ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ទៀ.បាញ់ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិចិន

ក្នុងឪកាសអញ្ជើញ​ទៅបំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​និង​ជាមិត្ត​ភាព​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​ប​ន្ទាប់ពីបាន​ចូល​រួម​ក្នុង​វេទិការ​ស៊ាង​សាន​លើក​ទី៧រួច​ម​ក​នៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី ១១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដឹក​នាំដោយឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពាតិបាន​ចូល​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឆាង.វ៉ាន់ឈាន់​​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពាតិនៃសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​នៅក្រ​សួង​ការ​ជាតិចិន​នាទីក្រុង​ប៉េកាំង ។
នៅក្នុង​ជំនួប​នាឪកាស​នោះឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​លើក​ឡើង​ពីទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង២ក​ម្ពុជាចិន​ជាពិសេស​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២ដែល​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្នាយ៉ាង​ជិត​ស្និត។ឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន​ក៏ដូច​ជាក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ដែល​បាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គាំទ្រ​ដ​ល់ខ.ភ.ម​នារ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ហើយ​តាម​រ​យៈការ​ជួយ​រ​ប​ស់ចិន​នេះបាន​រួម​ចំណែក​លើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដ​ល់ ខ.ភ.ម​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់ស​ង្គ​ម​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​រ​ស់នៅក៏ដូច​ជាការ​ព​ង្រឹង​ប្រៀប​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាអោយ​បាន​រឹង​មាំ។ឯ.ឧទៀ.បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖សិក្ខាកាម.ខ.ភ.ម​ដែល​បាន​ម​ក​សិក្សារៀន​សូត្រ​នៅប្រ​ទេស​ចិន​គឺទ​ទួល​បាម​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អដោយ​លែក​ការ​ជួយ​សាង​ស​ង់និង​ផ្ត​ល់សំភារៈឧប​ក​រ​ណ៍ប​រិក្ខាពេទ្យ ដ​ល់ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះកេតុម​លាបាន​រួម​ចំណែក​ព​ង្រឹង​សុខ​មាល​ភាព​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជាបាន​កាន់តែប្រ​សើរ​។តាម​រ​យៈជំនួប​នោះឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​ជំរាប​ជូន​ដ​ល់ ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពាជាតិចិនអំពីការ​ប្រុង​ប្រៀប​រៀប​ចំទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍ការ​ចូល​ច​ត​នាវាក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ចិន​នៅកំព​ង់ផែក្រុង​ព្រះសីហ​នុផ​ង​ដែរ។មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ឆាង.វ៉ាន់ឈាន់​​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពាតិនៃសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​បាន​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះទំនាក់ទំន​ង​យ៉ាង​ជិត​ស្និត​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ចិន។ឯ.ឧបាន​ប​ញ្ចាក់់ថា៖ចិន​និង​ក​ម្ពុជាជាប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​ល្អប្រ​ក​ប​ដោយ​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​ប្រ​ពៃណីដែល​បាន​ប​ង្កើត​ឡើង​ដោយ​ថ្នាក់ដឹក​នាំនៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ។ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​និង​ប្រ​ពៃណីរ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ត្រូវ​បាន​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីកឥត​ឈ​ប់ឈ​រ​និង​ស​ហ​ការ​កាន់តែជិត​ស្និត។ឯ.បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖តំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​រ​ប​ស់ប្រ​ធានាធិប​តីចិន​ទៅកាន់ក​ម្ពុជាលើក​នេះនិង​ជំរុញ​ទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ដៃគូរ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​គ្រ​ប់ជ្រុង់ជ្រោយ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ទៅមុខ​សំរេច​បាន​នូវ​ស​ម្ធិផ​ល​ថ្មីៗប​ន្ថែម​ទៀត។ឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិចិន​បាន​កោត​ស​រ​សើរ​ដ​ល់ក​ម្ពុជាដែល​បាន​ប្រ​កាន់ភ្ជាប់នូវ​គោល​ន​យោបាយ​ចិន​តែមួយ។ទ​ន្ទឹម​នេះឯកឧត្ត​ម​ក៏បាន​កោត​ស​រ​សើរ​ដ​ល់ក​ម្ពុជាផ​ង​ដែរ​ដែល​បាន​ចូល​រួម​វិភាគ​ទាន​រ​ក្សាស្ថិរ​ភាព​សុវ​ត្ថិភាព​ផ្ទៃក្នុង​រ​ប​ស់អាស៊ាន​ដោយ​ជំរុញ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​មិត្ត​ភាព​ចិន​និងអាស៊ាន​ដែល​ក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះទំនាក់ទំន​ង​ចិន​និងអាស៊ាន​កំពុង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅយ៉ាង​ល្អប្រ​សើរ។ ទាក់ទ​ង​ជាមួយ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​ខ.