ព័ត៌មាន

ពិធីប្រ​កាស​ប្តូរ​ឈ្មោះក​ង​ព​ល​តូច​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​លេខ៣១ទៅជាប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ
ក​ង​ព​ល​តូច​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​លេខ៣១ចំណុះឲ្យ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ត្រូវ​បាន​ប្តូរ​ឈ្មោះទៅជាប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​ដែល​ពិធីប្រ​កាស​ប្តូរ​ឈ្មោះនេះត្រូវ​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ធ្វើនៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៥ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពីឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការអនុរ​ដ្ឋ​លេខាធិការអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​រ​ង​និង​មេប​ញ្ជាការ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​នាយ​នាវីនាយ​នាវីរ​ង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ជាច្រើន​រូប​ទៀត។
ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.វិញ​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​និង​ជាអគ្គ​លេខាធិការ​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិលំហ​រ​ស​មុទ្រ​បាន​ថ្លែង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៍ដោយ​បាន​ប​ញ្ជាក់ថាក​ង​ព​ល​តូច​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​លេខ៣១ជាអង្គ​ភាព​មួយ​ដែល​បាន​ក​សាង​មូល​ដ្ឋាន​ខ្លួន​បាន​យ៉ាង​រឹង​មាំក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​និង​ដែន​ស​មុទ្រ​រ​ប​ស់ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា។ឯកឧត្ត​ម​បាន​ប​ញ្ជាក់ថាក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​នៃខ.ភ.ម​បាន​យ​កអស់ស្មារ​តីក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ជូន​ប្រ​ទេស​ជាតិដោយ​គោរ​ព​នឹងអនុវ​ត្ត​នូវ​រាល់ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោហ៊ុន.សែន​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិងអគ្គ​ប​ញ្ជាការ​បាន​ដាក់ចុះចូល​រួម​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​កំលាំង​មាន​ស​ម​ត្ថ​កិច្ច​គ្រ​ប់លំដាប់ថ្នាក់ចូល​រួម​ទ​ប់ស្កាត់និង​ប​ង្រ្កាប​ប​ទ​ល្មើស​ផ្សេងៗបាន​យ៉ាង​ទាន់ពេល​វេលា។ក្រៅពីនេះក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ក៏បាន​ចាត់តាំង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រៀន​សូត្រ​ទាំង​នៅសាលានិង​ក​ងឯក​ភាព​នានាដើម្បីលើក​ម្ព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ជំនាញ​និង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ការអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​ដើម្បីលើក​ក​ម្ព​ស់អត្ត​ច​រិត​សិល​ធ​ម៌ក​ង​ទ័ពឲ្យ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង។
ឯកឧត្ត​ម​ទៀ.វិញ​បាន​ប​ញ្ជាក់ថាក​ង​ព​ល​តូច​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​លេខ៣១ជាអង្គ​ភាព​មួយ​ដែល​ផ្តើម​ចេញ​ពីវ​រៈសេនាធំលេខ៩៧ត្រូវ​បាន​ប​ង្កើត​ឡើង​នៅថ្ងៃទី២៥ខែមិថុនាឆ្នាំ១៩៨៩ ចំណុះឲ្យ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៣ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​និង​នៅថ្ងៃទី១៧ខែម​ក​រាឆ្នាំ១៩៩៤បាន​ប្តូរ​ជាវ​រៈសេនាធំលេខ៤៤ឆ្នាំ១៩៩៧ត្រូវ​ប្តូរ​ឈ្មោះទៅជាក​ង​ព​ល​តូច​ថ្មើរ​ជើង​លេខ៤៤រ​ហូត​ដ​ល់ឆ្នាំ២០០៧ត្រូវ​បាន​ប្តូរ​ម​ក​ជាក​ង​ព​ល​តូច​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​លេខ៣១។
នៅក្នុងឪកាស​នោះឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទៀ​​.បាញ់ក៏បាន​ប្រ​គ​ល់អនុក្រិត្យ​ស្តីពីការ​ប្តូរ​ឈ្មោះក​ង​ព​ល​តូច​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​លេខ៣១ទៅជាប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​ដែល​មាន​ថានៈស្មើនឹង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​មូល​ដ្ឋាន​ស​មុទ្រ។
ឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់ក៏បាន​បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិថ្នាក់ឧត្ត​ម​នាវីឯកឧត្ត​ម​នាវីទោឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី វ​រៈសេនីយ៍ឯក​វ​រៈសេនីយ៍ទោប្រ​គ​ល់លិខិត​តែង​តាំង​ថ្នាក់ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​តំណែង​តួនាទីដ​ល់នាយ​នាយ​វីនាយ​វីរ​ង​ក្នុង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​ដែល​ទើប​ប​ង្កើត​ថ្មីផ​ង​ដែរ។
    ថ្លែង​ទៅកាន់ពិធីប្រ​កាស់ប្តូរ​ឈ្មោះក​ង​ព​ល​តូច​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​លេខ៣១ទៅជាប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​នាឪកាស​នោះឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់បាន​ចាត់ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​នេះជាជំហ៊ាន​ថ្មីមួយ​ដែល​បានអនុវ​ត្ត​ស្រ​ប​តាម​ផែន​ការ​កែទ​ម្រ​ង់ខ.ភ.ម។ឯកឧត្ត​ម​ក៏បាន​ចាត់ទុក​ថាការ​ផ្លាស់ប្តូរ​នេះជាការ​ស​ម្រេច​នូវ​ភារ​កិច្ច​ដ៏សំខាន់ដែល​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​មាន​តួនាទីភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​លើវិសាល​ភាព​ដ៏ធំក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​ដែន​ស​មុទ្រ​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា។ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក៏បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះស​មិទ្ធ​ផ​ល​ដែល​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​ស​ម្រេច​បាន​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ដែល​ល​ទ្ធ​ផ​ល​នេះបាន​ម​ក​ពីការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ស​ម្រេច​បាន​ស្នាដៃជូន​ជាតិមាតុភូមិ។
    ឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់ក៏បាន​សំណូម​ព​រ​ដ​ល់ នាយ​នាវីនាយ​នាវីរ​ង​ព​ល​នាវិក​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ប​ន្ត​ចូល​រួម​ក​សាងអង្គ​ភាពឲ្យ​បាន​រឹង​មាំប​ន្ត​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រៀន​សូត្រ​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​រ​ដ្ឋអំណាច​មូល​ដ្ឋាន​ក្នុង​ការ​ទ​ប់ស្កាត់និង​ប​ង្ត្រាប​ប​ទ​ល្មើស​ផ្សេងៗនិង​ត្រៀម​ល​ក្ខ​ណៈជួយ​ស​ង្គ្រោះប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋឲ្យ​បាន​ទាន់ពេល​វេលា៕

ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​និង​កិច្ច​ស​ន្ទ​នាន​យោបាយ​ថ្នាក់អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិនៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្ក​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម២០១៦
                                           
តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​និង​ដោយអនុវ​ត្ត​ន៍តាម​ផែន​ការ​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ឆ្នាំ២០១៦រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានិង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាមឯកឧត្ត​ម​នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍នាង.ផាត​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាបាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូយោធាជាន់ខ្ព​ស់នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ អញ្ជើញ​​ទៅបំពេញ​ទ​ស្ស​ន​​កិច្ច​មិត្ត​ភាព​ផ្លូវ​ការ​ដើម្បីចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ស​ន្ទ​នាស្តីពីន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម​ថ្នាក់អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិលើក​ទី២រ​យៈពេល៤ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី២០ដ​ល់ថ្ងៃទី២៣ខែ​តុលាឆ្នាំ២០១៦នៅទីក្រុង​ហាណូយ​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​ព្រ​ម​ទាំង​មាន​វ​ត្ត​មានឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស.សាវ៉នអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នា​យ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​នាយ​ទា​ហាន​ជាន់ខ្ព​ស់ជាច្រើន​រូប​ទៀត ។
ពេលអញ្ជើញ​ដ​ល់ទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ទីក្រុង​ហាណូយ​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​គ​ណ​ប្រ​តិភូយោធាជាន់ខ្ព​ស់នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម​នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍នាង.ផាត​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាត្រូវ​បានឯកឧត្ត​ម​​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ប​ម្រុង​ង្វៀង.ជីវិញអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​បាន​ទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍ដោយ​បាន​ប​ង្ហាញ​នូវ​ម​នោស​ញ្ចេត​នាយ៉ាង​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ជាទីបំផុត។
នៅក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយ​ភាគីមិត្ត​វៀត​ណាម​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ប​ម្រុង​ង្វៀង.ជីវិញអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​នាព្រឹក​ថ្ងៃទី២១តុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្ត​ម​នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍នាង.ផាត​បាន​លើក​ឡើង​ពីការ​ពិនិត្យ​វាយ​ត​ម្លៃទៅលើការ​វិវ​ត្ត​ន៍នៃស​ភាព​ការ​ណ៍ស​ក​ល​លោក​ស​ភាព​ការ​ណ៍តំប​ន់និង​ស​ភាព​ការ​ណ៍ជាតិដែល​កំពុង​វិវ​ត្ត​ន៍ថ្មីៗព្រ​ម​ទាំង​វាយ​ត​ម្លៃពីផ​ល​ប៉ះពាល់ដែល​ប​ណ្តាល​ម​ក​ពីឥទ្ធិព​ល​រ​ប​ស់ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ម​ហាអំណាច​ម​ក​លើស​ន្តិសុខ​ន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិ រ​ប​ស់ប​ណ្តាប្រ​ទេស​មួយ​ចំនួន​នៅក្នុង​តំប​ន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែល​ត​ម្រូវឲ្យ​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ទាំង​នោះពិចារ​ណាអំពីគោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់ខ្លួន​ដែលអាច​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម ជាយុទ្ធ​សាស្ត្រ​នៅក្នុង​តំប​ន់ក្នុង​គោល​ដៅរួម​គឺដើម្បីធានាបាន​នូវ​សុខ​ស​ន្តិភាព​ស្ថិរ​ភាព​និង​វិបុល​ភាព​យូរអង្វែង​ស​ម្រាប់ប​ណ្តាប្រ​ទេស​នីមួយៗ និង​នៅក្នុង​តំប​ន់ទាំង​មូល​ផ​ង​ដែរ។
