម្មាធិការ​ព្រំដែន​ថៃដែល​ទើប​តែង​តាំង​ថ្មី ជាមួយឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនាព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។    
    តាម​រ​យៈជំនួប​ពិភាក្សានេះដែលឯ.នាយ​ក​ទីចាតិការ​ព្រំដែន​ថៃបាន​ជំរាប​ជូនឯ.នាង ផាត​ថាមុន​នឹង​ប្រ​ជុំ (GBC) ក្រុម​លេខាគ​ណៈក​ម្ម​ការ​ព្រំដែន​ក​ម្ពុជា-ថៃ ក៏មាន​គំរោង​ជួប​ប្រ​ជុំគ្នាមុន​ក្នុង​កំឡុង​ថ្ងៃទី ១៩-២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ដើម្បីរៀប​ចំឯក​សារ​សំរាប់កិច្ច​ប្រ​ជុំGBCអោយ​សំរេច​បាន​ជោគ​ជ័យ។
តាម​រ​យៈ ជំនួប​​នោះឯ.ឧ នាង ផាត ក្នុង​នាមឯកឧត្ត​ម​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​សំដែង​ការ ស្វាគ​ម​ន៍ និង​អបអរ​សាទ​រ​ចំពោះឯ.ឧ អានុសាត ប៉ាវ​ណាក់ដែល​ត្រូវ​បានអគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ភូមិន្ទ​ថៃតែង​តាំង ជានាយ​ក​ទីចាត់ការ​ព្រំដែន​ថៃ និង​ជាប្រ​ធាន​ក្រុម​លេខាគ​ណ​ក​ម្ម​ធិការ​ព្រំដែន​ថៃសំរាប់​បំពេញ​ការ​ងារ​ជាមួយ​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង។
 ឯ.ឧ នាង ផាត បាន​ចាត់ទុក​ដំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​បំពេញ​ការ​ងារ​រ​ប​ស់ ឯ.ឧ ប៉ាវ​ណាក់ ​នៅក​ម្ពុជាមាន​សារ​​សំខាន់​សំរាប់ប​ង្កើន​ទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២​អោយ​បាន​កាន់តែជិត​ស្និត​ហើយ​ជាឳកាស​មួយ​សំរាប់ការ​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំ (GBC) នៅពេល​ខាង​មុខ​ផ​ង​ដែរ។

ពិធីប្រ​ល​ង​ជ្រើស​រើស​និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ល​ក្ខ​ណៈស​ម្ប​ត្តិសិក្ខាកាម​ម​ក​ប​ណ្ដុះប​ណ្តាល នៅក្នុង​និង​ក្រៅប្រ​ទេស រ​ប​ស់ ខ.ភ.ម
             ឆ្នាំ២០១៥នេះមាន​បេក្ខ​ជ​ន​ចំនួន ៣ ពាន់ ៣ រ​យ ៤ នាក់ បាន​ម​ក​ដាក់ពាក្យ​ប្រ​ឡ​ង​ចូល​បំរើក្នុង​ជួរ​ក​ង​ទ័ព  ចំនួន​នេះបាន​កើន​ប្រ​មាណ​ជាង ៤៣% បើប្រៀប​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ ២០១៤ ក​ន្ល​ង​ទៅ ។នេះស​ប​ញ្ជាក់ឲ្យ​ឃើញ​ថា ចំណាប់អារ​ម្ម​ណ៏ពីសំណាក់យុវ​ជ​ន​យើង​នៅទូទាំង​ប្រ​ទេស​ក្នុង​ការ​ច​ង់ចូល​រួម​បំរើជាតិ ក្នុង​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​មាន​កាន់តែច្រើន ។
      នេះជាប្រ​សាស​ន៏រ​ប​ស់ឯ.ឧឧ/ឯក​ហ៊ុន​ម៉ាណែត​នាយ​រ​ង​សេនាធិការ​ចំរុះមេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​និង​ជាអនុប្រ​ធាន​គ​ណៈក​ម្ម​ការ​ជ្រើស​រើស​និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ល​ក្ខ​ណៈស​ម្ប​ត្តិសិក្ខាកាម ក្នុងឱកាស​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើការ​ប្រ​ល​ង​លើវិញ្ញាសារ​ចំណេះដឹង​ទូទៅដើម្បីជ្រើស​រើស​ចូល​បំរើក​ង​ទ័ព នៅក្នុង​វ​គ្គ​ប​ណ្ដុះប​ណ្តាល ហ្វឹក​ហ្វឺន​នាយ​ទាហាន ស​ក​ម្ម​ជំនាន់ទី២០ ដែល​មាន​ចំនួន ១២០ នាក់ ,នាយ​ទាហាន ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ជំនាន់ទី ៨ មាន​ចំនួន ២៥០ នាក់ និង នាយ​ទាហាន​ប​ន្ត​វេន​ជំនាន់ទី ៩ មាន​ចំនួន ២៥០ សារុប​ទាំងអស់ប្រ​មាណ ៦២០ នាក់ សំរាប់ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ។
