ព័ត៌មាន

ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ ជួបឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី
ក្នុងឱកាស​បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ រីយ៉ាមីហ៊្សាដ រីយ៉ាកូដូ(Ryamizard Ryacudu)រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ឥណ្ឌូនេស៊ីបានអញ្ជើញ​​ចូល​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​និង​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ជាមួយ​នឹងឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានាព្រឹក​ថ្ងៃទី១០ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦នេះ។
ក្នុងឱកាសអញ្ជើញ​ដ​ល់ទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ រីយ៉ាមីហ៊្សាដ រីយ៉ាកូដូ ត្រូវ​បាន​ទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍យ៉ាង​ក​ក់ក្តៅពីសំណាក់ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់, ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ជារ​ដ្ឋ​លេខ​ធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​នៃខ.ភ.ម,និងឯកឧត្ត​មអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជាច្រើន​រូប​ទៀត។
នៅក្នុង​កិច្ច​ជំនួប​នោះឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ និង ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ រីយ៉ាមីហ៊្សាដ រីយ៉ាកូដូ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ​ បាន​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​នូវ​ទ​ស្ស​នៈគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក អំពីស​ភាព​ការ​ណ៍​ជាតិនិងអន្ត​រ​ជាតិទាំង​នៅក្នុង​តំប​ន់ និង​នៅលើពិភ​ព​លោក​នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​និង​ទៅអនាគ​ត ព្រ​ម​នឹង​ការ​ការ​ពារ​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ជាតិតំប​ន់និង​លើពិភ​ព​លោក។
ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ បាន​ចាត់ទុក​វ​ត្ត​មាន​រ​ប​ស់ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ រីយ៉ាមីហ៊្សាដ រីយ៉ាកូដូ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក​ម្ពុជា​នាពេល​នេះបាន​នាំម​ក​នូវ​ការ​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​សាម​គ្គីភាព​និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ទ្វេរ​ឡើង​ថែម​ទៀត​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ី ត​ទៅមុខ​ទៀត​។ឯ.ឧ ទៀបាញ់ ក៏បាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​និង​ការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គាំទ្រ​ដ​ល់ការ​ស្វែង​រ​ក​ស​ន្តិភាព និង​ក​សាងអភិវ​ឌ្ឍ​ប្រ​ទេស​ជាតិក​ម្ពុជាដោយ​ឡែក​ចំពោះការ​ជួយ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​និង​ស​ម្ភារៈដ​ល់ខ.ភ.ម​នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក។
ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ រីយ៉ាមីហ៊្សាដ រីយ៉ាកូដូ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍​ដោយ​បាន​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះការ​វិវ​ត្ត​ន៍រីក​ច​ម្រើន​រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជានាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន។ឯ.ឧបាន​រំលឹក​ពីអនុស្សាវ​រីយ៍រ​ប​ស់ឯ.ឧដែល​ធ្លាប់បាន​ម​ក​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ក្រ​ប​​ខ​ណ្ឌ​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនៅប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា ក្នុង​ខេត្ត​កំព​ង់ធំនាស​ម័យអ៊ុក​តាក់ក្នុង​ទ​ស្ស​វ​ត្ស​៩០ផ​ង​ដែរ,ដោយ​ចាត់ទុក​ថាម​ក​ដ​ល់ក​ម្ពុជាដូច​បាន​ម​ក​ដ​ល់ស្រុក​កំណើត​រ​ប​ស់ឯ.