ព័ត៌មាន

បូក​សុប​ការ​ងារ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាទូទាំង​ប្រ​ទេស​ត្រីមាស​ទី១និង​លើក​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ប​ន្ត​ត្រីមាស​ទី២ ឆ្នាំ២០១៦
         ព​លីក​ម្ម​រ​ប​ស់អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​គឺជាសំណ​ង់ស្ពាន​ស​ន្តិភាព​ត​ភ្ជាប់នៃការ​ចំណាយ​ជីវិត​ការ​ងារ​រ​ប​ស់និវ​ត្ត​ជ​ន​ស៊ីវិល​ក្នុង​ការ​ក​សាង​ក​ម្រាល​ផ្លូវ​នៃការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិទាំង​នេះគឺជាហេតុផ​ល​នៃគោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ប​ង្កើត​ឡើង​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ។
      នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍គ​ន់គីមអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​នាយ​សេនាធិការ​ច​ម្រុះនៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ក្នុង​នាមអនុប្រ​ធាន​និង​ជាអគ្គ​លេខាធិការ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាបាន​លើក​ឡើង​យ៉ាង​ដូច្នេះនៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ប្រ​ចាំត្រីមាស​ទី១និង​លើក​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ប​ន្ត​ស​ម្រាប់ត្រីមាស​ទី២ ឆ្នាំ២០១៦ ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិនៅសាលាខេត្ត​ប​ន្ទាយ​មាជ័យ នារ​សៀល​ថ្ងៃទី២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦ ។
      ឯកឧត្ត​ម​គ​ន់គីម បាន​លើក​ប​ញ្ជាក់ថា៖នៅក្នុង​ម​ហាស​ន្និបាត​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាលើក​ទី២នាថ្ងៃទី០២ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៥ស​ម្តេច​តេជោបាន​ដាក់ចេញ​នូវអនុសាស​ន៍សំខាន់ៗចំនួន១៤ចំណុច​ដើម្បីឲ្យ​ស​មាគ​មអនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ក្នុង​នោះរួម​មាន​គោល​ដៅរៀប​ចំក្រុម​គ្រួសារអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ពិការ​ទ​ទួល​បាន​ដីធ្លីនិង​ប្រាក់បំណាច់នានាឲ្យ​បាន​ទៀង​ទាត់និងអំពាវ​នាវ​ដ​ល់ក្រុមអ្ន​ក​ស​ប្បុរ​ស​ព្រ​ម​ទាំង​ប​ណ្តាស​មាគ​ម​ដ​ទៃទៀត​ប​ង្វែរ​មុខ​ព្រួញ​ម​ក​ជួយ​ក​សាង​លំនៅដ្ឋាន​ជូន​ក្រុម​គ្រួសារអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ដែល​ខ្វះខាត ។
      រ​បាយ​ការ​ណ៍រ​ប​ស់គ​ណ​ក​ម្មាធិការ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជារាជ​ធានីខេត្ត បាន​ប​ង្ហាញអំពីការ​ចុះធ្វើប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព​ចុង​ក្រោយ​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី១ឆ្នាំ២០១៦នេះគឺមាន​ស​មាជិក​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាស​រុប​ចំនួន១៥,២១៤នាក់ ។ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍គ​ន់គីម​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថាចំនួន​នេះអាច​និយាយ​បាន​ថាជាចំនួន​ប​ណ្តោះអាស​ន្ន​តែប៉ុណ្ណោះក្រុម​ការ​ងារ​ស​មាគ​ម​នៃប​ណ្តារាជ​ធានី-ខេត្ត​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ដែល​មាន​ស​មាស​ភាព​ច​ម្រុះ( យោធាក​ង​រាជអាវុធ​ហ​ត្ថ​ន​គ​រ​បាល​និង​ម​ន្រ្តីនៃម​ន្ទីរ​ការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ)ត្រូវ​ប​ន្ត​ធ្វើប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព​ក្នុង​ផែន​ការ​ត្រីមាស​ទី២ប​ន្ត​ទៀត ។
      ឯកឧត្ត​ម​បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា ៖ ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ប្រ​មុខ​នៃរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល និង​ជាប្រ​ធាន​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាបាន​ដាក់ចេញ​នូវ​ប​ទ​ប​ញ្ជាយ៉ាង​ម៉ឺង​ម៉ាត់ថា ៖ យើង​មិន​ត្រូវ​ធ្វេស​ប្រ​ហែស​ប​ណ្តែត​ប​ណ្តោយឲ្យអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន ដែល​មាន​គុណ​បំណាច់ដោយ​ការ​ធ្វើព​លីក​ម្ម​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​ដើម្បីស​ន្តិភាព​និង​ការ​ភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិ ឲ្យ​ស្ថិត​នៅក្នុង​ភាពឯកោមិន​មាន​ការ​គិត​គូបាន​នោះទេ ។