         វ​ត្ត​មាន​ក្នុងឱកាស​នោះក៏មាន ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ឥត សារ៉ាត់ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​នៃ ខ.ភ.ម នាយ​ក​ទីចាត់ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជាប្រ​ធានអនុគ​ណៈក​ម្មាការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន ខ.ភ.ម បានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជាអធិប​តីផ​ង​ដែរ ។
            ឯ.ឧ ហ៊ុន ម៉ាណែត ក៏បានឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា ៖ ការ​ប្រ​ល​ង​ជ្រើស​រើស​នេះគឺបាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅចំនួន៥ ម​ណ្ឌ​ល ក្នុង​នោះមាន​ម​ណ្ឌ​ល​រាជ​ធានីភ្នំពេញ , យោធ​ភូមិភាគ​ទី ១ ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង ,  យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៤ ខេត្ត សៀម​រាប , យោធ​ភូមិភាគ​ទី៥ ខេត្ត​បាត់ដំប​ង និង យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៣ ធ្វើនៅខេត្ត​កំព​ត ។  ឯ.ឧ ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ដែរ​ថា៖ យើង​ធ្វើឲ្យ​ការ​ប្រ​ល​ង​មាន​ល​ក្ខ​ណៈល្អត្រឹម​ត្រូវ រ​លូន យុត្តិធ​ម៌ ត​ម្លាភាព និង​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់នៅក្នុង​ការ​ជ្រើស​រើស​នេះ។         គួរ​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា  ម​ណ្ឌ​ល​រាជ​ធានី ភ្នំពេញ​យ​ក​វិទ្យាល័យ​បាក់ទូក​ធ្វើជាទីក​ន្លែង​ស​ម្រាប់ប្រ​ល​ង​នៅឆ្នាំនេះដោយ​មាន​សិស្ស​និស្សិត​ចូល​រួម​ប្រ​ល​ង​មាន ចំនួន ២១៦៥នាក់ ស្មើនឹង៨១ប​ន្ទ​ប់ ក្នុង​នោះ វ​គ្គ​នាយ​ទាហាន​ស​ក​ម្ម​ជំនាន់ទី២០ មាន​ចំនួន៤៥៧នាក់ វ​គ្គ​នាយ​ទ​ហាន​ទ័ព​ជើង​គោក​ជំនាន់ទី៨ មាន​ចំនួន ៥៣៩នាក់ និង​វ​គ្គ​នាយ​ទាហាន​ប​ន្ត​វេន​ជំនាន់ទី៩ មាន​ចំនួន ១.១៦៩នាក់ ៕
   

ពិធីប្រ​គ​ល់ស​ម្ភារៈឧប​ក​រ​ណ៍ប​រិក្ខាពេទ្យអំណោយ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន

    នៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលា បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីប្រ​គ​ល់-ទ​ទួល​ស​ម្ភារៈប​រិក្ខារ​ពេទ្យ​ជាអំណោយ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន​ប្រ​គ​ល់ជូន​ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ ព្រះកេតុមាលា ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ លោក​ជំទាវ ប៊ូ ជៀន​គ័រ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​នៃសាធារ​ណ​រ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន ប្រ​ចាំក​ម្ពុជា ។
    ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ លី សុវ​ណ្ណ នាយ​ក​ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលា បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ស្វាគ​ម​ន៍ថាម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលាជាម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ក​ង​ទ័ព​មួយ​ដែល​មាន​ការ​ខ្វះខាត​គ្រ​ប់ បែប​យ៉ាង​ទាំង​ហេដ្ឋារ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ ទាំងអាគារ​ព្យាបាល​ជ​ម្ងឺស​ម្ភារៈ ឧប​ក​រ​ណ៍ប​រិក្ខារ​ពេទ្យ តែចាប់ពី ឆ្នាំ២០០០ ម​ក​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន​បាន​ផ្ដ​ល់ជំនួយ​ម​នុស្ស​ធ​ម៌ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ដើម្បីជួយ អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ក​ង​ទ័ព​មួយ​នេះ ។ ជាក់ស្តែង​ភាគីចិន​បាន​ជួយ​ស​ង់អាគារ​ចំនួន ៥ ផ្លូវ​បេតុង ត្រូវ​បាន​ជួស​ជុល​កែល​ម្អរ​ឡើង​វិញ​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ ។ ឆ្នាំ២០០៥ ចិន​បាន​ជួយ​សាង​ស​ង់ អាគារ ៥ ជាន់ដ៏ស្រ​ស់ស្អាត​ដោយ​មាន​ការ​បំពាក់នូវ​ស​ម្ភារៈឧប​ក​រ​ណ៍ទំនើបៗជាច្រើន​ទៀត ។ ឆ្នាំ ២០០៧ ចិន​បាន​ប​ញ្ជូន​ក្រុម​វេជ្ជ​ប​ណ្ឌិតឯក​ទេស​សំខាន់ៗម​ក​ជួយ​ប​ង្ហាត់ប​ង្រៀន​ដ​ល់វេជ្ជ ប​ណ្ឌិត​យោធាក​ម្ពុជានៅម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលា មាន​ចំនួន១០ ក្រុម​ក្នុង​មួយ​ក្រុម​មាន​គ្នាពី ៦ ទៅ ៨ នាក់ បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​យៈពេល​មួយ​ឆ្នាំ ។ ឯកឧត្ត​ម លី សុវ​ណ្ណ ប​ន្ត​ថាឆ្នាំ២០១៥ នេះម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលាមាន​មោទ​ន​ភាព​ដ៏ធំធេង​ដែល​បាន​ទ​ទួល​ស​ម្ភារៈឧប​ក​រ​ណ៍ប​រិក្ខារ ដ៏ទំនើប​នឹង មាន​ត​ម្លៃប្រ​មាណ២លាន៥សែន​ដុល្លារ ដូច​ជា ម៉ាស៊ីន​ឆ្លុះ ម៉ាស៊ីន​វះកាត់សែរី យ៉ូម ម៉ាស៊ីន​វះកាត់តំរ​ង​នោម ម៉ាស៊ីន​ឆ្លុះក្រ​ពះ ម៉ាស៊ីន​ម៉ាក្រូស្តូប​វះកាត់ ស​ម្ភារៈវះកាត់ឆ្នឹង​ក​ង ខួរ ក្បាល​មួយ​កំផ្លេរ ម៉ាស៊ីន​វាស់សំពាធ​ឈាម ម៉ាស៊ីនDSA និង LI ម៉ាស៊ីន​ដាំបាយ ព្រ​ម​ទាំង ស​ម្ភារៈសំខាន់ៗ មួយ​ចំនួន​ទៀត ។
    ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក លី សុវ​ណ្ណ ប​ន្ត​ថា ដើម្បីឆ្លើយ​ត​ប​ចំពោះគុណ​បំណាច់ដ៏ធំធេង​នេះ ឯកឧត្ត​ម និង​ស​ហ​ការីខិត​ខំស​ហ​ការ​ជាមួយ​ក្រុម​វេជ្ជ​ប​ណ្ឌិត ប​ច្ចេក​ទេស​ចិន រៀន​សូត្រ ​ដ​ក​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ដើម្បីលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​លើជំនាញ​ក្នុង​ការ​ថែរ​ក្សារាល់ស​ម្ភារៈ ឧប​ក​រ​ណ៍ទាំងអស់នេះឲ្យ​បាន​ស្ថិត​ស្ថេរ​គ​ង់វ​ង្ស ។
    លោក​ជំទាវ ប៊ូ ជៀន​គ័រ មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា តាង​នាម​ស្ថាន​ទូត​ចិន​មាន​សេច​ក្តីរីក​រាយ យ៉ាង​ក្រៃលែង​ដើម្បីព​ង្រឹង​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ក​ម្ពុជា- ចិន ដែល​មាន​ជាយូរ      ល​ង់ណាស់ម​ក​ហើយ ទំនាក់ទំន​ង​ជាប្រ​ពៃណីរ​វាង​ប្រ​ជាជ​ន និង​ក​ង​ទ័ព​យើង​ទាំង​ពីរ​ស្តែង ចេញ​ជាល​ទ្ធ​ផ​ល​ក្នុង​ការ​ត្រួស​ត្រាយ​ផ្លូវឲ្យ​កាន់តែរីក​ច​ម្រើន​ពិសេស​ក្នុង​ផ្នែក​សុខាភិបាល​ក្នុង  ក​ង​ទ័ព។ លោក​ជំទាវ​ប​ន្ត​ថាការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ទៅវិញ​ទៅម​ក​កាន់តែទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល ជាច្រើន គឺចាប់ពីឆ្នាំ២០០១ម​ក ភាគីចិន​បាន​ជួយ​ដ​ល់ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលាទាំង​ស​ម្ភារៈ ប​រិក្ខារឧប​ក​រ​ណ៍ និង​ក្រុម​វេជ្ជ​ប​ណ្ឌិត ក្រុម​ប​ច្ចេក​ទេស​វេជ្ជ​សាស្រ្ត​ម​ក​ជួយ​ដ​ល់ក្រុម​វេជ្ជ​ប​ណ្ឌិត ក​ម្ពុជាឲ្យ​មាន​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ប​ច្ចេក​ទេស​គ្រ​ប់គ្រាន់ដើម្បីអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍វិស័យ​សុខាភិបាល​ខាង​យោ ធាកាន់តែរីក​ច​ម្រើន​ថែម​ទៀត ។  លោក​ជំទាវ ប៊ូ ជៀន​គ័រ ស​ង្ឃឹម​ថាក្រោម​ការ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់ ស្ថាន​ទូត​ចិន ក្រុម​វេជ្ជ​ប​ណ្ឌ​តិចិន​នឹង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់យ៉ាង​ខ្ជាប់ខ្ជួន​ក្នុង​ការ​ស​ហ​ការ​ផ្ដ​ល់ប​ទ ពិសោធ​ន៍ដ​ល់វេជ្ជ​ប​ណ្ឌិត​ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជាឲ្យ​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ល្អប្រ​សើរ​ឡើង ហើយ​ភាគីចិន​នឹង​ប​ន្ត​ផ្ត​ល់នូវ​ស​ម្ភារៈទំនើបៗឲ្យ​ដ​ល់ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលាមាន​ស្ត​ង់ដាខ្ព​ស់ប្រ​កួត​ប្រ​ជែង​ផ​ង ដែរ ។
    ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះរ​ដ្ឋាភិបាល​និង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន ពិសេស​លោក​ជំទាវ ប៊ូ ជៀន​គ័រ ដែល​តែង​តែខិត​ខំស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល​ដើម្បី        ប​ញ្ជូនឧប​ក​រ​ណ៍ស​ម្ភារៈប​រិក្ខារ​ពេទ្យ​ដើម្បីយ​ក​ម​ក​បំពាក់ក្នុង​ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលាឲ្យ​បាន ទាន់ពេល​វេលា ។ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ចិន ដែល​បាន​ផ្ត​ល់ឲ្យ​សុទ្ធ​តែស​ម្ភារៈឧប​ក​រ​ណ៍ ប​រិក្ខារ​ទំនើបៗស​ម្រាប់បំពាក់ឲ្យ​ដើម្បីព​ង្រឹង ប្រ​ព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​វិទ្យាសុខាភិបាល​ក្នុង ខ.ភ.ម កាន់តែមាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់ ។
    ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បាន​ផ្តាំផ្ញើរ​ដ​ល់ថ្នាក់ដឹក​នាំម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ទាំងអស់ ត្រូវ​ចេះសាម​គ្គីភាព ស​ហ​ការ​ថែរ​ក្សាស​ម្ភារៈឧប​ក​រ​ណ៍ប​រិក្ខារ​ពេទ្យ​ទាំងអស់នេះឲ្យ​បាន​គ​ង់វ​ង្ស យូរអង្វែង និង​ត្រូវ​ចេះផ្លាស់ប្តូរ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ជាក្រុម​វេជ្ជ​ប​ណ្ឌិត​ចិន​ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព ប​ច្ចេក​ទេស​ព្យាបាលឲ្យ​កាន់តែប្រ​សើរ​ថែម​ទៀត ៕

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ជួប​ជាមួយ​សិក្ខាកាម​យោធាក​ម្ពុជា រៀន​នៅទីក្រុង​ហាណូយ​វៀត​ណាម