ភ.ម.ឯកឧត្ត​ម​ឆាង.វ៉ាន​ឈាន់បាន​ប​ញ្ជាក់ថាចិន​នឹង​ប​ន្ត​ជួយ​ដ​ល់វិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោក​ត្លុក​តាសេក​ក្នុង​ការ​សាង​ស​ង់អគារ​ស្នាក់នៅរ​ប​ស់សិក្ខាកាម​ដើម្បីព​ង្រីក​ដ​ល់ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ខ.ភ.ម.ឱ្យ​កាន់តែមាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ខ្ព​ស់ប​ន្ថែម​ទៀត។
ក្នុងឱកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជានិងឯកឧត្ត​ម​ឆាង.វ៉ាន់ឈាន់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន​ក៏បាន​ធ្វើជាគ​ណអធិប​តីក្នុង​ពិធីចុះហ​ត្ថ​លេខាលើពិធីសារ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាជាមួយ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន ដែល​បាន​ចុះហ​ត្ថ​លេខាដោយឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ណឹម.សុវ​ត្ថិអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ​និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស​ជាមួយឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោស៊ី.ហ្គោវៃដើម្បីទ​ទួល​យ​ក​នូវ​ជំនួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ជូន​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ខ.ភ.ម.៕

ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំស៊ាង​សាន​លើក​ទី៧នៅទីក្រុង​ប៉េកាំង​ប្រ​ទេស​ចិន

ឆ្លើយ​ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិនៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​និង​ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ស​មាគ​ម​ន៍ចិន​សំរាប់វិទ្យាសាស្ត្រ​យោធានិង​វិទ្យាស្ថាន​សិក្សាយុទ្ធ​សាស្ត្រអន្ត​រ​ជាតិរ​ប​ស់ចិនឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាទៅចូល​រួម​ក្នុង​វេទិកាស៊ាង​សាង​លើក​ទី៧ព្រ​ម​ទាំង​បំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​និង​មិត្ត​ភាព​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ដ​ល់ថ្ងៃទី១៥ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦។
ប​ន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ​ដ​ល់ទីក្រុង​ប៉េកាំង​នាល្ងាច​ថ្ងៃទី១០ខែតុលានៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទៀ.បាញ់អម​ដំណើរ​ដោយឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឥត.​សារ៉ាត់ អគ្គ​មេប​ញ្ចាការ​រ​ង​ខ​ភ​ម​និងឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ណឹម.សុវ​ត្ថិអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ​និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស​ក៏បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំវេទិកាស៊ាង​សាន​លើក​ទី​៧ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅក្រោម​ទិស​ស្លោក​នៃ​ការ​លើក​កំព​ស់កិច្ច​ស​ន្ទ​នានិង​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ស​ន្តិសុខ​ក​សាង​គំរូទំនាក់ទំន​ងអន្ត​រ​ជាតិ។នៅក្នុង​វេទិកា​ស៊ាង​សាន​លើក​ទី៧នេះក៏មាន​ការអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ផ​ង​ដែរ​ពីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិមេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ពអ្ន​ក​វិភាគ​ព្រឹត្តិការ​ណ៍និង​ម​ន្ត្រីយោធាម​ក​ពីប្រ​ទេសអាស៊ីអឺរុប​និងអាហ្រ្វិក។
ថ្លែង​បើក​វេទិកា​ស៊ាង​សាន​លើក​ទី៧នាឪកាស​នោះឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឆាង.វ៉ាន់ឈាន់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិនៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​បាន​សំដែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះថ្នាក់ដឹក​នាំភ្ញៀវ​កិត្តិយ​ស​ទាំងអស់ដែល​បាន​ម​ក​ចូល​រួម​ក្នុង​វេទិកាស៊ាង​សាន​លើក​ទី៧នៅទីក្រុង​ប៉េកាំង។ឯកឧត្ត​ម​បាន​ថ្លែង​ថា៖ស​ន្តិភាព​និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍បាន​រ​ង​ការ​គំរាម​កំហែង​ក្នុង​ការ​ប្រ​ឈ​ម​ប​ញ្ហាមួយ​ចំនួន​ហើយ​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​ទាំងអស់នេះត្រូវ​តែដោះស្រាយ។ឯកឧត្ត​ម​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍មាន​ទំនាក់ទំន​ង​គ្នាខ្លាំង​ណាស់។ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​ជាច្រើន​នៅក្នុង​ពិភ​ព​លោក​ស​ព្វ​ថ្ងៃនេះមាន​តាំង​ពីការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍មិន​គ្រ​ប់គ្រាន់ប​ញ្ហាស​ង្គ្រាម​ការ​មានអស្ថេរ​ភាព​ភេរ​វ​ក​ម្ម​និង​វិប​ត្តិជ​ន​ភៀស​ខ្លួន​ដែល​ទាំងអស់នេះបាន​កើត​ឡើង​ដោយ​សារ​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍មិន​គ្រ​ប់គ្រាន់ហើយ​ដែលអាច​ដោះស្រាយ​បាន​តាម​រ​យៈការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍សេដ្ឋ​កិច្ច​តែប៉ុណ្ណោះ។ឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិចិន​បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន​ត្រៀម​ខ្លួន​ជាស្រេច​ក្នុង​ការ​ធ្វើការ​ងារ​ជាមួយ​ប្រ​ទេស​ផ្សេងៗទៀត​ដើម្បីធ្វើយ៉ាង​ណារ​ក្សានូវ​ប​រិស្ថាន​មួយ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស​ន្តិភាព​និង​ស្ថេរ​ភាព​ល្អ។ប្រ​ទេស​ចិន​មាន​សុឆ​ន្ទះធ្វើកិច្ច​ស​ន្ទ​នាជាមួយ​ប្រ​ទេស​ទាំងអស់ដើម្បីព​ង្រឹង​ការ​ទុក​ចិត្ត​ទៅវិញ​ទៅម​ក​និង​កាត់ប​ន្ថ​យអស្ថិរ​ភាព។ទ​ន្ទឹម​នេះប្រ​ទេស​ចិន​ប្តេជ្ញាធ្វើយ៉ាង​ណាព​ង្រឹងអោយ​កាន់តែស៊ីជំរៅថែម​ទៀត​នូវ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួ​យ​​ប្រ​ទេស​ផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​រួម​គ្នា។
ប​ន្ទាប់ពីស​ន្ទ​រ​ក​ថាបើក​វេទិការ​ស៊ាង​សាន​ដោយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតុចិន​រួច​ម​ក​វេទិកាស៊ាន​ង​សាន​លើក​ទី៧បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅតាម​ក​ម្ម​វិធីគ្រោង​ទុក​ដែល​នៅក្នុង​ស​ម័យ​ប្រ​ជុំលើក​ទី១ វេទិការ​នេះបាន​លើក​យ​ក​ប្រ​ធាន​ប​ទ​ស្តីពីការ​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនិង​ភាព​ប្រ​ឈ​ម​ស​ន្តិសុខ​ថ្មីនៅក្នុង​តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​តាម​រ​យៈកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ម​ក​ធ្វើការ​ពិភាក្សាហើយ​នៅក្នុង​ប្រ​ធាន​ប​ទ​នេះមាន​វាគ្និន​ចំនួន​៧រូប​ម​ក​ពីប្រ​ទេស​ផ្សេងៗចូល​រួម​ថ្លែង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថាក្នុង​នោះរួម​មាន៖ចិន​.ក​ម្ពុជា.ស​ហ​ព្ធ​ន័រុស្ស៊ី.ញ៉ូហ្ស៊ឺឡែន.​ឡាវ​.សឹង្ហ​បូរី.និងអូស្ត្រាលី។
នៅក្នុង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថារ​ប​ស់ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទៀ.បាញ់ស្តីពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ដើម្បីគ្រ​ប់គ្រ​ង​ប​ញ្ហានានាក្នុង​តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​ដែល​បាន​ថ្លែង​ក្នុង​វេទិការ​ស៊ាង​សាន​លើក​ទី៧នាឪកាស​នោះឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីបាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖វេទិកាស៊ាង​សាន​បាន​ផ្តោត​ទៅលើការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ជាច្រើន​នៅក្នុង​ពិភ​ព​លោក​ដែល​មាន​ផ​ល​ប៉ះពាល់រ​យៈពេល​យូរ​អង្វែង​ដ​ល់ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​ក្នុង​តំប​ន់និង​ពិភ​ព​លោក ។
តាម​រ​យៈវេទិការ​ស៊ាន​សាន​លើក​ទី៧​​ឆ្នាំ២០១៦នេះឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​ចែក​រំលែក​នូវ​ទ​ស្ស​នៈអំពីរ​បៀប​ព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការអន្ត​រ​ជាតិក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​ក្នុង​តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​ដោយឯកឧត្ត​ម​បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖ប្រ​ទេស​ទាំងអស់ត្រូវ​តែផ្លាស់ប្តូរ​ផ្ន​ត់គំនិត​កើត​ចេញ​ពីផ្ន​ត់គំនិត​នៃស​ន្តិសុខ​ស​ង្គ្រាម​ត្រ​ជាក់ចូល​ទៅកាន់ផ្ន​ត់គំនិត​ស​ន្តិសុខ​ស​ត​វ​ត្ស​ទី២១វិញ។ឯ.ឧបាន​ប​ញ្ចាក់ថា៖ប្រ​ទេស​ទាំងអស់ត្រូវ​តែក​សាងអភិបាល​កិច្ច​រួម​គ្នាហើយ​ស​ន្តិសុខ​គួតែពុំត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ជាស​ម្ប​ត្តិក​ម្ម​សិទ្ធ​នៃប្រ​ទេស​ណាមួយ​ឡើយ។ស​ន្តិសុខ​គឺសំរាប់ប្រ​ទេស​ទាំងអស់​។ឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖និម្មាប​ន​ក​ម្ម​ស​ន្តិសុខ​នៅក្នុង​តំប​ន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក​ត្រូវ​តែមាន​ល​ក្ខ​ណ​ចំហ​រ​និង​រួម​គ្នាពិសេស​តួនាទីក​ណ្តាល​រ​ប​ស់អាស៊ាន​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំនិម្មាប​ន​ក​ម្ម​ស​ន្តិសុខ​តំប​ន់គឺមាន​ល​ក្ខ​ណៈចាំបាច់បំពេញ​គ្នាសំរាប់ស​ន្តិសុខ​និង​ស្ថេរ​ភាព​រ​យៈពេល​វែង។ឯ.ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទៀ.បាញ់បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ទៀត​ថា៖ប្រ​ទេស​ចិន​ក៍ជាដៃគូរ​ស​ន្ទ​នានិង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្ត​ការ​ដ៏សំខាន់រ​ប​ស់អាស៊ាន។ចិន​បាន​គាំទ្រ​យ៉ាង​មុត​មាំលើតួនាទីក​ណ្តាល​រ​ប​ស់អាស៊ាន​ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំដំណើរ​ការ​និង​យ​ន្ត​ការ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ក្នុង​តំប​ន់។