    ឯកឧត្ត​ម​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា៖ រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជាបាន​កំណ​ត់យ​ក​ថ្ងៃទី២១មិថុនាជារៀង​រាល់ឆ្នាំប្រារ​ព្ធ​ជាទិវារំលឹក​គុណអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន ! ដូច​នេះគឺវាមាន​ន័យ​ណាស់សំរាប់ការ​ប​ង្កើត​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាដែល​ស​ម្តេច​តេជោចាត់ទុក​ថាគឺជាព្រឹត្តិការ​ណ៍ប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​ដ៏សំខាន់ដែល​រំលេចឲ្យ​ឃើញ​ពីការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ចំពោះវិស័យអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជានិង​ជាការ​រំលេចឲ្យ​ឃើញ​ផ​ង​ដែរអំពីការ​រ​ច​ង​ចាំរ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ក​ម្ពុជាគ្រ​ប់រូប​ចំពោះការ​ធ្វើព​លីក​ម្ម​ដ៏ធំធេង​រ​ប​ស់យុទ្ធ​ជ​ន​យុទ្ធ​នារីនិងអតីត​យុទ្ធ​ជ​នអ្ន​ក​ស្នេហាជាតិរ​ប​ស់យើង​ដើម្បីបុព្វ​ហេតុជាតិនិង​ប្រ​ជាជ​ន​គ្រ​ប់ដំណាក់កាល ។
      ក្នុងឱកាស​នោះដែរ​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ខេង​សុមេធ​ក្នុង​នាម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍អគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ន​គ​រ​បាល​ជាតិបានឧប​ត្ត​ម្ភ​ជូន​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា២០លាន​រៀល។ដោយ​ឡែកឯកឧត្ត​ម គោស៊ុំ សារឿត អភិបាល​ខេត្ត​ប​ន្ទាយ​មាន​ជ័យ​បាន​ផ្ត​ល់ការឧប​ត្ត​ម្ភ​ជូន​គ​ណ​ក​ម្មាធិការ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាខេត្ត​ប​ន្ទាយ​មាន​ជ័យ​រ​ថ​យ​ន្ត១គ្រឿង​ដើម្បីបាន​ធ្វើជាម​ធ្យោបាយ​បំពេញ​ការ​ងារ​រ​ប​ស់ខ្លួន ផ​ង​ដែរ  ៕​

ឯកឧត្ត​ម គ​ន់ គីម ប្រ​ជុំត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ងារ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ខេត្ត​សៀម​រាប
កាល​ពីថ្ងៃទី២៣ខែមិនាឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម ក្នុង​នាម អគ្គ​លេខាធិការ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា បាន​ចុះត្រួត​ពិនិត្យ ស​ក​ម្ម​ភាព នៃការអនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ខេត្ត​សៀម​រាប។
ក្នុង​សេច​ក្តីរាយ​ការ​រ​ប​ស់លោកឧត្ត​ម​សេនីយ៏ត្រី ស៊ិន សុភាត់ មេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ ប្រ​តិប​ត្តិការ​សឹក​រ​ង​សៀម​រាប និង​ជាប្រ​ធាន​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ខេត្ត​បាន ឲ្យ​ដឹង​ថា៖មុខ​ស​ញ្ញាអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ដែល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ខេត្ត សៀម​រាប​កំពុង​គ្រ​ប់គ្រ​ង​មាន​ចំនួន៧.៧០៩នាក់។ លោក​ប្រ​ធាន​ស​មាគ​ម​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា ចាប់តាំង​ពីដើម​ខែក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស​មាគ​ម​ខេត្ត​សៀម​រាប បាន​ធ្វើការ​ប្រ​កាស​ទ​ទួល​ស្គាល់ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់នូវ​គ​ណៈ ក​ម្មា ធិការ​ស្រុក​ក្រុង​ទាំង១២ និង​សាខាឃុំស​ង្កាត់ទាំង១០០បាន​ច​ប់រួច​រាល់ ដែល​មាន​ស​មាស​ភាព​ថ្នាក់ដឹក​នាំ និង​ម​ន្រ្តីបំរើការ​ស​រុប១.