ឧអញ្ចឹង​ដែរ។ឯ.ឧ ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់​ជំហ​រ​ដ៏​រឹង​មាំ​រ​ប​ស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុង​ការ​ធ្វើកិច្ច​ស​ហ្រ​តិប​ត្ត​ការ​ដ៏ល្អជាមួយ​នឹង​ប្រ​ទេស​​​ក​ម្ពុជាហើយ​បាន​ជំរុញឲ្យ​មាន​ការ​ព​ង្រីក​កិច្ច​ស​ហ្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីនិង ខ.ភ.មឲ្យ​កាន់តែ​ធំទូលំទូលាយ​ថែម​ទៀត​ដែល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះមាន​តែនៅលើផ្នែក​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ប៉ុណ្ណោះ។

ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ក​ម្ពុជា
គ​ណៈប្រ​តិភូជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី ដឹក​នាំ​ដោយ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ រីយ៉ាមីហ៊្សាដ រីយ៉ាកូដូ (Ryamizard Ryacudu) រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​​ឥណ្ឌូនេស៊ី បានអញ្ជើញ​ម​ក​បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅ​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជារ​យៈពេល​បីថ្ងៃ គិត​ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ដ​ល់ថ្ងៃទី១១ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៦។
ក្នុងឱកាសអញ្ជើញ​ម​ក​ដ​ល់ចំណ​តអាកាស​​​​យាន​ដ្ឋាន​អន្ត​រ​ជាតិ​​ភ្នំពេញ នា​រ​សៀល​​​​​​​​ថ្ងៃទី​០៩ ខែសីហានេះ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ រីយ៉ាមីហ៊្សាដ រីយ៉ាកូដូ (Ryamizard Ryacudu)រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវ​បាន​ការ​ប​ដិ​ស​ណ្ឋាកិច្ច​​ស្វាគ​ម​ន៍យ៉ាង​ក​ក់​ក្តៅ​ពី​សំណាក់ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​លោក​ជំទាវ​និង​ក៏មាន​វ​ត្ត​មាន​ផ​ង​ដែរ ឯ.ឧ ពីតូណូ ពួណូមូ (Pitono Purnomo)ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រ​ចាំក​ម្ពុជាលោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក សូណារីយ៉ូ (SUNARYO) អនុព័ន្ធ​យោធាឥណ្ឌូនេស៊ី​ប្រ​ចាំ​ក​ម្ពុជានិងឯ.ឧ នាយ​ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់នៃ ខ.ភ.ម ជាច្រើន​រូប​ទៀត។
ក្នុង​ខ​ណៈបំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានេះ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ រីយ៉ាមីហ៊្សាដ រីយ៉ាកូដូ (Ryamizard Ryacudu) រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងអញ្ជើញ​ចូល​ជួប​ពិភាក្សាទ្វេរ​ភាគីជាមួយ​នឹង​ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនាព្រឹក​ថ្ងៃទី​១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិប​ន្ទាប់ម​ក​នៅរ​សៀល​ថ្ងៃដ​ដែល​នេះដែរឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ រីយ៉ាមីហ៊្សាដ រីយ៉ាកូដូ (Ryamizard Ryacudu) រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងអញ្ជើញ​ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​ជាមួយ​ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តី​តេជោ ហ៊ុន​សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា។

ពិធីជួប​សំណេះសំណាល​រ​វាងឯ.ឧឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ធ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ និង លោក​ជំទាវ ពូ ជាង​គ័រ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ធ​ទូត​ចិន​ច​ប់អាណ​ត្តិ