សូម​ប​ញ្ជាក់ថា៖នៅក្នុង​រ​យៈពេល​ពីថ្ងៃនៃវេទិកាស៊ាន​សាន​លើក​ទី៧នេះប​ណ្តាល​វាគ្មិន​ដែល​ចូល​រួម​បាន​លើក​យ​ក​វេទិកា​នេះម​ក​ប​ក​ស្រាយ​នូវ​គោល​ន​យោបាយ​សំខាន់ៗជាយុទ្ធ​សាស្ត្រ​រ​ប​ស់គេរួម​ទាំង​ដើម្បីការ​ពារ​នូវ​គោល​ន​យោបាយ​ដែល​គេបាន​ដាក់ចេញ​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​និង​នៅក្នុង​តំប​ន់ផ​ង​ដែល។ទ​ន្ទឹម​នេះការ​ចូល​រួម​រ​ប​ស់ស​មាជិក​ក្នុង​វេទិការ​ស៊ាង​សាន​នេះក៍ជាឪកាស​ល្អមួយ​សំរាប់ការ​យ​ល់ដឹងអំពីប​ញ្ហាផ្សេងៗក៏ដូច​ជាការ​ប​ង្ហាញ​នូវ​ប​ទ​ពិសោធ​រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​នីមួយៗផ​ង​ដែរ៕

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ អនុញ្ញាតិឲអនុព័ន្ធ​យោធាថៃអាណ​ត្តិថ្មីចាស់ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួស​ម​និង​ជ​ម្រាប​លា
នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនាថ្ងៃទី០៥ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាបានអនុញ្ញាតិឲឯកឧត្ត​ម​នុត តាវុធ ផូទីសារ៉ូ ឯកអគ្គ​រាជ​ទូត​ថៃប្រ​ចាំនៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាដឹក​នាំអនុព័ន្ធ​យោធាថៃច​ប់អណ​ត្តិ ចូល​ជួប​និង​ជ​ម្រាប​លា និងអនុព័ន្ធ​យោធាថៃតែង​តាំង​ថ្មីចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួស​ម។នៅក្នុង​ជំនួប​នោះឯកឧត្ត​មឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ថៃបាន​ជ​ម្រាប​ជូន​ដ​ល់ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ អំពីដំណើរ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​តំណែង​មួយ​ចំនួន​នៅក្នុង​ក​ង​ទ័ព​ភូមិន្ទ​ថៃមាន​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ជើង​ទឹក​ជើងអាកាស ហើយ​ក្នុង​នោះមេប​ញ្ជាការ ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ភូមិន្ទ​ថៃតែង​តាំង​ថ្មី និង​ម​ក​បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅក​ម្ពុជានាខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៦ខាង​មុខ​នេះឯកឧត្ត​មអគ្គ​រាជ​ទូត​ថៃ ក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជិត​ស្និត​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង២ក​ម្ពុជាថៃដែល​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ពេល​នេះមាន​ភាព​លេច​ធ្លោយ៉ាង​ខ្លាំង។
មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ថាល​ទ្ធ​ផ​ល​នៃទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ មាន​ភាព​លេច​ធ្លោ ដែល​ប្រ​ទេស​យើង​ទាំង​ពីទ​ទួល​បាន​នៅពេល​នេះក៏មិនអាច​កាត់ ផ្តាច់បាន​ពីកិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម ឯកអគ្គ​រាជ​ទូត​ថៃនិងអនុព័ន្ធ​យោធាថៃ ប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជាដែល​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​ក៏សាង​ទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​យ៉ាង​ល្អប្រ​សើរ​ជាប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​នាពេល​នេះ។ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ បាន​លើក​ឡើង​ពីដំណើរ​ការ​វិវ​ត្ត​ន៏នៃស្ថាន​ការ​ន​យោបាយ​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាដែល​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ពេល​នេះក​ម្ពុជាបាន​ខិត​ខំធ្វើឲមាន​ស​ន្តិភាព​ស្ថេរ​ភាព ឲបាន​ល្អប្រ​សើរ​ទ​ប់ស្កាត់ឲបាន​នូវ​រាល់ប​ញ្ហាអស​ន្តិសុខ​បាត់ប​ង់ស​ណ្តាប់ធ្នាប់ស​ង្គ​ម។ក្នុង​នេះដែរ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ត់ថា  ស​ន្តិភាព​មាន​ត​ម្លៃធំធេង​ណាស់សំរាប់ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៏និង​ការ​ចូល​រួម​កាត់ប​ន្ថ​យ​ភាព​ក្រីក្រ​រ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ។
ឯកឧត្ត​ម ឯកអគ្គ រ​ដ្ឋ​ទូត​ថៃបាន​ចាត់ទុក​ក​ង​ទ័ព​ដើតួរ​នាទីយ៉ាង​សំខាន់ក្នុង​ការ​រួម​ចំណែក​ធ្វើឲមាន​ស​ន្តិសុខ​ស្ថេរ​ភាព​បាន​ល្អប្រ​សើរ​សំរាប់ការ​ធ្វើវិនិយោគ ទាំង​ក្នុង​ប្រ​ទេស​និង​ក្រៅប្រ​ទេស។


ប្រ​តិភូវៀត​ណាម ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់
ប​ន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ​ម​ក​ដ​ល់ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានៅវេលារ​សៀល​ថ្ងៃទី០៥ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ចិន.ដឺនអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​បាន​ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​មឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។