៥៦០នាក់។ លោក ស៊ិន សុភាត់បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖ ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះដោយអនុវ​ត្ត​តាម ប្រ​សាស​ន៏ណែនាំ ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ប្រ​មុខ​នៃរាជ​រ​ដ្ឋាភិ បាល​ក​ម្ពុជា និង​ជាប្រ​ធាន​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ក៏ដូច​ជាការ​ច​ង្អុល ប​ង្ហាញ​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម អគ្គ​លេខាធិកាស​មាគ​មអតីត យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា  ស​មាគ​ម​ខេត្ត​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ជ​ម្រុញ​ដ​ល់ថ្នាក់មូល​ដ្ឋាន ស្រាវ​ជ្រាវ​ព​ត៌មាន​បាន​ច្បាស់លាស់ អំពីជីវ​ភាពអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន ព្រ​ម ទាំង​បាន​ធ្វើការ​បើក​ផ្ត​ល់ថ​វិកាបេឡាស​ង្រ្គោះដ​ល់ស​ពអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​បាន​ចំនួន ៥៩ស​ព ដោយ​ត្រូវ ចំណាយ​ថ​វិកាស​រុប​ចំនួន ២៣៦លាន រៀល។ លោកឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ស៊ិន សុភាត់ បានឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា៖ ក្រៅពីការ​ចុះផ្ត​ល់ថ​វិកា បេឡាម​រ​ណៈជូន​គ្រួសារ​ស​ព​បាន​ទាន់ ពេល​វេលា  ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ខេត្ត នៅបាន​ជួប​សំណេះសំណាល​សួរ​សុខ ទុក្ខ​ដ​ល់ប​ង ប្អូន​ជាស​មាជិក​ដែល​ជួប ការ​លំបាក​ផ​ង​ដែរ ក្នុង​នោះបាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ ជាគ្រឿងឧប​ភោគ ប​រិភោគ ស​ម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយ​ចំនួន រួម​មាន៖ មុង ភួយ ក្រ​មា សារុង ត្រីខ មី ទឹក​ត្រី ទឹក​ស៊ីអ៊ីវ អង្ក​រ និង​ថ​វិការ​មួយ​ចំនួន​ទៀត។
មាន​ប្រ​សាស​ន៏ក្នុងឱកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម បាន ថ្លែង​កោត​ស​រ​សើរ និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះកិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ប្រ​ក​ប​ដោយ ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​រ​ប​ស់ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ខេត្ត​សៀម​រាប ក្នុង​ការ​ចូល​រួម ចំណែក​បំពេញ​ការ​ងារ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ ជាពិសេស​ការ​លើក​ក​ម្ព​ស់កិត្តិយ​ស និង​គុណ​បំណាច់ដ៏ធំធេង​រ​ប​ស់អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន យុទ្ធ​នារី ដែល​បាន​ធ្វើព​លីក​ម្ម យ៉ាងអង់អាច​ក្លាហាន ដើម្បីបុព្វ​ហេតុបំរើជាតិមាតុភូមិ។ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេ នីយ៏ គ​ន់ គីម បាន​ផ្តាំផ្ញើដ​ល់ថ្នាក់ដឹក​នាំស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន ខេត្ត​សៀម​រាប ត្រូវ​ប​ន្ត​ប្រ​ពៃណី ព​ង្រឹង​ធ្លុង​សាម​គ្គីភាពឲ្យ​បាន​ល្អ ក្នុង​នោះ ត្រូវ​ប​ន្ត ធ្វើប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព ស​មាជិកឲ្យ​បាន​ច្បាស់លាស់ ព្រ​ម​ទាំង​យ​ក​ចិត្ត ទុក​ដាក់ការ បំផុស​ច​ល​នាដ​ល់ ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​នានា ដើម្បីគៀង​គ​រ រ​ក​ថ​វិកាស​ម្រាប់ទ្រ​ទ្រ​ង់ មូល​និធិស​មាគ​ម។ នៅក្នុងឱកាស​នៃការ​ចុះត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ងារ​នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម បានឧប​ត​ត្ថ​ម្ភ​ដ​ល់ស​មាជិក​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ចំនួន៧៥នាក់  ដោយ​ក្នុង​ម្នាក់ៗទ​ទួល​បាន​ថ​វិកាចំនួន៥ម៉ឺន​រៀល៕


កិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណៈក​ម្មាធិការ​ព្រំដែន​ទូទៅក​ម្ពុជា-ថៃលើក​ទី១១នៅស​ណ្ឋាគារConrad Bangkokព្រះរាជាណាច​ក្រ​ថៃ
      
​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ព្រំដែន​ទូទៅ​ (GBC) ក​ម្ពុជា-ថៃ​ បាន​បើក​ស​ម័យ​ប្រ​ជុំលើក​ទី១១​ រ​ប​ស់ខ្លួន​នាថ្ងៃទី​ ២៤​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៦​ នៅទីក្រុង​បាង​ក​ក​ ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ថៃក្រោម​ការ​ដឹក​នាំដោយ​ស​ហ​ប្រ​ធាន​ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ប្រាវីត​ វ​ង្ស​សុវ​ណ្ណ​ ឧប​នាក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ថៃ និង​ ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ ទៀ​ បាញ់​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា។