    ក្នុងឪកាស​ប​ញ្ច​ប់ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាមិត្ត​ភាព និង​ជាផ្លូវ​ការ​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម និយ​ម​វៀត​ណាម នៅថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ គ​ណ​ប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដឹក​នាំ ដោយ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  អម​ដំណើរ​ដោយ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិកាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំងឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ជាមេប​ញ្ជាការ ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក ជើង​ទឹក ក​ង​រាជអាវុធ ហ​ត្ថ អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង និង​នាយ​ក​បានអម​ដំណើរ​ទាំងអស់ បានអញ្ជើញ​ទៅសាក​សួរ សុខ​ទុក្ខ ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​សិក្ខាកាម​យោធាក​ម្ពុជា ដែល​កំពុង​សិក្សានៅទីក្រុង ហាណូយ សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម ។
    សូម​ប​ញ្ជាក់ថា នៅឆ្នាំ២០១៥ នេះមាន​សិក្ខាកាម​យោធាក​ម្ពុជាចំនួន៧១០នាក់ ដែល បាន​នឹង​កំពុង​សិក្សានៅរ​ដ្ឋ​ធានីហាណូយ ភាគ​ខាង​ជើង​នៃប្រ​ទេស​វៀត​ណាម ក្នុង​នោះមាន សិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន​ការ​ពារ​ជាតិ វិទ្យាស្ថាន​ន​យោបាយ​យោធា វិទ្យាស្ថាន​ប​ច្ចេក​ទេស​យោធា វិទ្យាស្ថាន​ពេទ្យ​យោធា១០៣ វិទ្យាស្ថាន​វិទ្យ​សាស្រ្ត​យោធា វិទ្យាស្ថាន​ភ​ស្ភុភា ការ​ពារ​ព្រំដែន យោធា វិទ្យាស្ថាន​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស ការ​ពារអាកាស ទ័ពអាកាស សាលាទ័ព ពិសេស  សាលានាយ​ទាហាន​កាំភ្លើង​ធំ សាលានាយ​ទាហាន​រ​ថ​ក្រោះ រ​ថ​ពាស​ដែក សាលា នាយ​ទាហាន​គីមីសាស្រ្ត និង​ម​ហាវិទ្យាល័យ​ន​យោបាយ យោធា ។
    ក្នុង​ពិធីសំណេះសំណាល​ជាមួយ​សិក្ខាកាម​យោធាក​ម្ពុជា ដែល​កំពុង​សិក្សានៅរ​ដ្ឋ ធានីហាណូយ  សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម នាឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ជ​ម្រាប​ជូន​ដ​ល់សិក្ខាកាម​ទាំងអស់អំពីស​ភាព​ការ​ណ៍នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានា ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ព្រ​ម​ទាំង​ការ​ដឹក​នាំដ៏ត្រឹម​ត្រូវ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជាដែល​មាន​ស​ម្តេចអគ្គ ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រ​មុខ​ដឹក​នាំ បាន​ធ្វើឲ្យ​ប្រ​ទេស​ជាតិរ​ប​ស់យើង​ទ​ទួល បាន​នូវ​សុខ​ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព​ល្អប្រ​សើរ​ទូទាំង​ប្រ​ទេស និង​មាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍លើគ្រ​ប់វិស័យ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់​ បាន​ប​ញ្ជាក់ថា ឆ្ល​ង​តាម​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ដ៏ល្អរ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា និង វៀត​ណាម ដែល​បានអនុវ​ត្ត​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៦ខាង​មុខ សិក្ខា កាម ខ.ភ.