ដោយ​ឡែក​ចំពោះក​ម្ពុជានិង​វៀត​ណាម​បើទោះបីជាមាន​ផ​ល​ប៉ះពាល់អំពីការ​ប្រែប្រួល​នៅក្នុង​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​តំប​ន់​ដែល​បាន​និង​កំពុង​វិវ​ត្ត​ន៍យ៉ាង​ឆាប់រ​ហ័ស​ជាពិសេស​ពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង​វិស័យ​ន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ដែល​ទាម​ទារឲ្យ​មាន​ការ​ប​ង្កើន​នូវ​ជំនឿទុក​ចិត្ត​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​កាន់តែខ្លាំង​ក្លាថែម​ទៀត​ខ​ណៈដែល​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ធ្លាប់មាន​ទំនាក់ទំន​ង​សាម​គ្គីភាព​មិត្ត​ភាព​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជិត​ខាង​ល្អតាំង​ពីយូរ​ល​ង់ណាស់ម​ក​ហើយ។ឯកឧត្ត​ម​នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍នាង.ផាត​ប្រ​ធាន​ប្រ​តិភូភាគីក​ម្ពុជាក៏បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ផ​ង​ដែរ​ថាទោះបីជាមាន​ការ​ប្រែប្រួល​នៃស​ភាព​ការ​ណ៍យ៉ាង​ណាក៏ដោយ​ក៏មិន​មាន​ផ​ល​ប៉ះពាល់ដ​ល់ទំនាក់ទំន​ង​ក​ង​ទ័ព​និង​ប្រ​ជាជ​ន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជាវៀត​ណាម​ដែល​ជាមិត្ត​ជិត​ខាង​ល្អជាពិសេស​ការ​កំណ​ត់នូវ​ទ​ស្ស​ន​គោល​ន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិនិង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម​កាន់តែត្រូវ​បាន​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​និង​ប​ង្កើន​នូវ​ជំនឿជឿជាក់ដ៏ស៊ីជ​ម្រៅថែម​ទៀត។
នៅក្នុង​កិច្ច​ស​ន្ទ​នានេះដែរ​ភាគីមិត្ត​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ប​ម្រុង​ង្វៀង.ជីវិញអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​បាន​ធ្វើការ​វាយ​ត​ម្លៃចំពោះការ​វិវ​ត្ត​ន៍នៃស​ភាព​ការ​ណ៍ស​ក​ល​លោក​និង​តំប​ន់ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​ន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិដែល​នីមួយៗមាន​គោល​ដៅអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រៀងៗខ្លួន។ដោយ​ឡែក​នៅក្នុង​ស​ភាព​ការ​ណ៍ថ្មីៗនេះវៀត​ណាម​ត្រូវ​តែម្ចាស់ការ​ចំពោះការ​ប្រែប្រួល​ដោយ​ស​ន្តិវិធីនូវ​រាល់ដំណោះស្រាយ​និង​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​នានានិង​ចាត់ទុក​វេទិការអាស៊ាន​ជាវេទិការ​សំខាន់ដើម្បីស​ន្ទ​នាជាមួយ​ប្រ​ទេស​ធំៗហើយ​នៅក្នុងអាស៊ាន​វៀត​ណាម​ចាត់ទុក​ក​ម្ពុជានិង​ឡាវ​ជាដៃគូរ​សំខាន់និង​ត្រូវ​រ​ក្សាសាម​គ្គីភាព​មិត្ត​ភាព​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ដើម្បីផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍ទៅវិញ​ទៅម​ក។
យោង​ទៅតាម​សំណើរ​រ​ប​ស់ភាគីក​ម្ពុជានៅក្នុង​កិច្ច​ស​ន្ទ​នានេះផ​ង​ដែរ​ភាគីវៀត​ណាម​ប​ន្ត​ជួយ​ដ​ល់ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដើម្បីរួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​កែទ​ម្រ​ង់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ប​ន្ត​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​និងអនុវ​ត្ត​ន៍តាម​ពិធីសារ​ស្តីពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប្រ​តិ្ត​ការ​ប្រ​ចាំឆ្នាំរ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជាវៀត​ណាម ។
ក្នុង​កិច្ច​ស​ន្ទ​នានេះដែរ​ភាគីទាំង​ពីរ​បានឯក​ភាព​ដ​ល់ការ​ព​ង្រឹង​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​តាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែនអង្គ​ភាព​យោធ​ភូមិភាគ​ជាប់តំប​ន់ព្រំដែន។ប​ន្ត​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​តាម​ប​ណ្តាជំនាញ​និងអង្គ​ភាព​ដែល​ត្រូវ​ផ្ត​ល់ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ការ​ផ្ត​ល់ព័ត៌មាន​ទៅវិញ​ទៅម​ក។ស​ហ​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ដ​ល់ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ។ស​ហ​ការ​ប​ង្រៀន​និង​បំប៉ន​លើផ្នែក​ភាសារ​ទៅវិញ​ទៅម​ក​ដោយ​នឹង​រៀប​ចំក​ម្ម​វិធីជាក់ស្តែង​នាពេល​ខាង​មុខ​ព្រ​ម​ទាំង​ពិភាក្សារៀប​ចំក្រុម​ស​ហ​ការ​ស​ង្គ្រោះតាម​តំប​ន់ព្រំដែន​ដែល​នឹង​ពិចារ​ណារៀប​ចំក​សាង​ដាក់ប​ញ្ចូល​ក្នុងអនុស្សារ​ណៈ និង​ពិធីសារ​ប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៧ខាង​មុខ។
ក្នុង​កិច្ច​ស​ន្ទ​នាស្តីពីន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម​ថ្នាក់អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិលើក​ទី២ភាគីនាពេល​នេះបាន​ប​ញ្ច​ប់ប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ប​ង្ហាញ​នូវ​ម​នោស​ញ្ចេត​នាយ៉ាង​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ជាទីបំផុត​រ​វាង​ថ្នាក់ដឹក​នាំក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ផ​ង​ដែរ៕ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ជួប​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​នាវាចិន
ក្នុងឱកាស​ចូល​ច​ត​នាវានៅកំព​ង់ផែក្រុង​ព្រះសីហ​នុលោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក​ពិសេស​វ៉ាង.ហុង​លីនាយ​រ​ង​សេនាធិការ​នាវាស​មុទ្រ​ខាង​កើត​និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​ក​ង​នាវាការ​ពារ​លេខ២៣ នៃក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​បាន​ចូល​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​មឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៧ខែតុលា នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។