​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះបាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅដោយ​យោង​ទៅតាម​កិច្ច​ព្រ​ង​ព្រៀង​នៃការ​ប​ង្កើត​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ព្រំដែន​ រ​វាង​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា​ និង​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ថៃ​ និង​ជាគោល​ដៅសំខាន់ស​ម្រាប់ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិ​ការ​ដើម្បីស​ន្តិភាព​​និង​ស​ន្តិសុខ​ក្នុង​តំប​ន់ព្រំដែន​ក៏ដូច​ជាការ​ព​ង្រឹង​ប​ន្ថែម​ទៀត​នូវ​ទំនាក់ទំន​ង​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ និង​ក​ង​ ឯក​ភាព​ស​ន្តិសុខ​ពាក់ព័ន្ធ​ដ​ទៃទៀត​រ​ប​ស់ក​ម្ពុជា​ និង​ថៃ។
អង្គ​ប្រ​ជុំបានអបអរ​សាទ​រ​ចំពោះខួប​ទី៦៥​ នៃការ​ប​ង្កើត​ទំនាក់ទំន​ង​ការ​ទូត​រ​វាង​ក​ម្ពុជា-ថៃ​ និង​បាន​ទ​ទួល​ ស្គាល់នូវ​ការ​វិវ​ឌ្ឈ​ន៍នៃកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​នៃក​ង​យោព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​​​និង​ក​ង​ទ័ព​ភូមិន្ទ​ថៃនិង​បាន​ម​ស​ម្តែង​នូវអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅផ​ង​ដែរ​ចំពោះគ​ម្រោង​ផែន​ការ​រ​ប​ស់ម្ចាស់ក្ស​ត្រី​ Maha Chakri sirindhorn ក្នុង​ការ​គាំទ្រ​លើវិស័យ​សុខាភិបាល​សាធារ​ណៈ​ និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការអប់រំរ​វាង​ក​ម្ពុជា-ថៃ​ ដែល​បាន​ប​ង្កើន​ និង​ជ​ម្រុញ​ទំនាក់ទំន​ង​ទ្វេរ​ភាគិឲ្យ​កាន់តែជិត​ស្និត​ថែម​ទៀត។
អង្គ​ប្រ​ជុំបាន​ទ​ទួល​ស្គាល់ការអភិវ្ឍ​ន៍កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​តំប​ន់ព្រំដ​ន​ដែល​ភាគីទាំង​ពីរ​បាន​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នូវ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​នៃការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ក​ម្ម​វិធីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ផ្សេងៗដែល​បាន​ម​ក​ពីល​ទ្ធ​ផ​ល​នៃកិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណៈក​ម្មាធិ​ ការ​ព្រំដែន​ទូទៅក​ម្ពុជា​-ថៃ​  លើក​ទី១០​ កាល​ពីថ្ថៃទី២៤ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៤​ នៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ ក​ម្ពុជាមាន​ដូច​ជា៖​ច្រ​ក​ចេញ​ចូល​ និង​ការ​ឆ្ល​ង​កាត់ព្រំដែន​ កិច្ច​ស​ប្រ​តិប​ត្តិការ​លើប​ញ្ហាព​ល​ក​រ​ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ ប​ង្ការ​ និង​ប​ង្រ្កាប​គ្រឿង​ញៀន​ ការ​លើក​ម្ព​ស់កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​តាម​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​យោធា​និង​ន​រ​គ​បាល​ក​ម្ពុជា ជាមួយ​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ថៃ​ក្នុង​តំប​ន់ព្រំដែន​ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្រិការ​ក្នុង​វិស័យ​ក​សិក​ម្ម​ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិ​ការ​ខាង​វិស័យ​សុខ​ភាព​សាធារ​ណ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​លើវិស័យ​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅ​ ការអប់រំ​ សាស​នា​ និង​វ​ប្ប​ធ​ម៌​ ។
អង្គ​ប្រ​ជុំបាន​ទ​ទួល​ស្គាល់ថា​ គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ព្រំដែន​ទូទៅ (GBC) ក​ម្ពុជា​ ថៃ​ បានអនុវ​ត្ត​នូវ​ភារ​កិច្ច​ថែរ​ក្សា ស​ន្តិភាព​ ស្ថេរ​ភាព​តាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន​ ស្រ​ប​ទៅតាម​គោល​ការ​ណ៍និង​វិធាន​ការ​កំណ​ត់​ក្នុង​កំណ​ត់​ហេតុ​ដែល​កិច្ច​ប្រ​ជុំលើក​ទី១០ក្នុង​គ្រ​ប់វិស័យ​ដែល​នាំម​ក​នូវ​ស្ថេរ​ភាព​ ស​ន្តិភាព​ក្នុង​តំប​ន់ព្រំដែន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ។