នារ​សៀល​ថ្ងៃទី៥ខែសីហានេះដែរ​នៅស​ណ្ឋាគារ​សុខាឋិត​នៅក្នុង​ខ័ណ្ឌ​ជ្រោយ​ច​ង្វារ​រាជ​ធានីភ្នំពេញ មាន​រៀប​ចំពិធីជួប​សំណេះសំណាល​មួយ​លោក​ជំទាវ ពូ ជាង​គ័រ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ចិន​ប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជា និងឯ.ឧ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ក្នុងឳកាស​ដែល​លោក​ជំទាវ ពូ ជាង​គ័រ ត្រូវ​បាន​ប​ញ្ច​ប់អាណ​ត្តិការ​ទូត​នៅក​ម្ពុជា។ នៅក្នុង​ពិធីជួប​សំណេះសំណាល និង​ពិសារអាហារ​ពេល​ល្ងាច​ដែល​ជាកិច្ច​ជូន​ដំណើរ​លោក​ជំទាវ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ចិន​ច​ប់អាណ​ត្តិផ​ង​នោះមាន​ការអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពីឯកឧត្ត​ម​ជារ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង ខ.ភ.ម និងអគ្គ​នាយ​ក​ជាច្រើន​រូប​ទៀត។
តាម​រ​យៈពិធីនោះ ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ បាន​កោត​ស​រ​សើរ និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះលោក​ជំទាវ ពូ ជាង​គ័រ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ចិន​ច​ប់អាណ​ត្តិដែល​ក្នុង​រ​យៈពេល ៣ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក លោក​ជំទាវ​បាន​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​នៅក​ម្ពុជានាំម​ក​នូវ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​យ៉ាង​ល្អប្រ​សើរ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង២ ក​ង​ទ័ព​និង​ប្រ​ជាជ​ន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង២ ក​ម្ពុជា.ចិន៕

ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ជួប ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូតអូស្ត្រាលីតែង​តាំង​ថ្មី
លោក​ជំទាវ អ៊ែន ជឺឡា ខ.ខូ.រែន (Angela Corcoran)ត្រូវ​បាន​រ​ដ្ឋាភិបាល អូស្រ្តាលីតែង​តាំង​ជាឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ថ្មីប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជា។ នៅក្នុង​ជំនួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​កាល​ពីរ​សៀល​ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯ. ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​សំដែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះលោក​ជំទាវ អ៊ែន ជីឡា ដេល​បានអញ្ជើញ​ម​ក​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ការ​ទូត​នៅក​ម្ពុជា ដើម្បីប​ន្ត​បំព​ញ​ការ​ងារ​សំខាន់ដែល​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីបាន​ធ្វើកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្នាក​ន្ល​ង​ម​ក។ ឯ. ទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ថាក​ម្ពុជានឹងអូស្ត្រាលីមាន​ទំនាក់ទំន​ង​គ្នាល្អណាស់ហើយ​ក៏មាន​យ​ន្ត​ការ​ជាច្រើន​ដែល​បាន​ធ្វើកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្នាទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ជាប​ន្ត​ប​ន្តាប់។ ឯ. ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ប្រ​ទេសអូស្ត្រាលីដែល​បាន​ជួយ​ដ​ល់ ខ.ភ.ម ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ក​ន្ល​ង​ម​ក​ជាពិសេស​បាន​ជួយ​ដ​ល់គ​ណៈក​ម្មាការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ ដែល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះបាន​កំពុងអនុវ​ត្ត​ន៍ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន នៅក្នុង​ទិស​ជួរ​មុខ​នៃដែន​ស​មុទ្រ​សំរេច​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អដោយ​លែក​លើការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដ​ល់ ខ.ភ.ម ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អផ​ង​ដែរ។
មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​ម​ក​វិញ​លោក​ជំទាវ អ៊ែន ជីឡា ខ.ខូ.រែន បាន​ប​ញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំន​ង​រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ទាំង២ ក​ម្ពុជា.អូស្ត្រាលីគឺមាន​ប្រ​វ​ត្តិតាំង​ពីយូលុង​ណាស់ម​ក​ហើយ ហើយ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះប្រ​ទេស​ទាំង២បាន​ប​ន្ត​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្នាធ្វើការ​ងារ​ផ្សេងៗជាច្រើន​ទៀត។ លោក​ជំទាវ​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ឆ្នាំ២០១៦គឺជាខួប​លើក​ទី ២៥ នៃកិច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង​ស​ន្តិភាព​ទីក្រុង​ប៉ារីស​ហើយ​ប្រ​ទេសអូស្ត្រាលីក៏ជាផ្នែក១នៃកិច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង​នេះដែរ។ លោក​ជំទាវ​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា ក​ម្ពុជា.អូស្ត្រាលីបាន​ទំនាក់ទំន​ង​ជាមួយ​គ្នាតាំង​ពីយូរ​យារ​ណាស់ម​ក​ហើយ​លើវិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ ហើយអូស្ត្រាលីក៏បាន​ធ្វើការ​ងារ​ជាច្រើន​លើវិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិជាមួយ ខ.ភ.ម រ​ប​ស់ក​ម្ពុជា។ លោក​ជំទាវ អ៊ែន ជីឡាបាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា នៅក្នុង​ក​ម្ម​វិធីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​លើវិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិរ​ប​ស់អូស្ត្រាលីជាមួយ​ក​ម្ពុជាបាន​ផ្តោត​សំខាន់ទៅលើកិច្ច​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព​ស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​វិជ្ជាជីរៈនិង​ផ្នែក​ប្រ​ឆាំង​ភេរ​វ​ក​ម្ម។ ជាចុង​ក្រោយ​លោក​ជំទាវ​បាន​កោត​ស​រ​សើរ​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជាដែល​បាន​ចូល​រួម​ចំនែក​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនាកាល​ក​ន្ល​ង​ម​ក៕

ឯ.ឧ ចាយ សាំង​យុន ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ការ​ងារ ខែក​ក្ក​ដា និង​ទិស​ដៅខែសីហា ២០១៦
ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ប្រ​ជុំផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​រ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ការ​ងារ​ខែក​ក្ក​ដា និង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ដែល​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះបាន​ប្រ​ព្រឹត​ទៅនាព្រឹក​ថ្ងៃទី០៤ ខែ​សីហា​នេះ ស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាព ឯ.ឧ នាយ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ចាយ សាំង​យុន រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។
ក្នុង​រ​បាយ​ការ​ណ៍​បូក​ស​រុប​បានឲ្យ​ដឹង​ថា ក្នុង​ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦ក​ន្ល​ង​ទៅនេះ ខ.ភ.ម បាន​ប​ន្ត​ធ្វើការ​កែ ស​ម្រួល​ព​ង្រឹង​ខឿន​ការ​ពារ​ជាតិនៅតាម​តំប​ន់ព្រំដែន និង​ប​ណ្តាកោះ​មួយ​ចំនួន កែស​ម្រួល​ក​ម្លាំង​ការ​ពារ​ព្រំ ដែន​ធ្វើការ​តាម​ដាន​ក្តាប់​នូវ​​រាល់ស​ភាព​ការ​ណ៍​ប្រែប្រួល​និង​ធ្វើការ​ល្បាត​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ពារ​ភូមិសាស្ត្រ​ទ​ទួល​ ខុស​ត្រូវ​រ​ប​ស់​ខ្លួន​ជាប់​ជា​ប្រ​ចាំ ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ប​ន្ត​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ល្អជាមួយ​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង ដោះ ស្រាយ​ប​ញ្ហា​ផ្សេងៗដែល​កើត​ឡើង​ដោយ​ស​ន្តិវិធី។ ទ​ន្ទឹម​នឹង​​នេះបាន​ម្ចាស់ការ និង​ស​ហ​ការ​ចូល​រួម​ព​ង្រឹង​ការអនុវ​ត្ត ច្បាប់ក​សាង​ភូមិ-ឃុំមាន​សុវ​ត្ថិភាព ធ្វើការ​ប​ង្ការ​និង​ប​ង្រាប​នូវ​រាល់​ប​ទ​ល្មើស​គ្រ​ប់​ប្រ​ភេទ ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ ស​ណ្តាប់ធ្នាប់​សាធារ​ណៈ ការ​ពារ​គ​ណៈប្រ​តិភូជាតិ និងអន្ត​រ​ជាតិនានា ពិធីបុណ្យ​ផ្សេងៗបាន​ល្អ​ប្រ​សើរ។