    តាម​រ​យៈជំនួប​នោះឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់បាន​សំដែង​នូវ​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ​ទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះការ​ចូល​ច​ត​នាវាក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ក្រោយ​ពីបាន​ប​ញ្ច​ប់បេស​ក​ក​ម្ម ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​នៅស​មុទ្រអេដែន​ហើយ​ធ្វើដំណើរ​ត្រ​ល​ប់ទៅមាតុភូមិវិញ។ឯ.ទៀ.បាញ់បាន​ចាត់ទុក​ការ​ចូល​ច​ត​នាវាក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ចិន​នៅកំព​ង់ផែក្រុង​ព្រះសីហ​នុនាពេល​នេះ បាន​ប​ង្ហាញ​ពីចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​និង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ន​ស​ប្រ​ទេស​ទាំង២អោយ​កាន់តែរីក​ចំរើន​ឡើង​ថែម​ទៀត។ ការ​ចូល​ច​ក​នេះក៏បាន​ប​ង្ហាញអោយ​ឃើញ​នូវ​ទំនាក់ទំន​ង​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២ ដែល​បាន​រួម​ចំនែក​ព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាអោយ​មាន​ការ​រីក​ចំរើន។
    មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ​លោក​វ​រៈសេនីយ៍ឯក​ពិសេស​វ៉ាង.ហ៊ុង​លីបាន​សំដែង​នូវ​ទឹក​ចិត្ត​ស​ប្បាយ​រីក​រាយ​ដែល​បាន​នាំនាវាលេខ៥១៣ម​ក​ទ​ស្ស​នាប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា និង​បាន​ចូល​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនាពេល​នេះ។
    លោក​វ​រៈសេនីយ៍ឯក​ក៏បាន​ជំរាប​ជូន​ដ​ល់ឯ.ទៀ.បាញ់អំពីបេស​ក​ក​ម្ម​ការ​ពារ​ស​មុទ្រអេដែន​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​នៃក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ដែល​មាន​រ​យៈពេល៤ខែ ហើយ​ប​ន្ទាប់ពីបាន​ប​ញ្ច​ប់បេស​ក​ក​ម្ម​ក​ង​នាវារ​ប​ស់លោក​បានអញ្ជើញ​ទៅទ​ស្ស​នាប្រ​ទេស​ភូមាម៉ាឡេស៊ីនិង​ក​ម្ពុជា។លោក​វ​រៈសេនីយ៍ឯក​ពិសេស​វ៉ាង.ហុង​លី ក៏បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ខ.ភ.ម​ដែល​បាន​រៀប​ចំទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍នាវារ​ប​ស់លោក​បាន​យ៉ាង​ល្អក្នុង​ម​នោស​ញ្ចេត​នារាក់ទាក់ ស្និត​ស្នាល​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង២។លោក​មេប​ញ្ជាការ​នាវាបាន​ប​ញ្ជាក់ថាចិន​និង​ក​ម្ពុជាជាប្រ​ទេស​ដែល​មាន​ទំនាក់ទំន​ង​ជាមួយ​គ្នាតាំង​ពីយូរ​យាណាស់ម​ក​ហើយ ហើយ​ប្រ​ទេស​ចិន​បាន​យ​ក​ក​ម្ពុជាធ្វើជាមិត្ត​ជាប​ង​ប្អូន​ល្អជាង​គេ។

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម General.Fan Chenlong និង​ទ​ស្ស​នាក​ង​ព​ល​តូច​ទ័ព​ពិសេស​ក្រុង​ថៃអាន
    ក្នុងអំឡុង​ពេល​បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​រ​យះពេល០៥ថ្ងៃនៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន ប​ន្ទាប់ពីបាន​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិចិន​រួច​ម​ក​នៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី១៣ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ហ្វាន់.ចាន់ឡុង អនុប្រ​ធាន​គ​ណៈក​ម្ម​ការ​យោធាក្លឹប​នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន ។
    នៅក្នុង​ជំនួប​នោះឯកឧត្ត​ម​ហ្វាន់.ចាន់ឡុង​បាន​ស​ម្តែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា ដែល​បានអញ្ជើញ​ម​ក​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​និង​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំស៊ាង​សាង​លើក​ទី៧នៅទីក្រុង​ប៉េកាំង ។
    ឯកឧត្ត​ម​ហ្វាន់.ចាន់ឡុង​បាន​ស​ម្តែង​ការ​គាំទ្រ​និងឯក​ភាព​ចំពោះស​ន្ទ​រ​ក​ថារ​ប​ស់ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទៀ.បាញ់ដែល​បាន​ថ្លែង​ក្នុង​វេទិការ​ស៊ាង​សាន​លើក​ទី៧ ដែល​មាន​ខ្លឹម​សារ​ប្រ​ក​ប​ដោយអត្ថ​ន័យ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ។ឯកឧត្ត​ម​បាន​ប​ញ្ជាក់ថាមិត្ត​ភាព​ចិន​និង​ក​ម្ពុជាគឺមាន​តាំង​ពីយូរ​ល​ង់ណាស់ម​ក​ហើយ ហើយ​ចិន​បាន​ចាត់ទុក​ក​ម្ពុជាជាប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​ល្អ​ប្រ​ជាជ​ន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ចិន​មាន​ម​នោស​ញ្ចេត​នាយ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅជាមួយ​គ្នាហើយ​ទំនាក់ទំន​ង​យ៉ាង​ជិត​ស្និត​រ​វាង​ចិន និង​ក​ម្ពុជាត្រូវ​បាន​ប​ង្កើត​ឡើង​ដោយ​ព្រះប​រ​ម​រ​ត​ន​កោដ្ឋ ព្រះក​រុណា ព្រះបាទ​ស​ម្តេច​ន​រោត្ត​ម សីហ​នុ។ឯកឧត្ត​ម​បាន​ប​ន្ត​ថាក្រោម​ការ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់ប្រ មុខ​ថ្នាក់ដឹក​នាំនៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​បាន​ជ​ម្រុញឲ្យ​ទំនាក់ទំន​ង​នៃក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ចិន មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​ទៅមុខ​យ៉ាង​ឆាប់រ​ហ័ស ។
    ឯកឧត្ត​ម​ក៏បាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះការ​រីក​ច​ម្រើន​លើជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​និង​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជានឹង​ដំណើរ​វិវ​ឌ្ឍ​ន៍សេដ្ឋ​កិច្ច​ទៅមុខ​រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា ដោយ​ក្នុង​នោះឯកឧត្ត​ម​ស​ង្ឃឹម​ថាព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាក្រោម​ការ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោហ៊ុន.សែន​នឹង​នាំម​ក​នូវ​សុខ​ស​ន្តិភាព​និង​សេដ្ឋ​កិច្ច​រីក​ច​ម្រើន​ទៅថ្ងៃអនាគ​ត់។
    មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់ ​បាន​លើក​ឡើង​ពីទំនាក់ទំន​ង​និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​យ៉ាង​ជិត​ស្និត​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ចិន​ក្នុង​នោះទំនាក់ទំន​ង​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​បាន​ធ្វើកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្នាយ៉ាង​ល្អប្រ​សើរ ។ ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីបាន​ប​ញ្ជាក់ថាក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​នាពេល​នេះ គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាមាន​សេច​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ​និង​ចួល​រួមអបអរ​សាទ​រ​ចំពោះដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​រ​ដ្ឋ​រ​ប​ស់ប្រ​ធានាធីប​តីចិន​ទៅកាន់ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា។ ឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់ក៏បាន​ជ​ម្រាប​ជូន​ពីស​ភាព​ការ​ណ៍ចិន​ក្នុង​ផ្នែក​ន​យោបាយ​ស​ន្តិសុខ​សេដ្ឋ​កិច្ច​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាដោយឯកឧត្ត​ម​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាក្រោម​ការ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់ ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន បាន​ខិត​ខំដឹក​នាំធ្វើឲ្យ​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាទ​ទួល​បាន​នូវ​ស​ន្តិភាព និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍។ ដោយ​ឡែក ខ.ភ.ម ក៏ដូច​ជាក​ង​ន​គ​រ​បាល​ជាតិបាន​គោរ​ព​និងអនុវ​ត្ត​យ៉ាង​ម៉ឹង​ម៉ាត់នូវ​រាល់ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោហ៊ុន.សែន​ក្នុង​ការ​ទ​ប់ស្កាត់រាល់អំពើញុះញ​ង់ប​ង្កអស្ថេរ​ភាព មិនអោយ​កើត​មាន​ឡើង​ជាដាច់ខាត​នៅក​ម្ពុជា។
    ប​ន្ទាប់ម​ក​នៅថ្ងៃទី១៤ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អម​ដំណើរ​ដោយឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ជៀង.អំរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស.សូភាអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ខ.ភ.ម​និង​ជាមេប​ញ្ជាការ ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោកឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឥត.សារ៉ាត់អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ខ.ភ.មឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ណឹម.សុវ​ត្ថិអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេសឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ចៅ.ភិរុណអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារៈប​ច្ចេក​ទេសឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍សំ.សំណាងអគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភ​ស្ត​ភារ​ហិរ​ញ​វ​ត្ថុឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស.សាវ៉នអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា ព្រ​ម​ទាំង​ស​មាជិក​ប្រ​តិភូអម​ដំណើរ​ទាំងអស់បាន​ធ្វើដំណើរ​តាម​រ​ថ​ភ្លើង​ល្បឿន​លឿន​ទៅធ្វើទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅក​ង​ព​ល​ទ័ព​ពិសេស​នៃក​ង​សេនាប​តីក្រុង​លេខ២៦ ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​នៃក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ស្ថិត​នៅក្រុង​ថៃអាន​ខេត្ត​សាន​ទុង​សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន។
    ពេលអញ្ជើញ​ទៅដ​ល់ក​ង​ព​ល​តូច​ទ័ព​ពិសេស​នៃក្រុង​ថៃអានឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទៀ.បាញ់ព្រ​ម​ទាំង​គ​ណៈប្រ​តិភូទាំងអស់បាន​ទ​ស្ស​នាការ​ប​ង្ហាញ​ក្បាច់គុណ​ដែល​ស​ម្តែង ដោយ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ង​ព​ល​តូច​ទ័ព​ពិសេស​ក្រុម​លេខ២៦ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ដែល​រួម​មាន​ក្បាច់គុណ​ដាវ​ក្បាច់គុណ​សាវ​លីញ​ដោយ​ប្រើរំពាត់ដំប​ង​កាំបិត​ធំក្បាច់គុណ​ដេក​នៅលើដី ក្បាច់គុណ​ខ្ទួយ​និង​ក្បាច់គុណ​ក​ន្តូប​សេះ។គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ក​ម្ពុជាក៏បាន​ទ​ស្ស​នាផ​ង​ដែរអំពីការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បាញ់ឆ្ល​ង​កាត់ឧប​ស​គ្គ សំរូត​ចុះខ្សែពួរ​ដោយ​ប្រើប្រាស់កាំភ្លើង​ស្វ័យ​ប្រ​វ​ត្តិការ​បាញ់ត​ម្រ​ង់គោល​ដៅចំងាយ200 ម៉ែត្រ​ការ​បាញ់ឆ្ល​ង​កាត់ប​ណ្តាញ​ខ្សែដែក​ឆ្ល​ង​បំព​ង់ឆ្ល​ង​កាត់ជ​ញ្ជាំង​ទាប​ខ្ព​ស់ ក្នុង​គោល​ដៅដែល​មាន​ច​ម្ងាយ​ពី30ទៅ70ម៉ែត្រ​ក្រៅពីនេះក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ង​ព​ល​តូច​ទ័ព​ពិសេស​ក៏បាន​ស​ម្តែង​ជូន​គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាទ​ស្ស​នាផ​ង​ដែរ​នូវ​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន បាញ់អាវុធ​ប្រ​ភេទ​ស្នាយ​ភ័រ(snipen)7.62mmចំងាយ200ម៉ែត្រ​បាញ់សំដៅឧក្រិដ្ឋ​ជ​ន​ចាប់ជំរិត​ដែល​មានអាវុធ​នៅនឹង​ខ្លួន និង​ការ​បាញ់កំទេច​គោល​ដៅរ​ប​ស់ស​ត្រូវ​ដែល​ប្រើប្រាស់កែវ​យឺត​ច​ង្កៀង​និង​កែវ​យឺត​ឆ្លុះចេញ​ពីក្នុង​ទឹក។ប្រ​តិភូក៏បាន​ទ​ស្ស​នាផ​ង​ដែរ​នូវ​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ឡើង​ជ​ញ្ជាំង