ស​ម្រាប់កិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណៈក​ម្មាធិការ​ព្រំដែន​ទូទៅ​ (GBC) ក​ម្ពុជា​ ថៃ​ លើក​ទី១២​ភាគីក​ម្ពុជា​ឯក​ភាព​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយ​នឹង​ធ្វើការ​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​ភាគីថៃពីកាល​ប​រិច្ឆេទ​និង​ក​ម្ម​វិធីនៃកិច្ច​ប្រ​ជុំនៅពេល​ក្រោយ៕

ឯកឧត្ត​ម​ ទៀ ​បាញ់ ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយ​ក​ង​ទ័ពអាកាស​ចិន
គ​ណ​ប្រ​តិភូដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍យូចុង​ហ្វូ(YuZhongFu)ស្ន​ង​ការ​ន​យោបាយ​ក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស​នៃក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​បានអញ្ជើញ​ម​ក​ដ​ល់រាជ​ធានីភ្នំពេញ​នៅវេលាម៉ោង៩.០០ព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ខែមីនាឆ្នាំ២០១៦ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ផ្លូវ​ការ​នៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជារ​យះពេល៣ថ្ងៃពីថ្ងៃទី២២ដ​ល់២៤ខែមិនាឆ្នាំ២០១៦។
“ក​ង​ទ័ពអាកាស​នៃក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​បាន​ស្នើសុំដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាឲ្យ​ជ​ម្រុញ​ជំនាញ​ក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជាចិន​សំដៅជំរុញឲ្យ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​កាន់តែស៊ីជ​ម្រៅនិង​ជិត​ស្និត​ថែម​ទៀត”នេះគឺជាការ​លើក​ឡើង​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍យូចុង​ហ្វូស្ន​ង​ការ​ន​យោបាយ​ក​ង​ទ័ពអាកាស​នៃក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ក្នុងឱកាស​ដែលឯកឧត្ត​ម​បាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​មឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀបាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិកាល​ពីរ​សៀល​ថ្ងៃទី២២​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៦​ ក​ន្ល​ង​ទៅនេះ៕​ នៅក្នុង​ជំនួប​នេះឯកឧត្ត​ម​ទៀបាញ់បាន​ចាត់ទុក​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់គ​ណៈប្រ​តិភូក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស​ចិន​នៅក​ម្ពុជានាពេល​នេះថាជាដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ដ៏មាន​សារះសំខាន់មួយ​ដែល​បាន​នាំម​ក​នូវ​ការ​ព​ង្រឹង​ទំនាក់ទំន​ង​និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍និង​ព​ង្រឹង​ចំណ​មិត្ត​ភាព​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរឲ្យ​កាន់តែមាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​ថែម​ទៀត៕​ឯកឧត្ត​ម​យូចុង​ហ្វូបាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ក​ម្ពុជានិង​ចិន​គឺជាអ្ន​ក​ជិត​ខាង​ល្អហើយ​រាល់ទំនាក់ទំន​ង​និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​បាន​នាំម​ក​នូវ​ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍ដ​ល់ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ៕​ ក្នុងឱកាស​នោះឯកឧត្ត​ម​ទៀបាញ់បាន​ប​ញ្ជាក់ប្រាប់ប្រ​តិភូថា៖ការអនុវ​ត្ត​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​គ្រ​ប់ជ្រុង​ជ្រោយ​បាន​ធ្វើឲ្យ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ព​ង្រីក​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្នាលើគ្រ​ប់វិស័យ​ក្នុង​នោះក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​បាន​ធ្វើកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្នាបាន​ល្អប្រ​សើរ​ផ​ង​ដែរ៕
