ព័ត៌មាន

ប​ញ្រ្ជាប​យេន​ឌ័រ​ដ​ល់នាយ​ទាហាន​នៅប​ញ្ជា ការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក
ដោយ​មាន​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក ដាក់ពីថ្នាក់ដឹក​នាំគ្រ​ប់លំដាប់ថ្នាក់ទៅលើតួនាទី និង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិរ​ប​ស់យុទ្ធ នារី ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ(ខ.ភ.ម) យុទ្ធ​នារីខ្លួនឯង​ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់លើការ​សិក្សារៀន​សូត្រ ចូល​រួម​គ្រ​ប់វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល ដែល​ក​ងឯក​ភាព​ចាត់តាំងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ស​ម​ត្ថ​ភាព ចំណេះដឹង និង​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ក្លាយ​ជាយុទ្ធ​នារីក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិប្រ​ក​ប​ដោយ​ស​ក្តានុព​ល ព្រោះខ.ភ.ម.មាន​ភារ​កិច្ច​ច​ម្ប​ង​ប​ម្រើជាតិ ការ​ពារ​មាតុភូមិ ជាតិ សាស​នា ព្រះម​ហាក្ស​ត្រ ការ​ពារ​រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ និង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ស្រ​ប​ច្បាប់។ យោធិន ខ.ភ.ម.ត្រូវ​មាន​វិន័យ​ភ​ក្តីភាព អង់អាច ក្លាហាន ហ៊ាន​ធ្វើព​លិក​ម្ម​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង ចំពោះជាតិ និង​ប្រ​ជាជ​ន ។
នេះជាការ​លើក​ឡើង​រ​ប​ស់លោក​ជំទាវ ដាំ ដារីនី រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ ជាតិ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ ងារ​យេន​ឌ័រ​ថ្លែង​ក្នុង​ពិធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយអនុសាស​ន៍ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់ ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា និង​ផែន​ការ​យុទ្ធ​សា្រ​ស្ត​ប​ញ្រ្ជាប​យេន​ឌ័រ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឆ្នាំ២០១៦- ២០២០ នៅប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង គោក​កាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី៦ ខែក​ញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦។
គួរ​ប​ញ្ជាក់ថា សៀវ​ភៅផែន​ការ​យុទ្ធ​សា្រ​ស្ត​ប​ញ្រ្ជាប​យេន​ឌ័រ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឆ្នាំ២០១៦-២០២០ ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​ក្រុម​ការ​ងារ​យេន​ឌ័រ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដែល​មាន​លោក​ជំទាវ​រ​ដ្ឋ លេខាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជាប្រ​ធាន និង​ការ​គាំទ្រ​ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិប្រ​កាសឲ្យ​ប្រើនៅថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក្នុងឱកាស​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីទិវាអន្ត​រ​ជាតិនារីនៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង ។
លោក​ជំទាវ  ដាំ ដារីនី បាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះស​ក​ម្ម​ភាព​ការ​ងារ​រ​ប​ស់ក្រុម​នារី ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព ជើង​គោក​ដែលអនុ វ​ត្ត​ក​ន្ល​ង​ម​ក និង​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះ មេប​ញ្ជាការ មេប​ញ្ជាការ​រ​ង ដែល​យ​ក​ចិត្ត ទុក​ដាក់គិត​គូរ​ចំពោះនារីតាម​ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ចំណុះ។    ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នារីក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិមាន​ការ​កើន​ឡើង​គួរឲ្យ​ក​ត់ស​ម្គាល់ក្នុង​តួនាទីរ​ប​ស់នារីត្រូវ​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹក​នាំគ្រ​ប់លំដាប់ថ្នាក់ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ការ​ចូល​រួម​ក្នុង​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅប្រ​ទេស​មាន​ចំនួន​នារី ចូល​រួម​ផ​ង​ដែរ ។