ការ​ស​ម្រូត​ចុះពីលើជ​ញ្ជាំង​ចូល​ក្នុង​ប​ន្ទ​ប់។រាល់ស​ក​ម្ម​ភាព​ដែល​ក​ង​ទ័ព​ពិសេស​បាន​ស​ម្តែង​ជូន​ប្រ​តិភូទ​ស្ស​នានាពេល​នេះមាន​ភាព​ស​ក​ម្ម​រ​ស់រ​វើក និង​ស​ម្រេច​បាន​គ្រ​ប់គោល​ដៅដែល​បាន​កំណ​ត់។មាន​ប្រ​សាស​ន៍នៅក្នុងឪកាសអញ្ជើញ​ទ​ស្ស​នាការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន ស​ក​ម្ម​ភាព​ស​ម្តែង​រ​ប​ស់ក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ង​ព​ល​ទ័ព​ពិសេស​នៅទីក្រុង​ថៃអាន​នាពេល​នោះឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់បាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ ចំពោះកាយ​វិការ​ស​ម្តែង​ដ៏អង់អាច​ក្លាហាន​រ​ប​ស់ក​ង​ក​ម្លាំង​ពិសេស​ដែល​ស​ក​ម្ម​ភាព​ទាំង​នេះបាន​ប​ង្ហាញ​នូវ​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ក្នុង​ការ​រៀន​សូត្រ​ហ្វឹក​ហាត់យ៉ាង​ស្ទាត់ជំនាញ៕

ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ទៀ.បាញ់ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិចិន

ក្នុងឪកាសអញ្ជើញ​ទៅបំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​និង​ជាមិត្ត​ភាព​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​ប​ន្ទាប់ពីបាន​ចូល​រួម​ក្នុង​វេទិការ​ស៊ាង​សាន​លើក​ទី៧រួច​ម​ក​នៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី ១១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដឹក​នាំដោយឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពាតិបាន​ចូល​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឆាង.វ៉ាន់ឈាន់​​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពាតិនៃសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​នៅក្រ​សួង​ការ​ជាតិចិន​នាទីក្រុង​ប៉េកាំង ។
នៅក្នុង​ជំនួប​នាឪកាស​នោះឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​លើក​ឡើង​ពីទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង២ក​ម្ពុជាចិន​ជាពិសេស​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២ដែល​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្នាយ៉ាង​ជិត​ស្និត។ឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន​ក៏ដូច​ជាក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ដែល​បាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គាំទ្រ​ដ​ល់ខ.ភ.ម​នារ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ហើយ​តាម​រ​យៈការ​ជួយ​រ​ប​ស់ចិន​នេះបាន​រួម​ចំណែក​លើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដ​ល់ ខ.ភ.ម​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់ស​ង្គ​ម​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​រ​ស់នៅក៏ដូច​ជាការ​ព​ង្រឹង​ប្រៀប​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាអោយ​បាន​រឹង​មាំ។ឯ.ឧទៀ.បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖សិក្ខាកាម.ខ.ភ.ម​ដែល​បាន​ម​ក​សិក្សារៀន​សូត្រ​នៅប្រ​ទេស​ចិន​គឺទ​ទួល​បាម​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អដោយ​លែក​ការ​ជួយ​សាង​ស​ង់និង​ផ្ត​ល់សំភារៈឧប​ក​រ​ណ៍ប​រិក្ខាពេទ្យ ដ​ល់ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះកេតុម​លាបាន​រួម​ចំណែក​ព​ង្រឹង​សុខ​មាល​ភាព​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជាបាន​កាន់តែប្រ​សើរ​។តាម​រ​យៈជំនួប​នោះឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​ជំរាប​ជូន​ដ​ល់ ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពាជាតិចិនអំពីការ​ប្រុង​ប្រៀប​រៀប​ចំទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍ការ​ចូល​ច​ត​នាវាក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ចិន​នៅកំព​ង់ផែក្រុង​ព្រះសីហ​នុផ​ង​ដែរ។មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ឆាង.វ៉ាន់ឈាន់​​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពាតិនៃសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​បាន​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះទំនាក់ទំន​ង​យ៉ាង​ជិត​ស្និត​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ចិន។ឯ.ឧបាន​ប​ញ្ចាក់់ថា៖ចិន​និង​ក​ម្ពុជាជាប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​ល្អប្រ​ក​ប​ដោយ​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​ប្រ​ពៃណីដែល​បាន​ប​ង្កើត​ឡើង​ដោយ​ថ្នាក់ដឹក​នាំនៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ។ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​និង​ប្រ​ពៃណីរ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ត្រូវ​បាន​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីកឥត​ឈ​ប់ឈ​រ​និង​ស​ហ​ការ​កាន់តែជិត​ស្និត។ឯ.បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖តំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​រ​ប​ស់ប្រ​ធានាធិប​តីចិន​ទៅកាន់ក​ម្ពុជាលើក​នេះនិង​ជំរុញ​ទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ដៃគូរ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​គ្រ​ប់ជ្រុង់ជ្រោយ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ទៅមុខ​សំរេច​បាន​នូវ​ស​ម្ធិផ​ល​ថ្មីៗប​ន្ថែម​ទៀត។ឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិចិន​បាន​កោត​ស​រ​សើរ​ដ​ល់ក​ម្ពុជាដែល​បាន​ប្រ​កាន់ភ្ជាប់នូវ​គោល​ន​យោបាយ​ចិន​តែមួយ។ទ​ន្ទឹម​នេះឯកឧត្ត​ម​ក៏បាន​កោត​ស​រ​សើរ​ដ​ល់ក​ម្ពុជាផ​ង​ដែរ​ដែល​បាន​ចូល​រួម​វិភាគ​ទាន​រ​ក្សាស្ថិរ​ភាព​សុវ​ត្ថិភាព​ផ្ទៃក្នុង​រ​ប​ស់អាស៊ាន​ដោយ​ជំរុញ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​មិត្ត​ភាព​ចិន​និងអាស៊ាន​ដែល​ក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះទំនាក់ទំន​ង​ចិន​និងអាស៊ាន​កំពុង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅយ៉ាង​ល្អប្រ​សើរ។ ទាក់ទ​ង​ជាមួយ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​ខ.ភ.ម.ឯកឧត្ត​ម​ឆាង.វ៉ាន​ឈាន់បាន​ប​ញ្ជាក់ថាចិន​នឹង​ប​ន្ត​ជួយ​ដ​ល់វិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោក​ត្លុក​តាសេក​ក្នុង​ការ​សាង​ស​ង់អគារ​ស្នាក់នៅរ​ប​ស់សិក្ខាកាម​ដើម្បីព​ង្រីក​ដ​ល់ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ខ.ភ.ម.ឱ្យ​កាន់តែមាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ខ្ព​ស់ប​ន្ថែម​ទៀត។
ក្នុងឱកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជានិងឯកឧត្ត​ម​ឆាង.វ៉ាន់ឈាន់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន​ក៏បាន​ធ្វើជាគ​ណអធិប​តីក្នុង​ពិធីចុះហ​ត្ថ​លេខាលើពិធីសារ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាជាមួយ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន ដែល​បាន​ចុះហ​ត្ថ​លេខាដោយឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ណឹម.សុវ​ត្ថិអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ​និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស​ជាមួយឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោស៊ី.ហ្គោវៃដើម្បីទ​ទួល​យ​ក​នូវ​ជំនួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ជូន​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ខ.ភ.ម.៕

ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំស៊ាង​សាន​លើក​ទី៧នៅទីក្រុង​ប៉េកាំង​ប្រ​ទេស​ចិន

ឆ្លើយ​ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិនៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​និង​ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ស​មាគ​ម​ន៍ចិន​សំរាប់វិទ្យាសាស្ត្រ​យោធានិង​វិទ្យាស្ថាន​សិក្សាយុទ្ធ​សាស្ត្រអន្ត​រ​ជាតិរ​ប​ស់ចិនឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាទៅចូល​រួម​ក្នុង​វេទិកាស៊ាង​សាង​លើក​ទី៧ព្រ​ម​ទាំង​បំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​និង​មិត្ត​ភាព​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ដ​ល់ថ្ងៃទី១៥ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦។
ប​ន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ​ដ​ល់ទីក្រុង​ប៉េកាំង​នាល្ងាច​ថ្ងៃទី១០ខែតុលានៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទៀ.បាញ់អម​ដំណើរ​ដោយឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឥត.​សារ៉ាត់ អគ្គ​មេប​ញ្ចាការ​រ​ង​ខ​ភ​ម​និងឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ណឹម.សុវ​ត្ថិអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ​និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស​ក៏បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំវេទិកាស៊ាង​សាន​លើក​ទី​៧ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅក្រោម​ទិស​ស្លោក​នៃ​ការ​លើក​កំព​ស់កិច្ច​ស​ន្ទ​នានិង​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ស​ន្តិសុខ​ក​សាង​គំរូទំនាក់ទំន​ងអន្ត​រ​ជាតិ។នៅក្នុង​វេទិកា​ស៊ាង​សាន​លើក​ទី៧នេះក៏មាន​ការអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ផ​ង​ដែរ​ពីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិមេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ពអ្ន​ក​វិភាគ​ព្រឹត្តិការ​ណ៍និង​ម​ន្ត្រីយោធាម​ក​ពីប្រ​ទេសអាស៊ីអឺរុប​និងអាហ្រ្វិក។
ថ្លែង​បើក​វេទិកា​ស៊ាង​សាន​លើក​ទី៧នាឪកាស​នោះឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឆាង.វ៉ាន់ឈាន់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិនៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​បាន​សំដែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះថ្នាក់ដឹក​នាំភ្ញៀវ​កិត្តិយ​ស​ទាំងអស់ដែល​បាន​ម​ក​ចូល​រួម​ក្នុង​វេទិកាស៊ាង​សាន​លើក​ទី៧នៅទីក្រុង​ប៉េកាំង។ឯកឧត្ត​ម​បាន​ថ្លែង​ថា៖ស​ន្តិភាព​និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍បាន​រ​ង​ការ​គំរាម​កំហែង​ក្នុង​ការ​ប្រ​ឈ​ម​ប​ញ្ហាមួយ​ចំនួន​ហើយ​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​ទាំងអស់នេះត្រូវ​តែដោះស្រាយ។ឯកឧត្ត​ម​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍មាន​ទំនាក់ទំន​ង​គ្នាខ្លាំង​ណាស់។ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​ជាច្រើន​នៅក្នុង​ពិភ​ព​លោក​ស​ព្វ​ថ្ងៃនេះមាន​តាំង​ពីការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍មិន​គ្រ​ប់គ្រាន់ប​ញ្ហាស​ង្គ្រាម​ការ​មានអស្ថេរ​ភាព​ភេរ​វ​ក​ម្ម​និង​វិប​ត្តិជ​ន​ភៀស​ខ្លួន​ដែល​ទាំងអស់នេះបាន​កើត​ឡើង​