ក្រៅពីអនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​ច​ម្ប​ង​ខាង​លើ ខ.ភ.ម បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ព​ង្រឹង​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​​​ និងអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ ការអនុវ​ត្ត​បែប​ប​ទ​លិខិត​ប​ទ​ដ្ឋាន​ផ្សេងៗ ការ​ងារ​ធានា​ភ​ស្តុភារ-ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុ និង​គ្រឿង​បំពាក់​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស ការ​ងារ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​និង​ប្រើប្រាស់​ប​ណ្តាញ​ទំនាក់ទំន​ង​ប​ញ្ជូន​សារ ការ​ងារ​ក​សាង​ប​ណ្តាញ​ផ្លូវ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍ ស្ពាន លូ និង​សំណ​ង់នានាគ្រ​ប់ប្រ​ភេទ ព្រ​ម​ទាំង​ការ​ងារ​ផ្សេងៗទៀត ដើម្បីប​ង្កើន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ការ​ងារ។
 ជាមួយ​គ្នានេះ អង្គ​ប្រ​ជុំពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរ​យោប​ល់គ្នាប្រ​ក​ប​ដោយ​មាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ខ្ព​ស់​ទៅលើខ្លឹម​សារ រ​បាយ​ការ​ណ៍ បូក​ស​រុប​ការ​ងារ​ខែក​ក្ក​ដា និង ទិស​ដៅ អនុវ​ត្ត​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីប​ន្ត​ចូល​រួមអនុវ​ត្ត​ន៍ ភារ​កិច្ច​អោយ​ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អប​ន្ថែម​ទៀត ៕ ប​ន្ទាប់ពីកិច្ច​ប្រ​ជុំប្រ​ចាំខែ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម សេនីយ៍ ឈុំ សុជាតិ អ្ន​ក​នាំពាក្យ​ក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​លើខ្លឹម​សារ​ចំណុច​សំខាន់​ៗ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ដែលអង្គ​ប្រ​ជុំបាន​ធ្វើការ​ពិភាក្សាប​ន្ថែម​ក្នុង​នោះរួម​មាន ៖ ប​ញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីជាមួយ​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ក​ន្ល​ង​ម​ក ត្រូវ​បាន​រ​ក​ឃើញ​មូល​ហេតុថា៖ ដោយ​សារអង្គ​ភាព​មិន​ទាន់បាន​ចុះប​ញ្ជីសារ​ពើភ័ណ្ឌ​រ​ប​ស់​អង្គ​ភាព​ជាស​ម្ប​ត្តិរ​ដ្ឋ ។ ទាក់ទ​ង​និង​ការ​ធ្វើ​អត្ត​ស​ញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​​ ប្រ​ជាជ​ន​ក​ន្ល​ង​ម​ក ឯកឧត្ត​ម បានអោយ​ដឹង​ថា ៖ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​បាន​ធ្វើ អត្ត​ស​ញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​​ បាន​ចំនួន ៩០% ហើយ នៅស​ល់តែចំនួន ជិត ៧ពាន់ នាក់ទៀត​​ប៉ុណ្ណោះ។ ទ​ន្ទឹម​នេះក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ជ​ម្រុញឲ្យ ខ.ភ.ម​ទាំងអស់ ប​ន្ត​ទៅធ្វើអត្ត​ស​ញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ប្រ​ជាជ​នអោយ បាន​គ្រ​ប់ៗគ្នា ដើម្បីទៅចូល​រួម​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឲ្យ​បាន​ទាន់ពេល​វេលា​ដែល​គ្រោង​នឹង ប្រ​ព្រឹត្តិទៅនៅដើម​ខែក​ញ្ញាខាង​មុខ។ ឯកឧត្ត​ម ឈុំ សុជាតិ ប​ន្ត​ថា៖ ខ​ភ​ម​ចូល​រួម​គាំទ្រ​គោល​ន​យោ​បាយ រ​ប​ស់រ​ដ្ឋាភិបាល និង ស​ក​ម្ម​ភាព​រ​ប​ស់ស​ម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុង​ការ​ចុះមូល​ដ្ឋាន ។ ក្នុង​ន័យ​នេះ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ក៍ត្រូវ​ចុះតាមអង្គ​ភាព​ក​ង​ទ័ព​ដែល​តាម​គំរូរ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ដើម្បីតាម​ដាន​ការ​អនុវ​ត្ត​គោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល និង​គោល​ន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិ៕

នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ​គ​ន់​ គីម​ ជួប​​ស​មាជិក​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​នៅ​កំព​ង់ឆ្នាំង​
       ក្នុង​កិច្ច​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​នា​ស្រុក​ប​រិបូរ​ណ៍​ ខេត្ត​កំព​ង់ឆ្នាំង​ កាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី០១ ខែ​សីហា​ ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ គ​ន់​ គីម​ ក្នុង​នាម​អគ្គ​លេខា​ធិការ​ ស​មា​គ​ម​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា​បាន​អំពាវ​នាវ​ដ​ល់​ស​មាជិក​គ្រួសារ​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ទាំងអស់​ត្រូវ​ប​ន្ត​រួម​សាម​គ្គី​គ្នា​ជា​ធ្លុង​​​មួយ​ដើម្បី​រ​ក្សា​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​ និង​ដំបូល​ស​ន្តិភាព​ ដែល​ដឹក​នាំដោយ​ស​ម្តេច​តេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា​។​

      នៅ​ចំពោះ​មុខ​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ប្រ​មាណ​ជាង​ ៥០០នាក់​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ គ​ន់​ គីម​ បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់​ថា​ «អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ត្រូវ​ចូល​រួម​ជាមួយ​អាជ្ញាធ​រ​មូល​ដ្ឋាន​ ក​ម្លាំង​មាន​ស​ម​ត្ថ​កិច្ច​ ដើម្បី​ថែរ​ក្សា​ភូមិ​ឃុំមាន​សុវ​ត្ថិភាព​ ហើយ​ប្រ​ឆាំង​ដាច់​ខាត​រាល់​ទ​ង្វើអគ​តិ​ ញុះញ​ង់​ ការ​ប​ង្ក​ហេតុ​ ដែល​នាំ​ឲ្យ​ស​ង្គ​ម​ជាតិ​បែក​បាក់​»​។​

      ក្នុង​កិច្ច​សំណេះ​សំណាល​នេះ​ដែរ​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ គ​ន់​ គីម​ បាន​លើក​ឡើង​ពី​ត​ម្លៃ​ស​ន្តិភាព​ និង​ផ​ល​លំបាក​ជា​ច្រើន​ទៀត​មុន​នឹង​ស្វែង​រ​ក​បាន​ស​ន្តិភាព​ដូច​ពេល​​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​។​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ គូស​ប​ញ្ជាក់​ថា​ស​ន្តិភាព​ ដែល​កំពុង​គ្រ​ប​ដ​ណ្ត​ប់​ពាស​ពេញ​ផ្ទៃ​ប្រ​ទេស​នា​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​គឺ​រ​ក​ម​ក​បាន​ដោយ​ការ​បូជា​អស់​ក​ម្លាំង​កាយ​ចិត្ត​រ​ប​ស់​ឥស្ស​រ​ជ​ន​ជាន់​ខ្ព​ស់​ក​ម្ពុជា​ ក្នុង​នោះ​ស​ម្តេច​តេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ បាន​លះប​ង់​ស​ព្វ​បែប​យ៉ាង​ដើម្បី​បុព្វ​ហេតុ​ស​ន្តិភាព​នេះ​សូម្បី​តែ​ជីវិត​ក៏​បាន​យ​ក​ទៅ​ធ្វើ​ជា​ដើម​ទុន​ផ​ង​ដែរ​។​

      នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ គ​ន់​ គីម​ បាន​ប​ញ្ជាក់​ថា​ដើម្បី​ប​ញ្ច​ប់​ស​ង្រ្គាម​នាំ​ម​ក​នូវ​សុខ​ស​ន្តិភាព​ជូន​ប្រ​ជាជ​ន​ ស​ម្តេច​តេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ បាន​ស​ម្រេច​ចិត្ត​ប្រ​ថុយ​ប្រ​ថាន​ចូល​ច​រ​ចា​ ដោយ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​មេដឹក​នាំ​ និង​ទាហាន​ខ្មែរ​ក្រ​ហ​ម​នាំ​យ​ក​ពួក​គេ​ចូល​ម​ក​រួម​រ​ស់​ជាមួយ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​។​ ប​ន្ទាប់​ពី​ការ​ច​រ​ចា​នោះ​ហើយ​ដែល​ក​ម្ពុជា​ស្គាល់​នូវ​ព​ន្លឺ​ស​ន្តិភាព​ ពេញ​លេញ​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ១៩៩៨​ម​ក​។​

      អគ្គ​លេខាធិការ​ស​មាគ​ម​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា​ បាន​រំលឹក​ទៅ​ដ​ល់​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ក​ម្ពុជា​គ្រ​ប់​រូប​ត្រូវ​ចូល​រួម​ថែរ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​ ដើម្បី​ការ​រ​ស់នៅ​មាន​ភាព​សុខ​សាន្ត​ និង​ផ្ត​ល់​ឱកាស​ឲ្យ​ស​ង្គ​ម​ជាតិ​ទ​ទួល​បាន​ការ​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​ជា​ប​ន្ត​ប​ន្ទាប់​៕