លោក​ជំទាវ​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា ស្រ​ប​តាម​គោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិរៀប​ចំផែន​ការ​យុទ្ធ​សា្រ​ស្ត​ប​ញ្រ្ជាប​យេន​ឌ័រ​រ​យៈពេល៥ឆ្នាំ ២០១៦-២០២០ ក្នុង​គោល​បំណ​ង​រួម​ចំណែក​លើកិច្ច​ការ​ប្រឹង​ប្រែង​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល លើក​ក​ម្ព​ស់ស​ម​ភាព​យេន​ឌ័រ និង​ផ្ត​ល់ភាពអង់អាច​ដ​ល់ស្រ្តី។ ផែន​ការ​យុទ្ធ​សា្រ​ស្ត​នេះប​ង្ហាញ​នូវ​ទ​ស្ស​ន​វិស័យ​ស​ម្រាប់រ​យៈពេល ៥ឆ្នាំ​ខាង​មុខ ដោយ​ផ្តោត​សំខាន់លើការ​ព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ផ្ត​ល់ភាពអង់អាច​ដ​ល់ស្ត្រីក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិធ្វើឲ្យ​ស្ថាន​ភាព​ស្រ្តីក្នុង ខ.ភ.ម កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​បំពេញ​តួនាទីរ​ប​ស់ខ្លួន​ក្នុង​ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​លើកិច្ច​ការ​ពារ​មាតុភូមិ និង​បំពេញ​ភារ​កិច្ចអន្ត​រ​ជាតិ ។
ប​ន្ទាប់ម​ក​លោក​ជំទាវ​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក៏បាន​ប្រ​គ​ល់សៀវ​ភៅផែន​ការ​យុទ្ធ​ប​ញ្រ្ជាប​យេន​ឌ័រ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឆ្នាំ២០១៦-២០២០ព្រ​ម​ទាំងឧប​ត្ថ​ម្ភ​ថ​វិកា១លាន​រៀល​ជូន​ដ​ល់ក្រុម​ការ​ងារ​នារីប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ផ​ង​ដែរ ៕

ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទៀ.បាញ់ទៅកាន់ច​ក្រ​ភ​ពអង់គ្លេស
ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូទៅចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំថ្នាក់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិស្តីពីការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ដ​ល់ថ្ងៃទី១០ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៦តាម​លិខិតអញ្ជើញ​ចុះថ្ងៃទី០៩ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៦រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិនៃច​ក្រ​ភ​ពអង់គ្លេស  ។
       កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះនឹង​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅនាថ្ងៃទី០៨ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៦នៅទីក្រុង​ឡុង​ដ៏ប្រ​ទេសអង់គ្លេស​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃច​ក្រ​ភ​ពអង់គ្លេស​ស​ហ​ការ​ជាមួយអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ដែល​មានអ្ន​ក​តំណាង​ជិត ៨០ប្រ​ទេស​ចូល​រួម ក្នុង​នោះប្រ​ទេសអាស៊ាន​មាន ០៦ប្រ​ទេស​គឺ ក​ម្ពុជា ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន សឹង្ហ​បុរី និង​វៀត​ណាម ។
       តាម​រ​បៀប​វារៈដែល​បាន​គ្រោង​ទុក​កិច្ច​ប្រ​ជុំថ្នាក់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិនេះនឹង​ពិភាក្សាលើ៖
ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នួវ​ភាព​ជឿន​លឿន​នៃការអនុវ​ត្ត​ចំពោះការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​រ​ប​ស់ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ចូល​រួម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌអ.ស.ប​ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅក្នុងឪកាស​កិច្ច​ប្រ​ជុំកំពូល​នៃប្រ​មុខ​ដឹក​នាំស្តីពីការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​កាល​ពីថ្ងៃទី២៨ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៥នៅទីក្រុង​ញូវ​យ៉ក ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក
       ព​ង្រឹង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍និង​ការ​រៀប​ចំផែន​ការ​រួម​ស្តីពីតួនាទីភារ​កិច្ច​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ចូល​រួម​ក្នុង​រ​បៀប​វារៈស​ន្តិសុខ​ស​ន្តិភាព​និង​ស្ត្រីរួម​ប​ញ្ជូល​ទាំង​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ប​ង្កើន​ចំនួន​ស្ត្រីក្នុង​វិស័យ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព និង ការ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ទ​ស្ស​ន​ទាន​យេន​ឌ័រ​នៅក្នុង​គ្រ​ប់បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព
       ការ​កែល​ម្អមុន​និង​ក្រោយ​ការ​ដាក់ព​ង្រាយ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព
       ការ​កែល​ម្អនិង​ព​ង្រឹង​ច្បាប់ស្តីពីការ​រំលោភ​បំពាន​ផ្លូវ​ភេទឬការ​ជួញ​ដូរ​ផ្លូវ​ភេទ​នៅក្នុង​ពេល​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព
       ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ការ​ងារ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ការ​ត្រៀម​ក​ម្លាំង​ក្នុង​ប្រ​ព័ន្ធ​ត្រៀម​ប​ម្រុង​រ​ហ័ស
នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ក៏នឹង​ប​ង្ហាញ​ពីច​ក្ខុវិស័យ​រ​ប
ស់ក​ម្ពុជាក្នុង​គោល​ដៅនិរ​ន្ត​ភាព​នៃការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ថ្មីនៃការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​នាពេលអនាគ​ត់និង​ការ​ប្តេជ្ញាយ៉ាង​មុត​មាំលើវិស័យ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ការ​ប​ន្ត​ចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិដើម្បីប​ន្ត​រួម​វិភាគ​ទាន​រួម​ចំណែក​ជាមួយ​ស​ហ​គ​ម​ន៍អន្ត​រ​ជាតិក្នុង​កិច្ច​ប្រឹង​ប្រែង​ស្វែង​រ​ក​ស​ន្តិភាព​ជូន​ប្រ​ទេស​ដ​ទៃនៅលើពិភ​ព​លោក​ជាប​ន្ត​ទៀត ។
ក្នុងអំឡុង​ពេលអញ្ជើញ​ទៅបំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ចូល​រួម​ប្រ​ជុំនេះឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ ម​ន្ត្រី​ ទៀ បាញ់ គ្រោង​នឹង​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិនៃច​ក្រ​ភ​ព
អង់គ្លេស​ផ​ង​ដែរ ៕

ឯ.ឧ ប៉ុល សារឿន ពិធីប្រារ​ព្ធ​ខួប​ឆ្នាំទី៨នៃថ្ងៃប​ង្កើត​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស
       នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៤ ខែក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីអបអរ​សាទ​រ​​ខួប២៦ឆ្នាំថ្ងៃប​ង្កើត​វ​រៈសេនាតូច២៤៦និង​ខួបអនុស្សាវ​រីយ៍​ឆ្នាំទី៨នៃថ្ងៃ​ប​ង្កើត​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស​ដែល​ពិធីនេះបាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាព ឯ.ឧនាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ប៉ុល​សារឿន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃ ខ.ភ.ម​តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ស​ម្តេច​អគ្គ​ម​ហា​សេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា។
      ក្នុង​រ​បាយ​ការ​ណ៍រ​ប​ស់ឯ.ឧឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ឌៀង សារុន មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស​បានឲ្យ​ដឹង​ថាប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​អង្គ​រ​ក្ស ជាអង្គ​ភាព​មួយ​ដែល​បាន​ប​ង្កើត​ចេញ​ពី​វ​រ​សេនាតូច​លេខ២៤៦ដែល​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះអាយុកាល៨ឆ្នាំគិត​ពីថ្ងៃទី០៤ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០០៩ដ​ល់ថ្ងៃទី០៤ខែក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។
     នៅក្នុង​រ​យៈពេល៨ឆ្នាំម​ក​នេះប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស​បាន​បំពេញ​តួនាទី​ភារ​កិច្ច​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​នៅក្នុង​ការ​ងារ​ការ​ពារអធិប​តេយ្យ​ភាព​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដីនៅតំប​ន់ទិស​ប្រាសាទ ព្រះវិហារ​ការ​ងារ​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​សុវ​ត្ថិភាព​ជូន​ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន ស​ម្តេច​កិត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិត​ព្រ​ម​ទាំង​ក្រុម​គ្រួសារ​ការ​ពារឥស្ស​រ​ន​ជាន់ខ្ព​ស់ជាតិអន្ត​រ​ជាតិ និង​លើការ​ងារ​ក​សាង​មូល​ដ្ឋាន​ប​ង្អែក​ក​សាង​ក​ម្លាំង​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ក៏ដូច​ជា​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់​ក​ង​ទ័ព​បាន​យ៉ាង​ល្អស​ម​រ​ម្យ​និង​ភាព​សុខ​ដុម​រ​ម្យ​នារ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ ។
     ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ហ៊ីង ប៊ុន​ហៀង បាន​ប​ញ្ជាក់ដែរ​ថាក្រៅពីនេះការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ស្នូល​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស​នៅបាន​ចូល​រួម​ធ្វើជាសេនាធិការ​ឲ្យ​កាក​បាទ​ក្រ​ហ​ម​ក​ម្ពុជា គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិគ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ​និង​បាន​ធ្វើ​ជាក​ម្លាំង​ស្នូល​នៅក្នុង​ការ​អន្ត​រា​គ​ម​ន៍​​ចុះជួយ​ប្រេជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ដែល​មាន​ការ​លំបាក​ខ្វះខាត​ក្នុង​នោះដោយ​បាន​ចុះជួយ​ភ្ជួរ​រាស់ដ​ក​ស្ទូង និង​បូម​ទឹក​ស​ង្គ្រោះ​សំណាប​ស​ន្ទូង​រ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន​ប្រ​ជាក​សិក​រ​ដែល​ជួប​គ្រោះរាំង​ស្ងួត​និង​ទឹក​ជំន​ន់ជាដើម ។
     ក្នុង​ពិធីនោះក៏មាន​ការ​ដ​ង្ហែរ​ក្បួន​ព្យុះហ​យាត្រាចំនួន២១ផែន ក្នុង​នោះ​មាន៖​ផែន​ដើរ​ស្មើរ​រ​ប​ស់នាយ​ទាហាន​មេប​ញ្ជាការ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​អង្គ​រ​ក្ស,ផែន​ក្រុម​គ្រូយោធាចារ្យ​នៃម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ម្ពុជា-ឥណ្ឌូនេស៊ី​ក្រាំង​ចេក,ផែន​ក​ងអនុសេនា​ធំ​ការ​ពារ​ផ្ទាល់,ផែន​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ជាតិក​ម្លាំង​ពិសេស​ប្រ​ឆាំង​ភេរ​វ​ក​ម្ម,ផែន​ក​ង​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​​ប្រ​ឆាំង​ភេរ​វ​ក​ម្ម​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស,ផែន​ក​ងអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ២១០,ផែន​ក​ងអន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ​​៣១១,ផែន​រាវ​រ​ក​ជាតិផ្ទុះ,ផែន​ក​ងអន្ត​រាគ​ម​ន៍តាម​ដ​ង​ផ្លូវ,ផែន​ក​ង​អនុសេនាធំជើង​ទឹក,ផែន​ប្រ​ដាប់ដោយអាវុធ​បាញ់ត្រ​ង់រ​យៈច​ង្ងាយ​ឆ្ងាយ(ស្នាយ​ភើ),ផែន​ក​ងអន្ត​រាគ​ម២៤៦,ផែន​ក​ងអន្ត​រាគ​ម​ន៍ប​ង្ក្រាប​បាតុក​ម្ម,ផែន​ពេទ្យ​ស​ង្គ្រោះ,ផែន​ក​ងអន្ត​រាគ​ម​ន៍ពិសេស​រ​ប​ស់ស្ន​ង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​និង​ស​ង្គ​ម,ផែន​ក​ងអន្ត​រាគ​ម​ន៍​រ​ថ​ក្រោះ​រ​ថ​ពាស​ដែក,ផែន​គ្រឿង​ច​ក្រ​មាន​រ​ថ​យ​ន្ត​តាំងអាវុធ​ការ​ពារអាកាស,ផែនអាវុធ​គាំទ្រ​ធុន​ធ្ង​ន់​ប្រ​ភេទ​បេអ៊ឹម២១,ផែន​ម៉ាស៊ីន​បូម​ទឹក​និង​ផែន​សិល្បះនិង​កីឡា ។
     មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថ្លែង​នៅក្នុងឱកាស​នោះ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ប៉ុល សារឿន ក្នុង​នាម ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ស​ម្តេច​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីតេជោ ហ៊ុន​សែន និងឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀបាញ់ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​កាពារ​ជាតិនិង​ថ្នាក់ដឹក​នាំអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃ​ខ.ភ.ម​បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះល​ទ្ធ​ផ​ល​និង​ស​មិទ្ធិផ​ល​នានា ក៏ដូច​ជានិង​កិច្ច​ខិត​ខំ​ពុះពារ​ទាំង​ឡាយ​រ​ប​ស់នាយ​ទាហាន​និង​ព​ល​ទាហាន​នៃ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​អង្គ​រ​ក្ស​ដែល​ស​ម្រេច​បាន​គួរ​ជាទីមោទ​ន​នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ។ឯ.ឧ បាន​ចាត់ទុក​ថា ទាំង​នេះគឺជាក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​នៅក្នុង​កិច្ច​ក​សាងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​ជាតិ និង​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិមាតុភូមិស្រ​ប​តាម​ក​ម្ម​វិធីន​យោបាយ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុ​កោណ​ដំណាក់​កាល​ទី៣ រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង​កំណែទ​ម្រ​ង់ខ.ភ.ម​ឆ្លើយ​ត​ប​តាមអនុសាស​ន៍ និង​ប​ទ​ប​ញ្ជាដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនា​ប​តី​តេជោ ហ៊ុន​សែន។
     ឯ.ឧ ប៉ុល សារឿន បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិយើង​បាន​និង​កំពុង​ធ្វើ​ដំណើរ​លើផ្លូវ​ត្រូវ​មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​បោះជំហាន​ទៅមុខ​ជានិច្ច។ក​ម្ពុជា​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ពីស​ង្គ្រាម​ម​ក​ស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជាបាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ពិត​ប្រាក​ដ​ទៅ​រ​ក​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រីក​ច​ម្រើន​រុង​រឿង​ស​ម្បូរ​ស​ប្បាយ​ក្រោម​ម្ល​ប់ស​ន្តិភាព​សំដៅធានា​បាន​នូវ​ភាព​រីក​ច​ម្រើន​ថែម​ទៀត។ក​ត្តាស​ន្តិភាព​ពិត​ជាសេច​ក្តីត្រូវ​ការ​ចាំបាច់​និង​មាន​ត​ម្លៃដែល​បាន​ធ្វើឲ្យ​វិនិយោគ​ទុន​ប​រ​ទេស​ជាច្រើន​ម​ក​ធ្វើការ​វិនិយោគ​នៅក​ម្ពុជា ដែល​បាន​ផ្ត​ល់ការ​ងារ​ធ្វើ និង​មុខ​រ​ប​រ​ជាច្រើន​ដ​ល់ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជាសំដៅលើក​ក​ម្ព​ស់ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋឲ្យ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​ជាលំដាប់។ហើយ​វាជាមូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះដ៏រឹង​មាំក្នុង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍សេដ្ឋ​កិច្ច​ស​ង្គ​មឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​ជានិរ​ន្ត​រ៍ដើម្បីរ​ក្សាបាន​នូវ​កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ជាតិ ឈ​រ​យ៉ាង​ខ្ព​ស់ត្រ​ដែត​ស្មើសិទ្ធិស្មើមុខ​ក្នុង​ការ​ប្រ​កួត​ប្រ​ជែង​ជាមួយ​ប​ណ្តា​ប្រ​ទេស​ក្នុង​តំប​ន់និង​ពិភ​ព​លោក។ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍បាន​ចេញ​ប​ទ​ប​ញ្ជា​ដ​ល់​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស​ក៏ដូច​ជាខ.ភ.ម​ត្រូវ​ស្មោះត្រ​ង់ការ​ពារ​ជាតិរ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ​ការ​ពារ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ស្រ​ប​ច្បាប់និង​ត្រូវ​ប្រ​ឆាំង​ដាច់ខាត​មិនឲ្យ​មាន​ប​ដិវ​ត្ត​ព​ណ៌​កើត​មាន​ឡើង​នៅក​ម្ពុជា។
     នៅក្នុង​ខ​ណៈនោះឯ.ឧ ប៉ុល សារឿន បាន​ផ្ត​ល់ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដោយ​បាន​បំពាក់​គ្រឿង​ឥស្ស​រិយ​យ​ស​ដ​ល់ឯកឧត្ត​ម​លោក​ជំទាវ​លោកអ្ន​កឧក​ញ៉ាអស់លោក​លោក​ស្រី ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​ក​សាង​ស្ថាប​នា​ជាតិនិង​ដ​ល់ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាអង្គ​រ​ក្ស និង​នាយ​ទាហាន​ដែល​បាន​ខិត​ខំ​បំពេញ​ការ​ងារ​ព្រ​ម​ទាំង​បាន​នាំយ​ក​ម​ក​នូវអំណោយ​ដ៏​ថ្លៃថ្លារ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហា​សេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន និង​ស​ម្តេច​កិត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិតឧប​ត្ថ​ម្ភ​ដ​ល់ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​អង្គ​រ​ក្ស​រួម​មានអង្ក​រ​ចំនួន១០តោន,មីចំនួន១ពាន់កេស​តូច,ត្រីខ​កំប៉ុង​ចំនួន១០០កេស​និង​ថ​វិកាស​ម្រាប់ចូល​រួម​ក​សាង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស​ចំនួន២០០លាន​រៀល ៕

ឯកឧត្ត​ម​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៏​ គ​ន់​ គីម​ ជ​ម្រុញ​ការ​ធ្វើ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព​នៅ​ភូមិ​ភាគ​៥​
      នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៏​ គ​ន់​ គីម​ ជំរុញ​ឲ្យ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ស​មាគ​ម​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​តាម​ប​ណ្តា​ខេត្ត​ ក្រុង​ ប​ន្ត​ធ្វើ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព​ស​មាជិក​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ ដែល​នៅ​សេស​ស​ល់​ឲ្យ​បាន​អស់​នៅ​ក្នុង​ដើម​ខែ​៩​នេះ​។
       នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៏​ គ​ន់​ គីម​ អគ្គ​លេខាធិការ​ស​មាគ​ម​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ស​មាគ​ម​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ តាម​ប​ណ្តា​ខេត្ត​ទាំង​អស់​ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ខិត​ខំ​ធ្វើ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព​ស​មាជិក​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​រ​ក​អោយ​ឃើញ​អ្ន​ក​ដែល​មាន​ជីវ​ភាព​លំបាក​ខ្វះ​ខាត​អត់​ផ្ទះ​ស​ម្បែង​ដើម្បី​សាង​ស​ង់​ផ្ទះ​ជូន​ពួក​គាត់​ ដើម្បី​មាន​ផ្ទះ​រ​ស់​នៅ​ស​ម​រ​ម្យ​។ ​ជាមួយ​គ្នា​នោះ​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៏​ បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ប​ន្ត​បើក​ប្រាក់​ម​រ​ណៈ​ស​ង្រ្គោះ​ជូន​គ្រួសារ​ស​មាជិក​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​បាន​ទាន់​ពេល​វេលា​។​
       នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៏​ គ​ន់​ គីម​ បាន​លើក​ឡើង​បែប​នេះ​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ងារ​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​នៅ​ទិស​យោធ​ភូមិ​ភាគ​ទី​៥​ (ខេត្ត​បាត់ដំប​ង​)​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០១៦​ នេះ​។​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៏​ គ​ន់​ គីម​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់​ពេល​នេះ​ស​មាគ​ម​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ ទើប​ស​ម្រេច​បាន​ការ​ក​សាង​ផ្ទះ​ជូន​ស​មាជិក​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​មាន​ចំនួន​២២៩​ខ្ន​ង​និង​ត្រៀម​ក​សាង​ប​ន្ត​ចំនួន​១៥០​ខ្ន​ង​ទៀត​ដែល​ជា​ថ​វិកា​បាន​ម​ក​ពី​ការ​ឧប​ត្ថ​ម្ភ​រ​ប​ស់​ស​ម្តេច​តេជោ​ ​ហ៊ុន​ សែន​ នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី្ត​ និង​ជា​ប្រ​ធាន​ស​មា​គ​ម​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា​។​ សូម​រំលឹក​ថា​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​មាន​ចំនួន​ ៨៦.១៥៩​នាក់​ ព្រ​ម​ទាំង​អ្ន​ក​នៅ​ក្នុង​ប​ន្ទុក​ចំនួន​ ១៣៤.៦៨១​នាក់​ កំពុង​ទ​ទួល​ប្រាក់​រ​ប​ប​គោល​ន​យោបាយ​ពី​រ​ដ្ឋ​ដែល​ប្រាក់​រ​ប​ប​នេះ​ត្រូវ​បាន​កែ​ស​ម្រួល​អោយ​កាន់​តែ​ប្រ​សេីរ​ឡេីង​ជា​ប​ន្ត​ប​ន្ទាប់​ស្រ​ប​តាម​ការ​ត​ម្លេីង​ប្រាក់​បៀវ​ត្ស​ម​ន្ត្រី​រាជ​ការ​ និង​បាន​ផ្ត​ល់​ប្រាក់​ឧប​ត្ថ​ម្ភ​ក្នុង​ឱកាស​ចូល​ឆ្នាំ​ជាតិ​ខ្មែរ​ និង​បាន​ប​ន្ថែម​រ​ប​ប​ស​ន្តិសុខ​ស​ង្គ​ម​ប្រ​ចាំខែ​ជូន​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ផ​ង​ដែរ​៕​

ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន សំណេះសំណាល នៅទីប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ៣

 មាន​ប្រ​សាស​ន៏ក្នុង​ពិធីសំណេះសំណាលឯកឧត្ដ​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ស្រី.ឌិក​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ៣បាន​រាយ​ការ​ណ៍ជូន​ស​ម្តេច​តេជោនាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីថា៖ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេ៣ត្រូវ​បាន​ប​ង្កើត​ឡើង​នៅថ្ងៃទី៣ខែវិច្ចិកាឆ្នាំ២០០៨ក្នុង​រ​យៈពេល​ជាង៨ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះក​ង​ព​ល​ធំ អន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ៣បាន​ឈ​រ​ជើង​ការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដីនៅខ្សែត្រៀម​ជួរ​មុខ។ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ប​ង​ប្អូន​យុទ្ធ​ជ​ន​នៅចំណុះក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ៣នៅតែប​ន្ត​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់លើការ​ហ្វឹក​ហ្វឹន​ក​ម្លាំង​និង​ប​ង្ក​ប​ង្កើន​ផ​ល​ស​ម្រាប់ផ្គ​ត់ផ្គ​ង់ជីវ​ភាព​ក​ង​ទ័ព​បាន​យ៉ាង​ល្អប្រ​សើរ​ដោយ​បាន​ធ្វើស្រែនៅលើផ្ទៃដីប្រ​មាណ​ជាង៤ពាន់៤៣៨ហិច​តា។
ឯកឧត្ដ​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ក្នុង​នាម​ក​ង​ក​ម្លាំង​ទាំងអស់រ​ប​ស់ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍ទី៣បាន​ប្តេជ្ញាការ​ពារ​ជាតិមាតុភូមិ និង​ប្រ​ជាជ​ន​ការ​ពារ​ព្រះម​ហាក្ស​ត្រ រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ​ជាពិសេស រ​ដ្ឋាភិបាល​ស្រ​ប​ច្បាប់ដឹក​នាំដោយ​ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ដែល​បាន​ប្រ​សូត្រ​ចេញ​ពីឆ​ន្ទះពិត​ប្រាក​ដ៍រ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​និង ប្រ​ឆាំង​ដាច់ខាត​រាល់ការ​ប៉ុន​ប៉ង​ផ្តួល​រំលំរ​ដ្ឋាភិបាល​ស្រ​ប​ច្បាប់តាម​រូប​ភាព​ណាក៏ដោយ​ជាពិសេស​ប្តេជ្ញាដាច់ខាត​មិនឲ្យ​មាន​ប​ដិវ​ត្ត​ន៍ព័រ​ណ៍នៅក​ម្ពុជាទោះជា ត្រូវ​លះប​ង់ក្នុង​ត​ម្លៃណាក៏ដោយ ។
ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថាស​ម្តេច​រីក​រាយ​ណាស់ដែល​បាន​វិល​ត្រ​ឡ​ប់ម​ក​សាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​នាយ​ទាហាន​ថ្នាក់ដឹក​នាំនៃក​ង​ទ័ព​ក្នុង​ក​ង​ព​ល​លេខ៣ក៏ដូច​ជាប​ណ្តា អង្គ​ភាព​ដែល​បាន​ឈ​រ​ជើង​នៅប៉ុស្តិ៍ជួរ​មុខ​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាទាំង​ក​ង​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ទាំង​ក​ង​ទ័ព​ក៏ដូច​ជាន​គ​រ​បាល​ហើយ​ស​ម្តេច​ពិត​ជារីក​រាយ​ចំពោះអ្វីដែល​យើង​បាន​ខិត​ខំរួម​គ្នាក​សាង​ឡើង​ប​ន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការ​ណ៍ខែក​ក្ក​ដាឆ្នាំ២០០៨ដែល​ពេល​នោះអាច​ចាត់ទុក​ថាជាស្ថាន​ភាព​មួយ​ដែល​យើង​ធ្វេស​ប្រ​ហែស​បំផុត,ពិត​មែន​ហើយ​មុន​នេះយើង​មាន​ក​ង​ព​ល​ទី៥ដែល​ឈ​រ​ជើង​នៅច​ន្លោះកំព​ង់ធំនិង​ព្រះវិហារ,ក្រោយ​ម​ក​នៅពេល​យើង​រៀប​ចំក្បាល​ក​ង​ព​ល​ឡើង​វិញ យើង​នៅស​ល់ក​ង​ព​ល​លេខ១២ឈ​រ​ជើង​នៅជាំក្សាន្ត។នៅពេល​មាន​ព្រឹត្តិការ​ណ៍កើត​ឡើង ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ១២ ក៏បាន​ធ្វើអន្ត​រាគ​ម​ន៍ម​ក​ដ​ល់ទីនេះ ហើយ​ក​ង​ព​ល​លេខ៤៣ក៏បាន​ឡើង​ម​ក​ដ​ល់ទីនេះ។យើង​បាន​ពិភាក្សាដើម្បីប​ង្កើត​ក​ង​ព​ល​ធំលេខ៣នេះឡើង​នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០០៨,ប​ន្ថែម​លើនោះយើង​បាន​ច​ល័ត​ក​ម្លាំង​ពីក​ង​ព​ល​មួយ​ចំនួន​ម​ក​កាន់តំប​ន់នេះ។ស​ម្តេច​តេជោបាន​ប​ន្ត​រ​ម្លឹក​ឡើង​ថាប​ន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការ​ណ៍ការ​ឈ្លាន​ពាន​រ​ប​ស់ថៃបាន​ធ្វើឲ្យ​យើងអាច​ព​ង្រឹង​ឡើង​នូវ​ខឿន​ការ​ពារ​ជាតិ រ​ប​ស់យើង​នៅតាម​ព្រំដែន​ប្រ​ទេស។ស​ម្ដេច​ប​ន្ថែម​ថាអ្វីដែល​យើង​ច​ង់បាន​នៅទីនេះមិន​មែន​ជាប​ញ្ហាស​ង្រ្គាម​ទេហើយ​ក៏មិន​ច​ង់បាន​ស​ង្រ្គាម​ដែរ​យើង​ប​ង្ខំចិត្ត​ខ្លាំង​ណាស់អត់ធ្ម​ត់ខ្លាំង​ណាស់ដើម្បីរ​ក្សាសេច​ក្តីសុខ​ជាមួយ​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង,យើង​បាន​ប្រឹង​ប្រែង​គ្រ​ប់ម​ធ្យោបាយ​ទាំងអស់។ប៉ុន្តែភាព​ជ​ម្លើយ​រ​ប​ស់អាភីស៊ីត​មិនអាចឲ្យអ្ន​កឯង​មើល​ងាយ​ក​ម្ពុជាបាន​ទេ,ដូច្នេះហើយ​ព្រឹត្តិការ​ណ៍ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១១ជាព្រឹត្តិការ​ណ៍ដាក់ឲ្យ​ដឹង​តែម្ត​ង!ប្រ​មូល​ទាំង៣ទិស​គឺទិស​យោធាគឺវាយ​នៅនឹង​ក​ន្លែង,ទិស​ន​យោបាយ​ទំលាយ​ទ្វារ​ក្រុម​ប្រឹក្សាស​ន្តិសុខអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនិង​ទិស​ខាង​ផ្លូវ​ច្បាប់ទំលាយ​ទ្វារ​ទៅកាន់តុលាការ​យុត្តិធ​ម៌អន្ត​រ​ជាតិឡាអេដើម្បីប​ក​ស្រាយ​សាល​ក្រ​ម​នៅឆ្នាំ១៩៦២  ។
ក្នុង​នេះដែរ​ស​ម្តេច​តេជោនាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីបាន​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះនាយ​ទាហាន​ព​ល​ទាហាន​នៃក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ៣ដែល​បាន​ខិត​ខំលះប​ង់ក​ម្លាំង​កាយ​ចិត្ត​ដើម្បី បុព្ធ​ការ​ពារ​ជាតិមាតុភូមិនិង​ប្រ​ជាជ​ន​ពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក៕

ពិធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយអនុសាស​ន៏ស​ម្តេច​តេជោនិង​ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ប​ញ្ជា្រ​ប​យេន​ឌ័រ​នៅយោធ​ភូមិភាគ​ទី៣
ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ប​ញ្ជា្រ​ប​យេន​ឌ័រ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឆ្នាំ២០១៦-២០២០ព្រ​ម​ទាំងអនុសាស​ន៏ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានិង​ច្បាប់ស្ដីពីការ​ទ​ប់ស្កាត់អំពើហឹង្សាក្នុង​គ្រួសារ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើការ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ជូន​ដ​ល់នាយ​ទាហាន,នាយ​ទាហាន​រ​ង​និង​ព​ល​ទាហាន​ចំណុះយោធ​ភូមិភាគ​ទី៣ដោយ​លោក​ជំទាវ​ដាំ ដារីនី រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​និង​ជាប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​យេន​ឌ័រ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។
សុន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៏រ​ប​ស់ឯ.ឧឧ/ឯក យឿង សុខុន មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៣បាន​លើក​ឡើងអំពីស្នាដៃរ​ប​ស់យោធ​ភូមិភាគ​ទី៣ដែល​បានអនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​ក​ន្ល​ង​ម​កអង្គ​ភាព​មាន​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ព្រំដែន,ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន,ការ​ងារ​ក​សាងអង្គ​ភាព,ប​ង្ក​ប​ង្កើន​ផ​ល.ចិញ្ចឹម​ស​ត្វ​និង​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ,ពិសេស​ការ​ងារ​ចាត់តាំងឲ្យ​មាន​ក្រុម​យេន​ឌ័រ​តាម​ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ចំណុះជាដើម ។