ដោយ​សារ​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍មិន​គ្រ​ប់គ្រាន់ហើយ​ដែលអាច​ដោះស្រាយ​បាន​តាម​រ​យៈការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍សេដ្ឋ​កិច្ច​តែប៉ុណ្ណោះ។ឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិចិន​បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន​ត្រៀម​ខ្លួន​ជាស្រេច​ក្នុង​ការ​ធ្វើការ​ងារ​ជាមួយ​ប្រ​ទេស​ផ្សេងៗទៀត​ដើម្បីធ្វើយ៉ាង​ណារ​ក្សានូវ​ប​រិស្ថាន​មួយ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស​ន្តិភាព​និង​ស្ថេរ​ភាព​ល្អ។ប្រ​ទេស​ចិន​មាន​សុឆ​ន្ទះធ្វើកិច្ច​ស​ន្ទ​នាជាមួយ​ប្រ​ទេស​ទាំងអស់ដើម្បីព​ង្រឹង​ការ​ទុក​ចិត្ត​ទៅវិញ​ទៅម​ក​និង​កាត់ប​ន្ថ​យអស្ថិរ​ភាព។ទ​ន្ទឹម​នេះប្រ​ទេស​ចិន​ប្តេជ្ញាធ្វើយ៉ាង​ណាព​ង្រឹងអោយ​កាន់តែស៊ីជំរៅថែម​ទៀត​នូវ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួ​យ​​ប្រ​ទេស​ផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​រួម​គ្នា។
ប​ន្ទាប់ពីស​ន្ទ​រ​ក​ថាបើក​វេទិការ​ស៊ាង​សាន​ដោយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតុចិន​រួច​ម​ក​វេទិកាស៊ាន​ង​សាន​លើក​ទី៧បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅតាម​ក​ម្ម​វិធីគ្រោង​ទុក​ដែល​នៅក្នុង​ស​ម័យ​ប្រ​ជុំលើក​ទី១ វេទិការ​នេះបាន​លើក​យ​ក​ប្រ​ធាន​ប​ទ​ស្តីពីការ​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនិង​ភាព​ប្រ​ឈ​ម​ស​ន្តិសុខ​ថ្មីនៅក្នុង​តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​តាម​រ​យៈកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ម​ក​ធ្វើការ​ពិភាក្សាហើយ​នៅក្នុង​ប្រ​ធាន​ប​ទ​នេះមាន​វាគ្និន​ចំនួន​៧រូប​ម​ក​ពីប្រ​ទេស​ផ្សេងៗចូល​រួម​ថ្លែង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថាក្នុង​នោះរួម​មាន៖ចិន​.ក​ម្ពុជា.ស​ហ​ព្ធ​ន័រុស្ស៊ី.ញ៉ូហ្ស៊ឺឡែន.​ឡាវ​.សឹង្ហ​បូរី.និងអូស្ត្រាលី។
នៅក្នុង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថារ​ប​ស់ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទៀ.បាញ់ស្តីពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ដើម្បីគ្រ​ប់គ្រ​ង​ប​ញ្ហានានាក្នុង​តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​ដែល​បាន​ថ្លែង​ក្នុង​វេទិការ​ស៊ាង​សាន​លើក​ទី៧នាឪកាស​នោះឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីបាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖វេទិកាស៊ាង​សាន​បាន​ផ្តោត​ទៅលើការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ជាច្រើន​នៅក្នុង​ពិភ​ព​លោក​ដែល​មាន​ផ​ល​ប៉ះពាល់រ​យៈពេល​យូរ​អង្វែង​ដ​ល់ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​ក្នុង​តំប​ន់និង​ពិភ​ព​លោក ។
តាម​រ​យៈវេទិការ​ស៊ាន​សាន​លើក​ទី៧​​ឆ្នាំ២០១៦នេះឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​ចែក​រំលែក​នូវ​ទ​ស្ស​នៈអំពីរ​បៀប​ព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការអន្ត​រ​ជាតិក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​ក្នុង​តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​ដោយឯកឧត្ត​ម​បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖ប្រ​ទេស​ទាំងអស់ត្រូវ​តែផ្លាស់ប្តូរ​ផ្ន​ត់គំនិត​កើត​ចេញ​ពីផ្ន​ត់គំនិត​នៃស​ន្តិសុខ​ស​ង្គ្រាម​ត្រ​ជាក់ចូល​ទៅកាន់ផ្ន​ត់គំនិត​ស​ន្តិសុខ​ស​ត​វ​ត្ស​ទី២១វិញ។ឯ.ឧបាន​ប​ញ្ចាក់ថា៖ប្រ​ទេស​ទាំងអស់ត្រូវ​តែក​សាងអភិបាល​កិច្ច​រួម​គ្នាហើយ​ស​ន្តិសុខ​គួតែពុំត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ជាស​ម្ប​ត្តិក​ម្ម​សិទ្ធ​នៃប្រ​ទេស​ណាមួយ​ឡើយ។ស​ន្តិសុខ​គឺសំរាប់ប្រ​ទេស​ទាំងអស់​។ឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖និម្មាប​ន​ក​ម្ម​ស​ន្តិសុខ​នៅក្នុង​តំប​ន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក​ត្រូវ​តែមាន​ល​ក្ខ​ណ​ចំហ​រ​និង​រួម​គ្នាពិសេស​តួនាទីក​ណ្តាល​រ​ប​ស់អាស៊ាន​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំនិម្មាប​ន​ក​ម្ម​ស​ន្តិសុខ​តំប​ន់គឺមាន​ល​ក្ខ​ណៈចាំបាច់បំពេញ​គ្នាសំរាប់ស​ន្តិសុខ​និង​ស្ថេរ​ភាព​រ​យៈពេល​វែង។ឯ.ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទៀ.បាញ់បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ទៀត​ថា៖ប្រ​ទេស​ចិន​ក៍ជាដៃគូរ​ស​ន្ទ​នានិង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្ត​ការ​ដ៏សំខាន់រ​ប​ស់អាស៊ាន។ចិន​បាន​គាំទ្រ​យ៉ាង​មុត​មាំលើតួនាទីក​ណ្តាល​រ​ប​ស់អាស៊ាន​ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំដំណើរ​ការ​និង​យ​ន្ត​ការ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ក្នុង​តំប​ន់។
សូម​ប​ញ្ជាក់ថា៖នៅក្នុង​រ​យៈពេល​ពីថ្ងៃនៃវេទិកាស៊ាន​សាន​លើក​ទី៧នេះប​ណ្តាល​វាគ្មិន​ដែល​ចូល​រួម​បាន​លើក​យ​ក​វេទិកា​នេះម​ក​ប​ក​ស្រាយ​នូវ​គោល​ន​យោបាយ​សំខាន់ៗជាយុទ្ធ​សាស្ត្រ​រ​ប​ស់គេរួម​ទាំង​ដើម្បីការ​ពារ​នូវ​គោល​ន​យោបាយ​ដែល​គេបាន​ដាក់ចេញ​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​និង​នៅក្នុង​តំប​ន់ផ​ង​ដែល។ទ​ន្ទឹម​នេះការ​ចូល​រួម​រ​ប​ស់ស​មាជិក​ក្នុង​វេទិការ​ស៊ាង​សាន​នេះក៍ជាឪកាស​ល្អមួយ​សំរាប់ការ​យ​ល់ដឹងអំពីប​ញ្ហាផ្សេងៗក៏ដូច​ជាការ​ប​ង្ហាញ​នូវ​ប​ទ​ពិសោធ​រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​នីមួយៗផ​ង​ដែរ៕