ប​ន្ទាប់ម​ក​នៅរ​សៀល​ថ្ងៃដ​ដែល​នោះដែរ​គ​ណ​ប្រ​តិភូបាន​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍សឹង​សំណាង​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​នៅមូល​ដ្ធាន​ទ័ពអាកាស​ពោធិចិន​តុង​ដោយ​ផ្តោត​យ៉ាង​សំខាន់លើកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ខាង​វិស័យ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន់ធាន​ម​នុស្ស​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ៕

ពិធី​សំណេះ​សំណាល​ស​មាជិក​​ស​មាគ​ម​អតីត​​យុទ្ធ​ជ​ន​​ខេត្ត​​ត្បូង​ឃ្មុំ​
         អតីត​​យុទ្ធ​ជ​ន​​ខេត្ត​​ត្បូង​ឃ្មុំ​ ចាប់​ពី​ថ្នាក់​វ​រ​សេនីយ៏​ឡើង​​ទៅ​ ប្រ​មាណ ៣៧ នាក់ត្រូវ​បាន​ទ​ទួល​ការ​សំណេះសំណាល​ពីសំណាក់ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ជាអគ្គ​លេខាធិការ​រ​ង ប្រ​ចាំការ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ព្រ​ម​ទាំង មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីសំណាក់  ឯ.ឧ  ក្នុង​ជួរ​ស​មាជិក​គ​ណៈអចិន្ត្រៃយ៏ នៃគ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្ដាល​ស​មាគ​ម អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាជាច្រើន​រូប ទៀត​ផ​ង ។
           ប​ន្ទាប់ពី លោក ឧ/ត្រី អ៊ាត ប៊ុន​ធឿន មេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ​សឹក និង​ជាប្រ​ធាន​ស​មាគ​ម អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ខេត្ត​ត្បូង​ឃ្មុំ ថ្លែង​សុន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៏ និង​រាយ​ការ​ណ៏ចំនួនអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន ស​ភាព​ការ​ណ៏ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅ និង​ដំណើរ​ការ​រ​ប​ស់ស​មាគ​ម អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​តាម​ប​ណ្តា ឃុំ. ស្រុក ទូទាំង​ខេត្ត​រួច​ម​ក ។
            ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ មាស សាវ៉ន ថ្លែង​ជួស​មុខឲ្យ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម អគ្គ លេខាធិការ ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា បាន​ពាំនាំនូវ​ការ​សាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ពី សំណាក់ថ្នាក់ដឹក​នាំស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ដែល​មាន​ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ជាប្រ​ធាន ដែល​ស​ម្តេច​តែង​តែគិត​គូរ​ដ​ល់សុខ​ទុក្ខ​រ​ប​ស់អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​រ​ប​ស់យើង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ជាប្រ​ចាំ ។ នេះស​ប​ញ្ជាក់ឲ្យ​ឃើញ​នូវ​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជាចំពោះអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​យើង​និង​ក្រុម​គ្រួសារ ព្រ​ម​ទាំង​សំដែង​នូវ​ការ​ដឹង​គុណ​ចំពោះអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា យើង ដែល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​យ​កអស់កំលាំង​កាយ ចិត្ត និង ហ៊ាន​បូជាជីវិត​ដើម្បីបុព្វ​ហេតុការ​ពារ​ជាតិ ការ ពារ​ទឹក​ដី និង​ប្រ​ជាជ​ន មិនឲ្យ​ស​ត្រូវ​ចូល​រំលោភ​និង​ឈ្លាន​ពាន​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី ព្រ​ម​ទាំង រ​ក្សាបាន​នូវ សុខ​ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព​ស​ង្គ​ម​ដើម្បីប្រ​ជាជ​ន​បាន​រ​ស់នៅក្នុង​សុខ​ស​ន្តិភាព រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ ពេល​នេះ  ។ ឯ.ឧ បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖ ប​ន្ទាប់ពីបាន​ប​ញ្ច​ប់ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិនិង​មាតុ ភូមិរួច​ម​ក យុទ្ធ​ជ​ន​រ​ប​ស់យើង ខ្លះរ​ស់នៅមាន​ជីវ​ភាព​លំបាក , យុទ្ធ​ជ​ន​ខ្លះត្រូវ​បាត់ប​ង់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ធ្វើព​ល​ក​ម្ម​ហើយ​ខ្លះ ទៀត​មាន​ទ​ទួល នូវ​ការ​ពិការ​ជាដើម ។ ឯ.ឧ មាស សាវ៉ន បាន​ប​ន្ថែមឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា ៖ ដោយ​សារ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​យើង​ទើប​តែប​ង្កើត​ឡើង ហើយ​ថ​វិការ​ទ្រ​ទ្រ​ង់នៅមាន​កំរិត​នៅ ឡើយ​ក៏ដោយ ក៏ស​មាគ​ម​នៅតែខិត​ខំប្រ​មូល​ថ​វិកាពីស​មាជិក និងអំពាវ​នាវ​ដ​ល់ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​ក្នុង​និង​ក្រៅប្រ​ទេស ម​ក​ប​ង្កើន​ជួយ​ដ​ល់ស​មាគ​ម​ថែម​មួយ​កំរិត​ទៀត​ផ​ង​ដែរ ។