ម ដែល​ត្រូវ​ប​ញ្ជូន​ទៅសិក្សានៅប្រ​ទេស​វៀត​ណាម និង​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ជាង ប​ណ្តាឆ្នាំមុនៗទៀត ។ ឆ្លៀត​នៅក្នុង​ពិធីសំណេះសំណាល​នាឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ផ្តាំផ្ញើរ​ដ​ល់សិក្ខាកាម​យោធាក​ម្ពុជាទាំងអស់ត្រួវ​ខិត​ខំរៀន​សូត្រ​គ្រ​ប់មុខ​ជំនាញ​ ដើម្បីយ​ក ចំណេះដឹង​ទៅប​ម្រើដ​ល់កិច្ច​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ជាតិ និង​ក​សាងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍មាតុភូមិក​ម្ពុជា ឲ្យ​មាន ការ​រីក​ចំរើន ។
-    ត្រូវ​គោរ​ពឲ្យ​បាន​ម៉ឺង​ម៉ាត់នូវ​ប​ទ​ប​ញ្ញ​ត្តិ និង​វិន័យ​រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ពិសេស ប​ទ​ប​ញ្ជាផ្ទៃក្នុង​រ​ប​ស់សាលាដែល​បាន​ដាក់ចេញឲ្យ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់ ។
-    ត្រូវ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​រៀន​សូត្រ​ទៅតាម​ក​ម្ម​វិធីរ​ប​ស់សាលាដែល​បាន​រៀប​ចំ ដើម្បី លើក​ក​ម្ព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​យ​ល់ដឹង​គ្រ​ប់ផ្នែក គ្រ​ប់វិស័យ ដើម្បីទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ការ​ហ្វឹក ហ្វឺន​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​នេះស​ម្រាប់ក​សាង​ខ្លួនឲ្យ​ក្លាយ​ជានាយ​ទាហាន​គំរូ ជានាយ​ទាហាន​ប​ន្ត វេន​ដែល​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ខ្ព​ស់ស​ម្រាប់ទៅបំពេញ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិមាតុភូមិនាពេលអនាគ​ត។
-    ត្រូវ​មាន​ការ​សាម​គ្គីភាព ឯក​ភាព​ផ្ទៃក្នុង ដោយ​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​គ្នាឲ្យ​មាន​ភាព ជិត​ស្និត និង​ត្រូវ​ចេះជួយ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ក្នុង​ការ​សិក្សា តាម​ពាក្យ​ស្លោក អ្ន​ក​ចេះប​ង្រៀនអ្ន​ក មិន​ចេះ ។
-    ត្រូវ​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់សិក្សាស្វែង​យ​ល់ពីស​ភាព​ការ​ណ៍ជាតិ និង​ការ​ប្រែ ប្រួល​ស​ភាព​ការ​ណ៍អន្ត​រ​ជាតិ ដើម្បីព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​ទ​ស្ស​ន​វិស័យ​លើកិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិ ឲ្យ​បាន​ទូលំ ទូលាយ​ប​ន្ថែម​ទៀត ។
-    ត្រូវ​ខិត​ខំបំប៉ន​ភាសាប​រ​ទេសឲ្យ​បាន​ជាប្រ​ចាំព្រ​ម​ទាំង​ក្តាប់ឲ្យ​បាន​នូវ​ប​ច្ចេក ទេស​គ​ន្លឹះផ្សេងៗសំដៅប​ង្ក​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដ​ល់ការ​ទំនាក់ទំន​ង​ជាតិអន្ត​រ​ជាតិឲ្យ​បាន​ល្អប្រ​ពៃ និង​គ្មានឧប​ស​គ្គ​ក្នុង​ពេល​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្មឲ្យ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ នៅតាម​ក​ង ឯក​ភាព​ពេល​ប​ញ្ច​ប់វ​គ្គ​សិក្សា ។
នៅក្នុងឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បានឧប​ត្ថ​ម្ភ​ថ​វិការ​ដ​ល់សិក្ខាកាម​យោធា ក​ម្ពុជា ដែល​កំពុង​សិក្សានៅរ​ដ្ឋ​ធានីហាណូយ​ទាំងអស់ចំនួន៧១០នាក់ ក្នុង​ម្នាក់ៗទ​ទួល​បាន ១០០ដុល្លា ៕