ថ្លែង​ទៅកាន់អង្គ​ពិធីក្នុងឱកាស​នោះលោក​ជំទាវ ដាំ ដារីនីបានឲ្យ​ដឹង​ថា៖ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​រៀប​ចំផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ប​ញ្រ្ជាប​យេន​ឌ័រ ឆ្នាំ២០១៦.២០២០រ​ប​ស់ ខ្លួន​ដើម្បីធ្វើការអនុវ​ត្តឲ្យ​មាន​ការ​រៀប​ចំប​ង្កើតឲ្យ​មាន​ប​ណ្ដាញ​ក្រុម​ការ​ងារ​យេន​ឌ័រ​នៅតាម​ប​ណ្ដាក​ងឯក​ភាព​នីមួយៗនិង​នៅតាម​ប​ណ្ដាយោធ​ភូមិភាគ​ទូទាំង​ខ.ភ.ម។ផែន​ការ​ក៏មាន​បំណ​ង​ប​ង្កើន​ការ​យ​ល់ដឹងអំពីទ​ស្ស​នៈយេន​ឌ័រ​ដ​ល់នាយ​ទាហាន,នាយ​ទាហាន​រ​ង​និង​ព​ល​ទាហាន​ទាំង២ភេទ,ប​ង្កើន​ប​រិមាណ​និង​គុណ​ភាព​ដ​ល់នាយ​ទាហាន,នាយ​ទាហាន​រ​ង​និង​ព​ល​ទាហាន​ដែល​ជានារី។ផ្ដ​ល់ឱកាស​និង​ជំរុញ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដ​ល់នាយ​ទាហាន​ជានារីក្នុង​ការ​ទ​ទួល​បាន​តួនាទីធ្វើសេច​ក្ដីសំរេច​នានាលើការ​ងារ​ក​ង​ទ័ព,ប​ង្កើន​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ដ​ល់គ្រួសារ​យោធិន​ព​លីពិការ​និង​យោធិន​មុន​ចូល​និវ​ត្ត​ន៏និង​ត្រូវ​ត្រួត​ពិនិត្យ​វាយ​តំលៃការអនុវ​ត្ត​ន៏ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ប​ញ្ជ្រាប​យេន​ឌ័រ ។
ចំពោះអនុសាស​ន៏ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ទាំង១២ចំណុច​រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាលោក​ជំទាវ​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​បាន​លើក​ឡើង​ថា៖ស​ម្តេច​បាន​ណែនាំឲ្យ​ក្រុម​ប្រឹក្សាជាតិក​ម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីគ្រ​ប់ក្រ​សួង​ស្ថាប័ន​និងអជ្ញាធ​រ​ដែន​ដីប​ន្តអនុវ​ត្ត​នូវអនុសាស​ន៏១១ចំណុច​ដើម្បីព​ង្រឹង​ការអនុវ​ត្ត​ផែន​ការ​ស​ក​ម្ម​ភាព​ការ​ងារ​ឆ្នាំ២០១៦រ​ប​ស់ក្រុម​ប្រឹក្សាជាតិក​ម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីឲ្យ​ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​កាន់ល្អប្រ​សើរ​និង​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់។អនុសាស​ន៏ រួម​មាន៖ការ​លុប​បំបាត់នូវ​រាល់ទំរ​ង់នៃការ​រើសអើង​និងឧប​ស​គ្គ​រារាំង​ក្នុង​ការ​បំពេញ​តួនាទីរ​ប​ស់ស្ត្រី,ត្រូវ​រៀប​ចំឲ្យ​មាន​វ​គ្គ​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​ជំនាញ​ប​ច្ចេក​ទេស​សំរាប់ថ្នាក់ដឹក​នាំនារី,ត្រូវ​ស្វែង​យ​ល់អំពីស្ថាន​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច,ប​ង្កើន​ច្បាប់ជួញ​ដូរ​ផ្លូវ​ភេទ,ត្រូវ​គ្រ​ប់គ្រ​ងឲ្យ​បាន​នូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​ដែល​ប​ញ្ជូន​ព​ល​ការ​នីទៅធ្វើការ​ប្រ​ទេស​ក្រៅ,ប​ង្កើន​គំរោង​ជួយអភិវ​ឌ្ឍ​ន៏ជ​ន​ពិការ​ជាពិសេស​ស្រ្តីនិង​កុមារ,រ​ក្សាប្រ​ពៃណីកាងារ​វ​ប្ប​ធ​ម៌ចំពោះស្ត្រី,ដោះស្រាយ​ចំពោះនិស្សិត​នារីដោយ​ស្រាវ​ជ្រាវ​រាល់ស្ថាន​ភាព​លំបាក​និង​ស្ត្រីត្រូវ​ទ​ទួល​បាន​ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៏ស្មើនឹង​បុរ​ស​ដែរ។ចុង​ក្រោយ​លោក​ជំទាវ​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក៏បានអំពាវ​នាវ​ដ​ល់ប​ណ្តាគ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​ត្រូវ​ព​ង្រឹង​និង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់លើតួនាទីស្ត្រីជាក​ង​ទ័ព​និង​គ្រួសារ​ក​ង​ទ័ព​ដែល​ជាស្ត្រីផ​ង​ដែរ  ។
ប​ន្ទាប់ម​ក​ប្រ​តិភូក្រុម​ការ​ងារ​យេន​ឌ័រ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក៏បានអញ្ជើញ​ទៅដាំកូន​ឈើទុក​ជាអនុស្សាវ​រីយ៏និង​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​គ្រួសារ​យោធិន​ចំនួន១០គ្រួសារ​ដែល​កំពុង​ជួប​ការ​លំបាក​ក្នុង​ជីវ​ភាព​និង​នាំយ​កអំណោយ​ទៅចែក​ជូន​ផ​ង​ដែរ។អំណោយ​ទាំង​នោះគឺក្នុង១គ្រួសារ​ទ​ទួល​បាន៖អង្ក​រ​ចំនួន២២គីឡូទឹក​ត្រី១យួរ,ទឹក​ស៊ីអ៊ីវ១យួរ,មី១កេះ,ត្រីខ១យួរ,ស្ក​ស​រ,អំបិល,ប៊ីចេង១គីឡូ,ទឹក​សុទ្ធ១កេះនិង​ថ​វិការ១០ម៉ឺន​រៀល៕