             ក្នុងឱកាស​នោះប្រ​តិភូស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ក៏បាន​នាំយ​កអំណោយ​រ​ប​ស់ស​មាគ​ម​ជូន​ដ​ល់អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ទាំង ៣៧ នាក់ ដោយ​ក្នុង​ម្នាក់ទ​ទួល​បាន អង្ក​រ ២២ គីឡូ ,សារុង ១ និង​ថ​វិការ៤ ម៉ឺន​រៀល ។
            ប​ន្ទាប់ពីបាន​សំណេះសំណាល​និង​ជូនអំណោយ​ដ​ល់អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​រួច​ម​កឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម សេនីយ៏ មាស សាវ៉ន  រួម​ជាមួយ​ប្រ​តិភូ ក៏បាន​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំជាមួយ​ប្រ​ធាន, អនុប្រ​ធាន ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន ឃុំ, ស្រុក, ខេត្ត ទូទាំង​ខេត្ត​ត្បូង​ឃ្មុំ ដើម្បីធ្វើប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ខេត្ត ក្នុង​ការ​ស្វែង​រ​ក​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​នានាចំពោះមុខ ដែល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន ខេត្ត​ត្បូង​ឃ្មុំ កំពុង​ដំណើរ​ការ​ស​ក​ម្ម​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន​ក្នុង​កិច្ច​ការ​បំរើដ​ល់អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន និង​គ្រួសារឲ្យ​កាន់តែល្អប្រ​សើរ  ៕ពិធីសំណេះសំណាល​ស​មាជិក​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ខេត្ត​កំព​ង់ចាម
             រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជានៅតែយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់និង​គិត​គូរ​ជាប្រ​ចាំចំពោះអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​យើង និង​ក្រុម គ្រួសារ ព្រ​ម​ទាំង​សំដែង​នូវ​ការ​ដឹង​គុណ​ចំពោះអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា យើង ដែល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​យ​កអស់ កំលាំង​កាយ ចិត្ត និង ហ៊ាន​បូជាជីវិត​ដើម្បីបុព្វ​ហេតុការ​ពារ​ជាតិ ការ​ពារ​ទឹក​ដី និង​ប្រ​ជាជ​ន មិនឲ្យ ស​ត្រូវ​ចូល​រំលោភ និង​ឈ្លាន​ពាន​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី ព្រ​ម​ទាំង រ​ក្សាបាន​នូវ​សុខ​ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព​ស​ង្គ​ម ដើម្បីប្រ​ជាជ​ន​បាន​រ​ស់នៅក្នុង​សុខ​ស​ន្តិភាព និង​មាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៏រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ពេល​នេះ  ។
         នេះជាប្រ​សាស​ន៏រ​ប​ស់ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ សេវាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ជាអគ្គ​លេខាធិការ​រ​ង ប្រ​ចាំការ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ក្នុង​ពិធី
សំណេះសំណាល​ជាមួយអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ខេត្ត​កំព​ង់ចាម ក្នុងឱកាស​ដែល ឯ.ឧ និង ប្រ​តិភូក្នុង​ជួរ​ស​មា ជិក គ​ណៈអចិន្ត្រៃយ៏ នៃ គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្ដាល​ស​មាគ​ម អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន ក​ម្ពុជាជាច្រើន​រូប​ទៀត បានអញ្ជើញ​ចុះត្រួត​ពិនិត្យ និង​ធ្វើប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព​នៃការ​ងារ​រ​ប​ស់ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន   ខេត្ត​កំព​ង់ចាម កាល​ពីពេល​ក​ន្ល​ង​ទៅថ្មីៗ ។ ឯ.ឧ បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា ៖ ប​ន្ទាប់ពីបាន​ប​ញ្ច​ប់ ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិនិង​មាតុ ភូមិរួច​ម​ក យុទ្ធ​ជ​ន​រ​ប​ស់យើង ខ្លះរ​ស់នៅមាន​ជីវ​ភាព​លំបាក , យុទ្ធ​ជ​ន​ខ្លះ ត្រូវ​បាត់ប​ង់ស​ម​ត្ថ​ភាព ធ្វើព​ល​ក​ម្ម ហើយ​ខ្លះទៀត​មាន​ទ​ទួល នូវ​ការ​ពិការ​ជាដើម ។ គុណ​បំណាច់រ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន​ទាំង​នេះហើយ