    ក្នុង​ជំនួប​នោះឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់បាន​ស​ម្តែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ចាត់ទុក​ដំណើរ​ទ​ស្ស ន​កិច្ច​ប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​នៅក​ម្ពុជានាំម​ក​នូវ​ការ​រិត​ចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព​មិត្ត​ភាព​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​កាន់តែស្អិត​រ​មួត​ថែម​ទៀត។ឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ដែល​មាន​ល​ទ្ធ​ភាព​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​ជួយ​ក​សាង​វិស័យ​សេដ្ឋ​កិច្ច​រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​វៀត​ណាមឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន ។
    មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញឯកឧត្ត​ម​ចិន.ដឺនអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដែល​បាន​ជួយ​ប​ង្ក​ល​ក្ខ​ណៈងាយ​ស្រួល​ដ​ល់ក្រុម​ហ៊ុន​វៀត​ណាម​ដែល​បាន​ម​ក​រ​ក​ស៊ីប​ណ្តាក់ទុន​នៅក​ម្ពុជាក៏ដូច​ជាការ​ជួយ​ប​ង្ក​ល​ក្ខ​ណៈឲ្យ​មាន​ការ​រៀប​ចំតាំង​ពិព​ណ៍ពាណិជ្ជ​ក​ម្ម​ទំនិញ​វៀត​ណាម​នៅក​ម្ពុជាដែល​ប្រ​ព្រឹត្តិធ្វើនៅកោះពេជ្រ​ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្ត​ម​បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដែល​បាន​ប​ង្ក​ល​ក្ខ​ណៈក្នុង​ការ​ជួយ​ស្វែងអដ្ឋិធាតុក​ង​ទ័ព​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​វៀត​ណាម​ដែល​បាន​ព​លីជីវិត​ក្នុង​ស​ម័យ​ស​ង្គ្រាម​នៅក​ម្ពុជាហើយឯកឧត្ត​ម​ក៏បាន​ស្នើសុំឲ្យ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាប​ន្ត​ជួយ​គាំទ្រ​ការ​ស្វែង​រ​កអដ្ឋិធាតុនេះប​ន្ត​ទៀត​ក៏ដួច​ជាការ​ប​ន្ត​គាំទ្រ​ប​ណ្តាក្រុម​ហ៊ុន​វិនិយោគ​ទុន​វៀត​ណាម​នៅក​ម្ពុជាផ​ង​ដែរ៕

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិអាស៊ាន-អាមេរិក​ក្រៅផ្លូវ​ការ​នៅហូណូលូលូ,រ​ដ្ឋ​ហាវ៉ៃ,ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក
ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​កាល​ពីថ្ងៃទី២៨​ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ​២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​លោក​ជំទាវ តៅតឿន បាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ជាតិទៅចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិអាស៊ាន-អាមេរិក​ក្រៅផ្លូវ​ការ​នៅរ​ដ្ឋ​ហាវ៉ៃ,ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ដ​ល់ថ្ងៃទី១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦។ពេលអញ្ជើញ​ដ​ល់ទីក្រុង​ហូណូលូលូនាល្ងាច​ថ្ងៃទី២៩​ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៦ ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ ព្រ​ម​ទាំង​ស​មាជិក​គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាទាំងអស់បានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ក្ន​ង​ពីធីក្នុង​ពិធីជ​ប់លៀង​ស្វាគ​ម​ន៍ដែល​បាន​រៀប​ចំដោយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ជាតិស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពីប​ណ្តារ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិទាំង១០ប្រ​ទេស​រួម​មាន៖ប៊្រុយ​ណេ,ឥណ្ឌូនេស៊ី,ម៉ាឡេស៊ី,ស​ហ​ភាព​មីយ៉ាន់ម៉ា,សឹង្ហ​បូរី,ហ្វីលីពីន,ឡាវ,ថៃនិង វៀត​ណាម ។
ប​ន្ទាប់ម​ក​នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី៣០ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-អាមេរិក​ក្រៅផ្លូវ​ការ​បាន​ដំណើរ​ការ​ទៅតាម​ក​ម្ម​វិធីគ្រោង​ទុក​រ​ប​ស់ខ្លួន​នៅស​ណ្ឋាគារ​ឌីស​នី​អូឡានី រីស​ត ។
ថ្លែង​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំនាឪកាស​នោះឯកឧត្ត​មអាស្ត​ន់ ​ខាធ័រ​( Ash Carter )រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​បាន​និយាយ​ថា៖កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិអាស៊ាន-អាមេរិក​ក្រៅផ្លូវ​ការ នាពេល​នេះ​គឺបាន​ប​ង្ហាញ​ជាថ្មីនៃការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​រ​ប​ស់យើង​ដែល​បាន​ធ្វើឡើង​ដោយ​ថ្នាក់ដឹក​នាំជាតិរ​ប​ស់យើង​នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនៅសាន់នីឡែន​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​និង​នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំកំពូលអាស៊ាន-អាមេរិក​លើក​ទី៤ក្នុង​ប្រ​ទេស​ឡាវ​កាល​ពីដើម​ខែនេះដើម្បីព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិក​ការ​លើវិស័យ​ស​ន្តិសុខ​ដែល​យើង​ប្រ​ឈ​ម​ទាំងអស់គ្នា ដែល​ជាផ្នែក​ដ៏សំខាន់ ក្នុង​តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​ដ៏រឹង​មាំនេះ។ឯកឧត្ត​ម​បាន​ប​ន្ត​ថា៖តាម​រ​យៈកិច្ច​ប្រ​ជុំនេះ​យើង​នឹង​បាន​ចែក​រំលែក​នូវ​ទ​ស្ស​វិស័យ​រួម​លើផ្នែក​ស​ន្តិសុខ​និង​ការ​ពិក្សាគ្នាលើប​ញ្ហាផ្សេងៗទៀត។យើង​នឹង​ធ្វើផែន​ការ​ក្នុង​គោល​ការ​ណ៍ព​ង្រឹង​ប​ណ្តាញ​ស​ន្តិសុខ ដែល​ ប​ណ្តាញ​ស​ន្តិសុខ​នេះនឹង​ជួយ​យើង​ក្នុង​ការ​ភ្ជាប់​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​និង​រួម​ចំណែក​ដ​ល់ស​ន្តិសុខ​ក្នុតំប​ន់។កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​នៅក្នុងឪកាស​នោះប​ណ្តារ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន និង អាមេរិក​ក៏បាន​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈដោយ​ផ្តោត​ទៅលើការ​គំរាម​កំហែង​រ​ប​ស់ក្រុម​ភេរ​វ​ក​ម្ម​ម​រ​ដ្ឋអអ៊ីស្លាម​និង​វិធាន​ការ​កំចាត់ ការ​ពិភាក្សាអំពីស​ន្តិសិខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ​ការ​ប្រ​ឈ​ម​ដើម្បីជំរុញ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការអោយ​មាន​ការ​ប្រាស្រ​យ័ទាក់ទ​ង​គ្នាអោយ​បាន​ល្អប្រ​សើរ ។
ថ្លែង​ទៅកាន់កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិអាស៊ានអាមេរិក​ក្រៅផ្លូវ​ការ​នាឪកាស​នោះឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា៖ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​គឺជាដៃគូរ​ស​ន្ទ​នាគ​ន្លិះមួយ   សំរាប់អាស៊ាន​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​ចំពោះស​ន្តិភាព​ស្ថិរ​ភាព​និង​សុខ​មាល​ភាព​ក្នុង​តំប​ន់តាម​រ​យៈកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​និង​ទំនាក់ទំន​ង​ដ៏រឹង​មាំរ​ប​ស់យើង។ក្នុង​ស្មារ​តីនេះឯ.ទៀ. បាញ់បាន​សំដែង​ការអបអរ​សាទ​រ​និង​គាំទ្រ​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​ចំពោះស​មិទ្ធ​ផ​ល​ថ្មីៗដែល​ជាល​ទ្ធ​ផ​ល​ទ​ទួល​បាន​ពីទំនាក់ទំន​ងអាស៊ាន​-ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​មាន​ដូច​ជាដៃគូរ​យុទ្ធ​សាស្រ្តអាស៊ាន-ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​និង​ផែន​ការ​ស​ក​ម្ម​ភាពអាស៊ាន-ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក២០១៦-២០២០ដែល​បានអនុម​ត័ដោយ​មេដឹក​នាំប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​នាកិច្ច​ប្រ​ជុំកំពូលអាស៊ាន​។ ឯ.ឧបាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖ការ​គាំទ្រ​ការ​ក​សាង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក្នុង​តំប​ន់ មាន​សារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់យើង​ទាំងអស់គ្នាក្នុង​ការ​ប្រ​យុទ្ធ​ប្រ​ឆាំង​ភេរ​វ​ក​ម្មអោយ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព។ទាក់ទ​ង​ទៅនិង​ស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រឯ.ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ថ្លែង​ថា៖យោង​ទៅលើភាព​ប្រ​ឈ​ម​លំហ​រ​ស​មុទ្រ​ក​ម្ពុជាត្រៀម​ខ្លួន​ជាស្រេច​ដើម្បីធ្វើការ​យ៉ាង​ជិត​ស្និត​ជាមួយ​ប្រ​ទេស​ទាំងអស់ក្នុង​តំប​ន់ ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ការ​គំរាម​កំហែង​ស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ​និង​ដើម្បីព​ង្រីក​កិច្ចអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍តំប​ន់អោយ​មាន​សុខ​ដុម​ស​ន្តិភាព​និង​ស​ន្តិសុខ។ឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា៖ក​ម្ពុជាសូមអបអរ​សាទ​រ​ចំពោះកិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​រួម​គ្នារ​វាង​ប្រ​ទេស​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ក្ន​ង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-បូក( ADMM- បូក)ចំពោះកិច្ច​ប្រ​តិប​ត្តិការ​លំហាត់ADMM-បូក​រួម​គ្នាស្តីពិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ​និង​ការ​ប្រ​ឆាំង​ភេរ​វ​ក​ម្ម​ដែល​លើក​កំព​ស់ការ​យោក​យ​ល់គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ជាមួយ​និង​ការ​គោរ​ព​ចំពោះប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ​និង​ធ្វើអោយ​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ប្រ​ឆាំង​ភេរ​វ​ក​ម្ម​នៅដែន​ស​មុទ្រ​មាន​ភាព​ល្អប្រ​សើរ​ឡើង ។
ប​ន្ទាប់ពីបាន​ប​ញ្ច​ប់កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពាជាតិអាស៊ាន-អាមេរិក​ក្រៅផ្លូវ​ការ​រួច​ម​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំងអស់ក៏បានអញ្ជើញ​ទៅកាន់ទីប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​នៅ​ភៀហាប៊័រ​ដើម្បីទ​ស្ស​នាឧប​ក​រ​ណ៍សំភារៈយោធាទំនើបៗរ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិប្រ​ចាំតំប​ន់ប៉ាស៊ីហ្វិក​និង​ទ​ស្ស​នាការ​សំដែង​ការ​សំរូត​ចុះម​ក​លើនាវាតាម​ខ្សែពួរ​ពីលើឧទ្ធ​ម្ភាគ​ច​ក្រ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ពិសេស​ផ្នែក​ប្រ​ឆាំង​ភេរ​វ​ក​ម្ម​ក៏ដូច​ជាការ​ជួយ​ស​ង្គ្រោះគ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ។ប​ន្ទាប់ម​ក​ប​ណ្តារ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំងអស់ក៏បាន​ប​ន្ត​តំណើរ​ទៅមូល​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស​នៅហៃខាំដើម្បីទ​ស្ស​នាយ​ន្ត​ហោះនិង​ការ​ហោះសំដែង​នៅលើផ្ទៃអាកាស។