ធ្វើឲ្យ​ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ដែល​ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃព្រះ រាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានិង​ជាប្រ​ធាន​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្ដាល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ជាពិសេស ស​ម្តេច​កិត្តិព្រឹទ្ធិ  ប​ណ្ឌឹត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ប្រ​ធាន​កាក​បាទ​ក្រ​ហ​ម​ក​ម្ពុជា តែង​តែតាម​ដាន​ជាប់ជា ប្រ​ចាំរាល់ ស​ក​ម្ម​ភាព​រ​ប​ស់ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ចាប់តាំង​ពីក្រោយ​ប្រារ​ព្ធ​ម​ហាស​ន្និបាត តំណាង ស​មាគ​ម អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​លើក​ទី ២ រួច​ម​ក ហើយ​បាន​ជួយ​ជំរុញ​និង​ទ្រ​ទ្រ​ង់ ស​ក​ម្ម​ភាព​រ​ប​ស់គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ស​មាគ​ម អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​រ​ប​ស់យើង​នៅទូទាំង​ប្រ​ទេស ។  ឯ.ឧ
មាស ​សាវ៉ន ក៏បានឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា៖ស​ក​ម្ម​ភាព​រ​ប​ស់ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា បាន​ពិនិត្យ​ចំពោះ បេលា ម​រ​ណៈ និង បេលាស​ង្គ្រោះ ធ្វើការ​គៀង​គ​រ​រ​ក​មូល​និធិទ្រ​ទ្រ​ង់ និង​កិច្ចអភិវ​ឌ្ឍ​ន៏ចំពោះស​មាគ​ម អតីត​យុទ្ធ​ជ​នឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​ទៅថ្ងៃអនាគ​ត  ។ស​ក​ម្ម​ភាព​រ​ប​ស់ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា មាន  រ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ អង្គ​ការ​ចាត់តាំង​ពីលើដ​ល់មូល​ដ្ឋាន,មាន​ស​មាស​ភាព​ដឹក​នាំស​ម​ស្រ​ប​ទៅនឹង សំណូម​ព​រ ភារ​កិច្ច​នៃការ​គ្រ​ប់គ្រ​ង ការ​ថែរ​ក្សា ការ​ការ​ពារ​ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៏ ជូន​ដ​ល់ស​មាជិក​ដែល​ជា អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន ទាំងអស់ឲ្យ​បាន​ទ​ទួល​ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៏គ្រ​ប់ៗគ្នា ។
                         ក្នុងឱកាស​នោះប្រ​តិភូស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ក៏បាន​នាំយ​កអំណោយ​រ​ប​ស់ ស​មាគ​ម​ជូន​ដ​ល់អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ទាំង ៥៦ នាក់ ដោយ​ក្នុង​ម្នាក់ទ​ទួល ថ​វិការ១០ ម៉ឺន ៥រៀល ។
            ប​ន្ទាប់ពីបាន​សំណេះសំណាល​និង​ជូនអំណោយ​ដ​ល់អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​រួច​ម​កឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម សេនីយ៏ មាស សាវ៉ន  រួម​ជាមួយ​ប្រ​តិភូ ក៏បាន​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំជាមួយ​ប្រ​ធាន, អនុប្រ​ធាន ស​មាគ​មអតីត
យុទ្ធ​ជ​ន ឃុំ, ស្រុក, ខេត្ត ទូទាំង​ខេត្ត​កំព​ង់ចាម ដើម្បីធ្វើប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ខេត្ត ក្នុង ការ​ស្វែង​រ​ក​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​នានាចំពោះមុខ ដែល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង​កំពុង​ដំណើរ ការ​ស​ក​ម្ម​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន​ក្នុង​កិច្ច​ការ​បំរើដ​ល់អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន និង​គ្រួសារឲ្យ​កាន់តែល្អប្រ​សើរ  ៕