គួរ​ក​ត់សំគាល់ថា៖នេះជាលើក​ទី២ហើយ​ដែល​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-អាមេរិក​ក្រៅផ្លូវ​ការ​ដែល​កិច្ច​ប្រ​ជុំលើក​ទី១បាន​ប្រារ​ព្ធ​ធ្វើកាល​ពីឆ្នាំ ២០១៤។កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-អាមេរិក​ក្រៅផ្លូវ​ការ​នេះគឺជា​ផ្នែក​មួយ​នៃការ​ប​ន្ត​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​រ​ប​ស់ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​នូវ​ការ​ធ្វើអោយ​មាន​តុល្យ​ភាព​ឡើង​វិញ​ចំពោះតំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​ដែល​ក្រ​សួង​ការ​ជាតិស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ប​ន្ត​ស្វែង​រ​កឪកាស​ថ្មីៗដើម្បីគាំទ្រ​និង​ភ្ជាប់ទំនាក់ទំន​ង​ជាមួយអាស៊ាន ។
កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិអាស៊ាន​-អាមេរិក​ក្រៅផ្លូវ​ការ​នេះក៏ជាឪកាស​មួយ​ដ៏ល្អដើម្បីតាម​ដាន​កិច្ច​ពិភាក្សាប្រ​ក​ប​ដោយ​ផ្លែផ្កានៃកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​បូក​ដែល​បាន​រៀប​ចំឡើង​កាក​ពីឆ្នាំ២០១៥នៅទីក្រុង​កូឡាឡាំពួរ​ប្រ​ទេស​ម៉ាឡេស៊ីនិង​កិច្ច​ពិភាក្សាមេដ​ដឹក​នាំនៅកិច្ច​ប្រ​ជុំកំពូលអាស៊ាន​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​កាល​ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦នៅទីក្រុង​សាន់នីឡែន​រ​ដ្ឋ​កាលីហ្វ​រ័ញ៉ាស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក។

ឯកឧត្ត​ម​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ ទៀ ​បាញ់ ​ដឹក​នាំ​ស​មាជិក​គ​ណៈក​ម្ម​ការ​ និង​ក្រុម​ការ​ងារ​ចុះ​ពិនិត្យ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​សាង​ស​ង់​វិមាន​ឈ្នះឈ្នះ​

      ប​ន្ទាប់​ពី​ដំណើរ​ការ​សាង​ស​ង់​វិមាន​ឈ្នះ​ឈ្នះ​អស់​រ​យៈ​ពេល​២១៦​ថ្ងៃ​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៦​ ខែ​ក​ញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ នេះ​ ឯកឧត្ត​ម​ ទៀ​ បាញ់​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ និង​ជា​ប្រ​ធាន​គ​ណៈ​ក​ម្មាការ​សាង​សាង​ស​ង់​វិមាន​ឈ្នះ​ឈ្នះ​ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ​តំប​ន់​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​ ឧក​ញ៉ា​ លី​ យ៉ុង​ផាត់​ ខ​ណ្ឌ​ជ្រោយ​ច​ង្វារ​ រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ។​

       តាម​រ​បាយ​កាណ៍​រ​ប​ស់​ ឯកឧត្ត​ម នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ ណឹម​ សុវ​ត្ថិ​ អគ្គ​នាយ​ក​ន​យោបាយ​ និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស​រ​ប​ស់​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ និង​ជា​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​បាន​ប​ញ្ជាក់​ជូន​ថា​ ស្រ​ប​ពេល​ជាមួយ​ដំណើរ​ការ​សាង​ស​ង់​វិមាន​ឈ្នះ​ឈ្នះ​នេះ​ ក្រុម​ការ​ងារ​ក៏​បាន​ចុះ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ប​ន្ថែម​នៅ​តាម​ប្រាង្គ​ប្រាសាទ​នានា​នៅ​ខេត្ត​កំព​ង់ធំ​ សៀម​រាប​ ព្រះវិហារ​ ឧត្ត​រ​មាន​ជ័យ​ ប​ន្ទាយ​មាន​ជ័យ​ ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ទៅ​បំពេញ​ការ​ងារ​នៅប្រ​ទេស​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​ ចិន​ រុស្សី​ អង់គ្លេស​ ម៉ាឡេស៊ី ​ថៃ ​។ល។ ​ក្នុង​គោល​បំណ​ង​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ដ​ក​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍​ពី​ទីតាំង​ និង​ខ្លឹម​សារ​រូប​ភាព​ដែល​បាន​ឆ្លាក់​លើ​វិមាន​ឬ​ស្តូប​នា​នា។​

      ទ​ន្ទឹម​នេះ ​ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ណឹម សុវ​ត្ថិ​ បាន​ធ្វើប​ទឧទ្ទេស​នាម​លើប្រ​ធាន​ប​ទ​មួយ​ចំនួន​ជូន​ស្ថាប័ន​ក​ងឯក​ភាព​ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​រ​ដ្ឋ​ ឯក​ជ​ន​ ព្រ​ម​ទាំង​គ​ណៈ​ប្រ​តិ​ភូប​រ​ទេស​យោធា​ដែល​ម​ក​បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​សិក្សានៅក​ម្ពុជា​ ដើម្បី​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ជ​ម្រាប​ជូនអំពីសារៈសំខាន់​នៃ​ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះ​ និង​ការ​ក​សាង​វិមាន​ឈ្នះ​ឈ្នះ​នៅ​ក​ម្ពុជា​ ។​

      ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ​ ខឹម​ សុខ​ នាយ​ក​រ​ង​ នាយ​ក​ដ្ឋាន​វិស្វ​ក​ម្ម​ក៏បាន​រាយ​ការ​ណ៍​ជូន​អង្គ​ប្រ​ជុំ​ជ្រាប​ផ​ង​ដែរ​ ចាប់​តាំង​ពីថ្ងៃ​ប​ញ្ចុះ​ប​ឋ​ម​សិលា​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក្រុម​ការ​ងារ​បាន​សាង​ស​ង់​គ្រោង​ឆ្អឹង​វិមាន​ឈ្នះឈ្នះ​ស​ម្រេច​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​៤០% ​ហើយ​តាម​ផែន​ការ​ដែល​បាន​គ្រោង​ទុក​ការ​សាង​ស​ង់វិមាន​ឈ្នះ​ឈ្នះ​នេះ​នឹង​ត្រូវ​ដំណើរ​ការ​រ​យៈពេល​២៦ខែ​ឲ្យ​បាន​រួច​រាល់​ជាស្ថាព​រ​ ។​

      នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ ទៀ​ បាញ់​ ក្នុង​នាម​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា​ ស​ម្តែង​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់​ចំពោះ​ការ​ខិត​ខំ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស្មារ​តី​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់​ចំពោះ​ស​មាជិក​គ​ណៈក​ម្ម​ការ​និង​ក្រុម​ការ​ងារ​សាង​ស​ង់​វិមាន​ឈ្នះឈ្នះ​ទាំងអស់​ចាប់​តាំង​ពីថ្ងៃ​ បើក​ការ​ដ្ឋាន​ជា​ផ្លូវ​ការ​ដំបូង​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់​ពេល​នេះ​ស​ម្រេច​បាន​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​គួរ​ឲ្យ​ក​ត់​ស​ម្គាល់​ ។ ឯកឧត្ត​ម ​បាន​ថ្លែង​អំណ​រ​គុណ​ចំពោះ ​ឯកឧត្ត​ម​​ លោក​ជំទាវ​ អស់លោក​ លោក​ស្រី​ តំណាង​គ្រ​ប់ក្រ​សួង​-ស្ថាប័ន​-អាជ្ញាធ​រ​មូល​ដ្ឋាន​គ្រ​ប់​លំដាប់​ថ្នាក់​ និង​វិស័យ​ឯក​ជ​ន​នានា​ដែល​បាន​ស​ហ​ការ​គាំទ្រ​ដ​ល់​ក្រុម​ការ​ងារ​សាង​ស​ង់វិមាន​ឈ្នះឈ្នះ​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ទ​ទួល​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អ​ ប្រ​សើរ​តាម​ការ​រំពឹង​ទុក​ដូច​មាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ថ្ងៃនេះ​ជាស​ក្ខីភាព​ស្រាប់​ហើយ​ប្រ​ការ​នេះ​គឺ​ជាការ​រួម​ចំណែក​មិនអាច​កាត់ថ្លៃបាន​ចំពោះការ​សាង​ស​ង់​ និងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​ប្រ​ទេស​ជាតិ​លើ​ការ​ងារ​ប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​ឲ្យ​កាន់តែ​មាន​ភាព​រីក​ច​ម្រើន​ប​ន្ថែម​ទៀត​ ​។​

       ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា​ តាម​រ​យៈ​ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះទើប​ក​ម្ពុជាទ​ទួល​បាន​ម​ក​វិញ​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​នូវ​ស​ន្តិភាព​ ឯក​ភាព​ជាតិ​ និង​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី​។​ ហើយ​ទ​ម្រាំបាន​ដូច​ស​ព្វ​ថ្ងៃនេះក​ម្ពុជាបាន​ឆ្ល​ង​កាត់ភ្ន​ក់ភ្លើង​ស​ង្គ្រាម​ដែល​ប​ង្ក​ការ​ឈឺចាប់ខ្លោច​ផ្សា​ មិនអាច​ថ្លាថ្លែង​ បាន​ចំពោះ​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា​ទាំង​មូល​ហើយ​នៅប​ន្ស​ល់ស្លាក​ស្នាម​មិន​ទាន់​រ​ល​ត់អស់​នៅឡើយ​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ ។​
      នេះជាស​ច្ច​ភាព​នៃដំណើរ​ការ​រ​ស់ឡើង​វិញ​រ​ប​ស់ស​ង្គ​ម​ជាតិក​ម្ពុជា​ ដែល​ធ្វើឲ្យ​ប្រ​ជាជ​ន​យើង​យ​ល់យ៉ាង​ច្បាស់​អំពីគុណ​ត​ម្លៃ​នៃសុខ​ស​ន្តិភាព​ ហើយ​តែង​ប្រាថ្នា​មិនឲ្យ​បាត់ប​ង់​ទៅវិញ​ និង​ត្រូវ​ការ​ពារឲ្យ​បាន​គ​ង់វ​ង្ស​ជាដាច់ខាត​ ពីព្រោះផ​ល​នៃស​ន្តិភាព​នេះបាន​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​សំខាន់​មិនអាច​កាត់​ថ្លៃបាន​ខ្លាំង​ក្លា​ដ​ល់កិច្ច​ដំណើរ​ការ​ព​ង្រឹង​ល​ទ្ធិប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ ការ​គោរ​ព​សិទ្ធិ​ និង​សេច​ក្តីថ្លៃថ្នូរ​រ​ប​ស់​ម​នុស្ស​នៅក​ម្ពុជា​ ។​
      ឯកឧត្ត​ម​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ ទៀ​ បាញ់ ​បាន​ផ្ត​ល់ការ​ណែនាំដ​ល់ក្រុម​ការ​ងារ​គ្រ​ប់ផ្នែក​ អនុវ​ត្ត​ការ​ងារ​ទៅតាម​តួនាទីភារ​កិច្ច​ដែល​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ប្រ​គ​ល់ជូន​ ពិសេស​ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​សាង​ស​ង់​វិមាន​ឈ្នះឈ្នះនេះ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ល​ក្ខ​ណៈប​ច្ចេក​ទេស​ ត្រូវ​ធានាបាន​ទាំង​គុណ​ភាព​សំណ​ង់​ និង​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ការ​ងារ​ ដើម្បី​រ​ក្សាឲ្យ​បាន​គ​ង់វ​ង្ស​រាប់រ​យ​ឆ្នាំ​ ស​ម្រាប់​ម​នុស្ស​ជំនាន់​ក្រោយ​បាន​យ​ល់ដឹង​ប្រ​វ​តិ្ត​សាស្ត្រ​ដ៏​រុង​រឿង​ ដែល​ជា​អត្ត​ស​ញ្ញាណ​ជាតិខ្មែរ​ស​ម្រាប់​ធ្វើការ​សិក្សា​រៀន​សូត្រ​ដ​ក​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍​ក្នុង​ការ​ក​សាង​ និង​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​ប្រ​ទេស​ជាតិ​ ឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​នា​ពេលអនាគ​ត់​ ។​

      ឯកឧត្ត​ម​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ ទៀ ​បាញ់ ​បាន​ដឹក​នាំ​ស​មាជិក​គ​ណៈក​ម្ម​ការ​ និង​ក្រុម​ការ​ងារ​ចុះ​ពិនិត្យ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​សាង​ស​ង់​វិមាន​ឈ្នះឈ្នះ​ជាក់ស្តែង​ ៕​